Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Kusikwa Kuzvarwa patsva

 

 


THE "Tsika yekufa", izvo Kubata Kwakakura uye Iyo Yakanyanya Muchetura, handiro izwi rekupedzisira. Kukuvadzwa kwakaitwa nyika nemunhu hakuzi iko kwekupedzisira kutaura pane zvinoitika zvevanhu. Nekuti kana Itsva kana Yekare Testamente hazvitaure nezvekuguma kwenyika mushure mekutonga uye kutonga kwe "chikara". Asi, ivo vanotaura nezvevamwari kugadziridza yepanyika apo rugare rwechokwadi neruramisiro zvichatonga kwenguva apo "kuziva Ishe" kuchipararira kubva pagungwa kuenda kugungwa (cf. Is. 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Ezek. 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zek 9:10; Mat 24:14; Zva 20: 4).

zvose Migumo yenyika icharangarira igodzokera kuna JehovhaORD; zvose mhuri dzendudzi dzichakotama pamberi pake. (Pis 22:28)

Ramba kuverenga

Kukunda - Chikamu II

 

 

NDINODA kupa meseji yetariro-tariro huru. Ini ndinoramba ndichigamuchira tsamba umo vaverengi vari kupererwa sezvavanotarisa kuenderera kudzikira uye kuora kwekuratidzira kwenzanga yakavapoteredza. Tinokuvadza nekuti nyika iri mukudzikira mumhepo ine rima risingaenzaniswi munhoroondo. Tinonzwa kurwadziwa nekuti zvinotiyeuchidza izvozvo ichi haisi musha wedu, asi Denga ndiro. Saka teerera zvakare kuna Jesu:

Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama, nekuti ivo vachagutiswa. (Mateo 5: 6)

Ramba kuverenga

Mutsara Mutete Pakati Petsitsi neKunyengera - Chikamu III

 

CHIKAMU III - KUTYA KURATIDZWA

 

SHE kufudza nekupfekedza varombo nerudo; akarera pfungwa nemoyo neShoko. Catherine Doherty, muvambi weMadonna House apostolate, aive mukadzi aibata "hwema hwemakwai" asina kutora "hwema hwechivi." Aigara achifamba mutsetse mutete pakati petsitsi nekutsauka nekumbundira mukuru wevatadzi achivadaidza kuutsvene. Aigara achiti,

Enda usingatyi mukati kati memwoyo yevanhu… Ishe vanemi. - Kubva Iyo Diki Mvumo

Iyi ndeimwe yeaya "mazwi" anobva kunaIshe anokwanisa kupinza "Pakati pemweya nemweya, majoini nemwongo, uye kugona kuona zvinoonekwa pamwe nepfungwa dzemoyo." [1]cf. VaH 4:12 Catherine anofumura mudzi chaiwo wedambudziko kune vese vanonzi "vanochengetedza" uye "vakasununguka" muChechi: ndezvedu kutya kupinda mumoyo yevanhu sezvakaita Kristu.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaH 4:12

Mutsara Wakatetepa Pakati Petsitsi & Heresy - Chikamu II

 

CHIKAMU II - Kusvikira Vakakuvadzwa

 

WE vakatarisa shanduko inokurumidza yetsika uye zvebonde izvo mumakumi mashanu emakore akapedza mhuri sekurambana, kubvisa nhumbu, kutsanangurazve muchato, euthanasia, zvinonyadzisira, hupombwe, uye zvimwe zvakawanda zvakaipa zvave kungogamuchirwa kwete chete, asi kwaonekwa sevanhu "vakanaka" kana "rudyi." Nekudaro, denda rezvirwere zvepabonde, kushandisa zvinodhaka, kushandisa doro zvisina mwero, kuzviuraya, uye kugara uchiwanza pfungwa dzinotaura nyaya dzakasiyana: isu tiri chizvarwa chiri kubuda ropa zvakanyanya kubva mukukanganisa kwechivi.

