Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Areka Huru


Tarisa mudenga rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kana paine Dutu munguva yedu, ko Mwari vachapa “areka” here? Mhinduro ndi "Hongu!" Asi pamwe haasati amboita kuti maKristu apokana chokwadi ichi kunyangwe munguva dzedu sekukakavadzana pamusoro paPapa Francis hasha, uye pfungwa dzakapenga dzenguva yedu yapashure-yanhasi dzinofanira kukwikwidzana neyakavanzika. Kunyange zvakadaro, heino Areka iyo Jesu ari kutipa panguva ino. Ini ndichataurawo "zvekuita" muAreka mumazuva ari mberi. Kutanga kuburitswa Chivabvu 11, 2011. 

 

JESU akataura kuti nguva pamberi pokudzoka kwake pakupedzisira yaizove "sezvazvaive mumazuva aNoa… ” Ndokunge, vazhinji vangave vasina hanya nazvo Dutu achiungana pavari:Havana kuziva kusvikira mafashama auya akavatakura vese. " [1]Matt 24: 37-29 St. Paul akataura kuti kuuya kwe "Zuva raShe" kwaizoita "sembavha usiku." [2]1 Aya 5: 2 Dutu iri, sekudzidzisa kunoita Chechi, rine iyo Kushushikana kweChechi, ndiani achatevera Musoro wake mundima yake kuburikidza ne chepamusoro “Rufu” nekumuka kuvakafa. [3]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675 Sezvo vazhinji ve "vatungamiriri" vetembere uye kunyangwe vaApostora pachavo vaiita kunge vasingazive, kunyangwe kusvika panguva yekupedzisira, kuti Jesu aifanira kutambura nekufa zvechokwadi, saka vazhinji muChechi vanoita sevasingateerere yambiro dzechiporofita dzinowirirana dzavanapapa. naAmai Vakaropafadzwa- yambiro dzinozivisa nekumaka…

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 24: 37-29
2 1 Aya 5: 2
3 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

Kudimbudzira Munondo

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu cheVhiki Rechitatu reLent, Kurume 13, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano


Mutumwa ari pamusoro peSt Angelo's Castle muParco Adriano, Roma, Italy

 

PANO nhoroondo ine mukurumbira yedenda rakaputika muRoma muna 590 AD nekuda kwemafashama, uye Pope Pelagius II aive mumwe wevakauraiwa. Wakamutsiva, Gregory Mukuru, akaraira kuti mudungwe unofanira kutenderera guta kwemazuva matatu akateedzana, uchikumbira rubatsiro kuna Mwari kurwisa chirwere ichi.

Ramba kuverenga

Chiporofita Chakakomborerwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 12th, 2013
Mutambo weMukadzi wedu weGuadalupe

Zvinyorwa zvemitambo pano
(Yakasarudzwa: Zva 11: 19a, 12: 1-6a, 10ab; Judith 13; Ruka 1: 39-47)

Svetukira Mufaro, naCorby Eisbacher

 

Dzimwe nguva kana ndiri kutaura kumisangano, ndichatarisa mukati mevanhu uye ndovabvunza, "Unoda kuzadzisa chiporofita chegore ra2000, ipo pano, izvozvi?" Mhinduro inowanzo kuve inonakidza Ehe! Ipapo ndobva ndati, "Namata neni mazwi":

Ramba kuverenga

Shanduko yeFranciscan


Francis St. by Michael D. O'Brien

 

 

PANO chimwe chinhu chiri kumutsa mumwoyo mangu… aiwa, zvichikurudzira ndinotenda muChechi yese: chinyararire kupokana-shanduko kune yazvino Yenyika Dzepasi Pose iri kuitika. Icho chiri Franciscan Revolution…

 

Ramba kuverenga

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com

Apo Misidhari Inowa

 

Ungudza iwe musipiresi, nekuti misidhari yawira pasi;
vane simba vakapambwa. Chemai, imi miouki yeBhashani;
nekuti dondo risingapindiki ratemwa.
Hark! kuungudza kwevafudzi,
kukudzwa kwavo kwaputswa. (Zek. 11: 2-3)

 

IZVO vadonha, mumwe neumwe, bhishopi mushure mebhishopi, mupristi mushure memupristi, hushumiri mushure mehushumiri (tisingatauri, baba mushure memhuri nemhuri mushure memhuri) Uye kwete miti midiki-vatungamiriri vakuru mukutenda kweKaturike vakawira semisidhari mikuru musango.

Mukutarisa mumakore matatu apfuura, taona kuputsika kunoshamisa kwevamwe vevarefu zvikuru muChechi nhasi. Mhinduro yevamwe vaKaturike yave iri kuturika michinjikwa yavo ndoku“rega” Chechi; vamwe vakaenda ku<em>blogosphere kuti vaparadze zvine simba vakawa, nepo vamwe vakaita nharo dzokuzvitutumadza uye dzinopisa mukuwanda kweforamu dzorudzidziso. Uyezve kune avo vari kuchema chinyararire kana kuti kungogara zvavo vakanyarara vakakatyamadzwa sezvavanoteerera maungira okusuwa uku kuri kuitika munyika yose.

Kwemwedzi yakati wandei, mazwi aMai Vedu veAkita-akapihwa kuzivikanwa zviri pamutemo naPope aripo iye achiri Mutungamiriri weUngano yeDzidziso Yekutenda - anga achizvidzokorodza kuseri kwepfungwa dzangu:

Ramba kuverenga

Ndichamhanyawo Here?

 


Kuroverwa pamuchinjikwa, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

AS Ndakatarisa zvakare bhaisikopo rine simba Kushuva kwaKristu, Ndakarohwa nevimbiso yaPeter yekuti achaenda kujeri, otofira Jesu! Asi maawa chete gare gare, Peter akamuramba zvine simba katatu. Panguva iyoyo, ndakanzwa hurombo hwangu: "Ishe, pasina nyasha dzenyu, neniwo ndichakutengesai…"

Tingave sei vakatendeka kuna Jesu mumazuva ano enyonganiso, mhosva, uye kuramba kutenda? [1]cf. Papa, Kondomu, uye Kunatswa kweChechi Tingave nechokwadi sei kuti nesuwo hatizotiza Muchinjikwa? Nekuti zviri kuitika zvakatikomberedza kare. Kubva kutanga kwechinyorwa ichi apostolate, ndakanzwa Ishe vachitaura nezve a Kukuru kusefa ye “masora anobva pakati pegorosi.” [2]cf. Masora Pakati Pegorosi Izvo zvazviri a kusuwa iri kutoumbwa muChechi, kunyange zvisati zvazara pachena. [3]cf. Shungu dzekusuwa Vhiki rino, Baba Vatsvene vakataura nezve kusefa uku paMutsvene weChina Misa.

Ramba kuverenga