Nguva Yokupenya

 

PANO ikurukurirano yakawanda mazuva ano pakati pevakasarira veKaturike pamusoro pe“pokupotera”—nzvimbo dzokunyama dzedziviriro youmwari. Zvinonzwisisika, sezvazviri mumutemo womuzvarirwo kuti tide kudaro rarama, kudzivisa marwadzo uye kutambura. Tsinga dziri mumuviri wedu dzinoburitsa chokwadi ichi. Uye zvakadaro, kune chokwadi chepamusoro zvakadaro: kuti ruponeso rwedu runopfuura Muchinjikwa. Saizvozvo, kurwadziwa uye kutambura zvino zvinotora kukosha kwekudzikinura, kwete chete kumweya yedu asi kune yevamwe sezvatinozadza. “izvo zvinoshaikwa pakutambudzika kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo Kereke” (VaK. 1:24).Ramba kuverenga

Kugadzirira Era Yerunyararo

Mufananidzo naMichał Maksymilian Gwozdek

 

Varume vanofanira kutsvaga rugare rwaKristu muHumambo hwaKristu.
—Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 1; Zvita 11, 1925

Maria Mutsvene, Amai vaMwari, Amai vedu,
tidzidzisei kutenda, kutarisira, kuda nemi.
Tiratidzei nzira inoenda kuHumambo hwake!
Nyeredzi yeGungwa, upenye pamusoro pedu uye utitungamirire munzira yedu!
—PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvikwete. 50

 

CHII zvine hungwaru i "Era Yerunyararo" iri kuuya mushure memazuva erima aya? Sei mufundisi wepapa wevapapa vashanu, kusanganisira St. John Paul II, akati chichava "chishamiso chikuru munhoroondo yepasi rose, chechipiri kumuka kweRumuko?"[1]Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35 Sei Denga rakati kuna Elizabeth Kindelmann wekuHungary…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35

Kukunda mweya wekutya

 

"KUTYA haasi chipangamazano akanaka. ” Iwo mazwi kubva kuna Bhishopi weFrance Marc Aillet akanzwika mumoyo mangu vhiki rese. Nekuti kwese kwandinoenda, ndinosangana nevanhu vasisiri kufunga uye kuita zvine musoro; ndiani asingakwanise kuona zvinopesana pamberi pemhino dzavo; avo vakapa kune avo vasina kusarudzwa "vakuru vezvekurapa" kutonga kusinga tsvete pamusoro pehupenyu hwavo. Vazhinji vari kuita mukutya uko kwakaendeswa mukati mavo kuburikidza nesimba rezvenhau muchina - kungave kutya kuti vari kufa, kana kutya kuti vari kuzouraya mumwe munhu nekungofema. Sezvo Bishop Marc vakaenderera vachiti:

Kutya… kunotungamira kune zvisina kurairwa maitiro, zvinoita kuti vanhu varwisane, zvinounza mamiriro ekusagadzikana uye kunyangwe mhirizhonga. Isu tinogona kunge tave padanho rekuputika! -Bhishopi Marc Aillet, Zvita 2020, Notre Eglise; washingtoniowa.com

Ramba kuverenga

Kubvisa Kwakakura

 

IN Kubvumbi kwegore rino makereke paakatanga kuvharwa, iro "izwi manje" raive rakajeka uye rakajeka: Marwadzo eVashandi ndeechokwadiNdakaienzanisa neapo amai vanodambura mvura uye ivo vanotanga kusununguka. Kunyangwe hazvo zvibodzwa zvekutanga zvichigona kutsungirira, muviri wake watanga maitiro asingamiswe. Mwedzi yakatevera yaive yakafanana naamai kurongedza bhegi ravo, kutyaira kuchipatara, uye kupinda mukamuri yekuzvarira kuti upfuure, pakupedzisira, kuberekwa kunouya.Ramba kuverenga

Kwayedza yeTariro

 

CHII ichava nguva yeRunyararo here? Mark Mallett naDaniel O'Connor vanoenda mune yakanakisa nhoroondo yeiuya Era inowanikwa muChitsvene Tsika uye zviporofita zvevadzvinyiriri nevaoni. Tarisa kana teerera kune ino inonakidza webcast kuti udzidze nezve zviitiko zvinogona kuitika muhupenyu hwako!Ramba kuverenga