Ramba kuverenga

Mutsara Wakatetepa Pakati Petsitsi & Heresy - Chikamu I

 


IN
Kukakavara kwese kwakaitika mushure meSynod ichangoburwa muRome, chikonzero chekuungana kwacho chakaratidzika kunge chakarasika zvachose. Yakaunganidzwa pasi pemusoro wenyaya unoti: "Zvinetso zvevafundisi kuMhuri muchirevo cheEvhangeri." Tinoita sei evhangeri mhuri dzakapihwa matambudziko ehufundisi atinotarisana nawo nekuda kwekukwira kwekurambana, vanaamai vasina murume, zvekunamata, zvichingodaro?

Zvatakadzidza nekukasira (sekutaurwa kwevamwe maKadhinari akaziviswa kuruzhinji) ndechekuti kune mutsetse mutete pakati petsitsi nekutsauka.

Dzinotevera nhatu dzakateedzana dzinoitirwa kwete kungodzokera pamoyo wenyaya - kuparidzira mhuri munguva yedu - asi kuzviita nekuunza pamberi murume ari pakati pekupokana: Jesu Kristu. Nekuti hapana munhu akafamba mutsetse mutete kudarika Iye — uye Pope Francis vanoita kunge vari kunongedzera nzira iyoyo kwatiri zvakare.

Tinofanira kufuridzira hutsi hwasatani kuti tikwanise kunyatsoziva uyu mutsetse mutsvuku, wakakweverwa muropa raKristu… nekuti takashevedzwa kuti tifambe isu.

Ramba kuverenga

Shevedza Hapana Mumwe Baba

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaKurume 18, 2014
Chipiri cheChipiri Svondo reLent

St. Cyril weJerusarema

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

"SO sei imi maKaturike muchidaidza vapirisita "Fr." apo Jesu anoirambidza zvakajeka? ” Ndiwo mubvunzo wandinowanzo bvunzwa kana ndichikurukura zvitendero zvechiKatorike nemaevhangeri maKristu

Ramba kuverenga

Kuuya Wave Wekubatana

 PAMUSORO PEMABVUNZO ECHIYA CHAI ST PETRO

 

FOR vhiki mbiri, ndakaziva Ishe vachindikurudzira kakawanda vachindinyora kunyora nezvazvo ecumenism, iyo yekuenda kune kubatana kwechiKristu. Pane imwe nguva, ndakanzwa Mweya uchindikurudzira kuti ndidzokere ndikaverenga iyo “Petals”, iwo mana mavambo ezvinyorwa zvakabudira zvimwe zvese pano. Imwe yacho ndeye kubatana: Makatorike, maPurotesitendi, uye Kuroora kuri kuuya.

Sezvandakatanga nezuro nemunamato, mazwi mashoma akauya kwandiri kuti, mushure mekuvagovana nemukuru wangu wezvemweya, ndinoda kugovana newe. Zvino, ndisati ndaita, ndinofanira kukuudza kuti ndinofunga kuti zvese zvandiri kuda kunyora zvinotora zvirevo zvitsva kana iwe uchiona vhidhiyo pazasi yakatumirwa Zenit Nhau Agency 's webhusaiti nezuro mangwanani. Handina kutarisa vhidhiyo kusvika pashure Ndakagamuchira mazwi anotevera mumunamato, saka kutaura zvishoma, ndakapeperetswa nemhepo yeMweya (mushure memakore masere ezvinyorwa izvi, handina kumbojaira!).

Ramba kuverenga

Mibvunzo yako paNguva

 

 

DZIMWE mibvunzo nemhinduro pane "nguva yerunyararo," kubva kuVassula, kusvika Fatima, kuna Madzibaba.

 

Q. Ko Ungano yeDzidziso Yekutenda haina kutaura here kuti "nguva yerunyararo" ndeye millenarianism payakaisa Chiziviso pane zvakanyorwa naVassula Ryden?

Ndafunga kupindura uyu mubvunzo pano sezvo vamwe vari kushandisa Chiziviso kuita mhedziso dzakakanganisika maererano nepfungwa ye "nguva yerunyararo." Mhinduro kumubvunzo uyu inonakidza sekukanganiswa kwayo.

Ramba kuverenga

Kukunda - Chikamu III

 

 

NOT chete ndipo patinogona kutarisira kuzadzikiswa kweKukunda kweMoyo Musina, Kereke ine simba reku kurumidza kuuya kwayo neminamato yedu nezviito. Panzvimbo pekuora mwoyo, tinofanirwa kunge tichigadzirira.

Chii chatingaite? Chii chinogona Ndino?

 

Ramba kuverenga

Kukunda

 

 

AS Pope Francis vanogadzirira kutsvenesa hupapa hwavo kuna Our Lady weFatima musi waMay 13, 2013 kuburikidza naCardinal José da Cruz Policarpo, Archbishop weLisbon, [1]Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo. zviri panguva yakakodzera kuti tifunge nezvevimbiso yaAmai Vakaropafadzwa yakaitwa imomo muna 1917, zvazvinoreva, uye kuti zvichafamba sei… chimwe chinhu chinoratidzika kunge chichiwanzo kuve chiri munguva yedu. Ndinotenda akavatangira, Pope Benedict XVI, vakaburitsa chiedza chakakosha pane zviri kuuya pamusoro peChechi nepasi rose mune izvi…

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. - www.vatican.va

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo.

Millenarianism - zvazviri, uye hazvisi


Artist Asingazivikanwe

 

I WANT kupedzisa pfungwa dzangu pane "nguva yerunyararo" zvichibva pane yangu tsamba kuna Pope Francis netarisiro yekuti ichabatsira chero vamwe vanotya kuwira mukutsauka kweMillenarianism.

The Catechism yeChechi yeKaturike rinoti:

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, (577) kunyanya maitiro ezvematongerwo enyika "akatsauka kwazvo" ehumesiya. (578) —N. 676

Ini nemaune ndakasiya mumashoko emuzasi ari pamusoro nekuti akakosha mukutibatsira kuti tinzwisise zvinorehwa ne "millenarianism", uye rwechipiri, "messianism yenyika" muCatechism.

 

Ramba kuverenga

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com

Chiporofita, Mapapa, uye Piccarreta


Munamato, by Michael D. O'Brien

 

 

KUBVIRA kubviswa kwechigaro chaPeter naPope Emeritus Benedict XVI, kwave nemibvunzo yakawanda ine chekuita nekuzarurirwa kwakazvimirira, humwe uporofita, uye vamwe vaporofita. Ndichaedza kupindura mibvunzo iyi pano…

I. Unombotaura nezve “vaporofita.” Asi chiporofita uye mutsara wevaporofita hauna kuguma naJohane Mubhabhatidzi here?

II. Hatifanire kutenda mune chero zaruriro yega, handiti?

III. Iwe wakanyora munguva pfupi yapfuura kuti Pope Francis haasi "anti-papa", sekureva kwechiporofita chazvino. Asi Pope Honorius anga asiri munyengeri here, nekudaro papa wazvino haangave iye "Muporofita wenhema"?

IV. Asi chiporofita kana muporofita anogona sei kuve enhema kana meseji yavo ikatikumbira kuti tinamate Rosary, Chaplet, uye nekudya maSakaramende?

V. Tinogona here kuvimba zvinyorwa zvechiporofita zveVatendi?

VI. Sei iwe usinga nyorazve zvimwe pamusoro peMuranda waMwari Luisa Piccarreta?

 

Ramba kuverenga

Zvinogoneka… kana Kwete?

APTOPIX VATICAN PALM SVONDOMufananidzo neruremekedzo The Globe and Mail
 
 

IN chiedza chezviitiko zvenguva pfupi yapfuura papapa, uye iri, iro rekupedzisira zuva rekushanda raBenedict XVI, zviporofita zviviri zvazvino kunyanya zviri kuwana kukwezva pakati pevatendi maererano napapa anotevera. Ini ndinobvunzwa nezvazvo nguva dzose mumunhu pamwe neemail. Nekudaro, ini ndinomanikidzwa kuti pakupedzisira ndipe mhinduro yakakodzera.

