Kurangwa Kunouya… Chikamu II


Monument kuna Minin uye Pozharsky paRed Square muMoscow, Russia.
Chifananidzo chinorangarira machinda akaunganidza hondo yose yeRussia yekuzvipira
uye akadzinga mauto ePolish-Lithuanian Commonwealth

 

RASHIYA inoramba iri imwe yenyika dzisinganzwisisike mune zvese nhoroondo uye zviitiko zvazvino. I "ground zero" yezviitiko zvakawanda zvekudengenyeka munhoroondo uye chiporofita.

Semuyenzaniso, maFreemasons aiona Russia seyakanyanya kukwikwidza kuyedza mubatanidzwa weEnlightenment philosophies: 

ChiCommunism, icho vazhinji vaitenda kuti chakagadzirwa naMarx, chakange chakanyatsorongedzwa mundangariro dzevhenekeri nguva refu asati aiswa mubhadharo. —Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, p. 101

Sangano remasangano akavanzika raidikanwa kushandura zvirongwa zvevazivi kuita kongiri uye inotyisa system yekuparadza budiriro. [1]“Panguva ino, zvisinei, vatsigiri vehuipi vanoita sevari kusangana pamwechete, uye vari kunetsekana nechisimba chakabatana, vachitungamirwa kana kubatsirwa nesangano rakarongeka uye rakapararira iro rinonzi Freemasons. Vasingachaiti chakavanzika chezvinangwa zvavo, ivo zvino vava kumukira vasingatyi Mwari pachake ... icho chiri chinangwa chavo chikuru chinozvimanikidza kuti chionekwe - ndiko kuti, kuparara kwehurongwa hwose hwechitendero nevezvematongerwo enyika hwenyika hunove nedzidziso yechiKristu. kugadzirwa, uye kutsiviwa kwechimiro chitsva chezvinhu mukuwirirana nemirangariro yavo, uko hwaro hwayo nemitemo zvichatorwa muruzivowo zvarwo rwomusikirwo.” —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, n.10, Kubvumbi 20, 1884 —Nesta Webster, Shanduko yeNyika, p. 20, c. 1971

Saka, Pius XI akati:

Russia [yaifungidzirwa] munda wakanyatsogadzirirwa wekuyedza chirongwa chakatsanangurwa makumi emakore apfuura, uye ndiani kubva ipapo anoramba achichiparadzira kubva kune mumwe mugumo wenyika kuenda kune mumwe. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris,n. 24; www.haav.va

Hungwaru hwaive nengozi kwazvo hwekusatenda kuvapo kwaMwari, hwekuda zvenyama, hwemhindumupindu, hwehungwaru, hweMarxism, zvichingodaro. zvekuti vanapapa vasere mumagwaro gumi nemanomwe vakashora fungidziro yeFreemasonry, nekushora kwapapa kunopfuura mazana maviri kwakapihwa neChechi zviri pamutemo kana zvisina kurongwa mumakore asingasviki mazana matatu. .[2]Stefano, Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, Kambani Yokudhinda yeMMR, p. 73 Uye kwete chete Magisterium, asi Denga pacharo rakapindira mukati fashoni inoshamisa nemameseji apocalyptic yekuyambira nezvezvikanganiso zvehuzivi hweRussia:

Mwari… ave kuda kuranga nyika nemhosva dzayo, kuburikidza nehondo, nzara, uye kutambudzwa kweChechi uye naBaba Vatsvene. Kudzivirira izvi, ndichauya kuzokumbira kugadzwa kweRussia kuMweya wangu Wakachena, uye Chirairo chekuripwa paMugovera wekutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye kuchave nerunyararo; kana zvisina kudaro, achatambanudza zvikanganiso zvake pasi rose, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. -Mharidzo yaFatima, v Vatican.va

Zviripachena, zvikanganiso zveRussia zvakapararira pasi rose seWest, kunyanya, haina kungosiya midzi yaro yechiKristu asi yakatanga kugamuchira nekuparadzira neo-Communistic vavariro pasi pechiratidziro che "girinhi zvematongerwo enyika", kwezvakatipoteredza, uye. "hutano hwehutano hwevanhu." Jackboots akatsiviwa ne "hutano mandates"; mapepa epasipoti ari kutsiviwa nemadhijitari ID; uye kubiwa kwemidziyo yemunhu kunoramba kuchiswedera pedyo sezvo hurumende dziri kuwedzera kumanikidza vagari vadzo kuderedza “carbon footprint” yavo nokuda kwe“zvakanaka zvavose.” Akachenjera kwazvo, asi zviri pachena kumudzidzi weCommunism. Izvo zvakare zvinoshamisa zvinoshamisa mukuti West yakatombotengeserana nzvimbo neUSSR.[3]Tarisa Vladimir Boukovski, aimbove Soviet Union, achitsanangura kuti European Union chionioni cheSoviet system pano. 

