Zuva rechina: PaKuzvida

NOW kuti watsunga kupedza kudzoka uku uye kusakanda mapfumo pasi… Mwari vane kumwe kurapwa kwakakosha zvikuru vakakuchengetera… kuporeswa kwechimiro chako. Vazhinji vedu hatina dambudziko rekuda vamwe… asi kana zvasvika kwatiri isu?Ramba kuverenga

Zuva 1 - Sei Ndiri Pano?

MAUYA to The Now Word Healing Retreat! Hapana muripo, hapana muripo, kungozvipira kwako chete. Uye saka, tinotanga nevaverengi vanobva kumativi ese enyika vauya kuzonzwa kuporeswa nekuvandudzwa. Kana usina kuverenga Kugadzirira Kuporesa, ndokumbirawo utore chinguva uongorore ruzivo rwakakosha kuti ungava sei nebudiriro uye yakaropafadzwa kudzoka, wozodzoka pano.Ramba kuverenga

Kugadzirira Kuporesa

PANO zvinhu zvishoma zvekupfuura tisati tatanga kudzoka uku (ichatanga neSvondo, Chivabvu 14, 2023 ichipera paPentekosti Svondo, Chivabvu 28) - zvinhu zvakaita sekuti ungawane kupi imba yekugezera, nguva dzekudya, nezvimwewo. Zvakanaka, kutamba. Uku ndiko kuzorora online. Ndichakusiyirai kuti muwane zvekugezera moronga madyiro enyu. Asi pane zvinhu zvishoma zvakakosha kana iyi ichave nguva yakaropafadzwa kwauri.Ramba kuverenga

A Healing Retreat

NDINE vakaedza kunyora nezve zvimwe zvinhu mazuva mashoma apfuura, kunyanya zvezvinhu izvo zvinoumba Dutu Guru iro rave pamusoro. Asi pandinoita kudaro, ndinenge ndichinyora pasina chinhu. Ndakatosvotwa naJehovah nekuti nguva yanga yave chinhu chemazuva ano. Asi ndinotenda kuti pane zvikonzero zviviri zveiyi "block yemunyori"…

Ramba kuverenga

Tsvimbo Yesimbi

KUVERENGA mazwi aJesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, unotanga kunzwisisa izvozvo kuuya kweHumambo hweKuda kwaMwari, apo tinonamata zuva rega rega muna Baba Vedu, ndicho chinangwa chikuru cheKudenga. "Ndinoda kusimudza chisikwa kuti chidzokere kune kwaakabva," Jesu akati kuna Luisa, "... kuti Kuda kwangu kuzikanwe, kudiwe, nekuitwa panyika sezvaKuri Kudenga." [1]Vol. 19, Chikumi 6, 1926 Jesu anototi kubwinya kweNgirozi neVatsvene Kudenga "Hazvizopedzi kana Kuda kwangu kukasakunda kwacho pasi pano."

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vol. 19, Chikumi 6, 1926

Dutu reMhepo

A rudzi rwakasiyana rwedutu rwakavhuvhuta pahushumiri hwedu nemhuri mwedzi wapera. Takaerekana tagamuchira tsamba kubva kukambani yesimba remhepo ine hurongwa hwekuisa maindasitiri makuru emhepo emhepo munzvimbo yedu yekumaruwa. Nhau idzi dzaishamisa, nokuti ndakanga ndatove ndichidzidza zvakashata zvinokonzerwa ne "mhepo mapurazi" pahutano hwevanhu nemhuka. Uye tsvakurudzo inotyisa. Chaizvoizvo, vanhu vazhinji vakamanikidzwa kusiya misha yavo uye kurasikirwa nezvose nekuda kwehutano hwakashata uye kuparara zvachose kwezvivakwa.

Ramba kuverenga