Kudzivirira Jesu Kristu

Kuramba kwaPeter rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Makore apfuura pakukwirisa kwehushumiri hwake hwekuparidza uye asati asiya veruzhinji, Fr. John Corapi akauya kumusangano wandaipinda. Neinzwi rake rakadzikama pahuro, akakwira pachikuva, akatarisa mhomho yevanhu vakanga vakagadzirira achifara ndokuti: “Ndakatsamwa. ndakakutsamwira. ndakatsamwira ini.” Akazoenderera mberi achitsanangura muushingi hwake hwenguva dzose kuti hasha dzake dzakarurama dzakakonzerwa neChechi yakagara pamaoko ayo yakatarisana nenyika inoda Evhangeri.

Nezvo, ndiri kutsikisazve chinyorwa ichi kubva muna Gumiguru 31st, 2019. Ndakachigadzirisa nechikamu chinonzi "Globalism Spark".

 

MOTO UNOPENYA yakadzikwa mumweya wangu pazviitiko zviviri zvakati gore rino. Iwo moto we kururamisira kubuda pachishuwo chekudzivirira Jesu Kristu weNazareta.

 

ISRAEL SPark

Kekutanga yaive parwendo rwangu kuenda kuIsrael neNyika Tsvene. Ndakagara mazuva akati wandei ndichifunga kuzvininipisa kunoshamisa kwaMwari kuti ndive ndauya kunzvimbo iyi iri kure yepanyika ndichifamba pakati pedu, ndakapfeka hunhu hwedu. Kubva pakuberekwa kwaKristu kusvika pakuda kwake, ndakatevera nzira yake yezvishamiso, dzidziso uye misodzi. Rimwe zuva muBhetrehema, takapemberera Misa. Panguva yemhemberero, ndakanzwa mupristi achiti, “Hatidi kutendeutsa maMuslim, maJuda, kana vamwe. Tendeuka iwe uye rega Mwari avashandure. ” Ndakagara ipapo ndakakatyamadzwa, ndichiedza kugadzirisa zvandaive ndangonzwa. Ipapo mazwi aSt. Paul akazadza pfungwa dzangu:

Asi vangagodana sei kuna iye wavasina kutenda kwaari? Uye vangatenda sei muna iye wavasina kunzwa nezvake? Uye vanganzwa sei pasina mumwe munhu anoparidza? Uye vanhu vanogona sei kuparidza kunze kwekunge vatumwa? Sezvazvakanyorwa zvichinzi: Dzakanaka sei tsoka dzevanouya nenhau dzakanaka. (VaR. 10: 14-15)

Kubva ipapo, "mai bere" senge mweya wakamuka mumweya mangu. Jesu Kristu haana kutambura uye akafa uye akatumira Mweya Mutsvene pamusoro peChechi Yake kuitira kuti tigone kubata maoko nevasingatendi uye tinzwe zvakanaka nezvatiri. Ibasa redu uye zvirokwazvo iropafadzo yedu ku govera Vhangeri kumarudzi vakamirira, vachitsvaga uye kunyange kushuvira kunzwa iyo Nhau dzakanaka:

Chechi inoremekedza uye inokoshesa izvi zvisiri zvechiKristu zvitendero nekuti ndiwo maratidziro ehupenyu emweya wemapoka akakura evanhu. Vanotakura mukati mavo maungira ezviuru zvemakore ekutsvaga Mwari, kuda kusina kukwana asi kazhinji kunoitwa nekutendeseka kukuru uye nekururama kwemoyo. Ivo vane inonakidza patrimony yechinyorwa chechitendero chakadzama. Ivo vakadzidzisa zvizvarwa zvevanhu manamatiro. Dzose dzakaiswa nhumbu ne "mbeu dzeShoko" dzisingaverengeke uye dzinogona kuumba "gadziriro yeEvhangeri,"… [Asi] kana kuremekedza uye kuremekedza zvitendero izvi kana kuoma kwemibvunzo yakamutswa kukoka kuChechi kubva kune ava vasiri maKristu kuziviswa kwaJesu Kristu. Zvakapesana neChechi inobata kuti vanhu ava vane mvumo yekuziva hupfumi hwechakavanzika chaKristu - hupfumi hwatinotenda kuti vanhu vese vanogona kuwana, mukuzara kusingafungidzirwe, zvese izvo zvairi kutsvaga zvichitsvaga pamusoro paMwari, munhu uye magumo ake, hupenyu nerufu, uye chokwadi. —PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, n. 53; v Vatican.va

