Chimurenga… Munguva Chaiyo

Yakashatiswa Statue yaSt. Junípero Serra, Kutendeseka KCAL9.com

 

ZVINOKOSHA makore apfuura pandakanyora nezvekuuya Yenyika Dzepasi Pose, kunyanya muAmerica, mumwe murume akaseka achiti: “Kune kwete shanduko muAmerica, uye ikoko hazviiti iva! ” Asi sezvo mhirizhonga, bongozozo neruvengo zvave kutanga kusvika pamhepo muUnited States nekune dzimwe nyika, tiri kuona zviratidzo zvekutanga zvechisimba ichocho. Kutambudzwa izvo zvave kubikwa pasi pechinhu zvakafanotaurwa naMukadzi Wedu weFatima, uye izvo zvichaunza "kushuvira" kweChechi, asiwo "kumuka" kwake. 

 

SEZvaive muFrance ...

Kutanga, ini ndoda kutaura muchidimbu kubva mukunyora kwangu Chimurenga! yaKurume 6, 2009, kumashure apo pasina kana munhu aishandisa izwi iro…

Ndatokuzivisa iwe kune mupirisita-shamwari muNew Boston, Michigan uko iyo Divine Tsitsi meseji yakatanga kupararira muNorth America kubva parishi rake chairo. Anogamuchira kushanyirwa neMweya Mutsvene muPurigatori husiku hwese muzviroto zvakajeka. Ndakarondedzera izvi zvakapfuura Zvita zvaakanzwa kana nguva yapera Fr. John Hardon akazviratidza kwaari muchiroto chakakosha:

Kutambudzwa kwava pedyo. Kunze kwekunge isu takagadzirira kufira rutendo rwedu uye kuva vafira kutenda, hatife takashinga mukutenda kwedu. (Ona Kutambudzwa Kwava Pedyo )

Uyu mupirisita anozvininipisa akagashirwawo nguva pfupi yadarika kubva kunaRuva Diki, St. Thérèse de Liseux, uyo akapa meseji, iyo yandinotenda ndeyeChechi yese. Fr. haizivise zvinhu izvi, asi yakandiudza pachangu. Nemvumo yake, ndiri kuvatsikisa pano.

Muna Kubvumbi, 2008, mutsvene wechiFrench akaonekwa muchiroto akapfeka dhirezi yeKudya kwake kwekutanga uye akamutungamira akananga kuchechi. Zvisinei, paakasvika pamusuwo, akarambidzwa kupinda. Akatendeukira kwaari ndokuti:

Kungofanana nenyika yangu [France], aive mwanasikana wedangwe weChechi, akauraya vapirisita vake uye vakatendeka, saka kutambudzwa kweChechi kuchaitika munyika yenyu. Munguva pfupi, vafundisi vachatapwa uye vachatadza kupinda mumachechi pachena. Vachashumira kune vakatendeka munzvimbo dzakavanzika. Vakatendeka vachabvisirwa "kutsvoda kwaJesu" [Chirairo Chitsvene]. Vanhuwo zvavo vanozounza Jesu kwavari vapristi vasipo.

Pakarepo, Fr. akanzwisisa kuti aireva iyo French Revolution uye kutambudzwa kwakamwe kamwe kweChechi, kwakaputika. Akaona mumoyo make kuti vapirisita vachamanikidzwa kupa Misa dzakavanzika mudzimba, matanga, uye munzvimbo dziri kure. Fr. zvakare vakanzwisisa kuti vafundisi vanoverengeka vaizokanganisa kutenda kwavo voita "manyepo-chechi" (ona Muzita raJesu - Chikamu II ).

Chenjera kuchengetedza kutenda kwako, nekuti mune ramangwana Kereke iri muUSA ichaparadzaniswa neRoma. —St. Leopold Mandic (1866-1942 AD), Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, peji 27

Uye zvakare munguva pfupi yapfuura, muna Ndira 2009, Fr. zvinonzwika akanzwa St. Therese achidzokorora meseji yake nekuchimbidza:

Munguva pfupi, izvo zvakaitika munyika yangu yekuzvarwa, zvichaitika zvako. Kutambudzwa kweChechi kwave pedyo. Zvigadzirire.

