Pane Kusarura chete

 

KUSARURWA zvakaipa, handiti? Asi, muchokwadi, tinosarirana zuva rega rega…

Ndakanga ndichimhanyira rimwe zuva ndikawana nzvimbo yokupaka pamberi pehofisi yeposvo. Pandakamira mumutsetse wemotokari yangu, ndakamboona chikwangwani chakanyorwa kuti, "Kune vanaamai vane nhumbu chete." Ndakasarudzika kubva panzvimbo irinyore yekuti ndisabate nhumbu. Sezvandaityaira, ndakasangana nemarudzi ese erumwe rusarura. Kunyangwe ndiri mutyairi akanaka, ndakamanikidzwa kumira panosangana mharadzano, kunyangwe paive pasina mota yaionekwa. Kana nekukurumidza kwangu ndaisakwanisa kumhanya, kunyangwe mugwagwa wakange wakajeka.   

Pandaishanda muterevhizheni, ndinorangarira ndichinyorera chinzvimbo chemutori venhau. Asi mugadziri wacho akandiudza kuti vaitsvaga munhukadzi, ndoda munhu akaremara, kunyangwe vaiziva kuti ndaikodzera basa iri.  

Uyezve kune vabereki vasingatenderi wechidiki kuti aende kune imwe imba yevechidiki nekuti ivo vanoziva chingave chinhu chakashata zvakanyanya kufurira. [1]Shamwari dzakaipa dzinoshatisa tsika dzakanaka. ” 1 VaK. 15:33 Kune mapaki evaraidzo asingatenderi vana veimwe kukwirira pane avo vatasva; dzimba dzemitambo dzisingakubvumidze kuti uchengetedze nharembozha yako panguva yekuratidzwa; vanachiremba vasingakubvumire kutyaira kana wakura zvakanyanya kana kuona kwako kwakanyanya; mabhangi asingazokukweretese kwauri kana kiredhiti kako kari kushoma, kunyangwe iwe wakatwasanudza mari yako; nhandare dzinokumanikidza kuburikidza nema scanner akasiyana kupfuura mamwe; hurumende dzinomanikidza iwe kubhadhara mitero pamusoro peimwe mari; uye vatongi vemitemo vanokurambidza kuba kana waputsa, kana kuuraya kana wakatsamwa.

Saka iwe unoona, isu tinosarura maitiro eumwe neumwe zuva rega kuitira kuchengetedza zvakanaka zvakajairika, kubatsira vanobatsirwa zvishoma, kuremekedza chiremerera chevamwe, kuchengetedza zvakavanzika nepfuma, uye kuchengetedza runyararo. Kwese kusarura uku kunoiswa nepfungwa yekuzvibata kune vamwe uye neumwe. Asi, kudzamara nguva dzichangopfuura, izvi zvimiro zvetsika hazvina kuuya kubva kumweya mutete kana kungonzwa ...

 

MUTEMO WEMAOKO

Kubva pakutanga kwekusika, munhu akayera zvinhu zvake, zvakati kana zvishoma, pane masisitimu emutemo akatorwa kubva ku "mutemo wechisikigo", maererano nekutevera kwechiedza chekufunga. Mutemo uyu unonzi "zvakasikwa," kwete maererano nechimiro chezvinhu zvisina musoro, asi nekuda kwe chikonzero, izvo zvinozvitora sezvakakodzera kuva zvehunhu hwevanhu:

Ko zvino mirau iyi yakanyorwa kupi, kana zvisiri mubhuku rechiedza chiya tinodaidza chokwadi?… Mutemo wechisikigo hausi chimwe chinhu kunze kwechiedza chekunzwisisa chakaiswa matiri naMwari; kuburikidza nazvo isu tinoziva zvatinofanira kuita uye izvo zvatinofanira kudzivisa. Mwari akapa ichi chiedza kana mutemo pakusikwa. â€”St. Thomas Aquinas, Dec. præc. I; Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1955

Asi iwo mwenje wekunzwisisa unogona kudzikatidzwa nechivi: kuda, ruchiva, kutsamwa, kuvava, vavariro, zvichingodaro. Saka nekudaro, munhu akadonha anofanira kugara achitsvaga iwo mwenje wepamusoro wechikonzero uyo Mwari pachake wakanyora mumoyo wemunhu nekuzviisa zvakare ku "pfungwa yekutanga yetsika inoita kuti munhu azive nekufunga zvakanaka nezvakaipa, chokwadi nenhema. ” [2]CCC, kwete. 1954 

