Unyanzvi hwekutanga zvakare - Chikamu V

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 24th, 2017
Chishanu cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Andrew Dũng-Lac uye Shamwari

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUNAMATA

 

IT inotora makumbo maviri kumira yakasimba. Saka zvekare muhupenyu hwemweya, tine makumbo maviri ekumira paari: kuteerera uye munamato. Nekuti hunyanzvi hwekutanga zvakare hune chokwadi chekuti tine tsoka chaiyo munzvimbo kubva pakutanga chaipo… kana kuti tinogumbuka tisati tatombotora matanho mashoma. Mukupfupisa kusvika ikozvino, hunyanzvi hwekutanga zvakare hune nhanho shanu dze kuzvininipisa, kureurura, kuvimba, kuteerera, uye ikozvino, tinotarisa achinamata.

MuEvhangeri yanhasi, Jesu anomuka akatsamwa kwakarurama paanoona izvo zvakagadzirwa nenzvimbo yetembere. 

Kwakanyorwa kuti: Imba yangu ichava imba yekunamatira, asi iwe waiita bako remakororo. 

Pakutanga, tinogona kufunga kuti kushungurudzika kwaJesu kwaingonangidzirwa kune vatengi nevatengesi muchivanze musi iwoyo. Zvakadaro, ndinofungidzira kuti Jesu aive achitarisawo mberi kuChechi Yake, uye kune mumwe nemumwe wedu ari rimwe rematombo "mapenyu" ayo. 

Hauzive here kuti muviri wako itembere yeMweya Mutsvene uri mukati mako, wawakawana kubva kuna Mwari, uye kuti hausi wako? Nekuti makatengwa nemutengo. (1 VaK. 6: 19-20)

Saka chii chinotora tembere yako? Uri kuzadza moyo wako nei? Nekuti, “Mumoyo munobuda ndangariro dzakaipa, umhondi, upombwe, unzenza, umbavha, uchapupu hwenhema, kunyomba,”[1]Matt 15: 19- Ndiko kuti, apo pfuma yedu isingarari kudenga, asi pazvinhu zvepano pasi. Uye saka St. Paul anotiudza isu “Funga zviri kumusoro, kwete zviri panyika.” [2]VaKorose 3: 2 Ndiwo chaizvo munyengetero: kutarisisa maziso edu kuna Jesu anova ndiye "Mutungamiri uye mukwanisi wekutenda." [3]Heb 12: 2 Ndokutarisa "kumusoro" pamusoro pezvese zvinhu zvinechimiro nekupfuura - zvinhu zvedu, mabasa edu, zvishuwo zvedu… nekuzvigadzirisazve kune izvo zvinonyanya kukosha: kuda Ishe Mwari wedu nemoyo wedu wese, nemweya, uye nesimba. 

Nekuda kwake ndakagamuchira kurasikirwa kwezvinhu zvese uye ndinozviona semarara, kuti ndiwane Kristu uye ndiwanikwe maari…. (VaF.3: 9)

Jesu akati, kuti "tigare mandiri", isu tinofanirwa kuchengeta mirairo. Asi sei, kana isu tisina simba kudaro, tichiedzwa, uye tichiterera kuchiva kwenyama? Zvakanaka, sezvandakareva nezuro, "gumbo kumusoro" rekutanga kusarudza kuteerera - ku “Usaite zvekugadzirira nyama.” Asi ikozvino ndazviwana ndichida simba nenyasha kuti nditsungirire mune izvo. Mhinduro yacho inowanikwa mumunamato, kana izvo zvinonzi "hupenyu hwemukati." Ndihwo hupenyu huri mukati memoyo wako, nzvimbo inogara Mwari uye unomirira kuti utaure nezve nyasha dzaunoda kuti ukunde. Ndiyo "tambo yekutanga" kubva kwaunotanga, kuenderera, uye kupedzisa zuva rako. 

… Nyasha dzinodiwa pakutsveneswa kwedu, pakuwedzera kwenyasha nerudo, uye nekusvika kwehupenyu husingaperi… .Izvi nenyasha nenhumbi ndizvo zvinonamatirwa nevaKristu. Munamato unosvika kunyasha dzatinoda kuitira zviito zvakanaka. - Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2010

Asi munamato hauna kufanana nekuisa mari mumuchina wevatengesi unobva wasvipa nyasha. Asi, ndiri kutaura pano nezve chirairo: kudanana pakati paBaba nevana Vavo, Kristu neMwenga Wake, Mweya netembere Yake:

… Munamato hukama huripo hwevana vaMwari naBaba vavo avo vakanaka kupfuura mwero, neMwanakomana wavo Jesu Kristu uye neMweya Mutsvene. Nyasha dzeHumambo "mubatanidzwa wevatsvene vese nehumambo hutatu… nemweya wese wemunhu."— CCC, kwete. 2565

Chakakosha uye chakakosha munyengetero kuhupenyu hwako, mudikani Mukristu, zvekuti kana usipo, uri kufa pamweya.

Munamato ndihwo hupenyu hwemoyo mutsva. Inofanirwa kutipa hupenyu nguva dzese. Asi isu tinowanzo kukanganwa iye anova hupenyu hwedu uye zvedu zvese. -CCC, n. 2697

Patinomukanganwa, zvinongoerekana zvaita sekuedza kumhanya nhangemutange neimwe gumbo. Ndiko kusaka Jesu akati, "Namata nguva dzose usinganeti." [4]Ruka 18: 1 Ndokunge, gara mukati uye naYe panguva yega yega yezuva zvakanyanya semazambiringa anogara akarembera pamuzambiringa. 

Hupenyu hwekunamata ndiyo tsika yekuve pamberi paMwari vatatu-vatsvene uye mukuyanana naye. -CCC, n. 2565

Oo, vapristi nemabhishopi vashoma vanodzidzisa izvi! Kunyangwe ivo vashoma vanhu vanoziva nezve zvemukati mehupenyu! Hazvishamisi kuti Jesu akarwadziswazve neChechi Yake- kwete zvakanyanya nekuti tashandura matembere edu kuita musika uko chizvarwa chedu chakadyiwa ne "kutenga nekutengesa," asi nekuti tinoramba takamira uye tichinonoka kushanduka kwedu maAri, ndosaka Akatifira isu: kuti isu tive vatsvene, vakanaka, vakazadzwa nemufaro vatsvene vanogovana mukubwinya kwake. 

Hazvina mhosva kuti mamiriro angu angave akaita sei, kana ini ndichingoda chete kunamata uye kuva akatendeka kunyasha, Jesu anondipa nzira dzese dzekudzokera kuhupenyu hwemukati hunodzosera kwandiri hukama hwangu, uye zvinondigonesa kusimudzira hupenyu Hwake. mandiri. Uye zvino, sezvo hupenyu uhwu huchiwana ivhu mukati mangu, mweya wangu haugumire iva nemufaro, kunyangwe mu thick yemiedzo…. — Dom Jean-Baptiste Chautard, Mweya weApostora, p. 20 (Tan Mabhuku)

Pane zvakawanda zvakawanda zvinogona kutaurwa. Nekudaro, ini ndanyora 40 mazuva ekudzoka pahupenyu hwemukati iyo zvakare inosanganisira odhiyo kuti iwe ugone kuiteerera mumotokari yako kana uchibuda kuenda kune jog (pamakumbo maviri). Wadii kuita ichi chikamu cheAdvent gore rino? Ingotinya Munamato Kudzoka kutanga, nanhasi.

Iwo Murairo Mukuru kubva kunaKristu ndewekuti ida Ishe Mwari wako… uye nemuvakidzani wako sezvaunozviita. Mumunamato, tinoda Mwari; mukuteerera mirairo, tinoda muvakidzani wedu. Aya ndiwo makumbo maviri atinofanira kumira paari nekuvandudza mangwanani ega ega. 

Saka simbisa maoko ako akatsvedza nemabvi ako asina simba. Gadzirai tsoka dzenyu nzira dzakatwasuka, kuti chinokamhina chirege kutsauka asi chipore. (VaH 12: 12-13)

Pandakanga ndiri jaya mumakore ekuyaruka uye kunyangwe makore makumi maviri, pfungwa yekugara pasi mukamuri yakanyarara kuti ndinamate yakanzwika… hazviiti. Asi ndakakurumidza kuziva kuti, mumunamato, ndaisangana naJesu nenyasha dzake, rudo rwake netsitsi dzake. Kwanga kuri mumunamato apo ini ndanga ndichidzidza kusazvishora ini nekuda kwenzira yaAindida nayo. Yakanga iri mumunamato iyo ini ndanga ndichiwana huchenjeri hwekuziva izvo zvakakosha uye izvo zvisina kukosha. Kufanana nevanhu vari muEvhangeri yanhasi, ini ndakakurumidza "Akarembera pamashoko ake."

Uye zvaive uye zviri mumunamato kuti Rugwaro urwu rwunova rwechokwadi kwandiri zuva rega rega:

Rudo rwusingaperi rwaIshe harumboperi, tsitsi dzake hadziperi; itsva mangwanani oga oga; kutendeka kwenyu kukuru. "Jehovha ndiye mugove wangu," unodaro mweya wangu, "naizvozvo ndichavimba naye." Jehovha akanaka kuna avo vanomumirira, kumweya unomutsvaka. (Mariro 3: 22-25)

 

Na Mwari, nguva dzese
inguva yekutanga zvakare. 
 -
Muranda waMwari Catherine de Hueck Doherty 

 

Ongorora: Ndakaita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane zvinyorwa izvi zvakare. Ingoona iwo chikamu pane yepadivi kana muMenu inonzi: KUTANGA PATSVA.

 

Ropafadza iwe uye nekutenda nerutsigiro rwako!

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 15: 19
2 VaKorose 3: 2
3 Heb 12: 2
4 Ruka 18: 1
Posted in HOME, KUTANGA PATSVA, MASS KUVERENGA.