Ini ndinofunga iro zuva muBheterehema inyasha huru, nekuti moto wekudzivirira Jesu wanga uchitsva kubvira…

 

ROMAN Spark

Kechipiri moto uyu waiputika mumweya mangu ndipo pandakatarisa mutambo wekudyara miti muVatican Gardens uye tsika dzinotevera uye kugwadama pamberi pezvakavezwa zvematanda zvechivanhu uye mirwi yevhu. Ndakamirira mazuva akati wandei ndisati ndataura; Ndaida kuziva kuti vanhu ava vaiitei uye vaipfugamira ani. Ipapo mhinduro dzakabva dzatanga kuuya. Ipo mumwe mukadzi achinzwika pavhidhiyo achidana mumwe wevatambi "Mukadzi Wedu weAmazon," akakomborerwa naPope Francis, vatauri vatatu veVatican vakaramba zvakasimba pfungwa yekuti kuvezwa kunomiririra Mukadzi Wedu.

“Haasi Mhandara Maria, ndiani akati ndiye Mhandara Maria? … Mudzimai wechizvarwa anomiririra hupenyu ”… uye“ haasi muhedheni kana mutsvene. ” —Fr. Giacomo Costa, mukuru wezvekutaurirana wesangano reAmazonia; California Katurike Mazuva ese, October 16th, 2019

[Icho chiitiko chekuzvarwa uye hutsvene hwehupenyu… —Andrea Tornielli, director director weVictoria's Dicastery for Communications. -Reuters.com

[Icho] chaimiririra hupenyu, kubereka, amai pasi. —Dr. Paolo Ruffini, Mutungamiriri weDicastery yeKutaurirana, vagoramedia.va

Ipapo Papa pachake akataura nezvechifananidzo pasi pezita reSouth America rekuti 'pachamama,' zvinoreva kuti "Amai Pasi." Chokwadi, ruoko rwekuburitsa maBhishopu eItaly rwakaburitsa kabhuku keSynod kaisanganisira "munyengetero kunaAmai Pasi vevanhu veInca." Yakaverenga muchidimbu:

"Pachamama enzvimbo idzi, imwai uye mudye ichi chinopihwa pamadiro, kuti pasi rino ribereke." -Yenyika yeKaturike NhauOctober 29th, 2019

Dr. Robert Moynihan we Mukati meVatican akacherekedza kuti, panguva yeMisa yekupedzisira yeSinodi, mukadzi weAmazon akaunza hari yemaruva, iyo yakabva yaiswa paatari payakaramba iri panguva yeKutsvenesa uye zvichizotevera. Moynihan anocherekedza kuti "mbiya yevhu ine zvirimwa mukati mayo inowanzoenderana nemitambo yemitambo inosanganisira Pachamana" uko "chikafu nezvinwiwa zviri akadururira [mairi] kuti unakirwe naPachamama ”uye ndokuzofukidzwa" nevhu nemaruva. ​​" Tsika yacho inoti, “kuzviita nemaoko ako kuti ubatane ne simba zvetsika. ”[1]Tsamba dzaMoynihan, Tsamba # 59, Gumiguru 30th, 2019

 

GLOBALism SPARK

Chii chingataurwa pano maererano nekunyomba kwakaipisisa kweVatican - uye ingangoita maepiscopate yese - kusimudzira uye kunyange kusundira kuyedza gene therapy pasirese? I akanyora mabhishopi pamusoro penzira yokuparadza rudzi yavaitsigira, asi yakasangana nokunyarara kwakakwana. Uye havanawo mitero yekufa nekukuvara cease. Muchokwadi, vari kuwedzera zvakanyanya mumwedzi mishoma yapfuura sezvo mapfuti e "booster" ari kukanganisa hutano hwevanhu. A Facebook boka rinodaidzwa kuti "Akafa Kamwe Nhau" yakatsaurirwa kunhengo dzemhuri neshamwari dzinopupura nezvekuparadzwa kweiyi mRNA gene pfuti yakapararira kune vanopfuura 157k nhengo uye iri kuwedzera zviuru nezuva (zvinotyisa, Facebook haisati yazviongorora; isu tiri kuzvitumirawo. pano) Nyaya dzavanotaura dzinofanira kuverengwa nabhishopi wese, uye pamusoro pezvose, Papa - vanoramba vachizviratidza sevatengesi vepasi rose veBig Pharma. Zvinoshungurudza isu isu takapfuura propaganda yemazuva ese uye vanonzwisisa zviri kuitika.

Uye zvakadaro, ndivo vari kuchema murenje vachipokana nehutsinye uye husina hanya kuvharika kwehurumende, kumanikidza majekiseni, masking, uye mamwe matanho anokuvadza - izvo zvisina kuita kumisa hutachiona, asi zvese kuparadza mabhizinesi, raramo, uye kutyaira vazhinji kuzviuraya - avo vanonzi vane ngozi.

Kunze kwezvimwe, hurumende dzakaedza zvikuru kuisa kugara zvakanaka kwevanhu vadzo pamberi, dzichiita zvine hungwaru kuchengetedza hutano uye kuponesa hupenyu… Zvakadaro mamwe mapoka akaratidzira, achiramba kuenda kure, achifora achipokana nezvirambidzo zvekufamba—sokunge matanho anotemerwa nehurumende kuti abatsire vanhu vawo anoumba kumwe kurwiswa kwezvematongerwo enyika kuzvitonga kana rusununguko rwemunhu!… -vakazviputira, vevanhu vanorarama nekusanyunyuta, vachifunga nezvavo chete ... havakwanisi kufamba kunze kwenyika yavo diki yezvido. -POPE Francis, Ngatiratidzei Kurota: Iyo nzira kune Remangwana Iri nani (mapeji 26-28), Simon & Schuster (Kindle Edition)

Asi hazvigumiri ipapo. Vatican iri kuenderera mberi nebasa rayo idzva sevaporofita ve "Great Reset" - iko zvino vari kusimudzira "kudziya kwepasi rose" sechokwadi - izvi kunyangwe Pontiff achangobva kutaura encyclical:

Kune dzimwe nyaya dzezvakatipoteredza uko zvisiri nyore kuwana kubvumirana kwakazara. Pano ndaizotaura zvakare kuti Chechi haifungi kugadzirisa mibvunzo yesainzi kana kutsiva zvematongerwo enyika. Asi ini ndine hanya nekukurudzira gakava rakajeka uye rakajeka kuitira kuti zvido kana pfungwa dzisazokanganisa zvakajairika. -Laudato si 'kwete. 188

Nekudaro, hapana mubatanidzwa papasi, kunze kwevanoita purofiti yekuchinja kwemamiriro ekunze uye masayendisiti ari kutsvaga rubatsiro, vakatsigira "kuchinja kwemamiriro ekunze" kupfuura Vatican.[2]cf. heartland.org Pano zvakare, pfungwa ye "gakava rechokwadi uye rakavhurika" riri kuputswa:

…kusachengeta mamiriro ekunze chitadzo chinopesana nechipo chaMwari icho chisikwa. Mukuona kwangu, iyi ndiyo nzira yavahedheni: kushandisa izvo zvatakapiwa naShe kuti tive mbiri yake nokurumbidzwa sokunge zvifananidzo. -anosika.net, Kubvumbi 14, 2022

