Yambiro yeRwanda

 

Wakati azarura chisimbiso chechipiri.
Ndakanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichidanidzira.
"Huya kumberi."
Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku.
Mutasvi waro akapiwa simba
kubvisa rugare panyika.

kuti vanhu vaurayane.
Uye akapiwa bakatwa guru.
(Zvak. 6: 3-4)

…tinopupurira zviitiko zvezuva nezuva uko vanhu
kuratidzika kuva kuri kuwedzera kushatirwa
uye ane hasha…
 

—POPE BENEDICT XVI, Homily yePendekosti,
Dai 27th, 2012

 

IN 2012, ndakaburitsa rakasimba "ikozvino izwi" randinotenda kuti riri "kuvhurwa" panguva ino. Ndakanyora ipapo (cf. Nyevero muMhepo) yeyambiro yekuti mhirizhonga ichauya kamwe kamwe panyika sembavha usiku nekuti tiri kuenderera muchivi chakakomba, nokudaro vachirasikirwa nedziviriro yaMwari.[1]cf. Gehena Rakabudiswa Zvinogona kunge zviri chaizvo kudonha kweiyo Dutu Guru...

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)

 

Yambiro yeRwanda

Kunyanya, ndiyo yambiro yakapihwa kubva kuna Our Lady of Kibeho. Mune izvo zvino wave kutenderwa neChechi, vaoni vechidiki veKibeho, Rwanda vakaona nemifananidzo. udzame - anenge makore 12 zvisati zvaitika - kuurayiwa kwemarudzi kwaizoitika ikoko. Vakasvitsa meseji yaMadzimai Yedu yekudaidzira kutendeuka kuitira kudzivirira njodzi… asi meseji yaive kwete kuteerera. Zvinotyisa, vaoni vakataura kuti chikumbiro chaMaria…

…haina kunangana kumunhu mumwe chete uye harinei nenguva iripo chete; inonangidzirwa kuna munhu wose munyika yose. -www.kibeho.org

Bhishopi Scott McCaig weMilitary Ordinariate yekuCanada akataura naye Nathalie Mukadzimpaka, mumwe wevaoni vatatu kubva kwaibva Holy See kwakavakirwa mutongo wavo wakanaka wezviratidzo. Akandiudza kuti airamba achidzokorora mukati mekurukurirano yavo kuti kuri madikanwa sei ku“namatira Chechi.” Akasimbisa kuti, “Tichapfuura nguva dzakaoma zvikuru.” Chokwadi, mune imwe meseji kuvaoni, Our Lady of Kibeho yambiro,

Nyika inomhanyira kunoparadza, ichawira mugomba rakadzika-dzika. Nyika inopandukira Mwari, inoita zvivi zvakawandisa, haina rudo kana rugare. Ukasatendeuka uye ukasatendeutsa moyo yako, unowira mugomba rakadzika. —kune muoni Marie-Claire musi waKurume 27, 1982, catholicstand.com

Kwemakore, Mukadzi Wedu anga achiramba achinyevera kuti isu tinofanirwa kutora kuchema kwake zvakanyanya. Mazana ezvidhori nemifananidzo pasi rose akachema, kwete mafuta anonhuhwirira chete, asi ropa. [2]ona pano uye pano Akatidaidza kuti tivhure mwoyo yedu kuna Jesu, tivhare musuwo wechivi, uye kuti titsanye uye tinamate, kunyanya Rosary. Muchirevo chekukurudzira uku, ndakanyora nezvekuti nei zvakakosha kuvhara "mitswe" muhupenyu hwedu. pano.

 

October Warning

Pawebhusaiti yedu yazvino, October Warning, takataura kuti sei vaoni vashanu zvino kubva kumativi ose enyika vanyevera sei ichi Gumiguru angave akakosha. Chekutanga, Yedu Mukadzi akati kumuoni weItaly, Gisella Cardia, munaGunyana 30:

Vana vangu, kubva mumwedzi waGumiguru zvichienda mberi zviitiko zvichange zvichiwedzera kusimba uye zvichaenderera nekukurumidza. Chiratidzo chakasimba chichavhundutsa nyika, asi iwe unoda kunamata. -washingtoniowa.com

Kurwiswa kwehutsinye kwevagari veIsrael, uye mhinduro yakawedzera, "kuvhunduka" ikoko? Makore maviri apfuura kubva muna Gumiguru apfuura, zuva rakatanga kurwiswa neHamas, Mukadzi wedu akati:

Vana vangu namatai munamatire Jerusarema zvikuru nekuti richange rave mukutambudzika. Wakasarudzwa sevarwi vechiedza kuti ukunde rima rakakupoteredza. Ndatokuudza kuti zvese zvichakurumidza kuparara, uye zvakare ndinoti kwauri: Paunonzwa uye kuona hama dzichirwisa hama, hondo mumigwagwa, denda rakawanda richiuya nekuda kwehutachiona, uye kana democracy yenhema ikava hudzvanyiriri, tarisai, ipapo nguva yokusvika kwaJesu inenge yava pedyo. Vana vangu, raramai nemharidzo idzi dziri kuuya nenyasha; ivai vakabatana uye murangarire kuti Shoko raMwari Irimwe chete nokusingaperi— nhamo kune avo vachaedza kushandura mashoko akasiiwa naJesu, nokuti nokukurumidza achadzorera kwamuri zvakakufanirai, zvingava zvakanaka kana zvakaipa. Ita gadziriro dzemvura, chikafu nemishonga. -Mukadzi wedu kuna Gisella Cardia, October 6, 2021

Ishoko rechokwadi kana uchifunga nezvekupesana kuri pakati pehama — ndiko kuti, kadhinari achipikisa kadhinari, bhishopi achipikisana nabhishopu; patinoona mavhairasi matsva kutanga kupararira; patinonzwa "democracy yenhema" ichitaurwa se "wevabati capitalism” neWorld Economic Forum; patinoona kuti vamwe vevakuru vakuru vari kuedza sei “kushandura mashoko akasiiwa naJesu” muRugwaro uye Tsika Dzvene,[3]cf. Muedzo Wokupedzisira uye Kuteerera Kwekutenda kunyanya muchiedza cheSinodhi itsva ine murarabungu ine ruvara.

Asi izwi randinoda kutarisa pariri kunyanya ndere "hondo yemumugwagwa" ...

 

Street Warfare

Mumwe wevaoni vaiti vakagamuchira yambiro kubva kuMukadzi Wedu pamusoro pemwedzi waGumiguru uyu aive mupristi wekuBrazil anoenda nezita remanyepo rekuti “Fr. Oliveira.” 

Muna Gumiguru wegore rino, nguva yekutambudzika kukuru ichatanga, iyo yandakafanotaura pandakanga ndiri muFrance, Portugal neSpain.[4]Zvichida zvichireva kuratidzwa kweMarian muLa Salette (1846), Fatima (1917) uye Garabandal (1961-1965) Pazviitiko zvitatu izvi, ndakataura nezvechikonzero chematambudziko aya. Iva wakagadzirira, pamusoro pezvese pamweya, nekuti nguva iyi haizouye nekuputika, asi ichave zvishoma nezvishoma uye ichapararira zvishoma nezvishoma pasirese… —Chikumi 17, 2023, washingtoniowa.com

Chikonzero chandiri kunyora nepfungwa yekukurumidzira ndechekukukurudzira kuti unamate nemoyo wese kuti chii chichaita zvishoma nezvishoma “kupararira zvishoma nezvishoma munyika yose” haisi mhando ye "hondo yemumugwagwa" tichangobva kupupura muIsraeri. Aimbove Mutauriri wedare reUnited States, Kevin McCarthy, akachema-chema kuti kurwiswa kumwe chete uku kunogona kuitika paivhu reAmerica paine “masero ekurara” akaiswa pane imwe nguva. 

Tinofanira kumuka pachedu. Tinogona kuita kuti zvimwe chete zviitike svondo rinouya kwatiri. Takabata vanhu vakawanda pachirongwa chegandanga muna Kukadzi kupfuura zvatakabata mukutonga kwese. Tinogona kuva nemasero akagara mukati meAmerica izvozvi… tine muganhu wakashama. Vari kubva kunyika 160 dzakasiyana. —Kevin McCarthy (R., Calif.), Washington Mahara BeaconOctober 9, 2023

Tony Seruga, "muongorori wehungwaru ane makore makumi matatu nemasere", anoti izvi ndizvo zvazviri. 

…nepedyo ne100% kuvimba sezvinobvira, KUCHAVA nekurwisa kwemagandanga muUS Kurwiswa kuchauya mumafungu kwemwedzi gumi nemina inotevera. Mazana ezviuru zveCCP saboteurs uye angangoita miriyoni magandanga atove pano kubva kuPalestine, Yemen, Syria, Iraq, Afghanistan, Qatar, Lebanon, Iran, Somalia, nezvimwe, nezvimwewo, uye vanopihwa mari zvakanaka asi nekuwedzera. Biden Administration neUN yakavapa makadhi ekubhengi anoiswazve mwedzi wega wega. —Gumiguru 9, 2023, x.com

Yambiro yake inopindirana neyeaimbova mumiriri weFBI, John Guandolo. Akataura kuti maJihadist echiIslam ari kuronga chiitiko che "ground zero".[5]semuenzaniso. mprnews.org Pane rimwe zuva, anodaro, kuchave nezviitiko zvehugandanga zvakarongwa umo varwi vechiIslam vari kuronga kurwisa zvikoro, maresitorendi, mapaki, nedzimwe nzvimbo dzeveruzhinji.  

Mutori wenhau anoongorora, Leo Hohmann anonyora kuti:

Mubhuku rangu, Stealth Invasion, ndakataura nezvemagwaro eMuslim Brotherhood ayo aiporofita nezve“chiitiko chisina awa. Zero awa inogona kuva chero chiitiko chinokonzeresa kutya uye mhirizhonga pakati peruzhinji, uye panguva ino magandanga echiIslam anobatana maoko kurwisa asingatendi, vangave vaJudha muIsrael kana maKristu ekuMadokero. Masero ekutyisa ese anoitwa activated. —Gumiguru 8, 2023; leohohmann.com

Maererano neFox News, 'Zviuru zve "vatorwa vanofarira" vanobva kunyika dzakawanda, kusanganisira Middle East, vakasungwa nevamiriri veBorder Patrol vachiedza kuyambuka muganho wekumaodzanyemba kweUS zvisiri pamutemo mumakore maviri apfuura, sekureva kwemukati weCustoms and Border Protection (CBP) data rakaburitswa kuFox News… have snuck yapfuura vamiririri pasina kuonekwa - masosi anoti kwave kune anopfuura miriyoni 1.5 "nzira dzekutora" panguva yekutonga kweBiden.'[6]October 10, 2023; foxnews.com

UPDATE: Khaled Mashal, aimbova mutungamiri uye nhengo yekutanga yeHamas, akadana kumukira kweMuslim pasi rose kutsigira Palestine Chishanu chino, Gumiguru 13.[7]neworleanscareer.com Kunyangwe izvi zvikaitika kana kwete, zvinoburitsa kanenge rudzi rwekusawirirana kwepasirese kwatiri kusvika…

 

Iyo Hijrah?

Kunyangwe zvisiri hazvo "majihadists", zvinokatyamadza kuti vatsigiri veHamas vatora sei mumigwagwa. madokero maguta, kubva Toronto to London to Sydney, “kupemberera” kupondwa kwevanhuwo zvavo zvisina tsarukano sezvavanoshevedzera kuti, “Allahu Akbar!”  

Masvingo akapoteredza Bhetrehema

Zvinofanira kutaurwa pano, mukuda kwekuenzanisa, kuti ndinonzwirawo tsitsi vanhu vePalestine muzhinji - kwete magandanga avo. Pandakashanyira Bhetrehema makore mana apfuura, takagara takanyarara zvakanyanyisa sezvataichaira napamagedhi emasvingo esimende akareba mamita 25 akapoteredza guta racho. Takaziva kuti vagari vomuBhetrehema vakanga vasina kusununguka kufamba. Kutaura zvazviri, mutyairi wedu webhazi, mumwe murume aiva nemakore okumaXNUMX, aiva netsamba yokuenda kunze kwemasvingo, asi mudzimai wake wezera rimwe chetero. akanga asina kumbobvumirwa kubuda muguta kwoupenyu hwake hwose. Takadzidzawo, kuti ivhu rakanakisisa rakatorwa sei nevaIsraeri, avo vakanga vane mvura yakakwana, magetsi, uye kunyange madhamu okutuhwina, asi vanhu vokuPalestine vaigara pasi pemigove yezviwanikwa izvi, kusanganisira kusawana zvokudya zvakanaka. 

Sezvaunogona kufungidzira, izvi zvaunza chizvarwa choruvengo noruvengo. Mapoka akaita seHamas asimuka kuti adzokere; Israeri, zvakare, inodzika pasi… uye kutenderera kwemhirizhonga uye ruvengo kunoenderera mune zvazvave nhasi. Chiyero chemhirizhonga yatakaona kubva kumativi maviri, uye kupararira iko zvino kune dzimwe nyika dzeMiddle East, inogona kuuya kumarudzi ekuMadokero ayo, panguva imwe chete, akasangana nekutama kwevanhu vakawanda kubva kunyika idzi.

Mubvunzo wakanaka wakamutswa ndewekuti chikamu chekutama uku idambudziko rekubatsira vanhu here kana kuti chikamu chepasi rose Jihad. Sekunyora kwemunyori YK Cherson mune chinyorwa chedzidzo, Kuenda kune dzimwe nyika kwaionekwa naMuhammad senzira inokosha yekuparadzira Islam, kunyanya kana simba risingatomboshandiswa. 

... pfungwa yeHijrah - Kupinda munyika - senzira yekutsiva vagari vemo uye kusvika pachinzvimbo chesimba yakave dzidziso yakakudziridzwa muIslam… Nheyo huru yenharaunda yechiMuslim munyika isiri yechiMuslim ndeyekuti zvakasiyana uye zvakasiyana. Tatova mu Chibvumirano cheMedina, Muhammad akataura mutemo wekutanga wevaMuslim vanoenda kune imwe nyika isiri yevaMuslim, kureva kuti, vanofanirwa kuumba sangano rakasiyana, vachichengeta mitemo yavo voita kuti nyika inogarwa nayo itevedzere. - "Chinangwa cheMuslim Immigration Zvinoenderana nedzidziso dzaMuhammad", Gumiguru 2, 2014; netsons.com

Haasi muMuslim ari wose, chokwadika, anotevera iyi mirairo yakakomba zvikuru, asi sezviri pachena vazhinji vanodaro.[8]cf. Dambudziko redambudziko revapoteri Kunyange Pope Francis, avo vakurudzira nyika kuti dzigamuchire kutama kwevanhu vakawanda, vabvuma kuti:

Chokwadi ndechekuti [makiromita mazana maviri nemazana mashanu] kubva kuSicily kune boka remagandanga ane hutsinye. Saka pane njodzi yekupinda, ichi ichokwadi… Hongu, hapana munhu akati Roma yaizodzivirirwa kutyisidziro iyi. Asi iwe unogona kutora matanho. -Kukurukurirana neRadio Renascenca, Gunyana 14, 2015; New York Post

Vachisaina chirevo chakabatana nevamwe vatungamiriri vashanu vekuMadokero nhasi, Mutungamiriri weItaly, Giorgia Meloni, anoti nyika yake inofanirwa "kusimbisa kuchengetedzwa kwemaJuda eItaly, nekuti pane njodzi yekupara mhosva kwavari kutevedzera zvatakaona kubva ku Hamas. "[9]cf. Gumiguru 10, 2023, chirooptometry.com

Asi neVatican iri kuwedzera kupesvedzerwa nehurongwa hwepasi rose hunosanganisira kubvisa pamuviri, pfungwa dzevakadzi, uye kudzikiswa kwevanhu - dzidziso dzakarambwa neIslam - Roma zvakare iri munzvimbo dze "magandanga"? 

Chero zvazvingaite, zvinoita sekunge nyika yese yagadzirira kukweverwa mukukonana uku, mudiki, nekutora mativi… 

 

Pinda muHondo

Mumeseji yaGunyana yapfuura kuna Gisella, Mukadzi wedu anoti kwatiri, “Makasarudzwa sevarwi vechiedza kuti muparadze rima rakakupoteredzai.  Kazhinji, isu maKristu tinoverenga zvinhu izvi nekutyisa - tobva taita zvishoma nezvazvo, kana isu tinotora nzvimbo yekudzivirira tichingonamatira dziviriro yaMwari. Asi St. Paul anotiudza:

…zvombo zvehondo yedu hazvisi zvenyika asi zvine simba raMwari rokuparadza nhare. ( 2 VaKorinde 10:4 )

Kupenda pamadziro muBheterehema

Tinogona kuenda pane mhosva! Chimwe chezvombo zvedu chikuru ndicho zita raJesuNarwo, vaApostora vakadzinga madhimoni uye vakamutsa vakafa. Uye ndosaka Rosary, inokurudzirwa nevese Mukadzi Wedu naAmai Chechi munguva dzino, ine simba: 50 nguva, patinenge tichifungisisa pamusoro peEvhangeri, tinodaidza zita raJesu kuti ritibatsire mukuteterera kwedu. 

Rosary, kunyange iri pachena Marian muhunhu, iri pamoyo munyengetero weChristocentric… Musimboti wegiravhiti mu Rumbidzai Maria, hinji sezvayakaita iyo inobatanidza zvikamu zvayo zviviri, ndiyo zita raJesu.  —JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, n. 1, 33

Nekudaro, chombo chekurwisa zvikanganiso zviri kukura munguva yedu…

Kutenda neiyi nzira nyowani yemunamato… kuzvipira, kutenda, uye mubatanidzwa zvakatanga kudzoka, uye mapurojekiti nemidziyo yevanyengeri yakawira pasi. Vazhinji vanodzungaira vakadzokerawo kunzira yeruponeso, uye hasha dzevasingadi dzakadziviswa nemaoko evaKaturike avo vaive vatsunga kudzora chisimba chavo.—PAPA LEO XIII, Supremi Apostolatus Officio, n. 3; v Vatican.va

Kukunda kweHondo yeMuret kwakakonzerwa neRosary, umo varume 1500, pasi peropafadzo yaPope, vakakunda nhare yeAlbigensia yevarume 30,000 1571. Uye kukunda kweHondo yeLepanto muna XNUMX kwakanzi kwakaitwa naMadzimai Wedu weRosary. Mauto emugungwa echiMuslim akakura zvikuru uye akarovedzwa zviri nani, ane mhepo kumusana uye mhute gobvu yaivharidzira kurwisa kwavo, akakunda uto rengarava reKaturike. Asi shure muRoma, Pope Pius V akatungamirira Chechi mukunyengetera Rosary paawa iyoyo chaiyo. Mhepo dzakangoerekana dzachinja shure kweuto rengarava reKaturike, sezvakaita mhute, uye vaMuslim vakakundwa. MuVenice, seneti yeVenetian yakaraira kuvakwa kwechapel yakatsaurirwa kuna Mukadzi Wedu weRosary. Masvingo akanga akarongwa nezvinyorwa zvehondo uye mashoko aiti:

HAPANA KUKOSHA, KANA MAWOMBO, KANA MAuto, ASI YEDU YEDU YENYAYA YEROSARI YAKATIPA RUKUNDO! -Mhare dzeRosary, Fr. Don Calloway, MIC; p. 89

Zvakanaka, Mukadzi Wedu akatotiudza kuFatima, "Mukupedzisira, Mwoyo wangu Wakachena uchakunda."[10]cf. Mharidzo yaFatima, v Vatican.va Asi isu tinofanira kuva chikamu chehondo iyoyo, chikamu chekukunda ikoko.

Padzimwe nguva apo chiKristu icho chimene chairatidzika kuva chiri mungozi, kununurwa kwacho kwainzi kwaikonzerwa nesimba rouyu munyengetero, uye Mukadzi Wedu weRozari akarumbidzwa souyo ane kureverera kwakaunza ruponeso.” -PAPA ST. JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, 39

Ndiani anoziva kuti uipi huchigere kudziviswa? Usamirira kuti uzive: namata, namata, namata.

Vese vanokokwa kuti vapinde muuto Rangu rakakosha rekurwa. Kuuya kweHumambo Hwangu kunofanira kuva chinangwa chako chete muhupenyu… Usave mbwende. Usamirira. Rangana neDutu kuponesa mweya. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, pg. 34, rakaburitswa neVana veBaba Foundation; Imprimatur naArchbishop Charles Chaput

 

Zvakafanana Kuverenga

Gehena Rakabudiswa

Nyevero muMhepo

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gehena Rakabudiswa
2 ona pano uye pano
3 cf. Muedzo Wokupedzisira uye Kuteerera Kwekutenda
4 Zvichida zvichireva kuratidzwa kweMarian muLa Salette (1846), Fatima (1917) uye Garabandal (1961-1965)
5 semuenzaniso. mprnews.org
6 October 10, 2023; foxnews.com
7 neworleanscareer.com
8 cf. Dambudziko redambudziko revapoteri
9 cf. Gumiguru 10, 2023, chirooptometry.com
10 cf. Mharidzo yaFatima, v Vatican.va
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.