Medjugorje: "Chokwadi chete, mai"


Kuoneka Chikomo paMambakwedza, Medjugorje, Bosnia-Herzegovina

 

IYO Ruzhinji rweZvakazarurwa zvaJesu Kristu runoda kubvumidzwa kwekutenda, Chechi inodzidzisa kuti chingave chinhu chisina musoro kuteerera izwi rechiporofita raMwari kana "kuzvidza chiporofita," sekutaura kwaSt. Mushure mezvose, chaiwo "mazwi" anobva kuna Ishe, ari, kubva kuna Ishe:

Mumwe anogona saka kungobvunza kuti sei Mwari achivapa vachienderera [pakutanga nzvimbo] kana ivo vasingatombodi kuteererwa neChechi. --Hans Urs von Balthasar, Mistica oggettiva, kwete. 35

Kunyange nyanzvi yezvouMwari, Karl Rahner, akabvunzawo…

… Chero chinhu chinoburitswa naMwari chingave chisina kukosha. —Karl Rahner, Zviratidzo uye Zviporofita, p. 25

Vatican yakasimbirira pamusoro pekuramba yakavhurika kune kunofungidzirwa kuoneka kusvika parizvino sezvo ichiri kuramba ichiona huchokwadi hwezvinoitika ipapo. (Kana izvo zvakanaka zvakakwana kuRoma, zvakandinakira.) 

Semunhu aimbove mutori venhau muterevhizheni, chokwadi chakakomberedza Medjugorje chinondibata Ndinoziva vane hanya nevanhu vazhinji. Ndatora chinzvimbo chimwe chete paMedjugorje saAkaropafadzwa John Paul II (sezvakapupurirwa naMabhishopi avo vakakurukura nezvekuonekwa naye). Icho chinzvimbo ndechekupemberera michero inoshamisa inoyerera ichibva panzvimbo ino, kureva kupinduka uye zvakanyanya hupenyu hwesakaramende. Iyi haisiyo ooey-gooey-inodziya-yakasviba pfungwa, asi chokwadi chakaomarara chakanangana nezvipupuriro zvezviuru zvevafundisi veKaturike uye vasingaverengeki vanhuwo zvavo.

Pakave nezvakawanda zvakanyorwa pamativi ese echiitiko. Asi ini ndoda kungo tarisa pano zvakakosha zvinhu zvakapoterera izvi zvinofungidzirwa zvemashiripiti. Nenzira iyi, ini ndinotarisira kumisikidza zvinetswa zvevamwe vaverengi vangu, sezvo ini sezviri pachena ndatora maonero akanaka ezviitiko zvakare. Ini ndinoshuvira kusimbisa zvakare kuti ini handiite mutongo wekupedzisira pamusoro pechokwadi chemashura, asi ndinoremekedza kuenderera mberi kwekuferefetwa kweChechi, uye ndichanyatsoteerera kumhedzisiro iri kuuya iyo yave kuzove mutongo weVatican kana avo avo vanogadzwa naBaba Vatsvene mune ramangwana (ona izvi munguva pfupi yapfuura yakasimbiswa mushumo). 

 

MASHOKO

  • Chiremera pamusoro pechokwadi chemashura hachisiri mumaoko ebhishopu wemuno weMedjugorje. Mukufamba kusingawanzoitika, Ungano yeDzidziso yekutenda yakatora kuferefetwa kubva mumaoko aBishop Zanic, ndokuzviisa mumaoko ekomisheni yakazvimirira. Ikozvino (kubva muna Kubvumbi 8, 2008), iyo Holy See pachayo yakatora masimba azere pamusoro pezvinofungidzirwa zviitiko. Ikoko HAKUNA kwakave chirevo chakajeka kubva kuVatican nezveMedjugorje (kunyangwe ivo vangadai vakatonga nhema kanomwe pari zvino), kunze kweavo vandinonyora pazasi: "Tinodzokorora kudiwa kwakazara kwekuenderera mberi nekudzamisa ratidziro, pamwe nemunamato, takatarisana nechinhu chipi zvacho chinonzi chinoshamisa, kusvikira paita chirevo chaicho." (Joaquin Navarro-Valls, mukuru weVictoria venhau hofisi, Yenyika yeKaturike Nhau(Chikumi 19, 1996)
  • Mutsamba yakabva kuUngano yeDzidziso yeKutenda kubva panguva iyoyo Secretary Archbishop Tarcisio Bertone (Chivabvu 26, 1998), akatsanangura danho rakaipa raBishop Zanic se "kutaura kwekutenda kwakazvimirira kweMubishopi weMostar kwaanemvumo yekutaura seKwakajairika kwenzvimbo iyi, asi iri uye inoramba iri pfungwa yake."
  • Cardinal Schönborn, Archbishop weVienna, uye munyori mukuru we Catechism yeChechi yeKaturike akanyora, "Hunhu hunoshamisa hunosimbiswa; aya ndiwo mazwi akashandiswa newaimbova musangano wemabhishopi eYugoslavia muZadar muna 1991… Hazvina kutaurwa kuti hunhu hunoshamisa hunosimbiswa zvikuru. Zvakare, hazvina kurambwa kana kudzikisirwa kuti izvo zviitiko zvinogona kunge zviri zvemweya unoshamisa. Hapana mubvunzo kuti magisterium eChechi haaiti chirevo chaicho apo zviitiko zvinoshamisa zviri kuitika muchimiro chemashiripiti kana dzimwe nzira."Nezve michero yeMedjugorje, uyu nyanzvi akakudzwa akati,"Michero iyi inobatika, inoonekwa. Uye mu diocese medu uye mune dzimwe nzvimbo zhinji, ndinocherekedza nyasha dzekushandurwa, nyasha dzehupenyu hwekutenda kunoshamisa, kwemabasa, kwekuporesa, kwekutsvaga zvekare masakaramende, ekureurura. Izvi zvinhu zvese zvisingarasise. Ichi ndicho chikonzero nei ndichigona kungoti ndizvo zvibereko izvi zvinoita kuti ini, sabhishopi, ndikwanise kutonga mutero. Uye kana sekutaura kwaJesu, isu tichifanira kutonga muti nemichero yawo, ndinosungirwa kutaura kuti muti wakanaka."(Medjugorje Gebetsakion, # 50; Stella maris, # 343, mapeji 19, 20)
  • Nezve kana mafirigiri anogona kuitika kana kwete, Archbishop Bertone (zvino Cardinal Bertone) akanyora zvakare, "zvine chekuita nekuenda kunzvimbo dzekuMedjugorje, dzinoitwa muchivande, Ungano iyi inonongedza kuti vanobvumidzwa nemamiriro ezvinhu kuti havatariswe sechokwadi chezviitiko zvichiri kuitika uye izvo zvichiri kuda kuongororwa neChechi."
Update: Kubva muna Zvita 7, 2017, chiziviso chikuru chakauya nenzira yeNhume yaPapa Francis kuMedjugorje, Archbishop Henryk Hoser. Kurambidzwa kwe "pamutemo" mafambiro zvino kwabviswa:
Kuzvipira kweMedjugorje kunotenderwa. Hazvirambidzwe, uye hazvidi kuti zviitwe muchivande… Nhasi uno, madhipatimendi nemamwe masangano anogona kuronga nzendo dzepamutemo. Haisisiri dambudziko… Chirevo chemusangano wakare wevabhishopu wezvaimbove Yugoslavia, iyo, pamberi pehondo yeBalkan, yakaraira pamusoro penzendo dzekuMedjugorje dzakarongwa nemabhishopi, haichashandi. -AleitiaZvita 7, 2017
Uyezve musi wa Chivabvu 12, 2019, Pope Francis vakabvumidza zviri pamutemo nzvimbo dzekuenda kuMedjugorje "zvine hungwaru kudzivirira idzi nzendo kubva mukududzirwa sechokwadi chezviitiko zvinozivikanwa, izvo zvichiri kuda kuongororwa neChechi," sekutaura kwemutauriri weVatican. [1]Vatican News
 
Sezvo Pope Francis vatotaridza kubvumidzwa kumushumo weRuini Commission, vachizviti "zvakanaka kwazvo."[2]USNews.com zvinoita kunge chiratidzo chemubvunzo pamusoro peMedjugorje chiri kukurumidza kupera. Komisheni yaRuini yakasarudzwa naPapa Benedict XVI kuti aunze chiremera chakasimba pamusoro peMedjugorje kuRoma. 
  • Muna 1996, vaive mutauriri weiyo Holy See, Dr. Navarro Valls, vakati, "Iwe haugone kuti vanhu havagone kuendako kusvikira zvaratidza kuti manyepo. Izvi hazvina kutaurwa, saka chero munhu anogona kuenda kana achida. Kana vakatendeka vechiKatorike pavanoenda chero kupi, vane kodzero yekuchengetwa pamweya, saka Chechi hairambidze vafundisi kuperekedza nzendo dzakarongeka kuenda kuMedjugorje muBosnia-Herzegovina"(Nhau yeKaturike Service, Nyamavhuvhu 21, 1996).
  • Musi waNdira 12, 1999, Archbishop Bertone vakaraira vatungamiriri veBeathitudes Community kuti vabatsire kushandira zvido zveChechi muMedjugorje. Panguva iyoyo, akati "Panguva iyo munhu anofanirwa kufunga nezveMedjugorje seNzvimbo Tsvene, Marian Shrine, nenzira imwecheteyo neCzestochwa ” (sekutaurwa kwavakaitwa naSr.Emmanuel weNharaunda yeBeatitudes).
  • Nezve kureba kwemashura (makore makumi matatu uye achimhanya izvozvi), Bishop Gilbert Aubry weSt. Denis, Reunion Island akati, "Saka anotaura zvakanyanya, uyu "Mhandara weBalkan"? Ndiwo maonero esardonic evamwe vasina chokwadi. Ivo vane maziso asi havaoni, uye nenzeve asi havanzwe? Zviripachena izwi riri mumamessage eMedjugorje ndere remukadzi uye akasimba mukadzi asingatenderi vana vake, asi achivadzidzisa, achivakurudzira nekuvasundidzira kuti vatore mutoro mukuru wezveramangwana repasi redu: 'Chikamu chikuru chezvichaitika chinoenderana neminamato yako '… "Tinofanira kubvumidza Mwari nguva yese yaanoda kutora shanduko yenguva nenzvimbo pamberi peChiso Chitsvene cheUyo aripo, aive, uye achauya zvakare." (Enderera ku “Medjugorje: Ma90's — Kukunda Kwemwoyo” naSr Emmanuel)
  • Uye segwaro rekufarira… mutsamba yakanyorwa nemaoko kuna Denis Nolan, Akakomborerwa Amai Teresa vekuCalcutta vakanyora, "Tose tiri kunamata mumwe Rumbidzai Maria pamberi peMisa Tsvene kuna Mai Vedu veMedjugorje.”(Kubvumbi 8, 1992)
  • Paakabvunzwa kana Medjugorje ari hunyengeri hwaSatani sezvakataurwa naBishop Emeritus, Cardinal Ersilio Tonini akapindura achiti: “Handigoni kutenda izvi. Chero zvazvingaitika, kana akanyatso kutaura izvi, ndinofunga ndiwo mutsara unowedzeredzwa, uri kunze kwemusoro wenyaya. Vasingatende chete ndivo vasingatende munaMukadzi Wedu uye muMedjugorje. Kune vamwe vese, hapana munhu ari kutimanikidza kuti titende, asi ngatimbozviremekedzai… ndinofunga inzvimbo yakaropafadzwa uye nenyasha dzaMwari; uyo anoenda kuMedjugorje anodzoka ashandurwa, achinja, anozviratidza mune sosi yenyasha inova Kristu. ” -Kukurukurirana naBruno Volpe, Kurume 8, 2009, www.pontifex.roma.it
  • Musi waGumiguru 6, 2013, mupostori nuncio akamiririra Ungano yeDzidziso yeRutendo (CDF), akataura kuti, panguva ino, CDF "iri mubishi kuferefeta dzimwe dzidziso nedzidziso dzekuranga kwechiitiko cheMedjugorje ”Uye nokudaro rinosimbisazve kuti chiziviso cha1991 chinoramba chichiitika:“ kuti vafundisi nevakatendeka havabvumidzwe kutora chikamu mumisangano, misangano kana mhemberero dzeveruzhinji panguva iyo kuvimbika kweiyo 'midzimu' yakadaro kungarerutswa. ” (Catholic News Agency(Gumiguru 6, 2013)

 

PAPA JOHN PAUL II

Bishop Stanley Ott weBaton Rouge, LA., Uyo akabva aenda kuna Mwari, akabvunza John Paul II.

"Baba Vatsvene, munofungei nezvaMedjugorje?" Baba Vatsvene vakaramba vachidya muto wavo ndokupindura: "Medjugorje? Medjugorje? Medjugorje? Zvinhu zvakanaka chete zviri kuitika kuMedjugorje. Vanhu vari kunamata ipapo. Vanhu vari kuenda Kureurura. Vanhu varikunamata Yukaristia, uye vanhu vari kutendeukira kuna Mwari. Uye, zvinhu zvakanaka chete zvinoita kunge zviri kuitika kuMedjugorje. ” -www.anongonline.com, Gumiguru 24, 2006

Mukuvapo kweiyo Indian Ocean Regional Episcopal Musangano panguva yavo ad limina kusangana naBaba Vatsvene, Papa John Paul vakapindura mubvunzo wavo maererano neshoko reMedjugorje: 

Sekutaura kwaUrs von Balthasar, Mary ndiye Amai uyo anoyambira vana vake. Vanhu vazhinji vane dambudziko naMedjugorje, nenyaya yekuti iwo maapuro anogara kwenguva refu. Havanzwisisi. Asi meseji yacho inopihwa mune yakasarudzika mamiriro, inoenderana nemamiriro ezvinhu enyika. Meseji inosimbirira murunyararo, pahukama pakati pevaKaturike, Orthodox nemaMuslim. Ikoko, iwe unowana kiyi kunzwisisiso yezviri kuitika munyika uye nezveramangwana rayo.  -Yakagadziridzwa Medjugorje: ma90's, Kukunda kweMoyo; Sr. Emmanuel; peji. 196

Uye kuna Archbishop Felipe Benites weAsuncion, Paraguay, maererano nemubvunzo wake wakanangana nezvekuti zvapupu zveMedjugorje zvinobvumidzwa kutaura mumachechi here kana kwete, JP II akati,

Bvumidza zvese zvine chekuita neMedjugorje. -Ibid.

Kunyanya zvakanyanya, baba vanonoka vakati kuna Bhishopi Pavel Hnilica mubvunzurudzo yemagazini yechiGerman Katurike yemwedzi wega PUR:

Tarisa, Medjugorje kuenderera, kuwedzera kwaFatima. Mukadzi wedu ari kuoneka munyika dzemakomunisiti kunyanya nekuda kwematambudziko anotangira muRussia. [3]http://wap.medjugorje.ws/en/articles/medjugorje-pope-john-paul-ii-interview-bishop-hnilica/

 

VANOONA

Vatican, kutora simba pamusoro pemadzishe, haina kukumbira vaoni kuti vasiye mabasa avo. Nekudaro, ivo vaoni kwete mukusateerera (bhishopi wavo wazvino anoda kuti kuratidzwa uye meseji zvimiswe ipapo ipapo.) Chokwadi, Vatican yakave nemikana yakawanda yekuvhara Medjugorje zvichibva pamitongo yakaipa yapfuura, asi yakasiya mitongo iyoyo ku'pfungwa 'kana kungodzinga makomisheni uye yakarova mitsva. Saka muchokwadi, Vatican yanga iri mumiriri mukuru mukubvumira zviitiko zveMedjugorje kuenderera mberi. Sezvatakaratidzwa, Ungano yakakumbira kuti mafirigiri ekuMedjugorje agariswe zvakanaka nerubatsiro rwevakuru veKereke. Zvinotaridza ipapo kuti Bhishopi weMostar ari mukupesana nezvishuwo zveVatican.