Zvekare, vatendi vanosara vachinetsana nemashoko anokatyamadza, kwete chete vakatarisana nekunyomba kwaPachamama, asi kuti hurongwa hwese hwekuchinja kwemamiriro ekunze hwaive. yakagadzirwa neveglobalists uye vakabatanidzwa muzvinangwa zvisingadi Mwari zveUnited Nations nevanofarirwa naMarxist Maurice Strong uye mukomunisti anonoka Mikhail Gorbachev.[3]cf. Icho chitsva Chihedheni - Chikamu III 

Mukutsvaga muvengi mutsva wekutibatanidza, takauya nepfungwa yekuti kusvibiswa, kutyisidzira kwekudziya kwepasi, kushomeka kwemvura, nzara uye nezvimwe zvinokwana bhiri. Njodzi idzi dzese dzinokonzerwa nekupindira kwevanhu, uye zvinongova kuburikidza nekushanduka kwemaitiro nemaitiro vanogona kukunda. Muvengi chaiye ipapo, ndiye mutsa pacharo. -(Chikwata cheRoma) Alexander King & Bertrand Schneider. Yekutanga Global Revolution, p. 75, 1993

Ikoko iwe une muchidimbu chirongwa chese chiri kuitika iye zvino munguva chaiyo pasi pemureza we "Great Reset": kugadzira matambudziko epasi rose ekushomeka kwemvura, nzara, uye kudziya kwepasi - uye wozopa mhosva mudiki anoshanda ari kuyedza kudyisa mhuri. Vepasi rose vari kubatidza moto, vozopa mhosva kune vanonongedza hutsi. Nenzira iyi, ava vatenzi vepamusoro vanogona kupembedza hurongwa hwavo hwekubvisa nyika.  

Saka panguva ino, manzwi echiporofita aPaul VI, John Paul II naBenedict XVI yambiro pamusoro pechirongwa chekurwisa hupenyu chinoda kudzora nekuzvimanikidza pamusoro penyika, chatokanganwa. 

Nyika inoyevedza — inodiwa kwazvo naBaba zvekuti vakatuma Mwanakomana wavo mumwechete kuti iponeswe — ndiyo nhandare yehondo isingaperi inogadzirirwa chiremera chedu nekuzivikanwa sevanhu vakasununguka, pamweya zvisikwa. Kurwira uku kunofananidzwa nehondo yekupedzisira inotsanangurwa muna [Zvakazarurwa 12]. Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachishuwo chedu kurarama, uye kurarama zvizere. Kune avo vanoramba chiedza chehupenyu, vachisarudza "mabasa asina zvibereko erima" (Eph 5: 11). Goho ravo kusaruramisira, rusarura, kushandisa zvisizvo, hunyengeri, mhirizhonga. Mumazera ese, chiyero chekubudirira kwavo kuri kufa kwevasina mhosva. Muzana redu redu ramakore, sepasina imwe nguva munhoroondo, "tsika yekufa" yatora chimiro chehunhu uye chepamutemo kururamisa mhosva dzakaipisisa dzakanangana nevanhu: kuuraya rudzi, "mhinduro dzekupedzisira", "kuchenesa madzinza", uye "kutora hupenyu hwevanhu kunyangwe vasati vazvarwa, kana vasati vasvika parufu"… —PAPA JOHN PAUL II, Homily, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, Nyamavhuvhu 15, 1993; v Vatican.va

Haisisiri Evhangeri yeHupenyu iyo Vatican iri kudanidzira iri pamusoro pematenga edzimba; hachisi chikonzero chekutendeuka kubva kuchivi nekudzoka kuna Baba; hakusi kukosha kwemunamato, masakaramende, uye hunhu… asi kubaiwa jekiseni nekutenga solar panel izvo zvinonyanya kukosha muukuru. Haisi iyo mirairo yegumi asi zvibodzwa gumi nenomwe zveUN "budiriro inoenderera" yave moyo unorova weRoma, saka zvinoita sekunge. 

Sezvandakamboona,[4]cf. Kuvhiringidzika Kwemamiriro ekunze Pontifical Academy of Sciences, uye nokudaro Francis, vari kuvakira mhedziso dzavo kubva muIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), iyo isiri sangano resainzi. Marcelo Sanchez Sorondo, Bishop-Chancellor wePontifical Academy akati:

Ikozvino kune chibvumirano chiri kukura chekuti zviitiko zvevanhu zviri kuita zvinonzwisisika pamamiriro ekunze ePasi (IPCC, 1996). Kuwanda kukuru kwekuedza kwaenda mukutsvaga kwesainzi kunova hwaro hwekutonga uku. —Cf. Katurike.org

Izvo zvinonetsa sezvo IPCC yakadzikiswa kakawanda. Dr. Frederick Seitz, nyanzvi yefizikisi inozivikanwa pasi rose uye aimbova purezidhendi weU.S. National Academy of Sayenzi, akatsoropodza mushumo we1996 IPCC uyo waishandisa data rakasarudzika uye magirafu ane dzidziso: izvo zvakakonzera uyu mushumo weIPCC, ”akachema-chema.[5]cf. Forbes.com Muna 2007, IPCC yaifanirwa kugadzirisa mushumo wakawedzeredza kumhanya kwekunyunguduka kwemazaya echando eHimalaya uye akataura zvisizvo kuti vese vangangopera muna 2035.[6]cf. Reuters.comIPCC yakabatwa zvakare ichiwedzeredza ruzivo rwekudziya kwepasi mumushumo wakamhanyiswa zvakanyatsonaka kuitira kuti ipesvedze Chibvumirano cheParis Vatican yava kutungamira. Chirevo ichocho chakakanganisa data kuitira kuti ataure kwete 'kumbomiramukudziya kwepasirese kwakaitika kubva pakatanga mwaka uno wemireniyumu.[7]cf. nypost.com; uye Ndira 22nd, 2017, invest.com; kubva pakudzidza: nature.com

Iyi inguva inonyadzisa uye ine rima munhoroondo yeCatholic. Kutarisira pasi uye kupa utano kuvanhu vamwe navamwe, kuva pachena, rutivi rwe“social” Evhangeri. Asi kusimudzira midziyo yetsika yerufu kwete. MaKatorike zvino anowana hutungamiriri hwavo huchikurudzira hurongwa hwetsika yerufu pane kuti shoko rinoponesa upenyu raJesu Kristu, uyo ari Muponesi wenyika.

Uye "Ndakatsamwa."

 

ZVATIRI KUITA?

Ndakangwarira kuti ndisapokana vavariro kana zvinangwa zvemumwe munhu, zvingava zvaPope kana vatori vechikamu. Chikonzero ndechekuti vavariro panguva iyi hadzina basa.

Zvakaitika muVatican Gardens, nekuonekwa kwese kwekunze, inyaya inonyadzisa. Yakanga yakangofanana netsika yechihedheni, ingave yakanga iri kana kuti kwete. Vamwe vakaedza kurerutsa chiitiko chacho kupfurikidza nokuomerera (mukupesana nemhinduro yapamutemo yeVatican) kuti mifananidzo yacho yakanga iri “Mukadzi Wedu weAmazon.” Zvakare, izvozvo hazvina basa. MaKatorike haapfugamire pasi pamberi pezvidhori zvaMadzimai Vedu kana vatsvene zvakanyanya zvishoma zvechinyakare zvigadzirwa uye zviratidzo kana mirwi yetsvina. Pamusoro pazvo, Pope haana kuremekedza mifananidzo iyoyo saizvozvo, uye paMisa yekupedzisira yeSinodhi, airatidza kuti akaunza uye akaremekedza zvakafanira mufananidzo waMadzimai Wedu (unotaura zvakawanda). Kunyange zvakadaro, kukuvadza kwacho kwaitwa. Mumwe munhu akarondedzera kwandiri kuti shamwari yavo yeEpiscopalian zvino yatipomera sei isu vaKaturike kunamata Maria uye/kana kuti zvidhori.

Vamwe vandakataura vachisimbirira kuti kupfugamira pamberi pezvinhu kwave kunanga kuna Mwari - uye chero munhu anofunga neimwe nzira ndeye rusaruro, kusashivirira, kutonga uye antipapal. Zvisinei, kunyangwe dai icho chaive chinangwa chevanamati, zvakaonekwa nenyika zvakange zvisingaratidzike semunamato wechiKaturike asi mutambo wechihedheni. Chokwadi, vafundisi vakati wandei vakataura ichi chaicho pfungwa:

Hazvinzwisisike kune mucherechedzi kuti kunamatwa pachena kwaPachamama kuAmazon Synod hakuna kuitirwa kunamata zvidhori. —Bhishopi Marian Eleganti weChur, Switzerland; Gumiguru 26th, 2019;livel-net.com

Mushure memasvondo ekunyarara tinoudzwa naPapa kuti uku kwaive kusiri kunamata zvifananidzo uye pakanga pasina chinangwa chekunamata zvidhori. Asi saka nei vanhu, kusanganisira vapristi, vakagwadamira pamberi payo? Sei chifananidzo chakaendeswa mumudungwe kuenda kumachechi akaita seSt.Peter's Basilica ndokuiswa pamberi peatari kuSanta Maria muTraspontina? Uye kana chisiri chidhori chaPachamama (wepasi / amai mwarikadzi kubva kuAndes), nei Papa daidza mufananidzo "Pachamama? ” Chii chandiri kufunga?  —Mk. Charles Pope, Gumiguru 28, 2019; Rejista yeKaturike Yenyika

Iyo syncretism inoonekwa mutsika inopembererwa yakakomberedza chifukidzo chikuru chepasi, chakatungamirwa nemukadzi weAmazonia uye pamberi pemifananidzo yakati wandei uye isingazivikanwe muminda yeVictoria muna Gumiguru apfuura, inofanira kudzivirirwa… chikonzero chekushoropodzwa chaiko nekuda kwe yechinyakare chimiro uye chitarisiko chechihedheni chemhemberero uye kusavapo kwezviratidzo zviri pachena zvechiKatorike, zviito neminamato panguva dzakasiyana siyana dzekutamba, kutamba uye kugwadama kwetsika inoshamisa -Cardinal Jorge Urosa Savino, bhishopi mukuru anobuda muCaracas, Venezuela; Gumiguru 21, 2019; livel-net.com

Apa ndipo pane moto wakabatiswa: kushinga kwedu kuri kupi kudzivirira Jesu Kristu uye kuremekedza iwo wekutanga Murairo unorambidza "vamwari vatorwa" pakati pedu? Nei vamwe maKatorike vachiedza kupatsanura vhudzi panguva ino kuti vaite kuti chiitiko chinokanganisa chitarisike?

Zviise nenzira iyi. Fungidzira mukadzi wangu nevana vachipinda mumba yekurara vachindiwana ndakabata mumwe mukadzi pamubhedha wedu wemuchato. Ini nemukadzi uya tinobva takwira kunze sekutsanangura kwandaita, “Kwakange kusiri kuita hupombwe pano. "Ini ndanga ndakangomubata nekuti haazive Kristu uye anofanira kuziva kuti anodiwa, anotambirwa uye kuti takagadzirira kumuperekedza mukutenda kwake." Ehezve, mukadzi wangu nevana vangatsamwa nekushungurudzwa, kunyangwe ndikaomerera kuti vari kungoitira moyo murefu nekutonga.

Iyo poindi ndeyekuti yedu chapupu, muenzaniso watinopa kune vamwe, wakakosha, kunyanya kune "vadiki."