Nyevero muMhepo

Mukadzi Wedu Wehurombo, kupenda naTianna (Mallett) Williams

 

Mazuva matatu apfuura, mhepo pano yanga isingamiri uye yakasimba. Zuva rose zuro, taive pasi pe "Yambiro yeMhepo." Pandakatanga kuverengazve iyi posvo izvozvi, ndakaziva kuti ndaifanira kuibudisazve. Yambiro pano ndeye zvakakosha uye inoteererwa kune avo vari "kutamba muchivi." Kutevera kwekunyora uku "Gehena Rakabudiswa", Iyo inopa rairo inoshanda pakuvhara kutsemuka muhupenyu hwemweya kuitira kuti Satani asagone kuwana nhare. Zvinyorwa zviviri izvi inyevero yakakomba pamusoro pokutendeuka kubva kuzvivi… uye kuenda kureurura tichiri kugona. Kutanga kuburitswa muna 2012…Ramba kuverenga

Iwairo reBakatwa

 

THE Dutu Guru randakataura nezvaro mukati Kukurumidza Kutarisana Neziso ine zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoenderana neMadzibaba eKereke Ekutanga, Rugwaro, uye yakasimbiswa mune zvakazarurwa zvechiporofita. Chikamu chekutanga cheDutu chakanyanya kugadzirwa nevanhu: vanhu vanokohwa zvavakadyara (cf. Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga). Ipapo kunouya iyo Ziso reDutu ichiteverwa nehafu yekupedzisira yeDutu inozoguma muna Mwari Pachezvake zvakananga kupindira kuburikidza ne Kutongwa kweVapenyu.
Ramba kuverenga

Kuzvinyenyeredza Zuva Rechishamiso Skeptics


Chiitiko kubva Zuva rechitanhatu

 

THE mvura yakarova pasi uye yakanyorovesa vanhu. Inofanira kunge yaitaridzika senge yekushamisira kusekwa kwakazadza mapepanhau epasirese kwemwedzi yakapfuura. Vana vafudzi vatatu pedyo neFatima, Portugal vakati chishamiso chaizoitika muminda yeCova da Ira masikati makuru zuva iri. Waive Gumiguru 13, 1917. Vazhinji sevanhu zviuru makumi matatu kusvika zana, zviuru zana vakanga vaungana kuzopupura

Pakati pavo paisanganisira vatendi nevasinganamati, chembere dzinonamata uye vanoseka majaya. —Fr. John De Marchi, Mupristi weItaly uye muongorori; Mwoyo Wakachena, 1952

Ramba kuverenga

Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Areka Huru


Tarisa mudenga rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kana paine Dutu munguva yedu, ko Mwari vachapa “areka” here? Mhinduro ndi "Hongu!" Asi pamwe haasati amboita kuti maKristu apokana chokwadi ichi kunyangwe munguva dzedu sekukakavadzana pamusoro paPapa Francis hasha, uye pfungwa dzakapenga dzenguva yedu yapashure-yanhasi dzinofanira kukwikwidzana neyakavanzika. Kunyange zvakadaro, heino Areka iyo Jesu ari kutipa panguva ino. Ini ndichataurawo "zvekuita" muAreka mumazuva ari mberi. Kutanga kuburitswa Chivabvu 11, 2011. 

 

JESU akataura kuti nguva pamberi pokudzoka kwake pakupedzisira yaizove "sezvazvaive mumazuva aNoa… ” Ndokunge, vazhinji vangave vasina hanya nazvo Dutu achiungana pavari:Havana kuziva kusvikira mafashama auya akavatakura vese. " [1]Matt 24: 37-29 St. Paul akataura kuti kuuya kwe "Zuva raShe" kwaizoita "sembavha usiku." [2]1 Aya 5: 2 Dutu iri, sekudzidzisa kunoita Chechi, rine iyo Kushushikana kweChechi, ndiani achatevera Musoro wake mundima yake kuburikidza ne chepamusoro “Rufu” nekumuka kuvakafa. [3]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675 Sezvo vazhinji ve "vatungamiriri" vetembere uye kunyangwe vaApostora pachavo vaiita kunge vasingazive, kunyangwe kusvika panguva yekupedzisira, kuti Jesu aifanira kutambura nekufa zvechokwadi, saka vazhinji muChechi vanoita sevasingateerere yambiro dzechiporofita dzinowirirana dzavanapapa. naAmai Vakaropafadzwa- yambiro dzinozivisa nekumaka…