Dambudziko nderekuti zviporofita zvinotevera zvinopesana zvakanyanya. Imwe kana zvese zviri zviviri, nokudaro, hazvigone kuve zvechokwadi….

 

Ramba kuverenga

Zvinokatyamadza! Chikamu VII

 

THE poindi yezvose zvakateedzana pane zvechipo zvipo uye kufamba ndiko kukurudzira muverengi kuti asatya iyo zvinoshamisa muna Mwari! Kuti usatya kutya "kuvhura moyo wako" kuchipo cheMweya Mutsvene uyo Ishe waanoda kudurura nenzira yakasarudzika uye ine simba munguva yedu. Pandakaverenga tsamba dzakatumirwa kwandiri, zviri pachena kuti iyo Charismatic Renewal haina kunge isina kusuwa uye kutadza, kushomeka kwevanhu uye kushaya simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo chaizvo zvakaitika muChechi yekutanga mushure mePendekosti. Vasande Peter naPaul vakapa nzvimbo yakawandisa kugadzirisa machechi akasiyana siyana, kuenzanisa mashandiro, nekumisikidza nharaunda dzichiri kusimukira pamusoro petsika nemitauro yakanyorwa yaiunzwa kwavari. Izvo zvisina kuitwa nevaApostora kuramba zviitiko zvinowanzoitika zvinotyisa zvevatendi, kuyedza kudzvinyirira mweya, kana kudzikamisa kushingairira kwenharaunda dzinobudirira. Asi, ivo vakati:

Musadzime Mweya… teverai rudo, asi shingairirai zvikuru zvipo zvemweya, kunyanya kuti muporofite… pamusoro pezvose, rudo rwenyu kune mumwe nemumwe ngaruve rwakanyanya… (1 VaTesaronika 5:19; 1 VaKori 14: 1; 1 Pet. 4: 8)

Ndinoda kupa chikamu chekupedzisira chenyaya idzi kugovana zvandakasangana nazvo pamwe nekufungisisa kubva pandakatanga kusangana nesangano rerunako muna 1975. Panzvimbo pekupa humbowo hwangu hwese pano, ndichazvibvumidza kune izvo zviitiko zvinganzi "zvechisimba."

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu VI

pentekoste_FotorPentekosti, Artist Asingazivikanwe

  

PENDEKOSTI hachisi chiitiko chimwe chete, asi inyasha dzinogona kusangana neChechi kakawanda. Asizve, muzana rino ramakore, vanapapa vanga vachinamata kwete chete kwekuvandudzwa muMweya Mutsvene, asiitsva Pentekosti ”. Kana mumwe akatarisa zviratidzo zvese zvenguva zvakaperekedza munamato uyu — kiyi pakati pavo kuvapo kunoramba kuripo kwaAmai Vakaropafadzwa vanoungana nevana vavo pasi pano kuburikidza nekuratidzwa kunoenderera mberi, sekunge vaive zvakare mu "imba yepamusoro" pamwe nevaApostora. … Mazwi eKatekisimo anotora pfungwa yekukasika:

… Pa “nguva yekupedzisira” Mweya waIshe uchavandudza moyo yavanhu, uchinyora mutemo mutsva mavari. Achaunganidza nekuyananisa vanhu vakapararira uye vakakamurwa; iye achashandura chisikwa chekutanga, uye Mwari achagara imomo nevanhu murunyararo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 715

Ino nguva apo Mweya unouya kuzo "kuvandudza huso hwepasi" inguva, mushure mekufa kwaAntikristu, panguva yakanongedzerwa naBaba veChechi muApocalypse yaSt. “Makore ane chiuru”Nguva iyo Satani akasungwa necheni mugomba rakadzika-dzika.Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu V

 

 

AS isu tinotarisa kuCharismatic Renewal nhasi, tinoona kuderera kukuru muhuwandu hwayo, uye avo vanosara vanonyanya kuchena nevachena-vhudzi. Chii, zvino, icho chaive Charismatic Renewal zvese nezve kana ichitaridzika pamusoro kunge ichipenga? Sekuverenga kwakaita mumwe muverengi achipindura zvakateedzana izvi:

Pane imwe nguva kufamba kweCharismatic kwakanyangarika kunge mafirework anovhenekera mudenga usiku uye ndokuzodzokera kumashure mune rima. Ndakanga ndisinganzwisisike kuti kufamba kwaMwari Wemasimbaose kwaizopera uye kupedzisira kwapera.