Ani naani anoita kuti mumwe wevadiki ava vanotenda mandiri atadze, zvirinani kuti asungirwe guyo guru muhuro make onyudzwa mugungwa. (Mateo 18: 6)

Kunamatwa kwezvifananidzo izvo vamwe vezvitendero vakapfugamira kuVictoria… kukumbira kwesimba rengano, raAmai Pasi, kwavanokumbira makomborero kana kuita zviratidzo zvekutenda. Izvi zvinoshoresa zvemadhimoni, kunyanya kune vadiki vasingakwanise kunzwisisa. —Bishop Emeritus José Luis Azcona Hermoso weMarajó, Brazil; Gumiguru 30th, 2019, livel-net.com

Izvo, zvirinani, ndiko kutora kwepamberi kunozivikanwa nekunamata kwechihedheni kwaAmai Pasi mumatunhu iwayo. Pfungwa huru, zvisinei, ndeyekuti izvo zvatinotaura, zvatinoita, maitiro atinoita, anofanira kugara achitungamira vamwe kuna Kristu. St Paul akasvika pakutaura izvozvo "Zvakanaka kusadya nyama kana kunwa waini kana kuita chero chinhu chinogumbura hama yako." [8]cf. VaRoma 14:21 Zvakadaro, isu tinofanirwa kungwarira kuti tirege kupa uchapupu kune vamwe kuti mari, zvinhu, simba, basa redu, chifananidzo chedu - ndoda zvekunyika kana zvechihedheni - ndizvo zvatinodiwa.

Pachamama haasi uye haazombove Mhandara Maria. Kutaura kuti chifananidzo ichi chinomiririra Mhandara kunyepa. Haasi Mukadzi Wedu weAmazon nekuti iye chete Mukadzi weAmazon ndiMariya weNazareta. Ngatisagadzirei musanganiswa we syncretistic. Zvese izvo hazvigoneke: Amai vaMwari ndiMambokadzi weKudenga nepasi. —Bishop Emeritus José Luis Azcona Hermoso weMarajó, Brazil; Gumiguru 30th, 2019, livel-net.com

 

KUTENDA KWAJESU

Ndisati ndaenda kuIsrael, ndakanzwa kuti Ishe vanoti tinofanira “Famba mutsoka dzaSt”Muapostora anodikanwa. Ini handina kunyatsonzwisisa kuti sei, kusvikira zvino.

Sezvandanyora munguva pfupi yapfuura PaVatican Funkiness, kunyangwe dai papa aizoramba Jesu Kristu (sezvakaita Peter pashure akavimbiswa maKiyi ehumambo uye akaziviswa "dombo"), isu tinofanirwa kubatisisa Tsika Tsvene uye kuramba takatendeka kuna Jesu kusvika pakufa. St. John haana "kutevera asingaoni" papa wekutanga mukuramba kwake asi akatendeuka nenzira yakatarisana, akafamba kuenda kuGolgotha, uye akaramba akatsiga pasi peMuchinjikwa panjodzi yehupenyu Hwake. ndiri kwete zvichiratidza nenzira ipi zvayo kuti Papa Francis akaramba Kristu. Asi, ndiri kutaura izvozvi kuti vafudzi vedu vanhu, kusanganisira akatsiva Peter, uye isu hatifanirwe kudzivirirwa nehunhu hwavo. Kutendeka kwedu kwavari kuteerera kune yavo chaiyo magisterium, yavakapihwa naKristu, nezve "kutenda nehunhu." Kana ivo vabva pane izvo, kungave neasina-anosunga zvirevo kana yavo yega zvivi, hapana chisungo chekutsigira mazwi avo kana maitiro. Asi ipapo is, zvakadaro, chisungo chekudzivirira chokwadi-kudzivirira Jesu Kristu, anova Chokwadi. Uye izvi zvinofanirwa kuitwa murudo. 

Usagamuchire chero chinhu sechokwadi kana chisina rudo. Uye usatambire chero chinhu serudo rusina chokwadi! Imwe isina imwe inova nhema inoparadza. —St. Teresa Benedicta (Edith Stein), akataurwa nezvake naSt. John Paul II kugadzwa patsvene, Gumiguru 11, 1998; v Vatican.va

Takarasika zvachose rondedzero yekuti sei Chechi iripo, chinangwa chedu ndechei, uye chinangwa chedu ndechekuti tikatadza kuda Mwari, kutanga, uye nemuvakidzani wedu sezvatinozviita. 

Kunetsekana kwese kwedzidziso uye dzidziso kwayo kunofanirwa kunangiswa kurudo rwusingaperi. Kunyangwe paine chinhu chakarongedzerwa kutenda, chetariro kana chiito, rudo rwaIshe wedu runofanira kugara ruchiitwa kuti ruwanikwe, kuitira kuti chero munhu aone kuti mabasa ese ehunyanzvi hwechiKristu anobva murudo uye haana chimwe chinangwa kunze kwekusvika parudo. . -Catechism yeChechi yeKaturike (CCC), n. 25

Zvinotyisa kwazvo kuti maKristu atanga sei kupatsanurana pakati pazvo nhasi, kunyanya "vanozvibata" maKristu. Pano, muenzaniso waSt. John une simba kwazvo.

PaChirairo Chekupedzisira, Vaapositori pavaive mubishi kuyedza kupa mhosva kuti ndiani achatengesa Kristu, naJudhasi akanyarara achinyika maoko ake mundiro imwe chete saJesu… Mutsvene Johane ingorara pachipfuva chaKristu. Akafunga chinyararire Ishe wake. Iye aMuda. Akamunamata. Akanamatira kwaari. Iye akamunamata. Imomo ndimo mune chakavanzika chekuti ungapfuura sei muKutongwa kukuru izvo zvava pamusoro pedu zvino. Iko kuvimbika kwakazara kuna Kristu. Iko kusiiwa kuna Baba Vekudenga. Zviri Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu. Hazvina kudaro kukanganisa zvatinotenda nekutya kukakavara kana kusavapo zvematongerwo enyika ndizvozvo. Haisi yekutarisa padutu nemafungu asi Tenzi muchikepe. Zviri munamato. Sezvo Mukadzi Wedu anga achiudza Chechi kweanoda kusvika makore makumi mana ikozvino: namata, namata, namata. Tsanya unamate. Nenzira chete iyi ndipo patichava nenyasha nesimba kwete kunyura munyama yedu uye nehutongi nemasimba izvo, munguva ino, zvakapihwa simba rekuyedza Chechi. 

Munamato unosvika kunyasha dzatinoda kuitira zviito zvakanaka. - (CCC, 2010)

Rindai uye munyengetere kuti murege kupinda mukuedzwa; mweya unoda zvirokwazvo, asi nyama haina simba. (Mako 14: 38-39)

Chii chatinofanira kutarisa? Tinofanira tarisa zviratidzo zvenguva asi ku kunyengetera neuchenjeri hwekududzira. Iyi ndiyo yaive kiyi yakatungamira Johane ega pakati peVaapositori kumira zvishoma pasi peMuchinjikwa uye kuramba akatendeka kuna Jesu, kunyangwe hazvo dutu rakamuputira. Meso ake akacherekedza zviratidzo zvakamupoteredza, asi haana kuramba achifunga nezvekutya uye kusagadzikana. Asi, moyo wake waive wakanangana naJesu, kunyangwe pazvinhu zvese pazvairatidzika kunge zvarasika zvachose. 

Mabhuratha nemasisita, miedzo yakatikomberedza ingori mavambo. Hatisati tambotanga kurwadziwa nemimba. Mazuva ano, ndinowanzonzwa mumoyo mangu Rugwaro: Zvino kana Mwanakomana wemunhu achisvika, uchawana rutendo panyika here? [9]Ruka 18: 8  

Mhinduro ndeyo ehe: mune avo vanotevera tsoka dzaSt.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Evhangeri Yevose

Jesu… Murangarira?

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Tsamba dzaMoynihan, Tsamba # 59, Gumiguru 30th, 2019
2 cf. heartland.org
3 cf. Icho chitsva Chihedheni - Chikamu III
4 cf. Kuvhiringidzika Kwemamiriro ekunze
5 cf. Forbes.com
6 cf. Reuters.com
7 cf. nypost.com; uye Ndira 22nd, 2017, invest.com; kubva pakudzidza: nature.com
8 cf. VaRoma 14:21
9 Ruka 18: 8
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.