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 24: 37-29
2 1 Aya 5: 2
3 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

PaEvha

 

 

Rimwe remabasa epakati peichi chinyorwa apostolate kuratidza kuti Mai Vedu neChechi magirazi echokwadi sei imwe - ndiko kuti, chokwadi chaicho chinonzi "zvakazarurwa zvakavanzika" chinoratidzira izwi rechiporofita reChechi, kunyanya iro repapa. Muchokwadi, zvakave ziso guru kwandiri kuti ndione kuti mapapa, kwenguva inopfuura zana ramakore, anga achifananidza meseji yaAmai Vakaropafadzwa zvekuti yambiro dzavo dzakasarudzika dzakanyanya "rimwe divi remari" yesangano yambiro dzeChechi. Izvi zvinonyanya kuoneka mukunyora kwangu Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

Ramba kuverenga

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

red-rose

 

KUBVA muverengi mukupindura kunyora kwangu pa Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari:

Jesu Kristu ndiye Chipo chikuru pane zvese, uye nhau dzakanaka ndezvekuti Anesu izvozvi mukuzara Kwake nesimba rose kuburikidza nekugara kweMweya Mutsvene. Humambo hwaMwari hwave mukati memoyo yeavo vakazvarwa patsva… izuva roruponeso. Parizvino, isu, vakanunurwa ndivo vanakomana vaMwari uye ticharatidzwa panguva yakatarwa… hatifanire kumirira chero zvinonzi zvakavanzika zvehumwe hunhu kuti huzadzikiswe kana kunzwisisa kwaLuisa Piccarreta kweKurarama muUMwari. Tinoda kuti isu tigadziriswe…

Ramba kuverenga

Kiyi kuMukadzi

 

Zivo yedzidziso yechokwadi yeKaturike maererano neMhandara Yakaropafadzwa Maria ichagara iri kiyi kunzwisisiso chaiyo yechakavanzika chaKristu necheChechi. —PAPA PAUL VI, Hurukuro, Mbudzi 21, 1964

 

PANO kiyi yakadzama inovhura kuti sei uye sei Amai Vakaropafadzwa vane chinzvimbo chakakwirira uye chine simba muhupenyu hwevanhu, asi kunyanya vatendi. Kana mumwe achinge abata izvi, kwete iro basa raMaria chete rinonzwisisika munhoroondo yeruponeso uye kuvapo kwake kunonzwisiswa, asi ndinotenda, zvinokusiya iwe uchida kusvika paruoko rwake kupfuura nakare kose.

Kiyi ndeiyi: Mary muenzaniso weChechi.

 

Ramba kuverenga

Sei Maria…?


Iyo Madonna yeRoses (1903), rakanyorwa naWilliam-Adolphe Bouguereau

 

Kuona kambasi yeCanada yetsika ichirasa tsono, nzvimbo yeruzhinji yeAmerica inorasikirwa nerunyararo, uye dzimwe nzvimbo dzepasi dzinorasikirwa nehukama sezvo mhepo yeDutu ichienderera ichimhanyisa… pfungwa yekutanga pamoyo wangu mangwanani ano se anokosha kusvika munguva idzi "Rozari. ” Asi izvo hazvireve chinhu kune mumwe munhu asina chaiyo, bhaibheri nzwisiso yeiyo 'mukadzi akapfeka zuva'. Mushure mekuverenga izvi, mudzimai wangu neni tinoda kupa chipo kune wese wevaverengi vedu…Ramba kuverenga

Iyo Zera reMaministri Iri Kupera

posttsunamiAP Photo

 