Mhinduro kumubvunzo uyu ndiyo inonyanya kukosha pazvirongwa izvi, nekuti inotibatsira kunzwisisa kwete kwatakabva chete, asi nezveramangwana reKereke…

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu IV

 

 

I ndakambobvunzwa kare kana ndiri "Anokwezva." Uye mhinduro yangu ndeyekuti, "Ndini Katurike! ” Ndokunge, ini ndoda kuve zvakazara Katurike, kugara pakati pechipo chekutenda, moyo waamai vedu, Chechi. Uye saka, ini ndinovavarira kuva "charismatic", "marian," "Kufungisisa," "kushingaira," "sakaramendi," uye "mupostori." Izvi zvinodaro nekuti zvese zviri pamusoro hazvisi zveichi kana iro boka, kana ichi kana icho kufamba, asi kune iyo ose muviri waKristu. Nepo vapostori vangasiyana mukutarisa kweshumiro yavo, kuti vave vapenyu zvizere, "vakagwinya", moyo wemunhu, mupostori, inofanira kuvhurika ose pfuma yenyasha iyo Baba vakapa paChechi.

Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatiropafadza munaKristu nezvikomborero zvose zvemweya kumatenga… (Eph 1: 3)

Ramba kuverenga

The Verdict

 

AS rwendo rwangu rwazvino rwehushumiri rwakafambira mberi, ndakanzwa kuremerwa kutsva mumweya mangu, kuremerwa kwemoyo kusiyana nehumambo hwandakatumirwa naIshe. Mushure mekuparidza nezverudo rwake netsitsi dzake, ndakabvunza Baba husiku humwe kuti nei nyika… nei munhu havadi kuzarura mwoyo yavo kuna Jesu uyo ​​akapa zvakadai, asina kumbokuvadza mweya, uye akavhura masuo eDenga uye akawana maropafadzo ese epamweya kuburikidza nerufu rwake paMuchinjikwa?

Mhinduro yakauya nekukurumidza, izwi kubva muMagwaro pachawo:

Kutongwa ndokuku: Chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakasarudza rima panzvimbo yechiedza; nekuti mabasa avo akange akaipa. (Johani 3:19)

Pfungwa iri kukura, sekufungisisa kwandakaita nezwi iri, nderekuti iri yokupedzisira izwi renguva yedu, zvirokwazvo a mutongo kune nyika iko zvino yave pachikumbaridzo chekuchinja kunoshamisa….

 

Ramba kuverenga

Mushonga

 

FASI YEKUBEREKWA KWAMARIYA

 

MAZUVA ANO, Ndave ndiri padhuze ruoko-ku-ruoko kurwa nemuedzo unotyisa uyo Handina nguva. Usave nenguva yekunamata, yekushanda, yekuita izvo zvinoda kuitwa, nezvimwewo.Saka ndinoda kugovana mamwe mazwi kubva mumunamato akandibata pavhiki rino. Nekuti ivo vanogadzirisa kwete chete mamiriro angu, asi iro dambudziko rese rinokanganisa, kana kuti, kukanganisa Chechi nhasi.

 

Ramba kuverenga

Kuuya Kwechipiri

 

KUBVA muverengi:

Pane nyonganiso yakawandisa maererano "nekuuya kwechipiri" kwaJesu. Vamwe vanozvidaidza kuti "Eucharistic kutonga", kureva Kuvapo Kwake muSaramente Yakaropafadzwa. Vamwe, kuvapo chaiko kwaJesu achitonga munyama. Ndeipi pfungwa yako pane izvi? Ndiri confused…

 

Ramba kuverenga