Iye Mukristu Anofira-Chapupu

mutsvene-stephen-iye-anofiraStefano Mufiri, Bernardo Cavallino (d. 1656)

 

Ini ndiri pakutanga kwehuswa mwaka wevhiki rinotevera kana zvakadaro, izvo zvinondisiira nguva shoma yekunyora. Zvisinei, svondo rino, ndaona Mukadzi Wedu achindikurudzira kuti ndinyorazve zvinyorwa zvakawanda, kusanganisira uyu… 

 

YAKANYORWA PAMUSORO WEFASI YEMA ST. STEPHEN MUFAI

 

IZVI gore rapfuura rakaona izvo zvakazivikanwa naPope Francis se "kutambudzwa zvine utsinye" kwevaKristu, kunyanya muSyria, Iraq, neNigeria nema Islamic jihadists. [1]cf. nbcnews.com; Zvita 24, Mharidzo yeKisimusi

Tichifunga nezve "tsvuku" kufira kutendeka kunoitika uno iwo munin'ina wehama nehanzvadzi kuEast nekune dzimwe nzvimbo, uye kazhinji "chena" kufira kutenda kwevakatendeka kuMadokero, chimwe chinhu chakanaka chiri kuuya kuzobuda kubva kune ichi chakaipa: iyo kusiyana yehuchapupu hwevaKristu vakafira kutenda kune iyo inonzi "kufira kutenda" kwevanonyanyisa zvechitendero.

Muchokwadi, muchiKristu, izwi martyr zvinoreva “chapupu”…

 

CHIKRISTU CHOKUFIRA-CHapupu

 

Vanonyanyisa vechitendero vanomanikidza vamwe kupinda chitendero chavo,

VaKristu vakafira kutenda vanokoka vamwe kurarama kwavo.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanouraya vamwe "mukushandira" kutenda kwavo,

VaKristu vakafira kutenda vanopa hupenyu hwavo nekuda kwekutenda kwevamwe.

Vanonamata vanonamira vanozvisungira mabhomba,

VaKristu vakafira kutenda vanosungira kuda kwavo kuMuchinjikwa.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanofuridzira vamwe "kubwinya kwaMwari",

VaKristu vakafira kutenda vanoshandira vamwe kusvika pakufa kwekuitira Mwari kubwinya.

Vanyengeri vezvitendero vanoda kutendeka, mitero, kana musoro wemunhu,

VaKristu vakafira kutenda vanoramba zvinhu zvavo uye hupenyu chaihwo.

Vanonamatira mune zvechitendero vanodoma vamwe kuti "vatendi" pavanouraya,

VaKristu vakafira kutenda vanoreva kukanganwirwa kwevaurayi.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanobata ruoko nekudzidzisa vana kuhondo,

VaKristu vakafira kutenda vanoita sevana vadiki.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanobata vakadzi chibharo vachivatora sevaranda,

VaKristu vakafira kutenda vanofa vachidzivirira chiremerera chemukadzi.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanowanzo tora vakadzi vazhinji sevarongo,

VaKristu vanofira kutenda vanowanzo kutora mhiko yekuzvibata.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanopisa machechi, zvipatara, uye zvikoro

VaKristu vakafira kutenda vanopa hupenyu hwavo kuvavakira.

Vanonamata vanonyanyisa vanotsanya uye vanonamata kuunza kukunda kwehondo,

Vatendi vechiKristu vanotsanya uye vanonamata kupedza hondo.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanotakura zvombo,

VaKristu vakafira kutenda vanotakurirana mitoro.

Vanonamata vanofukidza kumeso kwavo sembwende,

VaKristu vakafira kutenda vanoratidza neushingi kumeso kwaKristu.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanobvisa rusununguko uye rusununguko rwevamwe,

Vatendi vechiKristu vanozvipira ivo pachavo nekuda kwerusununguko rwevamwe.

Vanyengeri vezvitendero vanopa kuregererwa, chete kana mumwe akatendeuka,

VaKristu vakafira kutenda vanoti Tsitsi ndicho chikonzero chekutendeuka kwavo.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanozviuraya nekuda kwemafaro eparadhiso,

VaKristu vakafira kutenda vanopa hupenyu hwavo kuti vamwe vapinde Denga.

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanovenga vavengi vavo sechiratidzo chekuvimbika kwavo,

VaKristu vakafira kutenda vanoda vavengi vavo sechiratidzo chekutenda kwavo.

 Vanonyanyisa mune zvechitendero vanobata bakatwa sechiratidzo chavo,

VaKristu vakafira kutenda vanosimudza Muchinjikwa seyakajairwa yavo.

 

Ndinoshuvira kukoka vechidiki kuti vavhure moyo yavo kuEvhangeri uye vave zvapupu zvaKristu; kana zvichidikanwa, Yake kufa-zvapupu, pachikumbaridzo cheMireniyumu Yechitatu. —TSVENE JOHANE PAURO II kune vechidiki, Spain, 1989

 

Stefano Stefano, tinamatire isu.


“Baba Vakavakanganwira” rakanyorwa naRuss Docken

 

Kutanga kuburitswa Zvita 26, 2014. Mukurangarira avo vese vakaurayiwa nemagandanga…

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chakavanzika Joy

 

Ropafadzwa iwe nerutsigiro rwako gore rino!
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

Dzvanya ku: NZIRAI

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. nbcnews.com; Zvita 24, Mharidzo yeKisimusi
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.

Comments dzakavharika.