Chikara Chisingagoni Kuenzaniswa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 23rd-28th, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE Kuverengwa kweMisa svondo rino iyo inogadzirisa zviratidzo zve "nguva dzekupedzisira" pasina mubvunzo ichamutsa kujairika, kana zvisiri nyore kudzingwa izvo "munhu wese anofunga zvavo nguva inguva yekupedzisira. ” Rudyi? Isu tese takanzwa izvo zvichidzokororwa kakawanda. Izvo zvaive zvechokwadi nezveChechi yekutanga, kudzamara St. Peter naPaul vakatanga kudzora tarisiro:

Musarega chinhu ichi, vadikani, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore chakaita sezuva rimwe chete. Ishe havanonoki vimbiso yavo, sekufunga kunoita vamwe "kunonoka," asi vane moyo murefu nemi, vasingadi kuti chero ani aparare asi kuti vese vasvike pakutendeuka. (2 Petro 3: 8)

Uye ichokwadi chaizvo kuti, muzana ramakore kana maviri apfuura nekuchinja kwemaindasitiri uye tekinoroji, uye nekuparadzaniswa kuri kukura kweChechi neHurumende, kuti vatauri vazhinji-kwete, vanapapa[1]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?—Yakanyanya kunyeverwa sezvakaitwa naPaul VI, kuti…

Pane kusagadzikana kukuru panguva ino munyika nemuChechi, uye icho chiri mubvunzo kutenda. Zvinoitika izvozvi kuti ini ndinodzokorora kwandiri chirevo chisina kujeka chaJesu muEvhangeri yaSt. Luke: 'Mwanakomana wemunhu paanodzoka, acharamba achiwana rutendo panyika here?'… Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvangeri yekuguma times uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Chikonzero chekutya uku chakanyatsoratidzwa naWakaropafadzwa Cardinal Newman:

Ndinoziva kuti nguva dzese dzine njodzi, uye kuti nguva dzese dzakakomba uye dzakashushikana pfungwa, dziri kurarama kukudzwa kwaMwari nezvido zvemunhu, zvinokodzera kufunga kuti hapana nguva dzine njodzi sedzadzo .... zvakadaro ndinofunga… yedu ine rima zvakasiyana nemhando kubva pane chero yakambovepo. Njodzi yakakosha yenguva iri pamberi pedu kupararira kwedambudziko rekusatendeka, iro Vaapositori naIshe wedu Pachezvine vakafanotaura sedambudziko rakaipisisa renguva dzekupedzisira dzeChechi. Uye kanenge mumvuri, mufananidzo chaiwo wenguva dzekupedzisira uri kuuya pamusoro penyika —Akaropafadzwa John Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), mharidzo pakuvhurwa kweSt. Bernard Seminari, Gumiguru 2, 1873, Kusatendeka kweRamangwana

Zvino, ndinoziva vazhinji venyu "vapenyu" kune zviri kuitika zvakatikomberedza, uye zvinogona kuita sezviri pachena. Zvisineyi, Chechi yakatipa kuverenga kweMisa svondo rino, uye tingaite zvakanaka kutarisana navo tichiongorora - kuita izvo zvatakarairwa naKristu: "kutarisa nekunamata" uye kuziva kuti…

… Kana muchiona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti ushe hwaMwari hwaswedera. (Evhangeri yeChishanu)

Hazvishandi kune chero munhu kungokanda maoko edu mudenga uye oti "Ndiani anoziva!" apo Ishe wedu akataura muchaziva nezvimwe zviratidzo. Izvi zvese kutaura kuti sezvo hondo uye runyerekupe rwehondo, nzara, matambudziko, uye kudengenyeka kwenyika kune simba kuri kuwedzera, saka zvaizoita sezvingabvira mukana wekuti simba repasirese raizomuka iro raizomanikidza "vanhu vese, vadiki nevakuru, vapfumi nevarombo, vakasununguka uye muranda ” [2]cf. Zvak. 13:16 pasi pesimba rayo.

