Chipenga cheChiedza Chake

 

 

DO unonzwa sekunge iwe uri chikamu chisina kukosha muchirongwa chaMwari? Kuti iwe une diki diki kana kubatsira kwaari kana kune vamwe? Ipapo ndinovimba waverenga Muedzo Usina Basa. Nekudaro, ini ndinonzwa Jesu achida kukukurudzira zvakanyanya. Muchokwadi, zvakakosha kuti iwe uri kuverenga izvi unzwisise: iwe wakaberekerwa nguva dzino. Wese wega mweya muHumambo hwaMwari uri pano nekugadzirwa, pano nechinangwa chakanangwa uye chinzvimbo chiri icho Anokosha. Izvi zvinodaro nekuti iwe unoumba chikamu che "chiedza chenyika," uye pasina iwe, nyika inorasikirwa nekavara kadiki…. rega nditsanangure.

 

Ramba kuverenga