 

Russia: Nguva Yakakosha?

Sezvaunoverenga pamusoro, kukunda kweMukadzi Wedu kwaizotsamira pa kupinduka yeRussia, kunyanya kuburikidza neKutsaurwa kwayo kuMwoyo wake Wakachena kuburikidza nekupindira kwakasimba kwaBaba Vatsvene. Paive nekuedza kwakati wandei kwakaitwa mumakumi emakore ese asi zvisina kumbobvira zvanyatsoenderana nezvikumbiro zveMukadzi Wedu, maererano nekukakavadzana kwakanyanya pakati pevadzidzi vebhaibheri. [4]cf. Kutsveneswa kweRussia Kwakaitika Here? Zvino, munaKurume 25, 2022, Papa Francis, mukubatana nemabhishopi enyika, akaita Kutsaurwa uku:

Naizvozvo, Amai vaMwari naAmai vedu, kuMwoyo wenyu Wakachena tinokumikidza uye nekuzvitsaurira isu, Chechi uye nevanhu vese, kunyanya. Rashiya uye Ukraine.-washingtoniowa.com

Saka, Russia iri munzira yekutendeuka here? Vazhinji vangakakavara ehe, kunyangwe kubvakuzvitsaurira kusakwana” yeSt. John Paul II makore 38 apfuura. Asi zvakajeka, iyi inzira isina kupera kunyanya sezvo Russia yave chombo chehondo, kwete rugare.

Chimbo, zvichida, che kurangwa... 

 

Putin: Mhosva

Zvakare, kushamisika kukuru ndekwekuti Russia inoratidzika kunge yakabatana zvino pamusoro masimba ari kudzokorora zvikanganiso chaizvo zvechiKomonizimu chake zvakanga zvapararira pasi rose. Mune a kutaura kwemazuva ano, Mutungamiri weRussia Vladimir Putin akazivisa hondo globalism. Asi tisati tapinda mukero yake, chenjedzo shoma… Nepo ini ndichibvumirana nemoyo wese nezvinhu zvakawanda zvinotaurwa naPutin mukutaura uku, ini handisi kuita kuti murume uyu ave mutsvene kana kuombera zviito zvake. Kungotaura, tiri panguva yokurangwa; nyika yave kutanga kukohwa chamupupuri chayakadyara.[5]Hosea 8:7: “Pavanodyara mhepo, vachakohwa chamupupuri.” Uye seizvo Mwari akashandisa midziyo isina kukwana neyechihedheni kuchenura Israeri, saizvozvowo, kunoratidzika kudaro zvakare. Pano, tinotaura pamusoro pekuda kwaMwari kwokuregedzera; nokuti kuda Kwake kunoshanda ndekwokuti vanhu vangodzokera kwaAri pasina chikonzero chokurangwa. 

Chido changu chinoda Kukunda, uye ndingave ndichida kukunda kuburikidza neRudo kuitira Kumisikidza Humambo hwahwo. Asi munhu haadi kuuya kuzosangana neRudo urwu, nekudaro, zvinofanirwa kushandisa Ruramisiro. —Jesu Kubva kuMubatiri waMwari, Luisa Piccarreta; Mbudzi 16, 1926

"Kurangwa kukuru kwazvo," akati Jesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta…

… Ndiko kukunda kwevakaipa. Mamwe mapuregi anodikanwa, uye kubudikidza nekukunda kwavo zvakaipa zvinonatsa Chechi yangu. Ipapo ndichavapwanya-pwanya, ndovaparadzira seguruva remhepo; Naizvozvo, usanetseka nekukunda kwaunonzwa, asi chema pamwe neni pamusoro penzvimbo yavo inosuruvarisa. -Vol. 12, October 14, 1918

Zvawave kuda kuverenga is an kunyunyuta yekuMadokero, uye kunyanya, America. Imhosva yemunhu asina kukwana. Rangarira nyaya yaMambo Dhavhidhi pakasvika Shimei, achimutuka... 

+ akapotsera matombo kuna Dhavhidhi nevashandi vose vaMambo Dhavhidhi, uye vanhu vose nevarume vose vane simba vakanga vari kurudyi rwake nokuruboshwe rwake. Shimei akatuka akati, “Ibva, ibva kuno, iwe munhu weropa, iwe murume akaipa! Jehovha wakatsiva pamusoro pako ropa rose reimba yaSauro, wawakabata ushe panzvimbo yake; uye Jehovha wakapa ushe muruoko rwaAbhusaromu mwanakomana wako. Tarira, zvakaipa zvako zviri pamusoro pako, nekuti uri munhu weropa.

Muranda waDhavhidhi paakada kugura musoro waShimei, Dhavhidhi akapindura achiti:

“Muregei, ngaatuke hake, nokuti Jehovha amuudza kuti, . (cf. 2 Samueri 16:5-13)

Uye neizvozvo, kutaura kwaPutin ...

 

Kutaura Kwacho

Mushure mekupa chikonzero chekuti sei Russia iri kutora matunhu akati wandei emazuva ano Ukraine uye ichiongorora mune imwe yenhoroondo yekukamukana pakati peUSSR neWest, Putin anobva atendeutsa nzvimbo dzake pa "Western elites":

Nyika dzekuMadokero dzakagadzirira kutsika pamusoro pezvinhu zvese kuitira kuchengetedza neo-colonial system inobvumira kuti iparadze, kutaura zvazviri, kupamba nyika nemutengo wesimba redhora uye tekinoroji inoraira, kuunganidza mutero chaiwo kubva kuvanhu, kubvisa tsime guru rekubudirira kusina basa, rendi [kureva. tax] yehegemoni. Kugadziriswa kwerendi iyi ndiyo kiyi yavo, yechokwadi uye yekuzvishandira. Ndiko kusaka desovereignization yakazara iri mune zvavanofarira. Nekuda kwehutsinye hwavo hwakananga kumatunhu akazvimirira, kutsika dzechinyakare uye tsika dzepakutanga, kuyedza kukanganisa nzira dzepasirese uye dzekubatanidza kunze kwekutonga kwavo, mari yenyika itsva nenzvimbo dzebudiriro yetekinoroji. Izvo zvakakosha kwavari kuti nyika dzese dzipe hutongi hwadzo kuUnited States. -Mutungamiri Vladimir Putin, Gunyana 30, 2022; miragenews.com; vhidhiyo pano

Zvinoshamisa kuti, kutongwa kwaPutin ichokwadi chekusimbisa zvinangwa zveMasonic zveAmerica kubva panguva dzekutanga dzekuvambwa kwayo:

Kunze kwekunge wanzwisisa pesvedzero yemashiripiti [kureva. Masonic, Illuminati] nzanga uye budiriro yeAmerica, pakugadzwa kweAmerica, munzira yeAmerica, sei, unorasika zvachose kudzidza nhoroondo yedu… America yaizoshandiswa kutungamira nyika kupinda muhuzivi hwehuzivi. Iwe unonzwisisa kuti America yakavambwa nemaKristu serudzi rwechiKristu. Zvisinei, kwaigara kune vanhu avo kune rumwe rutivi vaida kushandisa America, kushandisa simba redu rehondo uye simba redu rezvemari, kugadza mademokrasi akajekeswa pasi rose uye kudzorera Atlantis yakarasika.   -Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika cheKutanga kweAmerica (Video); bvunzurudza Dr. Stanley Monteith

Ndivanaani vanhu ava vari "kushandisa zvisirizvo" mauto eAmerica uye masimba emari? Zvagara zvichizivikanwa kuti mhuri dzakapfuma kwazvo dzebhangi pasi rose, idzo dziri chikamu cheaya “masangano akavanzika”, anga achikwevera tambo dzehondo nemari kwemazana emakore. Pakati pavo, Benedict XVI akanyevera:

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo [kureva kuti, mari isingazivikanwe yezvemari] isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

Putin anobva ataura nezvekushandiswa kwevatongi vane masimba nemasimba aya:

Vakuru vanotonga vedzimwe nyika vanobvuma kuita izvi nokuzvidira, vanobvuma nokuzvidira kuva vashumiri; vamwe vanopiwa pfumbamuromo, vanotyisidzirwa. Uye kana zvikasashanda, vanoparadza nyika dzese, vachisiya njodzi dzinobatsira vanhu, njodzi, matongo, mamirioni ezvakaparadzwa, zvakakanganiswa vanhu, nzvimbo dzemagandanga, nzvimbo dzenjodzi dzemagariro, dziviriro, makoroni uye semi-makoloni. Havana basa chero vachiwana rubatsiro rwavo.

Zvinonyatsozivikanwa kuti rubatsiro zvinopihwa kunyika dzechitatu zvinowanzoenderana nekutora pfungwa dzekuMadokero dzekufambira mberi, dzakadai sekudzora kuzvara, kubvisa pamuviri, nezvimwewo (pasi pemadimikira ekuti "kuronga mhuri" uye "hutano hwekubereka"). Funga zvakare kubviswa kwakashata kweUnited States kubva kuAfghanistan, izvo zvakasimbisa veTaliban vachivasiya vaine simba rakawanda.[6]cf. pano, pano, uye pano Ipapo iwe une hondo muIraq yakasiya mazana ezviuru akafa zvichibva pane zvinopokana zve "zvombo zvekuparadza kukuru", [7]cf. Kune Shamwari Dzangu dzeAmerica uye pakupedzisira zvakakonzera masangano emagandanga.

Izvo zvasiyiwa kubva kumatenderedzwa epakati kunyangwe iri hukama hwepedyo pakati pemasangano enjere eUS neISIS, sezvo ivo vakadzidzisa, vakapakata zvombo uye vakapa mari kuboka kwemakore. —Steve MacMillan, Nyamavhuvhu 19, 2014; kutsvagurudza kwepasirese.ca

Kubviswa kwemubatanidzwa unotungamirwa neAmerica kwakakonzera kusagadzikana kukuru uye kukakavara kwemasimba echisimba nguva dzose pakati pemapoka echiMuslim, izvo zvakakonzera, muchidimbu, kune dambudziko riripo revapoteri uye kusagadzikana kweEurope.[8]cf. Dambudziko redambudziko revapoteri; cf. Mhinduro yeKaturike kune Dambudziko revapoteri 

Putin anoenderera mberi…

Ndinoda kusimbisa zvakare: zviri chaizvo mukukara, muchinangwa chekuchengetedza simba rayo risingagumi, kuti pane zvikonzero zvechokwadi zvehondo yakasanganiswa iyo "collective West" iri kurwisana neRussia. Havatishuvire rusununguko, asi vanoda kutiona semukoko. Havadi kubatana kwakaenzana, asi humbavha. Vanoda kutiona kwete senzanga yakasununguka, asi seboka revaranda vasina mweya…Ndiyo tsika yavo inoparadza, hondo, uye ugororo izvo zvakakonzera kuwedzera kukuru kwanhasi kwekutama. Mamirioni avanhu anotambura kushayiwa, kubatwa zvisina kufanira, kufa nezviuru, vachiedza kusvika kuEurope imwe cheteyo.

Ngatimbomira pashoko riya rekuti “kupamba”.

Kare pamberi pekutaura uku, takanyeverwa naMadzimai Wedu kuti "Communism ichadzoka." [9]ona Kana Chikominizimu Chidzoka Sezvaakataura muFatima, pasina kutendeuka, kupararira kwe "zvikanganiso zveRussia" kwaizotungamira zvepasi rose Communism. Iyi neo-Communism iri kubuda nhasi yakavakirwa pahuzivi hwakafanana hweMarxist - chete neheti yeGreen. Panyaya iyoyo, isu tinoona chaizvo kuti iyo inonzi "Great Reset" iri kushandiswa sei kutonga zvinosvika kune ugororo yemarudzi kuburikidza nerondedzero yenhema ye“global warming” yakaitwa nomunhu (funga “carbon taxes”). Semukuru weIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) akabvuma pachena kuti:

… Munhu anofanira kuzvisunungura kubva mukunyepedzera kuti mutemo wezvemamiriro ekunze wepasi rose mutemo wezvemamiriro ekunze. Pane kudaro, mutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze ndewemaitiro atinogovera zvakare of facto hupfumi hwenyika… —Ottmar Edenhofer, kumusika.com, Mbudzi 19, 2011

Aimbova Munyori Mukuru weUnited Nations Framework Convention on Climate Change, Christine Figueres, akati:

Ino inguva yekutanga munhoroondo yerudzi rwevanhu kuti isu tiri kuzvimisikidza isu basa reune, mukati menguva yakatarwa, kuti tichinje modhi yekusimudzira hupfumi iyo yanga ichitonga kweinenge makore zana nemakumi mashanu- kubva pakuchinja kwemaindasitiri. —November 30, 2015; unric.org

Muna 1988, aimbova Gurukota reCanada rezvakatipoteredza, Christine Stewart, akaudza Calgary Herald"Hazvina mhosva kuti sainzi yekudziya kwepasirese ndeye kunyepedzera… shanduko yemamiriro ekunze inopa mukana wakakura wekuunza kururamisira nekuenzana munyika."[10]yakataurwa naTerence Corcoran, "Kupisa Kwepasi Pose: Iyo Real Agenda," Financial Post, Zvita 26, 1998; kubva ku Calgary Herald, Zvita, 14, 1998 Zvakadai, Dr. Patrick Moore, Ph.D., mubatsiri weGreenpeace, uyo akasiya sangano rezvakatipoteredza payakatanga kubuda munjanji, akataura pachena:

...Kuruboshwe vanoona shanduko yemamiriro ekunze senzira yakakwana yekugoverazve hupfumi kubva kunyika dzemaindasitiri kuenda kunyika dzichiri kusimukira uye neUN bureaucracy. —Dr. Patrick Moore, Phd, co-muvambi weGreenpeace; "Sei ndiri Mutendi weKuchinja Kwemamiriro ekunze", Kurume 20th, 2015; hearttland.org

Nemamwe manzwi, tave kutanga kuona kuzadzikiswa kwechiporofita chaIsaya icho chinopedzisira chiri chiito cheAntikristu:

Asiriya ine nhamo! tsvimbo yangu pakutsamwa, tsvimbo yangu nehasha. Ndichamutuma kundorwa norudzi rusina tsitsi, ndichamurayira kundorwa navanhu vandakatsamwira, kuti andotora zvakapambwa, andotora zvakapambwa, avatsikire pasi sematope enzira dzomumusha. Asi izvi hazvisi izvo zvaanofunga, uye haana izvi mupfungwa; Asi iye anorangarira kuparadza nokupedza marudzi mazhinji. Nokuti anoti: “Ndakazviita nesimba rangu, uye nouchenjeri hwangu, nokuti ndine njere. ndabvisa miganhu yamarudzi avanhu, ndakapamba fuma yavo, ndakawisira pasi vagere pachigaro choushe semhare. Ruoko rwangu rwakabata fuma yamarudzi avanhu sedendere; somunhu anobvisa mazai akasara ari oga, saizvozvo ndakatora panyika yose; hapana akapeperedza bapiro, kana kushamisa muromo, kana kurira. ( Isaya 10:5-14 )

Ndiko kwakadana Baba veChechi Lactantius kuti “ugororo humwe chete.” Uye cherechedza tsanangudzo yake ye social taura kana zvese izvi zvaitika...

Iyo ichave nguva iyo kururama kunodzingwa, uye kusava nemhosva kuvengwa; umo vakaipa vachatora vakanaka sevavengi; hapana mutemo, kana kurongeka, kana kudzidziswa kwemauto hakuzochengetedzwa… zvinhu zvese zvichanyonganiswa nekusanganiswa pamwechete kupokana nekodzero, uye nemitemo yezvakasikwa. Saka ivhu richaparadzwa, sekunge kupamba kamwe chete. Kana izvi zvinhu zvikaitika saizvozvo, ipapo vakarurama nevateveri vezvokwadi vachazvitsaura kubva kune vakaipa, ndokutizira mukati solopes. —Lactantius, Baba veChechi, Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 17

Vane nhamo vanofunga zvakaipa, vanoita zvisakarurama panhoo dzavo; mambakwedza [kureva. “Masikati machena”] vanozviita kana zvarara musimba ravo. Vanochiva minda, ndokuitorera; dzimba, uye dzinovatora; vanobiridzira muridzi weimba yake, murume wenhaka yake… (Mika 2: 1-2)

Kushandisa “kushanduka kwemamiriro ekunze” sechikonzero chinoenderana neUN Agenda 2030,[11]cf. bloomberg.com Zviremera zveCanada neDenmark zvava kutyisidzira kuderedza nitrogen (fetereza).[12]cf. Kanadha: pano uye pano; Netharenzi: pano MuNetherlands, izvi zvinogona kuvhara mapurazi anopfuura zviuru gumi nerimwe[13]petersweden.substack.com nepo hurumende yeDenmark ichityisidzira nechisimba "buy out” mazana eminda yekurima. Urwu ndirwo hurongwa hwakanyatsogadzirwa hwemubatsiri weUN, World Economic Forum (WEF). Kubvutwa kwevhu uku ndiko kunonzi "kudzoreredza" - kushandura ivhu kuita "matura" emusango.  

Kurega miti ichikura zvakasununguka inogona kuva kiyi yekudzorera masango epasi. Kuzvarwa patsva - kana 'kuvaka patsva' - inzira yekuchengetedza… Zvinoreva kudzoka shure kurega zvisikwa zvichitora nzvimbo uye nekuregeredza zvisikwa nezvakatikomberedza zvadzoreredza vega… Zvinogona kureva kubvisa zvivakwa zvakagadzirwa nevanhu uye kudzoreredza zvisikwa zviri kuderera. . Zvinogona zvakare kureva kubvisa mombe dzekufudza nesora rine hukasha… - WEF, "Kuvandudzwa kwechisikigo kunogona kuve kiyi mukudzoreredza masango epasi", Mbudzi 30, 2020; youtube.com; maona Mhosva Inopikisa Masuwo

Mubhuku rake ra1921 rinofumura zano re "revolution yenyika" yechiKomonisiti, munyori Nesta H. Webster akataura nezvehuzivi hwemasangano akavanzika eFreemasonry neIlluminatism. vari kufambisa mhirizhonga yanhasi. Ipfungwa yekuti “Budiriro haina kunaka” uye kuti ruponeso rwerudzi rwevanhu rwuri mu“kudzokera kune zvakasikwa.” Asi varimi vari kuyambira kuti mapindiro ehurumende aya asina musoro, kunyanya kurima mbesa kuti “ivhu rizorore”.[14]“Denmark inoshora chisarudzo cheEU chokurima minda isina kurimwa yakatarisana nokushomeka kwezvokudya”; courthousenews.com zvichasundira pasi rose mudambudziko rezvokudya riri kutowedzera.[15]“‘Kugogodza pasuo renzara’: Mukuru wezvokudya weUN anoda chiito zvino”; nationalpost.com

Kudzokera kukutaura kwaPutin… anobva anongedza “vaGeorge Soros” vepasi rose vanotsvaga kukanganisa hutongi hwenyika, kana sekuyambira kwaIsaya, kufambisa “miganhu yevanhu.”

Vakuru vekuMadokero vanoramba kwete chete hutongi hwenyika uye mutemo wepasi rose. Hegemony yavo ine hunhu hwakataurwa hwehudzvanyiriri, hudzvanyiriri uye rusaruraganda.

Isu takaona izvi, kwete chete mukupemberera kwekuchinja kuri kuitika kweMarxist muUnited States pasi pezvematongerwo enyika ekuzivikanwa nenzira ye“Hupenyu Hwepasina Kukosha","chena ropafadzo", pfungwa dzechikadzi, kuramba mureza wayo, nezvimwewo asi zvakare kuburikidza nehutongi hwehutongi hwakaiswa nevatungamiriri vakati wandei vekuMadokero kuburikidza nekuvharika kwehungwaru uye zvimwe zvinodaidzwa kuti "utano". “Vanosarura, vanokamura vanhu kuva giredhi rekutanga nemamwe,” anodaro Putin:

Kunyangwe kupfidza kwemhosva dzavo dzekare kuri kutamiswa neveMadokero evakuru kune vamwe vese, vachida kuti vagari venyika dzavo nevamwe vanhu vareurure pane zvavasina chekuita nazvo zvachose... [eg. kukumbira ruregerero nokuda kwe“kuchena” kwemunhu]

Putin anobva atamira kumatambudziko aripo anogadzirwa kuburikidza nesimba rinoparadza, zvekurima uye zvemari marongero ayo, anotenda, ari kuunza kuparara kwehurongwa hwese, uye pakupedzisira, kumanikidza ruoko rwehondo. 

Pane zvikonzero zvese zvekutenda kuti veWestern elite havasi kuzotsvaga nzira dzinovaka kubva mudambudziko repasi rose rekudya uye simba, iro rakamuka kuburikidza nekukanganisa kwavo, chaizvo kuburikidza nekukanganisa kwavo… vachaedza kuunza zvachose hurongwa. pane izvo zvese zvinogona kupomerwa mhosva, kana, Mwari ngaasadaro, ivo vachasarudza kushandisa nzira inozivikanwa kwazvo "hondo ichanyora zvese".

Pane zvakawanda kunzwisiso iyi kupfuura zvinoonekwa neziso. Ndakanyora zvakanyanya nezve "kudonha" uku kuri kuuya, kwandinotenda kuti tinoverengawo muna Zvakazarurwa 17 - kuti hure (America?) [16]ona Kuuya Kudonha kweAmerica uye Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi Muchiedza ichocho, St. John anopa tsananguro yakajeka yeBabironi inonyatsokodzera zvatiri kupupurira muAmerica nenzvimbo zhinji dzeMadokero nhasi: kudzikira kwakakwana mukuora.

Rawa, rawa Bhabhironi guru. Akava musha wemadhimoni. Iye keji yemweya wese usina kuchena, keji yeshiri dzese dzisina kuchena, [keji yezvinhu zvese zvisina kuchena] uye inonyangadza [mhuka]. Nekuti marudzi ose akamwa waini yehupombwe hwayo. Madzimambo enyika akaita upombwe naye, uye vatengesi venyika vakafuma nekuda kwekutambudzika. (Zvak. 18: 3)

Sezvo Putin anonyatso kuona:

Zvino vakatamira chose chose kukurambwa kwakakomba kwetsika, rudzidziso, uye mhuri.

Anobva abvunza vamwe vake kuti:

Isu tinoda kuve, muno, munyika yedu, muRussia, mubereki nhamba yekutanga, nhamba yechipiri, nhamba yechitatu panzvimbo yaamai nababa - ivo vakaenda kunze uko? Tinoda here kuti zvitsvevedzero zvinokonzeresa kudzikira nekutsakatika zvibviswe kuvana muzvikoro zvedu kubva kumagiredhi epuraimari? Kupinzwa mukati mavo kuti kune vakasiyana-siyana vanofungidzirwa varume kunze kwevakadzi nevarume, uye kupihwa oparesheni yekuchinja bonde? Tinoda zvese izvi kunyika yedu nevana vedu? Kwatiri, zvese izvi hazvigamuchirwi, tine ramangwana rakasiyana, ramangwana redu pachedu. Ndinodzokorora, hudzvinyiriri hwevaMadokero elites hwakanangana nevanhu vese, kusanganisira vanhu vekuMadokero ivo pachavo. Izvi zvinonetsa munhu wese. Kurambwa kwakakwana kwakadaro kwomunhu, kupidigura kutenda netsika dzegamuchidzanwa, kudzvinyirirwa kworusununguko kuwana mativi e“rudzidziso rwakatsauka”—huSatani chaihwo.

Chokwadi, izvi zvinoenderana naPope Benedict XVI uyo akayambira:

…chinamato chisinganzwisisike chiri kuitwa chiyero chehudzvinyiriri icho munhu wese anofanira kutevedzera. -Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Muchokwadi, ichi hachisi chinhu chitsva kubva kuna Putin, uyo akataura zvakafanana makore mapfumbamwe apfuura mukushora kwakafanana kweWestern ideological colonization.

Isu tinoona nyika zhinji dzeEuro-Atlantic dziri kuramba midzi yavo, kusanganisira tsika dzechiKristu dzinoumba hwaro hwebudiriro yekuMadokero. Vari kuramba misimboti yetsika uye zvimiro zvese zvechivanhu: nyika, tsika, zvechitendero uye kunyangwe zvepabonde. Vari kuita mitemo inoenzanisa mhuri huru dzine hukama hwengochani, kutenda muna Mwari nekutenda muna Satani… Uye vanhu vari kuedza nehasha kutengesa mhando iyi pasi rose. Ndine chokwadi chekuti izvi zvinovhura nzira yakananga yekudzikisirwa uye primitivism, zvichikonzera kudzika kwehuwandu hwevanhu uye dambudziko retsika. Chii chimwe kunze kwokurasikirwa nemano okuzvibereka kungashanda sechipupuriro chikurusa chenhamo yetsika yakatarisana nenzanga yavanhu? -Mutungamiriri Vladimir Putin, kutaura kumusangano wekupedzisira weValdai International Kukurukurirana Club, Nyamavhuvhu 19, 2013; en.kremlin.ru

Saka, anozivisa Putin mukutaura kwake kwazvino:

MuMharidzo yepaGomo, Jesu Kristu, achishora vaporofita venhema, anoti: Muchavaziva nezvibereko zvavo. Uye iyi michero ine chepfu yatove pachena kuvanhu - kwete munyika yedu chete, munyika dzose, kusanganisira vanhu vazhinji vari kuMadokero pachayo ... Kuparara kweWestern hegemony kwatanga hakugadziriswi. Uye ndinodzokorora zvakare: hazvizove zvakafanana nepakutanga.

Uye saka, mumwe anosara achishamisika: Russia uye / kana vabatsiri vayo vachave mudziyo wekuranga kuMadokero? Zvakawanda uporofita hwazvino kutaura nezvehutsinye huri kuuya hweRussia. Kana vachinzwa vachimanikidzwa kuita chimwe chinhu kana kuti ivavariro yenyika ndiyo gakava renguva yacho. Mubvunzo ndowokuti, utsinye uhwu huchazadzisa chiono chaJohane chokuwa kwe“Bhabhironi” here?

The Bhuku raZvakazarurwa zvinosanganisira pakati pezvivi zvikuru zveBabironi - chiratidzo chemaguta makuru epasirese asina chitendero - chokwadi chekuti inotengeserana nemiviri nemweya uye inozvibata sezvigadzirwa. (cf. Zvak 18: 13)…. kutaura kwakajeka kwehudzvinyiriri hwemamoni hunotsveyamisa vanhu. Hapana mufaro unogara wakakwana, uye kuwandisa kwekudhakwa kunonyengedza kunova mhirizhonga inotsemura matunhu ese - uye zvese izvi muzita rekusanzwisisa kunouraya kwerusununguko izvo zvinokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira ruparadze. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/

Ipapo ndakanzwa rimwe inzwi kubva kudenga richiti: “Ibvai mariri, vanhu vangu, kuti murege kugoverana muzvivi zvaro uye kuti murege kuwana mugove mumatambudziko aro, nokuti zvivi zvaro zvaita murwi kusvikira kudenga, uye Mwari ayeuka mhosva dzaro. Mudzosere sezvaaripira vamwe. Riripirei zvakapetwa kaviri pane zvarakabata. Naizvozvo matambudziko aro achasvika nezuva rimwe, denda, nhamo nenzara; achaparadzwa nomoto. Nokuti Ishe Mwari anoritonga ane simba.” Madzimambo enyika akaita unzenza naro achachema uye achachema pamusoro paro paanoona utsi hwemoto waro. Ivo vacharamba vari kure nokuda kwokutya kutambudzwa kunoitwa pariri, uye vachati: “Haiwa, nhamo, guta guru, Bhabhironi, guta rine simba! muawa imwe chete kutonga kwenyu kwasvika.

 

 

Zvakafanana Kuverenga

Kurangwa Kunouya… Chikamu I

Chakavanzika Bablyon

Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

Kuuya Kudonha kweAmerica

Kutonga kweMadokero

Agitators - Chikamu II

Kana Chikominizimu Chidzoka

Yenyika Dzepasi Pose

Kurwiswa kweHumambo

Iyo huru reset

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

Kutongwa kweVapenyu

Kutarisana kwekupedzisira

 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 “Panguva ino, zvisinei, vatsigiri vehuipi vanoita sevari kusangana pamwechete, uye vari kunetsekana nechisimba chakabatana, vachitungamirwa kana kubatsirwa nesangano rakarongeka uye rakapararira iro rinonzi Freemasons. Vasingachaiti chakavanzika chezvinangwa zvavo, ivo zvino vava kumukira vasingatyi Mwari pachake ... icho chiri chinangwa chavo chikuru chinozvimanikidza kuti chionekwe - ndiko kuti, kuparara kwehurongwa hwose hwechitendero nevezvematongerwo enyika hwenyika hunove nedzidziso yechiKristu. kugadzirwa, uye kutsiviwa kwechimiro chitsva chezvinhu mukuwirirana nemirangariro yavo, uko hwaro hwayo nemitemo zvichatorwa muruzivowo zvarwo rwomusikirwo.” —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, n.10, Kubvumbi 20, 1884
2 Stefano, Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, Kambani Yokudhinda yeMMR, p. 73
3 Tarisa Vladimir Boukovski, aimbove Soviet Union, achitsanangura kuti European Union chionioni cheSoviet system pano.
4 cf. Kutsveneswa kweRussia Kwakaitika Here?
5 Hosea 8:7: “Pavanodyara mhepo, vachakohwa chamupupuri.”
6 cf. pano, pano, uye pano
7 cf. Kune Shamwari Dzangu dzeAmerica
8 cf. Dambudziko redambudziko revapoteri; cf. Mhinduro yeKaturike kune Dambudziko revapoteri
9 ona Kana Chikominizimu Chidzoka
10 yakataurwa naTerence Corcoran, "Kupisa Kwepasi Pose: Iyo Real Agenda," Financial Post, Zvita 26, 1998; kubva ku Calgary Herald, Zvita, 14, 1998
11 cf. bloomberg.com
12 cf. Kanadha: pano uye pano; Netharenzi: pano
13 petersweden.substack.com
14 “Denmark inoshora chisarudzo cheEU chokurima minda isina kurimwa yakatarisana nokushomeka kwezvokudya”; courthousenews.com
15 “‘Kugogodza pasuo renzara’: Mukuru wezvokudya weUN anoda chiito zvino”; nationalpost.com
16 ona Kuuya Kudonha kweAmerica uye Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , .