Yedu 1942

 

Uye saka ndinokupikira kwazvo nhasi
kuti handina mhosva yeropa remumwe wenyu,
nekuti handina kuvanza kukuparidzirai hurongwa hwaMwari hwese…
Saka svinura uye urangarire kuti kwemakore matatu, usiku nemasikati,
Ndakagara ndichikurudzira mumwe nemumwe nemisodzi.
( Mabasa 20:26-27, 31 )

 

HIS boka remauto raifanira kusunungura yekupedzisira pamisasa yevasungwa mitatu kuGerman.

Charles J. Palmeri aishanda neUnited States Rainbow Division apo vaviri vema sergeant, avo vanga vatove kuDachau, vakamuudza zvavakaona ipapo. Asi iye akapindura akati, "Izvi hazvigone kuitika. Hapana angaite izvozvo. ” Zuva rakatevera, Kubvumbi 29, 1945, chikamu chake chakapinda mumusasa.

Chinhu chekutanga chatakaona dzaive dzinosvika makumi matatu mota dzenjanji dzakangotakura zvitunha… Zvino, takapinda mumusasa, uye maive nemitumbi yakaunganidzwa, isina kupfeka - varume nevakadzi uye kunyangwe vamwe vana ... Chii chakandinetsa kupfuura vakafa — uye vakafa havana kumbondinetsa, zviripachena - vaive vanhu vachiri vapenyu, vachidzungaira uye vachishungurudzika… Vaitadza kufamba, uye makumbo avo aive akaonda kupfuura njanji. -Columbia , Chivabvu 2020, p. 27

Makore matatu zvisati zvaitika, muJudha wekune imwe nyika anozivikanwa saMoishe the Beadle, akanzi abve mutaundi rake reSighet. Vakapoteredzwa nemapurisa eHungary mumotokari dzemombe, vakayambutswa muganhu vakapinda Porendi. Pakarepo, chitima chakamira.

MaJuda akarairwa kuburuka nekupinda mumarori akamirira. Marori akananga kudondo. Ikoko munhu wese akarairwa kuti abude. Ivo vakamanikidzwa kuchera migero mikuru. Pavakapedza basa ravo, varume veGestapo vakatanga ravo. Pasina kushuva kana kukurumidza, vakapfura vasungwa vavo, avo vakamanikidzwa kuswedera mugoronga rimwe nerimwe vopa mitsipa yavo. Vacheche vaikandwa mudenga uye vaishandiswa sekuvavarira pfuti dzemuchina. -Husiku rakanyorwa naElie Weisel, peji 6

Asi akakuvara Moishe akakwanisa kutiza, achiratidza mwedzi yakati gare gare muSighet. Masikati nehusiku, akayambira vanhu vemumusha kuti maGerman aiuya kumaJuda ese, uye kuti vavariro dzevaNazi dzaivei. Asi vashoma vakamutenda iye kana nyaya.

Kutsakatisa vanhu vese? Bvisa huwandu hwevanhu vakapararira mukati memarudzi mazhinji? Mamiriyoni mazhinji evanhu! Nenzira dzipi? Pakati pezana ramakumi maviri remakore! .P. 8

MaGerman akazouya ndokutora dhorobha ravo, asi kunyangwe zvakadaro, vanhu vakati izvi zvaive nekuda kwe "zvikonzero zvine hungwaru, nekuda kwezvikonzero zvematongerwo enyika." Masoja eGerman akataura zvishoma, vaive nehunhu uye vachinyemwerera nguva nenguva. Mumwe mukuru wechiGerman akatouya nemachokoreti. Vaya vane tariro vakafara: "Zvakanaka? Chii chatakakuudza? … Varipo, maGerman enyu. Unoti kudini izvozvi? Hutsinye hwavo hwakakurumbira uripi? ” Hongu, maGerman akange atove mutaundi, maFascist aive atove musimba, mutongo waive watobuda-uye maJuda eSighet vaive vachiri kunyemwerera.

Zvino rimwe zuva, masinagoge akavharwa. "Anenge imba yose yarabhi yakava imba yekunamatira," anorondedzera Wiesel. "Takanwa, takadya, takaimba." Asi zvino, mukubwaira kweziso, kusungwa kwakatanga. Vanhu vaisagona kusiya dzimba dzavo. Moishe the Beadle akauya achimhanya kumba kwaWeisel:

"Ndakakuyambira," akadanidzira. 

Zvino kwakauya kubvutwa kwezvinhu zvemunhu; tevere nyeredzi dzakatsvuka; kwozoti maghetto… uyezve, mota dzemombe. Rwendo rwevaJudha veSighet rwakaguma muAuschwitz.

 

URONGWA HWOKUPESA HUPENYU

Hama dzangu dzinodiwa nehanzvadzi, kwemakore gumi nemashanu ndakagara patafura ino ndichikunyorerai vhiki nevhiki kukugadzirirai iyo awa yasvika zvino. Uye kwete ini chete: varindi kutenderera pasirese, kazhinji vachirasikirwa nemukurumbira wavo, mabasa, uye hukama, vanga vachinyevera nezvenguva dzatiri kupfuura nazvino. 

Dai iri raive 1942, ingadai iri nguva yeva "Moishies" vari kuchema kuti kurangana kwechokwadi kwehupenyu kuri kuitika - varume vakaita saPapa St. John Paul II:

Iyi tsika inokurudzirwa nesimba rine simba rezvetsika, zvehupfumi uye zvematongerwo enyika izvo zvinokurudzira pfungwa yenzanga yakanyanyisa kunetseka nekugona. Tichitarisa mamiriro ezvinhu kubva panguva ino yekuona, zvinokwanisika kutaura mune imwe pfungwa yehondo yeane simba kurwisa vasina simba: hupenyu hunoda kugamuchirwa kukuru, rudo nekutarisirwa zvinoonekwa sezvisina basa, kana kubatwa semunhu asingashivirike. mutoro, uye zvinorambwa neimwe nzira kana imwe. Munhu uyo, nekuda kwekurwara, hurema kana, zvakapusa, nekuvapo chete, anokanganisa kugara zvakanaka kana mararamiro eavo vanofarirwa anowanzo kutariswa semuvengi wekurwiswa kana kubviswa. Nenzira iyi rudzi "rwekurangana neupenyu" hunoburitswa. -Evangelium Vitae, n. 12

Ah, asi “Izvi hazvigone kuitika. Hapana munhu angaite izvozvo! ”

Asi varindi vanoramba vachishevedzera kuti, panguva ino, vamiririri vekurangana uku havasi mumajackot vakapakata pfuti, asi vezvematongerwo enyika, vatongi, vanopa rubatsiro uye masayendisiti akanganisa ari kuita iyi "hondo yevakuru."

Basa rakasarudzika nderevashandi vezvehutano: vanachiremba, vanachiremba, vanamukoti, vafundisi, varume nevakadzi vanonamata, maneja nevanozvipira. Basa ravo rinovadaidzira kuti vave vachengeti uye vashandi vehupenyu hwevanhu. Muchimiro chemazuva ano chetsika nemagariro, umo sainzi uye tsika yekurapa panjodzi yekurasikirwa nehunhu hwehunhu hwavo, vashandi vezvehutano vanogona kuyedzwa zvakanyanya dzimwe nguva kuti vave vapomeri vehupenyu, kana vamiriri verufu. -Evangelium Vitae, N. 89

“Mishonga yedu nemajekiseni ari kushandiswa kutirwarisa, kutideredza kana kutiuraya? Izvi hazvigone kuitika. Hapana munhu angaite izvozvo! ”[1]Maererano neongororo yeHarvard, "Vashoma vanhu vanoziva kuti mishonga mitsva inonyorerwa ine mukana mumwe muvashanu wekukonzeresa kuita kwakakomba mushure mekunge wagamuchirwa ... Vashoma vanoziva kuti kuongororwa kwakarongeka kwemachati ezvipatara vakaona kuti kunyangwe mishonga yakatemwa nemazvo (kunze kwekunyora zvisizvo, kuwedzeredza, kana kuzvisarudzira) chikonzero vangangoita 1 mamirioni ekurapwa muzvipatara pagore. Vamwe varwere zviuru makumi masere nemazana mana vanechipatara vanopihwa mishonga inokonzeresa kuita kwakakomba kweanosvika mamirioni 5 akakomba maitiro akashata emushonga. Vanenge vanhu zviuru zana nemakumi masere nezviuru vanofa kubva kuzvinodhaka zvavakatemerwa. Izvi zvinoita kuti mishonga yemishonga ive njodzi huru pahutano, inovhara chikamu chechina nesitiroko sechikonzero chikuru cherufu. European Commission inofungidzira kuti kukanganiswa kwakashata kubva kumishonga yekunyorera kunokonzera kufa kwevanhu zviuru mazana maviri; saka pamwe chete, vangangoita 1.9 varwere muUS uye Europe vanofa nemishonga inonyorerwa gore rega rega. ” - "New Prescription Drugs: A Major Health Risk With Few Offsetting Advantages", Donald W. Chiedza, Chikumi 27, 2014; maitiro.harvard.edu; maona Denda reKudzora

Asi varindi vanoramba vachichema, siku nesikati, kuti pane chikonzero nei vazhinji vachirwara, saka vazhinji vari kufa: sainzi yarasikirwa nemweya wayo nemushonga hunhu hwayo.

Panyaya iyi, tsvagiridzo yesainzi pachayo inoita kunge ingori yakabatikana nekugadzira zvigadzirwa izvo zvinogara zviri nyore uye zvinobudirira mukudzvinyirira hupenyu… -Evangelium Vitae, N. 13

"Kwete, iwe uri mupengo wezano rerangano!" chemai vanokanganisa uye vanoongorora chokwadi. “Izvi hazvigone kuitika. Hapana angaite izvozvo. ”

Asi varindi vanomira vakamira, vanochengeta nzvimbo dzavo, uye vanodanidzira zvakanyanya:

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

“Ndezvipi zvido zvisina kuzivikanwa? Masangano Akavanzika? Freemason? Iyo Yakadzika Nyika? Ah ndapota… Izvi hazvigone kuitika. Hapana angaite izvozvo. ”

Uye saka, sekuvhara kwemachechi, mitsara yezvikafu yakakura, uye vakamanikidza vazhinji kupfeka masiki… apo madziro esainzi yakanaka akadonha uye vaparadzanisi veplexiglass vachisimuka… semitemo yekusiyana-siyana kwevanhu yakamanikidza vavakidzani kuparadzana uye tairwara akasara achifa ega… Vazhinji vanongoti, izvi ndezve "zvikonzero zvine hungwaru, zvikonzero zvekurapa." Maiwe, dzimba zhinji dzakava dzimba dzekunamatira. Vainwa, vaidya, vaiimba. "Munguva pfupi, zvichave zvapera," ivo vakachaya sezvavanotendeukira kumwe kuitazve kweNetflix.

Asi varindi (avo vaisanganisira mazwi e zvine tsika masayendisiti uye vakazvitsaurira vanachiremba) vakashevedzera kuti kuisa kwega kwega utano yakanga isina hungwaru zvine hungwaru kana kurapa kwakanaka. Kuti kudonha kunoguma kwehupfumi, kuvhiringidzwa kwechikafu, uye kugadzikana kwemarudzi kungave nemhedzisiro yakaipa.

Ndiri kushushikana zvakanyanya kuti mhedzisiro, hupfumi uye veruzhinji mhedzisiro yeiyi pedyo-zvachose kuparara kweyakajairika hupenyu - zvikoro nemabhizinesi akavharwa, kuungana kwakarambidzwa - zvichave zvinogara kwenguva refu uye zvine njodzi, pamwe zvinokanganisa kupfuura huwandu chaihwo hwehutachiona pachahwo. Iwo musika wemasheya unodzosera kumashure munguva, asi mabhizinesi mazhinji haazomboiti. Kushaikwa kwemabasa, hurombo uye kuora moyo zvingangoitika zvichange zviri matambudziko ehutano eruzhinji. —Dr. David Katz, chiremba weAmerica uye director wekutanga weYale University Prevention Research Center; europost.eu

