Border Kuyambuka-ing

 

 

 

NDANGA NDINE kunzwa uku takanga tiri kwete kuenda kunogamuchirwa kuUnited States.
 

Husiku Hurefu

NeChina chakapfuura, takasvika pakuyambuka muganhu weCanada / US ndokupa mapepa edu kuti tipinde munyika kuti tiite zvimwe zvekuita muhushumiri. "Mhoroi, ndiri mumishinari anobva kuCanada…" Mushure mekubvunza mibvunzo mishoma, mumiriri wepamuganhu akandiudza kuti ndimire ndokuraira mhuri yedu kuti imire kunze kwebhazi. Sezvo mhepo yaive nechando yaive pedyo yakabata vana, kazhinji vakapfeka zvikabudura uye maoko mapfupi, vamiririri vetsika vakatsvaga bhazi kubva kumucheto kusvika kumagumo (kutsvaga chii, ini handizive). Mushure mekukwirazve, ndakakumbirwa kupinda muchivako chetsika.

Ramba kuverenga

Chokwadi Chakaoma - Epilogue

 

 

AS Ini ndakanyora Chokwadi Chakaomarara mavhiki maviri apfuura, sevazhinji venyu, ndakachema pachena-ndakarohwa nekutya kukuru kwete kwete chete zviri kuitika munyika medu, asiwo kuona kunyarara kwangu. Kana "rudo rwakakwana rwunodzinga kutya kwese" sekunyora kunoita muApostora Johane, saka pamwe kutya kwakakwana kunodzinga rudo rwese.

Kunyarara kusiri kutsvene ruzha rwekutya.

 

MUTONGO

Ini ndinobvuma izvozvo pandakanyora Chokwadi Chakaoma tsamba, ndaive nemanzwiro asinganzwisisike gare gare kuti ndakanga ndisingazive kunyora mhosva dzavakapomera zera iri- hongu, mhosva dzekuwedzera dzenzanga iyo, kwemazana emakore apfuura, yakarara. Zuva redu chingoriwo muchero wemuti wakakwegura.

Ramba kuverenga

Ichokwadi Chakaoma - Chikamu IV


Mwana asati aberekwa pamwedzi mishanu 

NDINE handina kumbogara pasi, ndakafemerwa kuti nditaure nezvenyaya, asi zvakadaro ndisina chekutaura. Nhasi ndashaya neremuromo.

Ndakafunga mushure memakore ese aya, kuti ndakanzwa zvese zvaivepo zvekunzwa nezvekubvisa nhumbu. Asi ndakanga ndisina kururama. Ndakafunga kutyisa kwe "kubvisa nhumbu zvishoma"ndiwo uchave muganho wenzanga yedu" yemahara uye yedemokrasi "yekuregeredza kutsakatisa hupenyu husati hwazvarwa (kubvisa nhumbu pakubereka kwakatsanangurwa pano). Asi ndakanga ndisina kururama. Pane imwe nzira inonzi "live birth abortion" inoitwa kuUSA. Ini ndinongorega aimbova mukoti, Jill Stanek, akuudze nyaya yake *:

Ramba kuverenga

Ichokwadi Chakaoma - Chikamu III

 

 
DZIMWE
Shamwari dzangu dzinogona kunge dzakabatanidzwa mumararamiro eungochani, kana kuti maari izvozvi. Ini handivade zvishoma (kunyange ini ndisingagone kubvumirana neimwe sarudzo yavo.) Kune mumwe nemumwe wavo akaitwawo nemufananidzo waMwari.

Ramba kuverenga

Chokwadi Chakaoma

Mwana asati aberekwa paMavhiki Gumi nerimwe

 

WHEN US pro-hupenyu muratidziri Gregg Cunningham akaunzwa mifananidzo yakajeka yevana vakabviswa nhumbu pane zvimwe zvikoro zvepamusoro zveCanada makore mashoma kumashure, "nhumbu" yekubvisa nhumbu Henry Morgentaler akakurumidza kushora mharidzo iyi se "propaganda inosemesa chose."

Ramba kuverenga