Vanhu Vangu Vari Kuparara


Peter Martyr Anokumbira Kunyarara
, Fra Angelico

 

MUNHU WESE kutaura nezvazvo. Hollywood, mapepanhau epasirese, anchors enhau, maKristu evhangeri ... munhu wese, zvinoita, asi huwandu hweChechi yeKaturike. Sezvo vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuyedza kurwisana nezviitiko zvakanyanyisa zvenguva yedu - kubva mamiriro ekunze anoshamisa, kumhuka dzinofa dzakawanda, kugara tichirwiswa nemagandanga - nguva dzatiri kurarama dzave, kubva pew-Persution, chirevo "nzou mumba yekutandarira.”Vazhinji munhu wese anonzwa kune imwe nhanho kana imwe nzira kuti tiri kurarama munguva inoshamisa. Iri kusvetuka kubva mumusoro wenyaya mazuva ese. Asi mapurupiti mumaparishi edu eKatorike anogara akanyarara…

Nekudaro, muKaturike akavhiringidzika anowanzo kusiiwa kumamiriro ezvinhu eHollywood asina tariro-ekupedzisira-epasi anosiya nyika ingave isina ramangwana, kana ramangwana rakachengetedzwa nevatorwa. Kana kusiiwa neanotenda Mwari ariko enhau dzezvematongerwo enyika. Kana iko kududzirwa kwekunyepedzera kwemamwe masekete echiKristu (ingoyambuka-yako-minwe-uye-woturika-kusvika-pakubvutwa). Kana kuenderera kurukova kwe "zviporofita" kubva kuna Nostradamus, vatsva vezvemashiripiti, kana matombo ehieroglyphic.

 

 

Ramba kuverenga