Uye iri ndiro basa rekutanga reZvakazarurwa zveMweya, zvinopihwa kuburikidza nevaporofita, zvakapfuudzwa kuburikidza nemadzitateguru, zvakazarurwa zvizere muhupenyu, mazwi, nemabasa aJesu Kristu, uye zvakapihwa kuChechi. Nekudaro, basa reChechi, muchidimbu, kupa…

… Nyasha nekuzarurirwa chokwadi chetsika nechitendero chingazivikanwe "nemunhu wese ane chivimbo, aine chokwadi chakasimba uye pasina kusangana kwekukanganisa." —Pius XII, Humani generis: DS 3876; cf. Dei Filius 2: DS 3005; CCC, kwete. 1960

 

MIKOPO

Pamusangano uchangobva kuitwa muAlberta, Canada, Archbishop Richard Smith akataura izvozvo, kunyangwe kufambira mberi, runako, uye rusununguko izvo nyika yakafarikanya kusvika parizvino, yasvika pa "mugwagwa." Chokwadi, vanhu vese vamire panharaunda ino pamberi pe "tsunami yeshanduko," sekutaura kwake. [3]cf. Tsunami Yetsika uye Tsunami Yemweya Iyo "redefinition yemuchato," kuunzwa kwe "mukadzi fluidity", "euthanasia" nezvimwewo zvinhu zvaakasimudzira uko mutemo wepanyama uri kufuratirwa nekushorwa. Sezvo akakurumbira Roman Orator, Marcus Tullius Cicero, akaisa:

… Pane mutemo wechokwadi: chikonzero chaicho. Izvo zvinoenderana nemasikirwo, zvakapararira pakati pevanhu vese, uye haichinjiki uye ndeyokusingaperi; mirairo yayo inoshevedza kubasa; zvinorambidzwa zvinofuratira kukanganisa ... Kuitsiva nemutemo wakapesana itsvene; kutadza kushandisa kunyangwe chimwe zvacho zvacho zvinorambidzwa; hapana anogona kuibvisa zvachose. -Rep. III, 22,33; CCC, kwete. 1956

Kana Chechi painokwidza izwi rayo ichiti ichi kana chiito hachina hunhu kana kuti hachienderani nehunhu hwedu, ari kuita rusarura chete yakadzika midzi mune zvese zvakasikwa uye yetsika mutemo. Ari kutaura kuti manzwiro emunhu mumwechete kana kufunga haangamboshevedze kuti "zvakanaka" izvo zvinopesana nemhedzisiro inopihwa nemutemo wetsika wakasarudzika semutungamiri usingakundike.

"Tsunami yeshanduko" iri kutsvaira nepasi rose ine chekuita nenyaya dzepasirose dzehupenyu hwedu: kuroora, zvepabonde, uye chiremerera chevanhu. Kuroora, Chechi inodzidzisa, inogona chete tsanangurwa semubatanidzwa pakati pe murume uye mukadzi chaizvo nekuti chikonzero chevanhu, chakadzika midzi muhupenyu uye anthropological chokwadi, zvinotitaurira kudaro, sezvinoita Magwaro. 

Hamuna kuverenga here kuti kubva pakutanga Musiki 'akavaita murume nemukadzi' uye ndokuti, 'Nekuda kweizvi murume achasiya baba namai vake uye abatanidzwe kumukadzi wake, uye vaviri ava vachava nyama imwe'? (Mat. 19: 4-5)

Chokwadi, kana iwe ukatora masero emunhu chero upi zvake ndokuaisa pasi pe maikorosikopu — kure nemagariro, simba revabereki, hunyanzvi hwenzanga, kudzidziswa, uye masisitimu edzidzo munharaunda - iwe uchaona kuti ivo vane chete XY ma chromosomes kana ari murume, kana XX ma chromosomes kana ari mukadzi. Sayenzi neMagwaro zvinosimbisana-fides et ratio

Nekudaro vagadziri vemitemo, uye avo vatongi vakapomerwa mhosva yekusimudzira praxis yemutemo, havagone kudarika mutemo wechisikirwo kuburikidza nedzidziso dzinozvifambisa kana kunyange maonero mazhinji. 

… Mutemo wevagari haugone kupokana nechakanaka chikonzero pasina kurasikirwa nechisimba pahana. Mutemo wega wega-wakasikwa nevanhu wakakodzera zvinoenderana nekuti unowirirana nemutemo wetsika wakasarudzika, unozivikanwa nechikonzero chakarurama, uye uchiremekedza kodzero dzisinga bvisike dzemunhu wese. -Kufunga Nezve Zvirongwa Zvekupa Kuzivikanwa Zviri Pamutemo kuMasangano Pakati Pevanhu Vane Ngochani; 6.

Pope Francis vanopfupikisa pano mharanzi yedambudziko. 

Kubatana kwemurume nemukadzi, musangano wekusika kwaMwari, kuri kubvunzwa neinonzi pfungwa yechikadzi, muzita revanhu vakasununguka uye nerunyararo. Misiyano pakati pemurume nemukadzi haisi yekushora kana kuzviisa pasi, asi ndeye komuniyoni uye chizvarwa, nguva dzose mu "mufananidzo uye akafanana" naMwari. Pasina kubatsirana kuzvipa, hapana mumwe anokwanisa kunzwisisa mumwe zvakadzama. Sakaramende yeMuchato chiratidzo cherudo rwaMwari kuvanhu uye rwekupa kwaKristu pachake kuMwenga wake, Chechi. —PAPA FRANCIS, kero kuMabhishopi ePuerto Rican, Vatican City, Chikumi 08, 2015

Asi takafamba nhanho isinganzwisisike kwete chete yekugadzira kunze kwe "mweya mutete" mitemo yevagari inopikisa chikonzero chaicho, asi iyo inoita kudaro muzita re "rusununguko" uye "shiviriro." Asi sekuyambira kwakaita John Paul II:

Rusununguko hakusi kugona kuita chero chinhu chatinoda, chero patinoda. Asi, rusununguko kugona kurarama zvine mutsindo chokwadi chehukama hwedu naMwari uye nemumwe nemumwe. —PAPA JOHN PAUL II, St. Louis, 1999

Chisinganzwisisike ndechekuti avo vanoti hapana mhedziso vari kugadzira mhedziso mhedziso; avo vanoti mitemo yetsika yakataurwa neChechi haichashandi iri kutaura chokwadi unhu kutonga, kana isiri iyo kodhi yetsika zvachose. Ndiine vatongi vezvematongerwo enyika uye vezvematongerwo enyika kuti vateedzere maonero avo ...

… Chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa muitiro wehudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. Iyo ipapo inoita senge rusununguko-nekuda kwechikonzero chete kuti iko kusunungurwa kubva kumamiriro apfuura. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

 

RUSUNUNGUKO RWECHOKWADI

Izvo zvine chekuita, izvo zvakanaka, izvo chaizvo, hausi wekupokana muyero. Iyo inotorwa kubva pachibvumirano icho chinotungamirwa nechiedza chechikonzero uye Divine Zaruro: mutemo wechisikigo wetsika.barbed-waya-rusununguko Musi waChikunguru 4, apo vavakidzani vangu vekuAmerica vanopemberera Zuva reRusununguko, pane imwezve "kuzvimirira" ichizvisimbisa panguva ino. Iko kuzvimiririra kubva kuna Mwari, chitendero, uye chiremera. Iko kumukira kunonzwisisika, kufunga, uye chikonzero chechokwadi. Uye nazvo, zvinorwadza zvinoramba zvichiitika pamberi pedu — asi pasina vanhu vanoita sevanoziva kubatana kuri pakati pezviviri izvi. 