"Zvichaitika nekukasira," akandiudza, "zvekuti hapana munhu achanyatsogadzirira. Vanhu vanofunga kuti izvi hazvigone kuitika muAmerica. Asi zvichaitika, uye munguva pfupi iri kutevera. ”

 

KUWEDZERA DZIMWE ZVAKAITWA

Tisazokanganwa, ndiJesu akafanotaura kuti, mu "nguva dzekupedzisira", kwaizove nekushanduka kwenzanga. 

Rudzi ruchamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo… (Mat 24: 7)

Ini dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvhangeri yenguva dzekupedzisira uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Humambo hunopesana neumambo hunoratidza kukakavara mukati rudzi: kusawirirana kwevanhu ... chimurenga. MuChimurenga cheFrance, vanhu vakasimuka vachipesana nechavaifunga kuti huori hutongi. Panguva imwecheteyo, mweya wekuchinja uyu wakatsvaga kupidigura ani vakaona huwori musimba, kusanganisira Chechi yeKaturike. Zviuru zvevapristi nemasisita zvakazvuzvurudzwa mumigwagwa uye vakaurayiwa. Hurumende "yakaparadzaniswa" nekukurumidza neChechi uye zvisaririra zvese zve "hurongwa hwekare" zvaive zvakachena-zvakashambidzwa kubva pamadziro. Kunyangwe nanhasi, mamwe emachedhedral eFrance anotakura mavanga emazuva eropa. 

Asi vanapapa havana kuona mhirizhonga iyi semagumo, asi kungori mumwe marwadzo ekuzvara ari kutungamira kune a zvepasi rose chimurenga. Ivo havana kuzeza kunongedzera iwo marongero e "mapato akavanzika" avo, kuseri kwechiitiko, vaikonzera mari pamwe nezvematongerwo enyika. Zano ravo raive rekushora raive rekushandisa "akajekeswa demokrasi”Kuzopedzisa kuparadza chiKristu pamwe nezvematongerwo enyika.[1]cf. Chakavanzika Bhabhironi

Munoziva zvirokwazvo, kuti chinangwa cheiri zano rakaipa kwazvo kutyaira vanhu kuti vapidigure hurongwa hwese hwevanhu uye kuvakwevera kudzidziso dzakaipa dzeSocialism neCommunism… —Papa PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DECEMBER 8, 1849

Papa Leo XIII vaitaridza kunge vakaona shanduko yatiri kurarama nayo munguva chaiyo:

 … Icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko kuti, kupidigurwa zvachose kwechinamato nezvematongerwo enyika zvepasi rose zvakaburitswa nedzidziso yechiKristu, nekumisikidzwa kwenzvimbo nyowani yezvinhu zvinoenderana nezvavanofunga, iyo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva kune zvakasikwa zvakasikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus,Encyclical pane Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Pamwoyo weshanduko yega yega yezvematongerwo enyika ndeye pfungwa iyo inogara ichitsvaga kutsiva imwe. Icho chaicho kusimudzira kwevanhu kuti vawane wepanyika mhinduro dzekudzokorora zvokunamata matambudziko.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa kunofambira mberi nerwendo rwake rwepanyika kuchaburitsa pachena "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kuchipa vanhu mhinduro iri pachena. matambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristu, pseudo-messianism uyo munhu anozvikudza iye pachinzvimbo chaMwari naMesiya wake akauya munyama. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 675

Ndosaka Communism neSocialism zvakabata mumarudzi akati wandei: "mudikani mutungamiri" wavo anogara achivimbisa kunyepedzera-utopia uye chengetedzo mukutsinhana nerusununguko. Nhasi, mumwe anongoda kutarisa kuNorth Korea, Venezuela, Cuba, nezvimwewo uko kune kana pakange paine kutya kwakakombama nekuremekedza vadzvanyiriri vavo.

Maiwe, ma whisper ekutanga erudzi urwu rwekunamata zvidhori akaonekwa muAmerica nesarudzo yaMarxist-akaberekwa Barack Obama uyo vamwe vakafananidza naJesu, Moses, uye "mesia achatora vechidiki." [2]cf. Yambiro kubva Kare Bato rake ratungamira kufora kwe zvematongerwo enyika kururamisa izvo zviri kuteedzerwa kana zvisina kumanikidzwa kune mamwe marudzi mune izvo zvinonzi naPapa Francis "ideology colonization." [3]cf. Chakavanzika Bhabhironi uye Shanduko Yemamiriro ekunze uye Kurasika Kukuru Mumwe anogona nyore kushandisa kune iyi mamiriro mazwi aPapa Benedict maererano ne "kusagadzikana kutsva" kuri kupararira, shanduko iyo… 

… Chinamato chisinganzwisisike chiri kuitwa muitiro wehudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. Iyo ipapo inoita senge rusununguko-nekuda kwechikonzero chete kuti iko kusunungurwa kubva kumamiriro apfuura. -Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Dambudziko nderekuti avo vanoshora iyi "rusununguko" nyowani vari kunzi "magandanga."

Chinoita kuti kushamisika munharaunda yakadaro inyaya yekuti mumwe munhu anotadza kucherechedza kurongeka kwezvematongerwo enyika uye, nekudaro, zvinoita sekukanganisa izvo zvinonzi runyararo munharaunda. -Archbishop (Cardinal) Raymond L. Burke, akazova Prefect weApostora Signatura, Kufungisisa nezve Kurwira Kusimudzira Tsika Yehupenyu, Mukati meCatholic Partnerhip Dinner, Washington, Gunyana 18, 2009

Mukuyedza kunotyisa, akapona pa Holocaust Lori Kalner akati:

… Ndakaona zviratidzo zvematongerwo enyika zverufu muhudiki hwangu. Ndiri kuvaonazve izvozvi…. -wicatholicmusings.blogspot.com 

Iyi shanduko yemazuva ano, inogona kutaurwa, yakatsemuka kana kutyisidzira kwese kwese, uye inodarika mukukura nemhirizhonga chero chinhu chisati chaitika mukutambudzwa kwakapfuura kwakanangidzirwa kuChechi. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris, Encyclical paAtheistic Communism, n. 2; Kurume 19, 1937; www.haav.va

Kumuka kwevakuru vevachena - vanonzi "alt-kurudyi" munzvimbo zhinji dzepasi- - zvakare chiratidzo chinonetsa chekuti kune Kubvisa Kwakakura kumirira kuzadzwa. Uye nekudaro, isu tinoona kupokana kwemafungiro uye nyonganiso dziri kukura. Asi izvozvowo chikamu chehurongwa hweaya "akavanzika masangano". Chirevo chemaFreemason ndechekuti ordo ab chaos-Ronga kubuda mhirizhonga. 

Uye zvino zvinouya. 

 

ZVINO ZVINO ZVINOUYA…

Vhiki rapfuura iri, pasi rose rakaona zviitiko muAmerica zvakafanana nezvakaonekwa munyika dzechiKomonisiti nedzemaArabu, uko zvifananidzo zvevaimbove vatungamiriri zvakadonhedzwa Izvo zvinonyanya kukosha hazvisi zvakanyanya zviito zveiyo mhomho, asi mweya uri shure kwavo… 

… Mweya wekuchinja shanduko uyo wave nenguva uchikanganisa nyika dzepasi… hakuna vashoma vanozadzwa nemitemo yakaipa uye vanoshuvira shanduko yeshanduko, vane chinangwa chikuru kukurudzira nyonganiso nekukurudzira vamwe vavo kuita zvechisimba. . —POPE LEO XIII, Tsamba Yekudzidzisa Rerum Novarum,n. 1, 38; v Vatican.va

Pandakatarisa zvidhori zveConfederate zvakatanga kuwira mumatunhu akati wandei eAmerica (uye zvinofanirwa kutaurwa kuti huranda hwakatora nzvimbo munguva yakapfuura yeAmerica hwaive huipi hwakakura), ndakabva ndanzwa Ishe vachitaura kuti, munguva pfupi, zvifananidzo zveChechi zvichave zvinotevera. Chokwadi, vhiki ino chifananidzo chaSt.Junípero Serra chakapfapfaidzwa-pendi tsvuku uye chakanyorwa izwi rekuti "MURDER". 