Kune zvinopfuura zvinoonekwa neziso, nharirire dzakayambira. Izvi zvaive Denda Rekutonga Yakarongwa kwenguva refu uye mukugadzirwa. Vepasi rose "philanthropists", pasi pechidzitiro che "hutano hutano", iri kutonga kwevanhu eugenics.[2]cf. Mhosva Inopikisa Masuwo , Denda reKudzora uye Kuvhiringidza Kukuru; Tarisa: "Sangana naBill Gates" Mari yavo yekutsvagisa muzvigadzirwa zvemishonga, magene ekushandurwa kwechikafu nezvekurima, uye "shanduko yemamiriro ekunze" zvakanyanya pamusoro pekudzora matombo emakona ehupenyu hwevanhu pane kuachengetedza.[3]Mhosva Inopikisa Masuwo, Denda reKudzora

"Izvi hazvigone kuitika," yakadaro pfungwa. "Hapana angaite izvozvo," zvakatsigira mamiriro aripo.

"Ah, hongu vangadaro," vakadaro varindi. "Uye ivo-vane nyemwerera. "

Isu tinoona kushuwira kwakashata kutonga pasi rese uye kuti zvakakosha kuti upinde muhondo nezvakaipa. Isu tinoona maitirwo azvo nenzira dzakawanda kwazvo, dzine ropa, nemhando dzakasiyana dzemhirizhonga, asi zvakare dzakaputirwa nekunaka, uye chaizvo nenzira iyi, ichiparadza hwaro hwetsika hwevanhu. —PAPA BENEDICT XVI, Chivabvu 22, 2012, Vatican City

Uye saka, seiyo vanobata tracers vakapakata mafoni efoni uye zvinyorwa zvinogona kumanikidza kugara woga, yakapararira munharaunda dzese;[4]Youtube.com sehurongwa hwekudzivirira kwekumanikidza, "mapasipoti ekudzivirira", uye dijitari ID ndeye munhu wese wepanyika akavandudzwa;[5]biometricupdate.com semasikisi ekugadzira paakatanga kubuda pawebhu uye zviyeuchidzo zvemagariro-redhiyo zvakave zvakajairika; sekufamba kuenda ku sangano rekushungurudzika Yepamberi uye network ye5G yakamhanyira kuvapo iyo yaigona kuteedzera vese varwi vepanyika mune chaiyo-nguva… varindi vakayambira kuti chirongwa ichi hachina kuvanzwa. Hazvichadi kuva. Nyika yese, kusanganisira Chechi yeKaturike, yakabvuma pasina kana chekuzeza. Big Pharma, Big Tech, Mabhangi Makuru… ese ari kusanganisa nekumhanyisa-mutsipa kumhanyisa kuita New World Order - "Great Reset" - uye vachizvikudza nezvayo pese pese.

Panguva ino… vapanduki vezvakaipa vanoita kunge vari kusangana pamwechete, uye kuva vachirwira kubatana kwakasimba, vachitungamirwa kana kubatsirwa nesangano rakarongeka uye rakapararira rinonzi Freemason. Vasingachaiti chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, ivo zvino vari kushinga kumukira kupokana naMwari Pachezvake. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Zviri Communism neimwe ngowani uye kupenda-kunyemwerera. Izvo zvave zvichingomirira mumumvuri, zvichimirira nguva chaiyo kuti ibude.

Shanduko huru yakatimirira. Dambudziko haringotisunungure kufungidzira mamwe mamodheru, rimwe ramangwana, imwe nyika. Zvinotisungira kuti tidaro. -Aimbova Mutungamiri weFrance, Nicolas Sarkozy, Gunyana 14, 2009; XNUMX; maona The Guardian

 

KUGADZIRIRA KWOKUPEDZISIRA

Penny Lea anorondedzera nyaya yemuKristu wechiGerman aigara padhuze nepanjanji panguva yeHondo Yenyika II. Akamuudza kuti vaiziva kuti kana muridzo wechitima ukaridza, zvaizove yakatevera munguva pfupi nekuchema kwemaJuda kwakazara mumotokari dzemombe.

Zvainetsa kwazvo! Hatina chataigona kubatsira vanhu varombo ava, asi kuchema kwavo kwakatitambudza. Tainyatsoziva kuti muridzo waizoridzwa nguvai, uye takafunga nzira chete yekuti tisazovhiringidzwa nekuchema kwaive kutanga kuimba nziyo dzedu. Panguva yakauya chitima ichiita ruzha ichipfuura yadhi yechechi, isu tainge tichiimba kumusoro kwezwi redu. Kana kumwe kuchema kwacho kukasvika munzeve dzedu, taingoimba zvinonzwika zvishoma kusvika tazonzwa zvakare. Makore apfuura uye hapana ari kutaura nezvazvo zvakanyanya, asi ini ndichiri kunzwa iyo muridzo wechitima muhope dzangu. Ndichiri kungonzwa vachichemera rubatsiro. Mwari varegerere isu tese vanozvidaidza kuti maKristu, asi hapana chatakaita kupindira. -guira.com.com/singalittlelouder.html

Chokwadi ndechekuti ruzhinji runoda kungoimba zvinonzwika pavanoudzwa nezve "kurangana nehupenyu" uko kuri kuguma ikozvino mu "tsika yedu yekufa" mu nguva chaiyo. Havagone kutenda kuti kune varume vane simba vari kuisa mabhiriyoni kwete kungoderedza huwandu hwevanhu, asi huwandu hwevanhu pachahwo. Vanoramba kutenda kuti tiri yakakora semombe muhutongi hwepasi rose huchaongorora, kuteedzera, uye kutibvumidza (kana kusatibvumidza) kuti titore chikamu munzanga - maitiro anotaridzika zvakafanana nekutonga kwaantikristu sezvaanotsanangurwa muchitsauko chegumi nematatu chaZvakazarurwa.

“Izvi hazvigone kuitika. Hapana munhu angaite izvozvo! ”

Asi vese vanapapa neDenga vanga vachitinyevera nezvazvo makore kuti izvi ndizvo chaizvo zvazviri. Uye zvakadaro…

… Hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendengi kune zvakaipa…. 'kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda muKushuva Kwake.. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican Guta, Kubvumbi 20, 2011, General Vateereri

Kushuva kweChechi.[6]cf. "Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji." -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

Tave zvino takamira takatarisana nesangano rakakura kwazvo revanhu rakapfuura… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Imuedzo… wemakore zviuru zviviri zvetsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu nekodzero dzemarudzi. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)

Mabhuratha nemasisita, Ishe vakandiyambira mukatikati memwoyo wangu kwemakore mazhinji kuti iyo “Nguva ipfupi.” Asi kubvira pakavharwa pasi rose machechi kutanga kwegore rino, ini zvino ndanzwa mazuva ese:

Hausi kunze kwenguva.

Ini handikwanise kutaura zvechokwadi kuti izvi zvinorevei. Kunze kwekuti ino haisi nguva "yekudzokera pane zvakajairwa" asi a chirimo chekugadzirira yeiyo chaiyo "kuputswa kwezvisimbiso”YaZvakazarurwa (ona iyo Nemakore). Kana iwe uri kushamisika kuti ndiani anotevera "mota dzemabhokisi”Varikuuya, zvakanaka, vatove kuita murwi. Kudonha kwehupfumi kuri kuuya kuri kutonzwikwa nekuvharwa kwebhizinesi, kubhuroka uye kudzingwa kwevanhu vazhinji. MuNew York moga, mamwe mabhizinesi zviuru zana ane zvachose kuvharwa.[7]yahoo.com Boeing yakangoregedza basa zviuru gumi nezviviri.[8]Reuters.com Varimi vave kupunzika[9]fb.org sezvo kushaya basa kuri kuwedzera.[10]news.bloomberglaw.com Kuperevedza kwezvikafu, kwakafanotaurwa munaKurume, kuri kutonzwika kutenderera pasirese.[11]Express.co.uk, bloomberg.com Mhashu muAfrica uye Asia izvozvi vava muchipiri wave uye makumi maviri zvakapetwa zvakanyanya, kuisa nyika dzinoverengeka panjodzi yenzara.

Nyika haichazowana mukana wekufema zvakare. Hutsinye hwematambudziko huri kuwedzera, uye havasi kuzopatsanurwa. -Sunita Narain weNew Delhi's Center for Science and Environment; Associated Press

[12]cbn.com Kumadokero, chetatu chevaAmerican ikozvino vanoratidza zviratidzo zvekushushikana kwekiriniki.[13]washingtonpost.comZvimwe zvipatara zviri kutanga kutaura kuti kune kuzviuraya kwakawanda nekuda kwe COVID-19 yekuisa yoga pane kufa kubva kuhutachiona chaihwo.[14]washingtonxaminer.com; maona kumuna.com Machechi eKatorike ari kuenderera mberi achimanikidzwa neropafadzo shoma pane maresitorendi nemakasino.[15]cherukatheeggman.com Uye madhiramu ehondo pakati peChina neAmerica ari kuwedzera kurira.[16]cnn.com, aljazeera.com

Ko zvese izvi zviri kuenda kupi? Iyi inotevera meseji, inofungidzirwa kubva kuna Our Lady kuenda kumuoni Gisella Cardia muItari, inoenderana nekubvumirana kwechiporofita kwezana ramakore rapfuura kana kupfuura, uye neizvo zvevaoni vazhinji vapenyu nhasi pamwe nezvangu zvinyorwa pano:

Mudiwa wangu, ndinokutendai nekubatana mumunamato uye nekuteerera kudana kwangu mumoyo yenyu. Munguva pfupi iri kutevera, Kuvhenekerwa [Yambiro] kunouya, uko kunozokuisa mumamiriro ezvinhu emufaro unogara kwemaminitsi gumi nemashanu; tarisai, denga richashandura kutsvuka, ipapo uchanzwa kutinhira kukuru, asi usatya, nekuti ichi chichava chiziviso chekuti Mwanakomana waMwari ave kusvika. Vana vangu vandinoda, idzi inguva apo Anopesana naKristu ave kuda kuita musuwo wake. Gare gare ini ndichakupa mimwe mirairo. Vadiwa vana, musangonamata chete kuitira kukumbira [zvinhu], asiwo kuitira kuti mutende Mwanakomana wangu Jesu nerunyararo neupenyu hwenyu. Ndinokudai, vana, ndichagara ndiri pedyo nemi. Rangarira kuti mushure merunyararo Dutu richauya. Namatira vane simba kuti Mwari avanzwire tsitsi. Namatira Chechi uye vapristi. Zvino ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Ameni. -Chivabvu 26th, 2020; Enda ku washingtoniowa.com 

Nokukurumidza sei? Handizivi. Asi zviri pachena, zviitiko zviri kuitika neinoshamisa nhanho izvozvi-iko kuswedera kwatinosvika ku Ziso reDutu. Gisella haasi iye chete muoni achiti Nyevero ndiye “Munguva pfupi” (Ini ndanzwa vamwe vaviri, mumwe pachivande, neumwe mumwe pano). Izvo zvakati, izvi zvinoita kunge yedu 1942… iyo nguva yekuramba, kutanga kwenyonganiso, uye kutonga nyika pamberi pekuonekwa kwemuponesi wenhema.

… Kana tikadzidza asi chinguva chidiki chiratidzo chenguva iripo, zviratidzo zvinokatyamadza zvemamiriro edu ezvematongerwo enyika uye kutendeuka, pamwe nekufambira mberi kwehupfumi uye kufambira mberi kwehuipi, kunoenderana nekufambira mberi kwehupfumi uye zviwanikwa mune zvemukati. kurongeka, hatikwanisi kutadza kufanoona kuona kusvika kwekuuya kwemunhu wechivi, uye nemazuva ekuparadzwa akafanotaurwa naKristu.  - Fr. Charles Arminjon (1824-1885), Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, p. 58; Sophia Institute Press

Uyu muedzo, zvakadaro, uchave mupfupi, zvinoenderana neMagwaro.[17]cf. Mako 13:20, Zva 13: 5 Ipapo kuchauya Yedu 1945: iyo nguva yerusununguko apo kumeso kwepasi kuchavandudzwa uye ndangariro dzemazuva ano ekusuwa, kufambidzana nevanhu, kuremedza, nekuparadza zvinotanga kupera.