Zvidzidzo zviviri zvesainzi zvakaitwa kune vanoona panguva yavo yekuonekwa (Muzvinafundo Joyeux muna 1985; uye Fr. Andreas Resch ne Vanachiremba Giorgio Gagliardi, Marco Margnelli, Marianna Bolko uye Gabriella Raffaelli Muna 1998). Dzidzo mbiri idzi dzakaona kuti vanoona havasi kushandiswa kana "kupfekedzwa chiito" panguva yavo yekusanzwisisika yekusanzwisisa kwavanonzwa kurwadziwa uye vasingatombo zununguswe kana kusimudzwa panguva yekuonekwa. Zvinotonyanya kukosha, ivo vaoni vakawanikwa vari vanhu vakajairika, vane hutano hwepfungwa vasina hutachiona. Sekuona kwakaita mumwe muoni mukati mekushanya kwangu ikoko, “Handisi kugadzira zvinhu izvi; hupenyu hwangu hunoenderana nazvo. ”

Steve Shawl apindura mimwe mibvunzo maererano nevanoona, kusanganisira mararamiro avo, pawebhusaiti yake www.lkuparts.com

 

ZVIEDZO?

Vanozvidza vanoverengeka vanoratidza kuti kupesana muChechi kunobva kuMedjugorje. Vanofungidzira kuti, nekuda kwekutevera kukuru kwemashura aya pasirese, kutonga kwakaipa neVatican kuchaita kuti vateveri veMedjugorje vapandukire uye vaparadzane neChechi.

Ini ndinoona ichi chirevo chisingadaviriki uye chiri pamuganho wehyperiya. Muchokwadi, zvinopesana nechibereko cheMedjugorje chinova chiri kudzamisa rudo, rukudzo, uye kuvimbika kuMagisterium yeChechi. Mumwe anogona kutaura kuti chiratidzo cheMedjugorje ndiyo chimiro chemoyo waMaria mumapilgrim Kureva, moyo wekuteerera-fiat. (Ichi chirevo chizere, uye hachirevereri mupilgrim wese; hapana mubvunzo, Medjugorje ine vanyanyisi vayo futi.) Ndinopokana kuti ndiko kutendeka kwakanyanya kuChechi uko kunoita kuti Medjugorje irambe yakaenzana uye ndeyekunamata kweMarian kuchokwadi sezvakaratidzwa mu muchero, uye pakupedzisira, ichatora chinhanho mune sarudzo maererano nekuvimbika kwezviitiko.

Ini, ndeimwe, ndinoteerera chero izvo zvinozogadziriswa neVatican. Kutenda kwangu hakuna kusendekwa pane ino saiti nzvimbo, kana chero vamwe, vanobvumidzwa kana kwete. Asi Rugwaro runoti chiporofita hachifanirwe kuzvidzwa, nekuti chakaitirwa kuvaka muviri. Muchokwadi avo vanoramba chiporofita, kusanganisira mashura anotenderwa, vanogona kupotsa izwi rakakosha iro Mwari ari kupa vanhu vake pane imwe nguva munhoroondo kuti vanyatsojekesa nzira yakatoburitswa kubudikidza nekuratidzwa kwaJesu Kristu.

Zvirokwazvo Ishe Mwari haaiti chinhu asina kuzivisa zano rake kuvaranda vake, ivo vaporofita. (Amosi 3: 7) 

Zviitiko zvikuru zvisati zvaitika munhoroondo yevanhu vaMwari, Aigara achitumira vaporofita kuvagadzirira. Isu tinofanirwa kuchenjerera ipapo kwete kwete chete kwevaporofita venhema, asi nekutema misoro vechokwadi futi! 

 

ZVINENGE ZVINYORWA

Vamwe vatsoropodzi veMedjugorje vanopokana kuti michero inoshamisa imomo ingori mhedzisiro yekushanda kweSakaramende. Asi chirevo ichi chinotadza kusvika pakunzwisisa. Kune imwe, sei saka isu tisiri kuona kuenderera kuzvimba kwemhando idzi dzezvibereko (kushandurwa kunoshamisa, kudana, kuporesa, zvishamiso, nezvimwewo) mumaparishi edu pacho panopihwa maSakaramende zuva nezuva mune dzimwe nzvimbo? Chechipiri pane zvese, zvinokundikana kutarisa huwandu hwakawanda hwezvipupuriro zvinoratidza huvepo hwaAmai, izwi ravo, kana zvimwe nyasha izvo zvino tungamira mweya kumaSakaramende. Chechitatu, nei nharo iyi isinga shande kune dzimwe nzvimbo dzinozivikanwa dzakadai saFatima naLourdes? Vakatendeka avo vaenda kunzvimbo idzi dzekufambira vakawanawo nyasha dzinoshamisa dzakafanana neMedjugorje dziri pamusoro nekupfuura maSakaramende anopiwa ipapo.

Humbowo hunonongedzera kunyasha yakasarudzika inowanikwa munzvimbo idzi dzeMarian, kusanganisira Medjugorje. Iwe unogona kuti idzi nzvimbo dzinoyera dzine yakakosha charism:

Kune nyasha dzesakaramende, zvipo zvakafanira kumasakaramende akasiyana. Kune mamwezve anokosha nyasha, inonziwo nyasha mushure mezwi rechiGiriki rinoshandiswa naSt. Paul uye rinoreva "nyasha," "chipo chekupa," "kubatsirwa"… zvipo zvinotarisana nekutsvenesa nyasha uye zvakaitirwa kubatsira vanhu vese veChechi. Ivo vari pabasa rerudo rinovaka Chechi. -Catechism yeChechi yeKaturike, 2003; cf. 799-800

Zvekare, kunze kwekunge munhu afuratira mazwi aKristu, zvinova zvakaoma kuti usagare wakavhurika uchienda kuchinoitika. Zvichida mubvunzo unogona kubvunzwa kuvatsoropodzi vane chinangwa chekutema "muti": zviberekoi chaizvo zvauri kumirira kana zvisiri izvi?

Ini ndinocherekedza nyasha dzekushandurwa, nyasha dzehupenyu hwekutenda kunoshamisa, kwekudaidzira, kwekuporesa, kwekuwonekwazve kwesakaramende, kwekureurura. Izvi zvinhu zvese zvisingarasise. Ichi ndicho chikonzero nei ndichigona kungoti ndizvo zvibereko izvi zvinoita kuti ini, sabhishopi, ndikwanise kutonga mutero. Uye kana sekutaura kwaJesu, isu tichifanira kutonga muti nemichero yawo, ndinosungirwa kutaura kuti muti wakanaka." -Kadhinari Schönborn, Medjugorje Gebetsakion, # 50; Stella maris, # 343, mapeji 19, 20

 

KOMISHINI YERUINI

The Vatican Insider yakaburitsa zvakawanikwa nenhengo gumi neshanu yeRuini Commission yakadomwa naBenedict XVI yekudzidza Medjugorje, uye akakosha. 
Komisheni yakacherekedza musiyano wakajeka pakati pekutanga kwechiitiko nekusimudzira kwayo kunotevera, uye nokudaro yakasarudza kuburitsa mavhoti maviri akasiyana pazvikamu zviviri zvakasiyana: yekutanga minomwe inofungidzirwa [zviratidzo] pakati paJune 24 naJuly 3, 1981, uye vese zvakaitika gare gare. Nhengo uye nyanzvi dzakabuda nemavhoti gumi nematatu mukutsigira yekuziva hunhu hunoshamisa hwezviratidzo zvekutanga. —May 16, 2017; lasttampa.it
Kwenguva yekutanga mumakore makumi matatu nematanhatu kubva pakatanga kuoneka, Komisheni inoita kunge "zviri pamutemo" yakagamuchira mashura ekutanga ezvakatanga mu36: kuti zvirokwazvo, Amai vaMwari vakaonekwa muMedjugorje. Zvakare, Komisheni inoita kunge yakatsigira zvakawanikwa pakuongorora kwepfungwa kwevaoni uye yakasimudzira kuvimbika kwevaoni, kwakagara kuchirwiswa, dzimwe nguva noutsinye, nevanozvidza. 

Dare rinotaura kuti vatanhatu vevoni vadiki vaive nepfungwa zvakajairika uye vakabatwa nekushamisika nekuonekwa, uye kuti hapana chinhu chezvavaiona chakakanganiswa nevaFranciscans veparishi kana zvimwewo zvidzidzo. Vakaratidza kuramba mukutaura zvakaitika kunyangwe mapurisa [achivasunga] uye nerufu [kutyisidzira] kwavari. Komisheni iyi yakarambawo fungidziro yekuti mweya wedhemoni wakabva kupi. —Ibid.
Kana zviri zvekuonekwa mumashure mezviitiko zvinomwe zvekutanga, nhengo dzeKomisheni sezviri pachena dzine maonero akanaka uye zvinetswa zvisina kunaka, kana kumbomira kutonga zvachose. Saka, ikozvino Chechi yakamirira izwi rekupedzisira pamushumo weRiniini, unozobva kuna Pope Francis pachavo. 

 

Chiverengwa

Kufungidzira kwega: sezvo isu tave pedyo nenguva iyo izvo zvinonzi "zvakavanzika" zveMedjugorje zvinoratidzwa nevanoona, ndinotenda - kana iwo mashura ari echokwadi - tichaona kuwanda kukuru kweanopokana neMedjugorje manyepo mukuedza kushora zvakavanzika uye nepakati meseji. Kune rimwe divi, kana iwo mashura ari enhema uye riri basa radhiyabhorosi, vateveri varo vanozopedzisira vazvideredza kuita "diki" boka revanonyanyisa vanozotsigira iwo maapuro chero zvodii.

Asi iyo chaiyo mamiriro acho akapesana. Medjugorje anoenderera mberi nekuparadzira meseji yake uye nenyasha pasi rese, achiunza kwete chete kurapa nekutendeuka, asi chizvarwa chitsva chemweya, orthodox, nevapristi vane simba. Naizvozvo, vapirisita vakatendeka, vanozvininipisa, uye vanobudirira vandinoziva ndivo "vanakomana veMedjugorje" vatendeuka kana kudaidzwa kuhupirisita pavanoshanya ikoko. Mimwe mweya isingaverengeke inobuda munzvimbo ino ichidzokera kudzimba dzavo nehushumiri, kudaidzwa, uye kudaidzwa kunoshandira nekuvaka Chechi- kwete kuiparadza. Kana iri riri basa radhiyabhori, saka pamwe tinofanira kukumbira Mwari kuti amubvumire kuti aite mukati ose nharaunda. Mushure memakumi matatu emakore emichero inoenderana, [4]Bhuku rakakodzera kuverenga ndi "Medjugorje, Kukunda Kwemwoyo!" naSr Emmanuel. Icho muunganidzwa wechipupuriro kubva kuvanhu vakashanyira nzvimbo yekuratidzira. Inoverengwa senge Mabasa eVaApostora pane steroids. mumwe haagoni kubatsira asi kubvunza mubvunzo waKristu zvakare zvakare:

Ushe humwe nohumwe hwakapesana hwakazvimirisana hunoparadzwa, neguta kana imba yakapesana ichazvimirisana. Uye kana Satani achibudisa Satani unopesana achizvimirisana; saka, umambo hwake hungamira sei? (Mat. 12:25)

Chekupedzisira — nei? Sei uchitaura nezveMedjugorje pano? Mary ndiye amai vangu. Uye handimbofi ndakakanganwa madiro aakandida ini ndiripo (ona, Chishamiso cheTsitsi).

Nekuti kana ichi chiitiko kana chiitiko ichi chiri chevanhu, zvichazviparadza. Asi kana zvichibva kuna Mwari, hamugoni kuvaparadza; ungatozviwana wave kurwa naMwari. (Mabasa 5: 38-39)

 Kuti uwane nhoroondo yakadzama yezviitiko, ona Medjugorje Kukumbira ruregerero

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vatican News
2 USNews.com
3 http://wap.medjugorje.ws/en/articles/medjugorje-pope-john-paul-ii-interview-bishop-hnilica/
4 Bhuku rakakodzera kuverenga ndi "Medjugorje, Kukunda Kwemwoyo!" naSr Emmanuel. Icho muunganidzwa wechipupuriro kubva kuvanhu vakashanyira nzvimbo yekuratidzira. Inoverengwa senge Mabasa eVaApostora pane steroids.
Posted in HOME, MARIA.