Zvinoita here nhasi? Ko mabukira eomuonde ari “kutumbuka” here, sezvakataurwa naJesu? [3]Vhangeri, Chishanu

 

CHIKARA ZVINO?

Vhiki rino, ndanga ndichinyora nezve iyo Yenyika Dzepasi Pose kufumurwa panguva ino. Pane zvimiro zvakawanda kuiyi Shanduko: zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvemagariro, uye zvechitendero, uye zvine zvigadziriso zvepasirese. Rimwe izwi reiyi Shanduko iri chaizvo "kudyidzana kwenyika":

Chinhu chikuru chikuru chave chiri kuputika kwekudyidzana kwepasi rese, kunowanzozivikanwa sekudyidzana kwepasi rose. Paul VI akange afanozviona, asi mafambiro anotyisa paakashanduka aisakwanisa kufungidzirwa. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, N. 33

Ndokunge, tiri kuona kuburikidza nehondo, kuenda kune dzimwe nyika, uye chikwereti chenyika, kudzikisira kudzora kwehutongi hwenyika;[4]cf. Mukadzi Wedu weKab Ride kuburikidza nekushomeka kukuru, iko kudonha kwehupfumi hwepasi rose;[5]cf. 2014 uye Chikara Chinokwira kubudikidza nekutonga, kutonga patsva kwemutemo wetsika uye shanduko dzakakosha munharaunda.[6]cf. Awa Yokusateerera Mutemo uye kuburikidza nekutambudzwa nekusashivirira, kumanikidzwa kwechitendero kubva munharaunda yeruzhinji.[7]cf. Kutambudzwa ... uye neTsika Tsunami Ndiko kuti kupatsanurwa kweChechi neHurumende, tsika kubva pahunhu hwevanhu, kutenda kubva pakufunga, kunotakura kumwe kufungidzira:

… Tsika nemagariro hazvichakwanise kuzvitsanangura mukati mehunhu hunovakunda, uye munhu anopedzisira ave kudzikisirwa kuva hunhu hwetsika. Kana izvi zvikaitika, vanhu vanopinda nenjodzi nyowani dzehuranda nekumanikidza ... pasina hutungamiriri hwechipo muchokwadi, iri simba repasirese rinogona kukonzera kukuvara kusati kwamboitika uye nekugadzira mapoka matsva mukati memhuri yevanhu… —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVeritate, n. 26, 33

Zvinonzwisisika, panguva imwecheteyo, tiri kuona kukura kwekuwedzera mune tekinoroji kuri kukurumidza kuchinja nzira yatinotaurirana nayo, yekudya, uye yebhangi. Chinoshamisa ndechekuti nzira yatinotaurirana nayo, yekudya, uye yekubhangi ndeyekutanga munhoroondo vese vachifinhwa kuburikidza neiyo nzira. ndokuti, internet. Izvi zvinonakidza uye zvinotyisa panguva imwe chete. Mamwe makambani esoftware anowedzera kufamba kuita kuti software yavo iwanikwe chete kuburikidza ne "gore" - isingazivikanwe server server, kumwe kunhu uko. Saizvozvo, mabhaisikopo, mimhanzi, uye mabhuku zviri kuwedzera kuwanikwa chete online. Uye iyo yekumanikidza yakananga kudhijitari mari uye kubviswa kwemari zviri pachena patafura. Kunyangwe hazvo nyika ichifadzwa nekufambira mberi kwetekinoroji nemidziyo iyi, vashoma vanoita sekunge vari kuziva kuti tiri kuunganidzwa semombe kupinda mune dhindaini.

Kufara, nyika yese yakatevera chikara. (Zvak. 13: 3)

Nyika yakadai, uko munhu wese ari akasungirirwa uye ari pasi pe "gore" anga asingafungidzirwe mazera mashoma apfuura. Asi zvaive zvisingafungidzike kunaDaniel.