Zvinoshamisa kuti, St. Junípero akatanga mamishinari panguva imwecheteyo neFrance Revolution, kunze kwekunge basa rake raive kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweCalifornia. Hupenyu hwake hwakanga husina kukakavara, zvakadaro, sevamwe vakamupomera mhosva yekudzvinyirira Native American tsika. Nekudaro, chikonzero icho chifananidzo chake chakaparadzwa pamwe nekufona kwekubviswa. Zvinotaridza kuti chero chinhu uye chero munhu ane yakavhenganiswa yapfuura, kunyangwe kana vari vatsvene, wakanaka mutambo.

Pakarepo, tinogona kuona kuti izvi zviri kuenda kupi. 

Uye chakakosha zvikuru kupfuura zvinoita vanhu. Nekuti ko dzimba dzekubhishopi nemachedhedral zvichaparadzwa riini nekuda kwekuti vane vana vanohura? Machechi enguva dzose anozoshoreka riini nekuda kwekushungurudzwa kwevana kwakaitika mumakoko avo? Ndirini apo vapirisita pachavo vacharambidzwa kubva pamikova yavo nekumanikidzwa kuvanda semhomho dzevanhu dzine chisimba dzichitsvaga kubvisa nzvimbo yavanofunga kuti ine huwori — uye chero chiremera chine chekuita nazvo? 

Sezvazviri mune chero shanduko, panowanzove nekusanganisa kwechokwadi nenhema. Asi dambudziko, zvakare, riri mu shanduko mweya kuseri kwayo, imwe iyo, nhasi, pakupedzisira inopesana nevanhu munzira zhinji. Zvakare, tinoona tsoka dzeavo "mapato akavanzika" ari kushanda, sevarume vari veClub yeRome, yepasi rose "fungidziro" ine chekuita nekuwedzera kwehuwandu hwevanhu uye hupfumi huri kudzikira. Izvi, kubva kumushumo wavo muna 1993:

Mukutsvaga muvengi mutsva wekutibatanidza, takauya nepfungwa yekuti kusvibiswa, kutyisidzira kwekudziya kwepasi, kushomeka kwemvura, nzara uye nezvimwe zvinokwana bhiri. Njodzi idzi dzese dzinokonzerwa nekupindira kwevanhu, uye zvinongova kuburikidza nekushanduka kwemaitiro nemaitiro vanogona kukunda. Muvengi chaiye ipapo, hunhu pachahwo. -Alexander King & Bertrand Schneider. Yekutanga Global Revolution, p. 75, 1993.

… Mafungiro matsva akatungamira kune hutsinye uye kuzvidza vanhu izvo zvaisatombofungika, nekuti paive pachine kuremekedzwa mufananidzo waMwari, asi pasina ruremekedzo urwu, munhu anozviita mhedziso uye anotenderwa kuita chero chinhu - obva anyatsoita muparadzi. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Kune avo maKristu vanogara kuMiddle East, kutambudzwa zvine chisimba kwatova pavari - North America iri kungo bata. Zvinoshamisa kuti ISIS pamwe neanoenderera mberi "vakasara" vari kuenderana neChechi, uye munguva pfupi, vanogona kunge vachirova zvifananidzo padhuze neumwe.

Mwari achatumira zvirango zviviri: chimwe chichava muhondo, kumukira, uye humwe zvakaipa; ichavapo pasi. Imwe yacho inotumirwa kubva kuDenga. -Akabatsirwa Anna Maria Taigi, Chikoro cheKaturike, Peji 76 

 

GADZIRIRA!

Zvese zvakanaka uye zvakanaka kwandiri kuti ndinyore nezve izvi, uye kuti iwe uverenge. Asi isu tinofanira kuita zvakawanda. Ino ndiyo nguva ye munamato wakasimba apo zviitiko kutenderera pasirese zvinoitika nekuvhuna-mutsipa kumhanya. Ino inguva yekufungisisa uye Kugadzirira yemwoyo. Ino inguva yekuvhara musuwo zvakasimba kutadza, kusasiya nzvimbo yedhiabhori, uye kushandisa kazhinji maSakaramende eReconciliation uye Eucharist. Nekuti iye zvino Satani ari kushandira kuramba kutenda yehuwandu hwakawanda hwevakatendeka, vachishandisa zvese zvinogona kubvaruka muhupenyu hwedu. [4]cf. Gehena Rakabudiswa Panguva imwecheteyo, isu tinofanirwa kugara murunyararo uye mumufaro waIshe, tichitarisa nekunamata uye kuve kumeso kwaKristu kune wese watinosangana naye. 

Mukuvhara, ndinokusiyai kuti mufunge pamusoro peshoko razvino rakanzi naJesu rakapa kuna Valeria Copponi, uyo akambodzinga mweya wekuRoma, Fr. Gabriel Amorth, akakurudzirwa kugovana zviwanikwa zvaanga achigamuchira kubva 2010. 

Vana vangu, ini ndiri pamukova, uye makagadzirira here kurizarura kuti ndipinde? Ngirozi dzedenga dzatove newe kukugadzirira iwe kuuya kwangu kwechipiri uye Mai Vangu pakupedzisira vachakusunungura nerudo rwavo kubva pazvisungo. yenyoka yakare. Gadzirira; iwe haufanire kugadzira masheya echikafu, asi iwe unofanirwa kuzvigadzirira pamweya. Kana iwe uchida kundipa rukudzo neminamato yako ini ndichakuitira izvo zvandakavimbisa iwe. Iwe haudi chero mhando yemasheya, ndinodzokorora, asi ndinoda yakavhurika moyo kuti ndizadze iwo neMweya Wangu. Unofanira kungove neakanaka kupihwa kweMweya Mutsvene wangu nekuti unenge uchimuda Iye zvakanyanya. Mwoyo yako inozogona pakupedzisira kufara, nzeve dzako dzinozokwanisa kunzwa izwi rangu uye maziso ako achaona kubwinya kwaMwari. Zvigadzirirei kuti murege kuwira mumiyedzo iri kuuya ichave yakasimba kukunda dzimwe nguva. Satani haarasikirwe nenguva pfupi, ari parutivi masikati nehusiku kuitira kuti mweya mizhinji iwire sezvinobvira. Ndosaka ndichikurudzira kuti uve neMweya wangu; chete Naye unokwanisa kunzwa wakachengeteka. Amai Vangu vari kurwira mumwe nemumwe wenyu; ziva, teerera kufona kwake, undigamuchire muEucharist mazuva ese - chete saka unenge wakachengeteka. Rima remumvuri harimbofi rakagona kuvhara Chiedza changu — usatya, ndinokuudza, nekuti ndini Ishe uye hapana mumwe. Amai Vangu vanoziva zvaunoda kubata nazvo nguva dzino, uye ndiri kumutumira kwauri kuti usazonzwa kusurukirwa. Iwe unoda nekukurumidza kuvapo kwake. Ndinewe mazuva ese ehupenyu hwako uye hapana anozokwanisa kukukuvadza padhuze neni. Ndinokuropafadza. —August 10, 2017; cf. gdc-online.de
 
Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapukunyuki. Asi imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iro rikusvikirei sembavha. Nekuti mose muri vana vechiedza nevana vezuva. Hatizi veusiku kana verima. Naizvozvo ngatiregei kuvata sezvinoita vamwe, asi ngatirambei takamuka uye takasvinura. (1 VaTesaronika 5: 2-6)
 
 
RUDZIDZISO YOKUFUNDA
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO, ALL.