... ichava varume pachavo vachamutsa kukakavara kuri kuuya, uye ndichave Ini pachangu ndichatsvaisa masimba ezvakaipa kuti atore zvakanaka kubva pane izvi zvese, uye ichave mai, inoyera kwazvo Mari, uyo anopwanya musoro inyoka, nokudaro ichitanga nguva itsva yerunyararo; ICHAVE KUKOSHESA KWENHAMWARI YANGU UPONESE PASI. Kwave iko kudzoka kweMweya Mutsvene wePentekosti nyowani. Ichave rudo rwangu rwetsitsi rwunokunda kuvenga kwaSatani. Chichava chokwadi uye kururamisira kuchakunda kunyengera uye pamusoro pokusaruramisira; richava chiedza chinodzidzisa rima regehena. —Jesu kunaFr. Ottavio Michelini, mupristi, asinganzwisisike, uye nhengo yePapa Dare raPapa St. Paul VI; Zvita 9, 1976; washingtoniowa.com

Vana vanodikanwa! Namata neni kuti uve nehupenyu hutsva kune hwese. Mumwoyo menyu, vana vadiki, munoziva zvinofanirwa kushandurwa. Dzokera kuna Mwari nemirairo yake, kuti mweya mutsvene ushandure hupenyu hwako uye uso hwepasi rino, iri kuda kuvandudzwa mumweya. Vana vadiki, nyengetererai kune vese vasinganamate; farai kune vese avo vasingaoni nzira yekubuda; ivai vatakuri vechiedza murima renguva ino isina rugare. Namata uye utsvage rubatsiro nekudzivirira kwevatsvene kuti iwewewo ugone kushuvira Denga uye nezvakadzika zveDenga. Ini ndinemi uye ndiri kuchengetedza uye ndinokuropafadzai mose neropafadzo yamai vangu. Ndatenda nekupindura kwandakafona. -Mai vedu veMedjugorje kuMarija, Chivabvu 25, 2020; washingtoniowa.com

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kana Chikominizimu Chidzoka

Anopesana naKristu Mazuva Ano

Denda reKudzora

 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Maererano neongororo yeHarvard, "Vashoma vanhu vanoziva kuti mishonga mitsva inonyorerwa ine mukana mumwe muvashanu wekukonzeresa kuita kwakakomba mushure mekunge wagamuchirwa ... Vashoma vanoziva kuti kuongororwa kwakarongeka kwemachati ezvipatara vakaona kuti kunyangwe mishonga yakatemwa nemazvo (kunze kwekunyora zvisizvo, kuwedzeredza, kana kuzvisarudzira) chikonzero vangangoita 1 mamirioni ekurapwa muzvipatara pagore. Vamwe varwere zviuru makumi masere nemazana mana vanechipatara vanopihwa mishonga inokonzeresa kuita kwakakomba kweanosvika mamirioni 5 akakomba maitiro akashata emushonga. Vanenge vanhu zviuru zana nemakumi masere nezviuru vanofa kubva kuzvinodhaka zvavakatemerwa. Izvi zvinoita kuti mishonga yemishonga ive njodzi huru pahutano, inovhara chikamu chechina nesitiroko sechikonzero chikuru cherufu. European Commission inofungidzira kuti kukanganiswa kwakashata kubva kumishonga yekunyorera kunokonzera kufa kwevanhu zviuru mazana maviri; saka pamwe chete, vangangoita 1.9 varwere muUS uye Europe vanofa nemishonga inonyorerwa gore rega rega. ” - "New Prescription Drugs: A Major Health Risk With Few Offsetting Advantages", Donald W. Chiedza, Chikumi 27, 2014; maitiro.harvard.edu; maona Denda reKudzora
2 cf. Mhosva Inopikisa Masuwo , Denda reKudzora uye Kuvhiringidza Kukuru; Tarisa: "Sangana naBill Gates"
3 Mhosva Inopikisa Masuwo, Denda reKudzora
4 Youtube.com
5 biometricupdate.com
6 cf. "Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji." -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675
7 yahoo.com
8 Reuters.com
9 fb.org
10 news.bloomberglaw.com
11 Express.co.uk, bloomberg.com
12 cbn.com
13 washingtonpost.com
14 washingtonxaminer.com; maona kumuna.com
15 cherukatheeggman.com
16 cnn.com, aljazeera.com
17 cf. Mako 13:20, Zva 13: 5
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.