Ndikaona mhuka yechina, yakasiyana nedzimwe dzose, inotyisa, inotyisa uye ine simba rinoshamisa; yakanga iine meno makuru esimbi ayo yaidya nekupwanya, uye chakasara chakatsikwa netsoka dzayo. (Kutanga kuverenga, Chishanu)

Pakarepo, chiratidzo cheSt.

Chakamanikidza vanhu vese, vadiki nevakuru, vapfumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kupihwa mufananidzo wakadhinda pamaoko avo ekurudyi kana pahuma dzavo, kuti pasave neanogona kutenga kana kutengesa kunze kweiye aive nemufananidzo wakasimbiswa wechikara zita kana nhamba yakamirira zita rayo. (Zva 13: 16-17)

Mumwe anogona "kumanikidzwa" nekungoshaya imwe sarudzo: kana kadhi rekubhangi ndiro chete bhangi rinokupa iwe kuti uite zvekutengeserana, ndizvo chete zvaunazvo. Munyori Emmett O'Regan anoona zvinonakidza kuona kuti nhamba yechikara, 666, payakashandurwa ikaiswa mumavara echiHebheru (panowanikwa mavara akaenzana nenhamba) anoburitsa mavara "www".[8]Kufukura Apocalypse, p. 89, Emmett O'Regan St John akafanoona neimwe nzira here kuti Anopesana naKristu achashandisa "dandemutande repasi rose" kuteya mweya kuburikidza nechero, sosi yepasirese yekufambisa mifananidzo uye kurira "pamberi pevanhu vese", sekutaura kwaSt.[9]Rev 13: 13

Ndiani angaenzaniswa nechikara kana ndiani angarwa nacho? (Zvak. 13: 4)

Zvakare, chiratidzo chaDanieri chinopa zvimwe zvinoratidza kuti humambo hwechikara huchaita sei kana hukwira.

Tsoka nezvigunwe zvawaona, pamwe tiles zvemuumbi pamwe nedare, zvinoreva kuti huchave humambo hwakakamurwa, asi zvakadaro hune kuomarara kwesimbi. Sezvawakaona simbi yakasanganiswa nevhu tile, uye zvigunwe pamwe zvesimbi pamwe pamwe mataira, humambo huchave pamwe hwakasimba pamwe pamwe kusimba. Iyo simbi yakasanganiswa nevhu tile inoreva kuti vachanama zvibvumirano zvavo nekuroora, asi havafanirwe kuramba vakabatana, sekusangana kwesimbi nevhu. (Kutanga kuverenga, Chipiri)

Izvi zvinoita senge tsika nemagariro humambo - uye chaizvo zviri kuitika nhasi semiganhu iri kuda kudonha kubva kuAmerica kuenda kuEurope panguva imwechete nyika iri kuita musha wepamhepo wepasirese. Asi zviri kunetsa Pope Francis ndezvekuti kudyidzana kwenyika dzepasi rose kuri kuwedzera kumanikidza munhu wese mune yaanoti "pfungwa yega",[10]cf. Vanatenzi veHana uko kusarudzika uye kusiana zvinobviswa mukufarira chirongwa chitsva cheCommunist-Socialist. Ichi chinhu chitsva chekudyidzana kwenyika dzepasi rose chiri kuunzwa pasi pechiratidzo che "kushivirira." Uye zvinoshamisa, sekuratidzwa kuri kuitwa nemapurisa, iri kugamuchirwa seyakakosha kukosha. Kushivirira, kusanganisa, kuenzana. Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here?

Kufara, nyika yese yakatevera chikara. (Zvak. 13: 3)

 

YOMUPIKANA KRISTU UYE UMAMBO HWEROMA

Zvinonzwisisika muchiono chaDhanieri, iye anoona “runyanga ruduku” ruchibuda mumusoro wechikara. Izvi zvakanzwisiswa naMadzibaba eChechi kuve antikristu, "asina mutemo", sekudanwa kwaanoitwa naPaul Paul. Uye saka, panguva imwechete ino "kudyidzana kwenyika" kunoitika, kunogadzirirawo nzira yekuti runyanga rudiki urwu runobuda (ona Anopesana naKristu Mazuva Ano).

Pane chimwe chimiro chechikara chechina muchiono chaDanieri chakakosha. Zvinowanzo nzwisiswa nevadzidzi vebhaibheri kuti "mhuka" nhatu dzekutanga iumambo hweBabironi, hweMedhia nePezhiya uye hweGirisi. Chikara chechina, zvino, chakanzi chakapihwa humambo hweRoma. Saka sei, iwe ungabvunza, ichi chingave chiratidzo chenguva dzemberi here?

Vanababa veChechi vaibvumirana kuti Humambo hweRoma, kunyangwe mushure mekuparara kwavo, hwakanga husina kuparadzwa zvachose. Kupfupisa kufunga kwavo Akaropafadzwa Kadhinari Newman:

Ini ndinopa kuti seRoma, maererano nechiratidzo chemuporofita Danieri, rakabudirira kuGirisi, saka Anopesana naKristu anotsiva Roma, uye Muponesi wedu Kristu anotsiva Anopesana naKristu. Asi hazviite saka kutevera kuti Anopesana naKristu auya; nekuti ini handibvumire kuti humambo hweRoma hwaenda. Kure nazvo: humambo hweRoma hunoramba huripo nanhasi… Uye sezvo nyanga, kana hushe, zvichiripo, sezvazviri, nekudaro hatisati taona kupera kwehushe hweRoma. - Akakomborerwa Kadhinari John Henry Newman (1801-1890), Times yaAntikristu, Mharidzo 1

Iko kune Humambo hweRoma, uye muchimiro, inyaya yekukakavadzana. Nekuti kana ichidonha, ndipo ipapo apo Madzibaba eKereke vaitarisira kuti Anopesana naKristu aziviswe. Nepo dzimwe nyanzvi dzebhaibheri dzichinongedzera kuEuropean Union senge rudzi rweumambo hweRoma "hwakavandudzwa", pane imwezve tsananguro inofanirwa kutariswa - kuti chiKirisitu chikaitwa chiKirisitu, icho chakamisa zvaiitwa nemhirizhonga, chakakonzera kudonha kwesimba rayo uye kungoita zvishoma kuvapo kweMambo mukati mechiKristudhomu kusvikira nhasi. Anopesana naKristu anozoonekwa, saka, kana paine kukuru kuwa kana "kutsauka" kubva kuChechi (ona Kubvisa Anodzora).

Kumukira uku kana kudonha, zvinowanzo nzwisiswa, naVana baba vekare, zvekumukira kubva kuhushe hweRoma, hwakatanga kuparadzwa, Antichrist asati auya. Zvinogona, pamwe, kunzwisiswa zvakare nezve kumukira kwenyika zhinji kubva kuChechi yeKaturike uko, muchidimbu, kwakaitika kare, nenzira yaMahomet, Luther, nezvimwe uye zvinogona kufungidzirwa, zvichave zvakajairika mumazuva waAntikristu. — Mashoko ari pana 2 VaT. 2: 3, BDSC: Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi, Baronius Press Limited, 2003; p. 235

 

UMAMBO HUYA

Chekupedzisira chikamu chekufungisisa pakuverengwa inowanzo sanzwisiswa uye kuregeredzwa poindi:

Mumazuva emadzimambo iwayo, Mwari wekudenga achamutsa ushe, husingatongozoparadzwa, kana kuiswa kune vamwe vanhu; asi ihwo huchaputsanya nokuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nokusingaperi. (Kutanga kuverenga, Chipiri)

Vazhinji vakaturikira izvi zvichireva kuguma kwenyika, apo Humambo hwaMwari pahunogadzwa zvachose mu "matenga matsva nepasi idzva." Nekudaro, vachidzosera zvakare kuna Madzibaba ekutanga eChechi, uye vakasimbiswa nhasi nevakagamuchirwa vakavanzika seMuranda waMwari Luisa Piccarreta, Muranda waMwari Martha Robins, Anokudzwa Conchita nevamwe, kune kuuya kweHumambo apo Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. ” Cherekedza zvakare zvakataurwa naJesu nezvenguva yekupedzisira:

… Kana muchiona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti ushe hwaMwari hwaswedera. (Evhangeri yeChishanu)

Chechi yeMireniyumu inofanirwa kuve nekuwedzera kuziva kwekuva Humambo hwaMwari mudanho rekutanga. —ST. JOHANI PAURO II, L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Kubvumbi 25, 1988

Muchiratidzo chaSt. John, anoona kurwa kukuru pakati paSt. Michael nedhiragoni umo simba raSatani rakatyoka risati rasvika muchikara. Panguva imwecheteyo, zvakadaro, St. John anonzwa kuchema kubva Kudenga:

Zvino rwauya ruponeso nesimba, uye umambo hwaMwari wedu nesimba reZodziwa wake. (Zvak. 12:10)

Zvinoita sekunge, apo chikara chiri kusimuka uye "runyanga rudiki" rwuri kuratidzwa, iyo Humambo hwaMwari mumatanho ekupedzisira anotanga kuumbwa mune vakatendeka.[11]cf. Pakati Kuuya Dhanieri anorondedzera izvi "kutongwa kwevapenyu"[12]cf. Wekupedzisira Jud
gments
 iyo inopa nzira kune "nguva yerunyararo":

Ndakatarisa, saka, kubva pamashoko ekutanga ekuzvikudza akataurwa nerunyanga, kusvikira chikara chikauraiwa uye mutumbi wacho uchikandwa mumoto kuti upiswe. Zvimwe zvikara, izvo zvakarasikirwawo nesimba razvo, zvakapihwa kuwedzerwa kwehupenyu kwenguva nemwaka. (Kutanga kuverenga, Chishanu)

Ziva, mhuka dzekutanga dzakangorasika "kwenguva nemwaka." Chokwadi, mushure mekufa kwaAnopesana naKristu, St. John akafanoona "chiuru chemakore"[13]cf. Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete kutonga kweHumambo hwaMwari pakati pevatsvene mushure maizvozvo "Gogi naMagogi" vachamuka mukurwisa kwekupedzisira kuChechi.[14]cf. Zvak. 20: 1-10 Asi pamberi pazvo, zvakare, kune hutongi hweKuda kwaMwari, kwe "Humambo hwaMwari" muChechi murudzi rwese - kutonga kusingazopere, kana, mune vakasara:

Akagashira hutongi, kubwinya, nehumambo ndudzi navanhu ndimi dzose vanomushumira. Hushe hwake isimba risingaperi risingazobviswe, humambo hwake hahuzoparadzwa… kutonga kwakaziviswa kuchitsigira vatsvene veWekumusoro soro, uye nguva yakasvika apo vatsvene vaive nehumambo. (Kutanga kuverenga, Chishanu; Mugovera)

Mukuvhara hama nehanzvadzi, Pope Paul VI vakati:

Tava pedyo nekuguma here? Izvi hatife takazviziva. Tinofanira kugara takazvibata takagadzirira, asi zvese zvinogona kugara kwenguva yakareba zvakadaro. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Asi zvimwe zvinhu, zvinovhura "nguva dzekupedzisira", zvinoita kunge zviri pedyo, zvakanyanya… kunyanya kunyanya a Shanduko Zvino isingaenzaniswi.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chikara Chinokwira

Mufananidzo weChikara

Kuverenga

Kutonga Kwekupedzisira

Kuuya Kwepakati

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Ndiri Kuuya Nokukurumidza

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, MASS KUVERENGA, ZVIRATIDZO.