Chikepe Chidema - Chikamu II

 

HONDO nerunyerekupe rwehondo… Uye zvakadaro, Jesu akati izvi zvinongova “kutanga kwemarwadzo okusununguka.” [1]cf. Mat. 24:8 Chii, zvino, chingave chiri icho basa rakaoma here? Jesu anopindura:

Zvadaro vachakukumikidzai mukutambudzika, uye vachakuurayai; uye muchavengwa nemarudzi ose nekuda kwezita rangu. Zvino vazhinji vachawa, uye vachatengesana, nekuvengana. Uye vaporofita venhema vazhinji vachamuka votsausa vazhinji. (Mat. 24: 9-11)

Hongu, kufa kwechisimba kwemuviri kunonetsa, asi kufa kwaiye mweya inhamo. Basa rakaoma ndiko kurwira kukuru pamweya kuri pano nekuuya…

 

KUBEREKWA NYIKA ITSVA… KUTI

Ndiyo kurwisana pakati pekuzvarwa kweVanhu vaMwari vese (maJuda nemaHedeni) ne kuberekwa kweNyika Itsva isina umwari. Iyo kurwa kwe pfungwa, yedzidziso dzeChechi yeKaturike maringe nehunhu hwevanhu icho chiri chibereko cheChiedza - "hutsva hutsva." Pakupedzisira kurwa pakati chiedza uye rima, chokwadi uye nhema. Uye mukurwa uku, Jesu anoti Chechi inozopedzisira “yavengwa nemarudzi ose” uye kuti chechi yenhema yaizomuka uye “ichitsausa vazhinji.” Uku ndiko kusangana kukuru kunotsanangurwa munaZvakazarurwa kunoratidzwa neMukadzi vs. dhiragoni.

… Dhiragoni yakamira pamberi pemukadzi ave kuda kusununguka, kuti iparadze mwana wake kana achinge asununguka. Akazvara mwanakomana, mukomana mukomana, akafanirwa kutonga nyika dzese netsvimbo yedare. (Zvak. 12: 4-5)

Ini ndichanyora zvimwe nezve ichi chekubereka cheVanhu vaMwari munguva pfupi. Asi ikozvino, isu tinofanirwa kucherechedza ichi chiratidzo chechipiri chakatsanangurwa naSt. John: iyi "dhiragoni tsvuku" inomuka. Inoda kudzora chinhu chose. Muna Kubvumbi wa2007, ndinorangarira ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa uye ndichive ne kuratidzwa kwakasarudzika kwengirozi iri pakati-pamatenga ichitenderera pamusoro penyika ichidanidzira, [2]cf. Dzora! Dzora!

“Dzora! Dzora! ”

Kubva ipapo, takaona rusununguko rwedu rwakarembedzwa neshinda. Sezvo kudonha kwehupfumi kunoswedera zvine njodzi padyo (ona 2014 uye Chikara Chinokwira), [3]cf. "Central bank muprofita anotya QE hondo ichimanikidza nyika mari kubva mukutonga", www.telegraph.co.uk hurumende ikozvino dzagadzirira kutora maakaundi emabhangi akazvimirira, kutonga kweinternet, kana isiri yedu migwagwa yeguta, nedambudziko rakakodzera. Vanhu vazhinji havazivi mitemo nematanho ari kuiswa ayo anopa hukuru, kana kusiri kutonga kwakazara kune izvo zvinodaidzwa naPope Francis kuti "humambo husingaonekwe" hunodzora tambo dzehomwe yenyika. [4]cf. Anopesana naKristu Mazuva Ano

Isu tiri padanho rekushandurwa kwepasirese. Zvese zvatinoda idambudziko guru chairo uye nyika dzichagamuchira New World Order. -David Rockefeller, nhengo yakakurumbira yemasangano epachivande anosanganisira Illuminati, dehenya nemabhonzo, neboka reThe Bilderberg; achitaura kuUN, Gunyana 14, 1994

 

KUSANGANISWA KWEZVIDZIDZO

Asi iyo nhema Chikepe, iyo chechi yenhema izvozvi zviri kufamba nechikepe, ndeimwe inodzika nekudzika zvakanyanya: ndiko kutonga kwe kufunga.

Haisi iyo yekudyidzana kwepasi rose kwekubatana kweMarudzi ese, imwe neimwe iine yavo tsika, asi ndiko kudyidzana kwepasi rose kwehumwe hunyanzvi, ndiyo pfungwa imwe chete. Uye ichi chete kufunga chibereko chekunyika. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

Munguva yerwendo rwake rwekupedzisira kuPhilippines, Pope Francis akashora "hunyanzvi hwekukoloni" huri kuitika pasirese. Ndokunge, rubatsiro rwekunze rwunowanzopihwa kurudzi kune mamiriro ekuti rwunogamuchira pfungwa: kuti rwunopa "hutano hwekubereka" (kureva. Kudzora kubereka, kubvisa nhumbu pane zvinodiwa, kubereka) kana kunyoresa dzimwe nzira dzewanano. Papa Francis anofumura uyu musoro wekunyepedzera pa:

Ivo vanounza kune vanhu zano risinginei nenyika. Hongu, nemapoka evanhu, asi kwete nerudzi. Uye ivo vanoisa vanhu mukoloni nepfungwa inochinja, kana kuda kuchinja, kufunga kana chimiro. —PAPA FRANCIS, Ndira 19, 2015, Catholic News Agency

Akashandisa semienzaniso kuiswa kwe "dzidziso yevakadzi" muAfrica uye kufamba kwevechidiki pasi paMussolini naHitler uko dzidziso dzakamanikidzwa pavanhu. Kusimbisa zvandakanyora mukati Chakavanzika Bhabhironi nezve West, uye America kunyanya, Pope Francis akataura zvine simba kune avo vano "colonize" nemafungiro aya:

… Kana mamiriro ezvinhu akasungirwa nevamambo vemakoloni, vanotsvaga kuita kuti vanhu ava varasikirwe nehunhu hwavo uye voita kufanana. Uku ndiko kudyidzana kwepasi rose kwenzvimbo - ese mapoinzi akaenzana kubva pakati. Uye kudyidzana kwepasi rose kwechokwadi - ini ndoda kutaura izvi - haizi iyo bhora. Izvo zvakakosha kuti zviwirirane, asi kwete senge bhora; asi, kufanana ne polyhedron. Kureva kuti vanhu vese, chikamu chega chega, vanochengetedza hunhu hwavo vasina kuitirwa pfungwa. Aya ndiwo mafungiro ekoloni. —PAPA FRANCIS, Ndira 19, 2015, Catholic News Agency

Ichi chidimbu chedzidziso yeKaturike yemagariro pamusoro pehumwe pakati penyika. Asi nhasi, iyo Black Ship inogovera hupfumi hwayo hwegoridhe chete neavo vanonamira yavo yekuzvisarudzira uye hana kumusana kwake, nokudaro vachirasikirwa nemweya wavo wega kana wenyika. Nepo akawanda akaiswa panongedzo yaFrancis kumaKaturike asingamanikidzwe 'kubereka setsuro,' isu tinofanirwa kupa pfungwa yedu huru kumucherechedzo wakakomba uyo Francis ari kufumura mumashoko ake echokwadi kuvatori venhau vepasi rose muhurukuro imwecheteyo.

 

CHITENDERO UYE CHIKONZERO

Imwe yemanyepo makuru anoparadzirwa neBlack Ship munguva yedu, inongopiswa nevapambi vakadzedzereka muzita reIslam, ndiyo pfungwa yekuti chitendero inokonzera hondo. Chokwadi, tinonzwa vatsva vasingatendi kuti kuna Mwari vachirova rwiyo urwu nguva nenguva pamberi pevanyengeri. Nekudaro, Pope Francis nenzira kwayo vanonongedza (kazhinji kune nzeve matsi) kuti:

Haisi chinamato chinokonzera kunyanyisa… asi "kukanganwa munhu Mwari, uye kutadza kumupa mbiri, izvo zvinomutsa chisimba." -POPA FRANCIS, kutaura kuParamende yeEurope, Mbudzi 25, 2014; maviranetsu.com

Ichi chirevo chinotaura, nekuti chinofungidzira chokwadi chekutanga uye chakakosha chekuti munhu "munhu wechitendero" [5]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 28 zvinoratidzwa nguva nenguva pamazera, tsika nemamireniyoni.

Chido chaMwari chakanyorwa mumoyo wemunhu, nekuti munhu akasikwa naMwari uye nekuda kwaMwari; uye Mwari haamboregi kukwevera munhu kwaari. Muna Mwari chete ndimo maachawana chokwadi uye mufaro waasingasiye kumira kutsvaga: Kuremekedzwa kwemunhu kunozorora pamusoro pezvose pachinhu icho chaakadaidzirwa kuti adye nacho Mwari. Kukoka uku kwekutaura naMwari kunoendeswa kumunhu achangotanga kuvepo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 27

Ndinoyeuka ndichiverenga makore mazhinji apfuura ezvekuedza kwechiKomonisiti uko mukomana akaiswa akaparadzaniswa kubva kune vekunze kuitira kuti vamubvise kubva kune chero mutauro kana pfungwa yaMwari. Asi rimwe zuva, vabati vake vakapinda mukamuri rake kuti vawane mukomana wechidiki akapfugama achinamata.

Ndipo patinotanga ignore izwi ramwari, kuti mhirizhonga nemhando dzayo inoputika pamusoro pedu: mhirizhonga yeIslam kana mhirizhonga yeanobvisa nhumbu zviratidzo zvechirwere chimwe-kupatsanurwa kwekutenda uye kufunga.                          

Kunyangwe isu tichifara mune mikana mitsva yakavhurika kuvanhu, isu zvakare tinoona njodzi dzinomuka kubva kune aya mikana uye isu tinofanirwa kuzvibvunza isu kuti tingaakunde sei. Tinobudirira pakuita izvi chete kana kufunga nekutenda kukauya pamwechete munzira itsva… —PAPA BENEDICT, Kudzidzisa paYunivhesiti yeRegensburg, Germany; Svondo 12, 2006; v Vatican.va

Izvo zvinopfuura kusanzwisisika kuti vezvematongerwo enyika vanopomera maKaturike kuvharwa kufunga. Nekuti kazhinji ndivo vanonamata uye vatsva vasingatendi kuti kuna Mwari vanoramba vachiita-nhanho-chikonzero kuti vatsigire mafungiro avo. [6]cf. Iyo Inorwadza Irony Semuenzaniso, aimbova sachigaro weshanduko paUniversity yeLondon akanyora kuti shanduko inogamuchirwa…

… Kwete nekuti zvinogona kuratidzwa humbowo hwekuti ndezvechokwadi asi nekuti iyo yega sarudzo, yakasikwa yakasikwa, iri pachena zvinoshamisa. —DMS Watson, Whistleblower, Kukadzi 2010, Bhuku 19, Nha. 2, p. 40.

Muzukuru waThomas Huxley, aishanda naCharles Darwin, akati:

Ini ndinofungidzira chikonzero chatakasvetukira pakatangira mhando yezvipenyu ndechekuti pfungwa yaMwari yakapindira maitiro edu epabonde. -Whistleblower, Kukadzi 2010, Bhuku 19, Nha. 2, p. 40.

St. Paul anotsanangura iyi "kuora kwekufunga." [7]cf. PaEve

Kubvira pakasikwa nyika chimiro chake chisingaonekwe, iro simba rake risingagumi nehuMwari hwake, zvakanyatso zikanwa muzvinhu zvakaitwa… Vachizviti vakachenjera, vakava mapenzi, vakachinja kubwinya kwaMwari usingafi nemifananidzo. akafanana nemunhu anofa kana shiri kana mhuka kana zvinokambaira. Naizvozvo Mwari akavaisa mukuchiva kwemoyo yavo kune tsvina, mukuzvidzwa kwemiviri yavo pakati pavo… (VaRoma 1: 20-24)

Mumwe muenzaniso wekudzikisira kwechikonzero munguva yedu kusimudzira ngochani "kuroora" seyakaenzana ne "yechinyakare" muchato uku uchidzivirira zvese zvehupenyu uye zvemagariro data. Semuenzaniso, pane chisungo chiri kukura kumasangano echiKaturike ekurera vana kutora kune vakaroora ngochani. Iyo inogara ichiita mantra yesangano reLBBT, chokwadika, ndeyekuti aya mazita echikadzi "akasikwa." Nekudaro, sezvo varume vaviri (kana vakadzi vaviri) vasingakwanise kubata vana pakati pavo, zviri saka kwete zvakasikwa kuva nevana mune iyi hurongwa. Nekudaro, gakava "rechisikigo" rinowira pasi nechiso charo, uye zvakadaro, maKaturike ari kuwedzera "kuvengwa nemarudzi ese" nekusimbirira kuti vanhu vanotungamirwa nemutemo wepanyama, uye kwete zvido zvechizvarwa chazvino - kunyanya izvo yevatongi vepfungwa. [8]cf. Chikepe Chidema - Chikamu I uye Tsunami Yetsika

 

ECUMENISM YENHEMA

Uye saka tinoona kurwiswa kweBlack Ship paBarque yaPeter-pamunhu wese ari-izvo zvakapetwa kaviri. Imwe, ndeye "ideology colonization" yepasi rose kuburikidza nekudyidzana kwenyika kuri kupararira kunge a Tsunami Yemweya. Sokutaura kwakaita Benedict XVI, uku ndiko kumuka kwe "chitendero chisingaoneki, chakaipa chiri kuitwa muitiro wehudzvinyiriri uyo munhu wese anofanira kutevedzera." [9]cf. Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52 Chechipiri kusarudzika, uyezve homogenization yezvitendero.

Pakave nekunyarara asi kwakadzikama kubatanidzwa kwechitendero nevekunamata kwevanhu. Muchokwadi, isu takapupura mumakumi mashoma chete emakore makumi mashoma ezvitendero zvakakura zvichizvipira kune vanovimbika. Semhedzisiro, a mutsva weboka rezvematongerwo enyika atanga. Pano, handisi kutaura nezvemachechi achibatana pane kwedu kwakajairika kutenda muna Jesu Kristu, [10]cf. Kuuya Wave Wekubatana asi pane zvakajairika kutenda mukushivirira.

Panyaya iyi, Pope Emeritus Benedict XVI akabuda zvakare kubva mukunyarara kuti agadzirise 'dambudziko iro nhasi rinotinetsa isu tese.' [11]cf. meseji kuPontifical Urbaniana University pakukumikidza kwayo horo huru kuna Benedict XVI; verenga zvirevo, Gumiguru 21st, 2014; chiesa.espresso.repubblica.it Uye ndiko kubuda kweiyi Black Ship zvine chekuita nekukanganiswa kwezvitendero zvese zvepasi kuita chimwe.

Zvingave zvisina kukodzera zvakanyanya here kuti izvo zvitendero kusangana mumwe nemumwe mukutaurirana uye kushandira pamwechete chikonzero cherunyararo munyika? … Nhasi vazhinji, vari kutaura kuti zvitendero zvinofanirwa kuremekedzana uye, mukutaurirana pakati pavo, kuita simba rakafanana rerunyararo. Nenzira iyi yekufunga, kazhinji yenguva pane fungidziro yekuti marudzidziso akasiyana mutsauko weiyo imwechete uye yakafanana chokwadi; icho "chitendero" rudzi rwakajairika rwunotora mafomu akasiyana zvichienderana netsika dzakasiyana asi zvakadaro zvinoratidza chokwadi chimwe chete. Mubvunzo wechokwadi, uyo pakutanga wakasimudzira maKristu kupfuura mamwe ese, uri pano wakaiswa mumabharaketi… Uku kurambwa kwechokwadi kunoratidzika kunge kuri kwechokwadi uye kunobatsira murunyararo pakati pezvitendero pasi rose. Kunyange zvakadaro izvi zvinouraya pakutenda… -Meseji kuPontifical Urbaniana University pakumikidzwa kwayo kwehoro hombe kuna Benedict XVI; verenga zvirevo, Gumiguru 21st, 2014; chiesa.espresso.repubblica.it

Uye chaizvo, icho ndicho chinangwa chese che "dhiragoni tsvuku", dhimoni dhizaini rakapomhodza kutanga pfungwa yechivi, uye chechipiri, pfungwa yemhedzisiro.

Hapana chikonzero chekutya kudaidza mumiriri wekutanga wezita rake: Wakaipa. Zano raakashandisa uye raanoramba achishandisa nderekusazviburitsa pachena, kuti huipi hwakaiswa naiye kubva pakutanga ugamuchire kuvandudzwa kubva kumunhu pachake, kubva kumasystem uye kubva kuhukama pakati pevanhu, kubva kumakirasi nemarudzi - sekudaro kuti uwedzere kuva chitadzo "chakarongeka", chisinganyanyo kuzivikanwa se "chitadzo". Mune mamwe mazwi, kuitira kuti munhu agone kunzwa neimwe nzira "asunungurwa" kubva kuchivi asi panguva imwechete achinyudzwa zvakadzika mazviri. -PAPA JOHN PAUL II, Tsamba yeApostora, Dilecti Amici, KuVechidiki venyika, n. 15

Munozviona here hama nehanzvadzi? Uri kuona here kuti nyika iri sei kusiya Bharque raPeter semunhu wekare, asingakoshi, uye ngozi ngarava? Mamuka sei vaporofita venhema en masse kuzivisa hurongwa hutsva uye huri nani - pasina Chechi? Usakanganise kuyemurwa kwevezvenhau naPapa Francis sekuyemura kwavo zvaari kuparidza. [12]cf. "Chenjera zviso zviviri zvaPapa Francis: haasi rusununguko", telegraph.co.ukNdira 22, 2015

Madzimambo epanyika anomuka uye machinda anorangana pamwe chete kupikisana naJehovha uye kuzorwa nemuzodziwa wake. (Mapisarema 2: 2-3)

… Havabvume “Evhangeri yeHupenyu” asi vanozvibvumira kutungamirwa nemafungiro uye nzira dzekufunga dzinovharira hupenyu, dzisingaremekedze hupenyu, nekuti dzinorairwa neudyire, kuzvifarira, purofiti, simba, uye mafaro, uye kwete nerudo, nehanya nekunaka kwevamwe. Iroto risingaperi rekuda kuvaka guta revanhu vasina Mwari, vasina hupenyu hwaMwari nerudo - Shongwe nyowani yeBhabheri… Mwari Mupenyu anotsiviwa nezvidhori zvevanhu zvenguva pfupi izvo zvinopa kudhakwa kwemwenje werusununguko, asi end kuunza mafomu matsva euranda nerufu. —PAPA BENEDICT XVI, Anogarisana pa Evangelium Vitae Misa, Vatican City, Chikumi 16, 2013; Magnificat, Ndira 2015, peji. 311

 

IVA CHIRATIDZO CHOKUSHANDISA, ASI CHINopesana

Pane dambudziko rakakomba nhasi rinomuka pakati pevakatendeka, uye rinobva kune vane vavariro dzakanaka asi vanoshingairira mweya vasingazive maitiro chechi yenhema uye Chechi yechokwadi ari kuguma nenzira dzakaenzana. Sezvandataura mu Chikamu I, Satani akafanoona kuguma kwenguva ino uye nguva itsva ichauya mireniyoni, uye nekudaro ngirozi iya yadonha yanga ichironga nguva yekunyepedzera inotaridzika chaizvo sechinhu chaicho (semhinduro kuchirongwa chaMwari). [13]cf. Manyepo Anouya Uye, kutaura chokwadi, kupusa vamwe vevakatendeka, asi neimwe nzira yenzira. Hakusi kuti ivo vari kuwira kereke yenhema, asi kuramba Kereke yechokwadi. Ivo vanoona chero chimiro checumenism sehunyengeri; Vanovhiringidza ngoni neunyengeri; ivo vanoona rudo sechibvumirano; vanoona Pope Francis semuporofita wenhema, zvikuru nzira iyo Kristu akanzi muporofita wenhema nekuti haana kukodzera "mubhokisi."

Ndine vanhu vanonyora vachiti, "Hausi bofu! "Hausi kuona here kuti Pope Francis vari kutiendesa sei kuchechi yenhema !!" Uye mhinduro yangu ndeyekuti, "Hausi kuona here kuti Kristu anoramba achititungamira sei muchokwadi kunyangwe kushaya simba kwevafudzi vake? Kutenda kwako muna Kristu kuri kupi? ” Kumwe kwekurwadzisa uye kusingachinjike hushumiri hwangu hakubvi kune vasingatendi kuna Mwari, asi Makatorike vanogara pazvigaro sezvakaita vaFarisi vekare. Kutenda kwavo kuri mutsamba yemutemo pane Mweya werudo. Izvo hazvina basa kuti Pope Francis haana kuchinja dzidziso (uye ave, kutaura zvazviri, yakasimbisazve dzidziso yetsika yekutenda kakawanda); haataure kunge a papa, uye saka vanofunga, haangave mumwe. Chenjerai, hama nehanzvadzi, nekuti ava zvakare vaporofita venhema vanoguma vasingazivi vachishumira muchinda wedivi.

Mhinduro haisi yekutonga avo vakakwira Black Ship kana avo vanokanda matombo paBarque yaPeter, asi kuti, kuva mucheki unongedzera nzira yekudzokera zvakare kuChikepe chaKristu. [14]cf. Chirevo cheVashanu Mapapa uye Chikepe Chikuru Sei? Nokurarama kunoenderana nekuda kwaMwari munzira dzese, hupenyu hunotakura chibereko chinoshamisa chemufaro nerunyararo chisingadzoreke, kunyangwe kumutadzi akaomeswa. [15]cf. Iva Akatendeka Uku kuwirirana, kunoyerera kubva kwedu chisimbiso, nderokuva rudo nechiedza chaKristu murima rino razvino. Panyaya iyi, Pope Francis, nenzira yavo yega, ari kuratidza Chechi izvo zvatinofanira kuita: kuda nekutambira munhu wese watinosangana naye pasina anosara, asi achitaura chokwadi. 

Uye zvino isu regai Iye uyo ari Rudo uye Chokwadi kuti vaite zvimwe…

 

Ropafadzwa iwe nerutsigiro rwako!
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

Dzvanya ku: NZIRAI

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mat. 24:8
2 cf. Dzora! Dzora!
3 cf. "Central bank muprofita anotya QE hondo ichimanikidza nyika mari kubva mukutonga", www.telegraph.co.uk
4 cf. Anopesana naKristu Mazuva Ano
5 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 28
6 cf. Iyo Inorwadza Irony
7 cf. PaEve
8 cf. Chikepe Chidema - Chikamu I uye Tsunami Yetsika
9 cf. Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52
10 cf. Kuuya Wave Wekubatana
11 cf. meseji kuPontifical Urbaniana University pakukumikidza kwayo horo huru kuna Benedict XVI; verenga zvirevo, Gumiguru 21st, 2014; chiesa.espresso.repubblica.it
12 cf. "Chenjera zviso zviviri zvaPapa Francis: haasi rusununguko", telegraph.co.ukNdira 22, 2015
13 cf. Manyepo Anouya
14 cf. Chirevo cheVashanu Mapapa uye Chikepe Chikuru
15 cf. Iva Akatendeka
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.