Chete kana paine kubvumirana kwakadaro pazvinhu zvakakosha ndipo panogona kuita bumbiro nemashandiro emutemo. Kubvumirana kwakakosha uku kwakatorwa kubva kunhaka yechiKristu kuri panjodzi… Muchokwadi, izvi zvinoita kuti chikonzero chisaone izvo zvakakosha. Kuti urambe kuora kwemafungiro uku uye kuchengetedza simba rayo rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, nekuona zvakanaka nezviri chokwadi, ndicho chinhu chinofarirwa chinofanira kubatanidza vanhu vese vechido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Paakasangana nemabhishopi eAmerica mune Ad Adhimina kushanya muna 2012, Pope Benedict XVI akanyevera nezve "kunyanya kuzvimiririra" iyo isingangopokane zvakananga "nedzidziso dzetsika dzechiJudha-chiKristu, asi (ichi] ruvenga chiKristu zvakadaro." Akadana Chechi "mumwaka uye nemwaka" kuenderera mberi "kuzivisa Evhangeri iyo isingangotauri chokwadi chetsika dzisingachinji asi ichivatsanangurira chaizvo sekiyi yekufara kwevanhu nekubudirira munharaunda." [4]PAPA BENEDICT XVI, Kero kuMabhishopi eUnited States of America, Ad Limina, Ndira 19, 2012; v Vatican.va  

Hama nehanzvadzi, musatya kuva muparidzi uyu. Kunyangwe kana nyika ichityisidzira rusununguko rwako rwekutaura nechitendero; kunyangwe kana vachikutora seusingashiviriri, kuvenga ngochani, uye kuvenga; kunyangwe kana vakatyisidzira hupenyu hwako chaihwo… usambofa wakakanganwa kuti chokwadi hachisi chechiedza chekufunga chete, asi Munhu. Jesu akati. "Ndini chokwadi." [5]John 14: 6 Sezvo mimhanzi uri mutauro pachawo unodarika tsika, saizvozvowo, mutemo wechisikirwo mutauro unopinda mumoyo nepfungwa, uchidana munhu wese kune "mutemo werudo" unotonga zvisikwa. Kana iwe uchitaura chokwadi, urikutaura "Jesu" mukati meimwe. Iva nekutenda. Ita chikamu chako, uye rega Mwari vaite Vake. Pakupedzisira, Chokwadi chinokunda…

Ndakuudzai izvi kuitira kuti muve norugare mandiri. Munyika muchave nedambudziko, asi shingai, ini ndakunda nyika. (Johani 16: 33)

Netsika yake refu yekuremekedza hukama chaihwo pakati pekutenda nekufunga, Chechi ine chinzvimbo chakakosha pakurwisa kwetsika dzetsika idzo, pahunhu hwekuzvimirira kwakanyanya, dzinotsvaga kusimudzira pfungwa dzerusununguko dzakabviswa pachokwadi chetsika. Tsika yedu haitaure kubva pakutenda bofu, asi kubva pamaonero ane hungwaru ayo anobatanidza kuzvipira kwedu kuvaka nzanga yakatendeseka, ine hunhu uye yakabudirira kune yedu yekupedzisira vimbiso yekuti cosmos ine pfungwa yemukati inowanikwa kune kufunga kwevanhu. Kudzivirirwa kweChechi nekufunga kwetsika kwakavakirwa pamutemo wechisikigo kwakavakirwa pakutenda kwake kuti mutemo uyu hausi kutyisidzira rusununguko rwedu, asi kuti "mutauro" unoita kuti tizvinzwisise isu pachedu uye chokwadi chedu, nekudaro gadzira nyika yakatsiga uye ine hunhu. Nekudaro anorumbidza dzidziso yake yetsika senge meseji kwete yezvinomanikidza asi yerusununguko, uye sehwaro hwekuvaka ramangwana rakachengeteka. -PAPA BENEDICT XVI, Kero kuMabhishopi eUnited States of America, Ad Limina, Ndira 19, 2012; v Vatican.va

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

PaGay Kuroora

Zvepabonde Zvevanhu uye Rusununguko

Iyo Eclipse Yechikonzero

Tsunami Yetsika

Tsunami Yemweya

 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Shamwari dzakaipa dzinoshatisa tsika dzakanaka. ” 1 VaK. 15:33
2 CCC, kwete. 1954
3 cf. Tsunami Yetsika uye Tsunami Yemweya
4 PAPA BENEDICT XVI, Kero kuMabhishopi eUnited States of America, Ad Limina, Ndira 19, 2012; v Vatican.va
5 John 14: 6
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, ALL.