Kutambudzwa! … Uye Tsika Dzakanaka

 

 

Sezvo vanhu vazhinji uye vazhinji varikumuka pakutambudzwa kuri kukura kweChechi, kunyora uku kunotaura nezve nei, uye kwese kwazviri kuenda. Kutanga kuburitswa muna Zvita 12, 2005, ndakagadziridza sumo pazasi…

 

Ndichatora nzvimbo yangu kuti ndione, ndonomira pamusoro peshongwe, ndotarisa kuti ndione zvaachataura kwandiri, uye zvandichapindura pamusoro pekugunun'una kwangu. Ipapo Jehovha akandipindura, akati, Nyora zvawaratidzwa; rijekese pamahwendefa, kuti agomhanya achiverenga uyo. ” (Habhakuki 2: 1-2)

 

THE masvondo akati wandei apfuura, ndanga ndichinzwa nesimba rakavandudzwa mukati memoyo wangu kuti pane kutambudzwa kuri kuuya - “izwi” iro Ishe raiita kunge rinoburitsa kumupirisita neni panguva yekudzoka muna 2005. Pandakagadzirira kunyora pamusoro peizvi nhasi, Ndakagamuchira email inotevera kubva kumuverengi:

Ndakanga ndiine kurota kunoshamisa husiku hwapfuura. Ndamuka mangwanani ano nemashoko okuti “Kutambudzwa kuri kuuya. ” Ndiri kufunga kuti vamwe vari kuwanawo izvi…

Ndokunge, zvirinani, zvakataurwa naArchbishop Timothy Dolan vekuNew York svondo rapfuura kuti kuroorwa kwevatano kunogamuchirwa kuve mutemo muNew York. Akanyora…

… Tinonetseka zvirokwazvo pamusoro peizvi rusununguko rwekunamata. Edhisheni dzakatodaidzira kubviswa kwevimbiso yerusununguko rwechitendero, nevatungamiriri vehondo dzechikirisito vachidaidzira kuti vanhu vekutenda vamanikidzwa kugamuchirwa patsananguro iyi. Kana ruzivo rwevamwe vashoma nyika uye nyika uko uyu watove mutemo chero chiratidzo, machechi, uye vatendi, vachakurumidza kushungurudzwa, kutyisidzirwa, nekuendeswa kumatare nekuda kwekutenda kwavo kuti muchato uri pakati pemurume mumwe, mukadzi mumwe, nekusingaperi , kuunza vana munyika.-Kubva kublog raArchbishop Timothy Dolan, "Vamwe Pashure", Chikunguru 7, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Ari kutaura Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, aimbova Mutungamiriri we Pontifical Council yeMhuri, uyo akati makore mashanu apfuura:

“… Kutaura tichidzivirira hupenyu nekodzero dzemhuri kuri kuita, mune dzimwe nzanga, mhando yemhosva inopesana neHurumende, chimiro chekusateerera Hurumende…” —Guta reVatican, June 28, 2006

Ramba kuverenga

Gadzirira!

Tarisa mudenga! II - Michael D. O'Brien

 

Kufungisisa uku kwakatanga kuburitswa muna Mbudzi 4, 2005. Ishe vanowanzo gadzira mazwi akadai seari kukurumidza uye anoita kunge ari pedyo, kwete nekuti hapana nguva, asi kuti vatipe nguva! Iri izwi ikozvino rinodzoka kwandiri panguva ino nekuchimbidza kwakanyanya. Iri ishoko mweya mizhinji pasi rese iri kunzwa (saka usanzwe kuti uri wega!) Zviri nyore, asi zvine simba: Gadzirira!

 

—PETA WOKUTANGA—

THE mashizha adonha, huswa hwashanduka, uye mhepo dzekuchinja dziri kuvhuvhuta.

Unogona kuzvinzwa here?

Zvinoita sekunge "chimwe chinhu" chiri kumusoro, kwete kuCanada chete, asi kune vanhu vese.

 

Ramba kuverenga

Anodzora


St. Michael Mutumwa mukuru - Michael D. O'Brien 

 

IZVI kunyora kwakatanga kutumirwa muna Zvita wa2005. Icho chimwe chezvinyorwa zvepamoyo pane ino saiti izvo zvakabudikira mune zvimwe. Ini ndakagadzirisa uye ndokutumira zvakare nhasi. Iri izwi rakakosha kwazvo… Inoisa mumamiriro ezvinhu zvinhu zvakawanda zviri kuitika nekukurumidza munyika nhasi; uye ndinonzwa izwi iri zvakare nenzeve nyowani.

Ramba kuverenga

Gore reKuburitswa

 

KUCHENJERA KWEMABATSIRO EVAKAROPAFADZWA Mhandara MARI,
AMAI VAMWARI 


AMIDI
nguva yemabiko eKisimusi uye mhuri inofara, aya mazwi anoenderera mberi achiyangarara pamusoro peruzha nekutsungirira:

Iri ndiro Gore reKubuditswa… 

Ramba kuverenga