Kutonga kweMadokero

 

WE vakatumira mameseji mazhinji echiporofita svondo rapfuura, zvazvino uye kubva makumi emakore apfuura, kuRussia nebasa ravo munguva dzino. Zvakadaro, harisi vaoni chete asi izwi reMagisterium rakanyevera nezvenguva ino ...

 

Muporofita wePapa

Kutora pamufananidzo wakajeka wezviratidzo zveFatima,[1]cf. Fatima, uye Kudengenyeka kukuru Cardinal Joseph Ratzinger (Benedict XVI) akanyora kuti:

Ngirozi ine bakatwa rinopfuta kuruboshwe kwaMai vaMwari vanorangarira mifananidzo yakafanana muBhuku raZvakazarurwa. Izvi zvinomiririra kutyisidzirwa kwekutongwa uko kuri pamusoro penyika. Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa iite madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwechokwadi: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. -Mharidzo yeFatima, v Vatican.va

Tarira, ndasika mupfuri anopfutidza mazimbe anopisa, ndokugadzira zvombo zvive basa rake; ndini zvakare ndakasika muparadzi kuti ashande mhirizhonga. (Isaya 54:16)

Paakava Pope, Benedict XVI akadzokorora zvakare yambiro iyi kuChechi, kunyanya kuMadokero, uko kukurumidza kubviswa kwechiKristu kwaiitika kubva kuEurope kuenda kuNorth America:

Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo isu, Chechi muEurope, Europe neWest West… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu… “Kana ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho.” Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke!" —PAPA BENEDICT XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma

Zvakawanda zvakataurwa nevaporofita mumharidzo dzichangoburwa pamusoro peItari uye kunyanya Roma, uye kuti kunetsana uku neRussia kuri kuvhura sei musuwo kunaAntikristu. [2]semuenzaniso. Hondo Ichasvika kuRoma Baba veChechi Lactantius vakambonyora kuti:

…apo iro guta guru renyika rinenge rawa, uye rava kutanga kuva mugwagwa… ndiani angakahadzika kuti kuguma kwasvika zvino kuzvinhu zvavanhu nenyika yose? —Lactantius, Baba veChechi, Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 25, "ZveNguva Dzokupedzisira, uye nezveGuta reRoma”. Pano, Roma inoonekwa seguta guru remweya renyika munguva yechiKristu. Cherechedza: Lactantius anoenderera mberi achitaura kuti kuparara kweHumambo hweRoma hakusi kuguma kwenyika, asi kunoratidza kutanga kwe "makore ane chiuru" kutonga kwaKristu muChechi yake, kuteverwa nekuguma kwezvinhu zvose. Aya “makore ane chiuru” inhamba yokufananidzira uye yatinonongedzera kwairi pano se“Nguva yoRugare. Maona Iyo Era Yakarasika sei.

St. Paul anotaura nezve "retrainer”Achibatisa“ iye asingateereri mutemo ”anotangirwa nekumukira kana chimurengaTichifunga kuti Humambo hweRoma hwakatendeuka kuva chiKristu, nhasi, munhu anogona kufunga budiriro yekuMadokero seyakafanana musanganiswa weiyo yechiKristu / yezvematongerwo enyika[3]cf. Agitators - Chikamu II Saizvozvovo, kuwa kwacho paEvhangeri nokuputsika kwechiKristudhomu kungave kuri chirevo icho St. Paul aireva:

Kumukira uku [kuramba kutenda], kana kudonha, kunowanzo nzwisiswa, nemadzibaba ekare, kwekumukira kubva kuhushe hweRoma, hwakatanga kuparadzwa, Antichrist asati auya. Zvinogona, pamwe, kunzwisiswa zvakare nezve kumukira kwenyika zhinji kubva kuChechi yeKaturike uko, muchidimbu, kwakaitika kare, nenzira yaMahomet, Luther, nezvimwe uye zvinogona kufungidzirwa, zvichave zvakawandisa mumazuva waAntikristu. — Mashoko ari pana 2 VaT. 2: 3, BDSC: Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi, Baronius Press Limited, 2003; p. 235

The Katekisimo yeCatholic Church inodzidzisa:

… Kutsauka pakutenda ndiko kurambwa zvachose kwechitendero chechiKristu… Kunyengera kukuru kwechitendero ndekweMupikisi waKristu, kunyepedzera-musia uyo murume anozvirumbidza pachinzvimbo chaMwari naMesiasi wake akauya munyama. Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese padzinotsvagirwa kuti dzione mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya. -CCC, n. 2089, 675-676

Mudzidzisi weCanadian Catholic, munyori, uye purofesa, Michael D. O'Brien, wandinoti ndiye izwi rechiporofita rine mukurumbira muChechi maererano nekuparadzwa kweMadokero - anopedzisa:

Tichitarisa nezvenyika iripano, kunyangwe yedu "yedemokrasi", hatinga taure here kuti tiri kurarama mukati chaimo meiyi mweya wehukama hwenyika? Uye mweya uyu hauratidzwe here kunyanya muchimiro chezvematongerwo enyika, icho chinonzi neKatekisimo mumutauro wakasimba, "wakatsauka kwazvo"? Vangani vanhu munguva yedu ikozvino vanotenda kuti kukunda kwechakanaka pane chakaipa pasi pano kunozowanikwa kuburikidza neshanduko yemagariro kana shanduko yemagariro? Vangani vakakurirwa nekutenda kwekuti munhu anozozviponesa kana ruzivo rwakakwana nesimba zvashandiswa pane hunhu hwevanhu? Ndingafunga kuti huipi hwekunze uhwu hwazara pasirese nyika. —Taura kuimba yeSt. Patrick muOttawa, Canada, Gunyana 20, 2005; catholiculture.org

… Chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa muitiro wehudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

 

Kuputsika Kwetsika Nezvokunamata kweMadokero

Iyo kongiri fomu iyi relativistic "chinamato" chiri kutora ndeye Chitendero cheSainzi - kutenda kwakanyanya musimba reruzivo rwesainzi uye maitiro. 

Madokero anoramba kugamuchira, uye achagamuchira chete izvo zvainozvivakira yega. Transhumanism ndiyo yekupedzisira avatar yesangano iri. Nekuti icho chipo chinobva kuna Mwari, hunhu hwomunhu pachahwo hunova husingatsungiririki kumunhu wekumadokero. Kumukira uku ndekwe mweya pakadzika. --Cardinal Robert Sarah, Katurike HeraldKubvumbi 5th, 2019; cf. IAfrica Zvino Shoko

Chokwadi, vatungamiriri vekuMadokero ndivo vari kutyaira iyi "Fourth Industrial Revolution" inotsvaga kusanganisa miviri yedu nenzvimbo yedhijitari. 

Iko kusanganiswa kweiyi tekinoroji uye kudyidzana kwavo mhiri zvemuviri, zvedhijitari uye zvipenyu zvipenyu zvinoita yechina maindasitiri chimurenga chakasiyana chaizvo nemabhindauko apfuura. —Prof. Klaus Schwab, muvambi weWorld Economic Forum, "The Fourth Industrial Revolution", p. 12

Kufambira mberi uye sainzi zvakatipa simba rekutonga masimba ezvisikwa, kushandisa zvisikwa, kubereka zvinhu zvipenyu, kusvika padanho rekugadzira vanhu pachavo. Mune ino mamiriro, kunamatira kuna Mwari kunoratidzika kunge kwakapfuura nguva, hakuna chinangwa, nekuti tinogona kuvaka nekugadzira chero chatiri kuda. Hatizive kuti isu tiri kurwira zvakafanana chiitiko seBhabheri.  —PAPA BENEDICT XVI, Pentekosti Homily, Chivabvu 27, 2012

Sezvo misoro yenyaya yakabatikana nekupokana muUkraine, World Health Organisation nevamwe vayo vari kugadzirira chinyararire kuputsika kwehupfumi hwenyika uye nekusimuka kwenguva yedhijitari umo munhu wese achapihwa ID yedhijitari. tsvaga "hutano hwavo" [4]cf. "Kuenda kudhijitari zvinyorwa zveCOVID-19 chimiro", ndiani.int — inova rufu rworusununguko.[5]cf. "WHO vanodyidzana nekambani huru yekutaurirana kuburitsa pasi rose dhijitari COVID mapasipoti ”, livel-net.com

Achienzanisa chizvarwa chedu nekuputsika kwehushe hweRoma, Benedict XVI anopenda mufananidzo unozivikanwa:

Kuparara kwemitemo yakakosha yemitemo uye nehunhu hwetsika hunovatsigira hwakavhura madhamu ayo kusvika panguva iyoyo akange achidzivirira kugarisana murunyararo pakati pevanhu. Zuva rakanga rovira pamusoro penyika yese. Njodzi dzinowanzoitika kazhinji dzakawedzera pfungwa iyi yekusagadzikana. Pakanga pasina simba rekuona raigona kumisa kudzika uku. Kunyanya kusimbisisa, ipapo, kwaive kukumbira kwesimba raMwari: kuteterera kuti auye adzivirire vanhu vake kubva kumatyisidziro aya...  [Nhasi], Chete kana paine kubvumirana kwakadaro pazvinhu zvakakosha ndipo panogona kuita bumbiro nemashandiro emutemo. Kubvumirana kwakakosha uku kwakatorwa kubva kunhaka yechiKristu kuri panjodzi… Muchokwadi, izvi zvinoita kuti chikonzero chisaone izvo zvakakosha. Kuti urambe kuora kwemafungiro uku uye kuchengetedza simba rayo rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, nekuona zvakanaka nezviri chokwadi, ndicho chinhu chinofarirwa chinofanira kubatanidza vanhu vese vechido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —POPE BENEDICT XVI, Hurukuro kuRoman Curia, Zvita 20, 2010, Katurike Herald

Hatina kungoteerera izwi raKristu kuburikidza neMumiriri wake, ndoda vaporofita Vake, asi nyika dzekuMadokero dzakamhanya kusvika pakuparadza mutemo wechisikigo uye kubvisa zvirambidzo zvese - kunyanya izvo zvinodzivirira vanonyanya kutambudzika (kubva mudumbu kusvika kune vakwegura). . Ndiko kusaka kutonga kwaMwari kuri kutanga nekumadokero. 

Dambudziko remweya rinosanganisira nyika yese. Asi kwairi kunobva kuEurope. Vanhu vekuMadokero vane mhosva yekuramba Mwari… Kudonha kwemweya nekudaro kune hunhu hwekuMadokero.  --Cardinal Robert Sarah, Katurike HeraldKubvumbi 5th, 2019; cf. IAfrica Zvino Shoko

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Petro 4:17)

Zvimwe isu tinogona kunzwisisa zvirinani izvozvi kuti sei Mukadzi Wedu akateterera Chechi kuti itsvenese Russia kuMwoyo wake Wakachena uye kupa ruregerero rweKunamata kweMugovera wekutanga.[6]cf. Kutsveneswa kweRussia Kwakaitika Here? Runyararo rungadai rwakauya kuburikidza nekutendeuka kwakakwana kweRussia; asi ikozvino, Russia - pachinzvimbo chekuve chiridzwa chekutendeuka - inoita kunge chiridzwa che kuchenesa. Mazhinji maporofita ekuti Russia ichafora ichipinda muRoma.[7]Ona mameseji kubva mumavhiki maviri apfuura zvichienda mberi Kuenda kuhumambo

Tariro yedu ndeyei panguva ino sezvo zvombo zvenyukireya zviri kugadzirwa uye mabhomba ari kutodonha? Ndezvekuti nyika dzizvininipise uye dzibvume kuti mushure mezviuru zvemakore zvebudiriro yevanhu, isu takanyanyisa uye hatisi Mwari kupfuura chero chizvarwa chakatitangira. [8]“Nyika yakatsamwa kwazvo nokuti iri mumamiriro ezvinhu akaipa kupfuura panguva yemafashamo.” -Mukadzi wedu kune Akaropafadzwa Elena Aiello Kuti zvose zvinodaidzwa kuti “kufambira mberi” hazvina maturo uye zvinotoparadza pasina chirevo chazvo kubva kuna Mwari.[9]cf. Kufambira mberi Kwemunhu uye Kufambira mberi kweTotalitarianism

Kufambira mberi kwesainzi kwakanyanya, kushamisika kwehunyanzvi mabasa uye kukura kunoshamisa kweupfumi, kunze kwekunge kuchiperekedzwa nehunhu hwechokwadi hwehukama uye hwemagariro, mukufamba kwenguva zvinopesana nemunhu. —POPE BENEDICT XVI, Hurukuro kuFAO paKupemberera Kwemakore makumi maviri neshanu kweKutanga kwayo, Mbudzi, 25, 16, n. 1970

Rudzi rwevanhu haruzove nerunyararo kudzamara rwuchishanduka nekuvimba netsitsi dzangu. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 300

Zvinoita sekuti nzira chete yasara yekuzunungusa marudzi kubva pakupanduka kwawo ingangove inodaidzwa kudaro yambiro - chiitiko chekupedzisira cheTsitsi dzaMwari zuva raShe risati ratanga.[10]cf. Zvirikuitika; Chishongo kune Impact; Zuva Guru reChiedza

 

Zvakafanana Kuverenga

Kupunzika kweAmerica

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Fatima, uye Kudengenyeka kukuru
2 semuenzaniso. Hondo Ichasvika kuRoma
3 cf. Agitators - Chikamu II
4 cf. "Kuenda kudhijitari zvinyorwa zveCOVID-19 chimiro", ndiani.int
5 cf. "WHO vanodyidzana nekambani huru yekutaurirana kuburitsa pasi rose dhijitari COVID mapasipoti ”, livel-net.com
6 cf. Kutsveneswa kweRussia Kwakaitika Here?
7 Ona mameseji kubva mumavhiki maviri apfuura zvichienda mberi Kuenda kuhumambo
8 “Nyika yakatsamwa kwazvo nokuti iri mumamiriro ezvinhu akaipa kupfuura panguva yemafashamo.” -Mukadzi wedu kune Akaropafadzwa Elena Aiello
9 cf. Kufambira mberi Kwemunhu uye Kufambira mberi kweTotalitarianism
10 cf. Zvirikuitika; Chishongo kune Impact; Zuva Guru reChiedza
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , .