Kubva Kupinda Muhusiku

 

AS kugadziridza nekugadzirisa zvakatanga kupurazi kupurazi redu kubva pakaitika dutu mwedzi mitanhatu yapfuura, ndinozviwana ndiri munzvimbo yekutyoka zvachose. Makore gumi nemasere ehushumiri hwenguva yakazara, dzimwe nguva tichigara pamucheto wekubhuroka, kuzviparadzanisa uye kuyedza kupindura kushevedza kwaMwari kuti ndive "murindi" ndichirera vana vasere, kunyepedzera kuva murimi, uye kuchengeta chiso chakatwasuka… vakatora mutero wavo. . Makore emaronda akavhurika, uye ini ndinozviwana ndave kufema mukutyora kwangu. 

Uye saka, ndiri kusimuka kusvikira husiku, iyo nzvimbo ye rima rekutenda panofanirwa kubviswa uye nekuratidzwa pachena paMuchinjikwa… muchinjikwa wangu ... Iyo inzvimbo iyo kunyaradzwa kwese kunopera senge phantoms uye kune chete kungochema kwegava mhumhi iyo inonyengera nenhema, miedzo uye kuora mwoyo. Asi kunze kwerima kune mambakwedza matsva. Handikwanise kuzviona. Handigoni kuzvinzwa. Handikwanise kuzviziva… kwete nepfungwa dzangu, kunze kwekuziva kuti Jesu Kristu akatogadzira nzira. Uye saka, ndinofanira kupinda muguva naYe; Ndinofanira kuburuka naye muHadhesi yekugadzira kwangu kuti ini, ini, the zvechokwadi ini ndakagadzirwa nemufananidzo waMwari, ndinogona kusimuka. Zviri kune izvi zvandiri kutangisa kunze husiku huno, nemoyo wakaputsika uye wakabvaruka, ndichisiya zvese kumashure. Nekuti ini handina chimwezve chandinopa. 

Tinofanira kuziva uye, zvakanyanya kusvika padanho, kunzwa mumapfupa edu, chii chakashata nesu; isu tinofanirwa kuzvitarisa kumeso uye kuzvibvuma nekutendeseka kusingazungunuke. Pasina iyi "yekutsvaga tsika," pasina rwendo urwu kuenda kugehena redu remukati, hatinzwe kubatana kwekuchinja nzira yedu yekuve nekuona. Uye, panguva imwecheteyo, isu tinofanirwa kumutsa izvo zvakaita mwari matiri, zvakapfuma uye zvakasviba uye zvisina kutyorwa, chii chiri mukuenderera pamwe nekuponesa dhizaini dzaMwari. —Bhishopi Robert Barron, Uye Zvino Ndaona; chirevo: neworleansdiscount.com

Ndinokudai mese. Nguva dzose. Maita basa nekundipa zororo paKisimusi.

Unodiwa. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.