THE zviitiko zviri kuitika kutenderera pasirese zvinowanzo kumisa fungidziro uye kunyange kutya pakati pevamwe maKristu izvo ino ndiyo nguva kunotenga zvekushandisa ndokunanga kumakomo. Pasina kupokana, tambo yenjodzi dzinongoitika dzega kutenderera pasirese, dambudziko rekudya riri kuuya nekusanaya kwemvura uye kupunzika kwenzvimbo dzenyuchi, uye kudonha kuri kuuya kwedhora hakugone kubatsira asi kupa kumbomira kune iyo inoshanda pfungwa. Asi hama nehanzvadzi muna Kristu, Mwari vari kuita chimwe chinhu chitsva pakati pedu. Ari kugadzirira nyika a tsunami Tsitsi. Anofanira kuzunza zvivakwa zvekare kusvika panheyo nekusimudza zvitsva. Anofanira kubvisa izvo zvenyama uye kutipinza musimba rake. Uye Anofanira kuisa mukati memweya yedu moyo mutsva, hombodo itsva yewaini, yakagadzirirwa kugashira Waini Nyowani yaachadurura.

Nemamwe mashoko,

Nguva yeVashumiri iri kupera.

 

Ramba kuverenga

Kudimbudzira Munondo

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu cheVhiki Rechitatu reLent, Kurume 13, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano


Mutumwa ari pamusoro peSt Angelo's Castle muParco Adriano, Roma, Italy

 

PANO nhoroondo ine mukurumbira yedenda rakaputika muRoma muna 590 AD nekuda kwemafashama, uye Pope Pelagius II aive mumwe wevakauraiwa. Wakamutsiva, Gregory Mukuru, akaraira kuti mudungwe unofanira kutenderera guta kwemazuva matatu akateedzana, uchikumbira rubatsiro kuna Mwari kurwisa chirwere ichi.

Ramba kuverenga

Namata Zvakawanda, Taura Zvishoma

wwwmakombi.com

 

Ndingadai ndakanyora izvi kwevhiki yapfuura. Kutanga kuburitswa 

THE Sinodi pamusoro pemhuri muRoma matsutso apfuura yaive kutanga kwemoto wemhirizhonga yekurwisa, fungidziro, kutonga, kugunun'una, uye kufungirana pamusoro paPapa Francis. Ndakaisa zvese padivi, uye kwemavhiki akati wandei ndakapindura kunetseka kwemuverengi, kumonyaniswa kwenhau, uye kunyanya kumonyaniswa kwevamwe vaKaturike izvo zvaingoda kugadziriswa. Kutenda ngakuve kuna Mwari, vanhu vazhinji vakarega kuvhunduka uye vakatanga kunamata, vakatanga kuverenga zvakawanda nezveizvo zvaive Papa chaizvoizvo kutaura pane kutaura kuti yaive misoro yenyaya ipi. Nekuti zvirokwazvo, maitiro akajairika aPope Francis, kutaura kwake-kwe-cuff kunoratidza murume akasununguka nehurukuro yemumugwagwa kupfuura dzidziso yezvouMwari, inoda chirevo chakakura.

Ramba kuverenga

Iyo Inotungamirira Nyeredzi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 24, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

IT inonzi "Nyenyedzi Inotungamira" nekuti inoita kunge yakagadzikwa mudenga rehusiku senzvimbo yekutadza. Polaris, sekudanwa kwayo, hapana chimwe chiri pasi pechirevo cheChechi, icho chine chiratidzo chayo chinoonekwa mu upapa.

Ramba kuverenga

Kana Amai Vochema

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 15, 2014
Chirangaridzo cheMukadzi Wedu Wenhamo

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

I akamira akatarisa misodzi ichiyerera mumaziso ake. Dzakamhanya dzichidzika padama rake ndokuumba madonhwe pachirebvu chake. Aitaridza sekunge moyo wake waigona kutyoka. Kwangosara zuva rimwe chete, anga aratidzika kuva nerunyararo, achitofara… asi zvino kumeso kwake kwanga kuchiratidza kusuwa kukuru mumoyo make. Ini ndaingogona kubvunza kuti "Sei…?", Asi pakanga pasina mhinduro mumhepo ine hwema, nekuti Mukadzi wandakanga ndakatarisa kwaari aive chifananidzo yaMai vedu veFatima.

Ramba kuverenga