Kuuya Kudonha kweAmerica

 

AS seCanada, dzimwe nguva ndinotsvinyira shamwari dzangu dzekuAmerica nemaonero avo e "Amero-centric" epasirese neMagwaro. Kwavari, iro Bhuku raZvakazarurwa uye zviporofita zvaro zvekutambudzwa uye nenjodzi zviitiko zvenguva yemberi. Kwete zvakadaro kana iwe uri mumwe wemamiriyoni ari kuvhimwa kana kutodzingwa pamba pako kuMiddle East ne Africa uko zvikwata zveIslam zviri kutyisidzira maKristu. Kwete kana iwe uri mumwe wemamirioni ari kuisa hupenyu hwako panjodzi muChurch yepachivande muChina, North Korea, nedzimwe nyika zhinji. Kwete kana iwe uri mumwe weavo vanotarisana nekufirwa zuva nezuva nekuda kwekutenda kwako munaKristu. Kwavari, ivo vanofanirwa kunzwa kuti vari kutorarama iwo mapeji eApocalypse.

Ini ndichakuudza chimwe chinhu: vafira kutenda vanhasi kuwanda pane avo vezana ramakore rekutanga… kune utsinye hwakafanana kumaKristu nhasi, uye muhuwandu hwakawanda. —POPA FRANCIS, Zvita 26, 2016; Zenit

 

BASA REAMERICA

Zvakadaro, ipapo is chimwe chinhu nezveAmerica icho chinozviisa pakati pezviitiko zvepasi rese neMagwaro. In Chakavanzika Bhabhironi, Ini ndakatsanangura kuti sei uye sei. Kana usati waiverenga, ndinokukurudzira kuti utore maminetsi mashoma kuti unzwisise kuti vese maChristian neMasonic midzi yeAmerica vari kuita sevari kuzadzisa chiporofita chebhaibheri izvozvi padanho repamoyo. Funga zvakare chiono chaSt. John nezve mukadzi asinganzwisisike akatasva chikara:

Mukadzi uyu aive akapfeka zveruvara rwehute nezvitsvuku uye akashongedzwa negoridhe, mabwe anokosha nemaparera. Akanga akabata muruoko rwake mukombe wegoridhe wakanga uzere nemabasa anonyangadza uye akasemesa eupombwe hwake. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita, chinova chakavanzika, "Bhabhironi guru, mai vezvifeve nevezvinhu zvinonyangadza zvepasi." (Zvak. 17: 4-5)

Rangarira kuti izwi rekuti "chakavanzika" pano rinobva muchiGiriki mustērion, zvinoreva kuti:

… Chakavanzika kana chakavanzika (kubudikidza nepfungwa yekunyarara kunoitwa nekutanga kuita zvechitendero.) —Duramazwi rechiGiriki reTestamente Itsva, ChiHebheru-chiGreek Chidzidzo cheBhaibheri, Spiros Zodhiates uye AMG Vaparidzi

Muzambiringa kutsanangudza pamashoko ebhaibheri kunowedzera:

Pakati pevaGiriki vekare, 'zvakavanzika' zvaive tsika dzechitendero nemhemberero dzaiitwa pakavanzika societies umo chero ani zvake aishuvira kugamuchirwa. Avo vakaunzwa mune zvakavanzika izvi vakava varidzi veimwe zivo, iyo isina kupihwa kune vasina kudzidza, uye vakadaidzwa kuti 'vakakwaniswa.' -Vines Yakazara Expository Duramazwi rekare uye Nyowani Testamente Mazwi WE Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr., p. 424

Mune yangu akateedzana Iyo Paganism Itsva, Ini ndakatsanangura maratidziro akaita midzi yemasangano akavanzika aya kunguva yaMosesi kunyanya, uye mafirosofi avo anokanganisa akagumisa kwemazana emakore kuita izvo zvinozivikanwa, nekushorwa neChechi nhasi, seFreemasonry.[1]"Kurongeka kweMasangano Akavanzika kwaidiwa kushandura dzidziso dzevazivi kuva kongiri uye nzira inotyisa yekuparadza budiriro." —Stephen, Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, Kambani Yokudhinda yeMMR, p. 4

… Vanhu vashoma vanoziva kudzika kwemidzi yeboka iri. Freemasonry ingangodaro isimba guru renyika rakarongeka pasi pano nhasi uye hondo dzakanangana nezvinhu zvaMwari zuva nezuva. Isimba rinodzora mupasi rose, rinoshanda kusingaonekwi mumabhengi nezvematongerwo enyika, uye rakanyatsopinda muzvitendero zvese. Masonry iboka repachivande repasi rose rinokanganisa simba reChechi yeKaturike ine ajenda yakavanzika pamatanho epamusoro ekuparadza upapa. —Ted Flynn, Tariro Yevakaipa: Iyo Master Tonga Kutonga Nyika, p. 154

Iko kutyisidzira kwakakosha sei kunounzwa neve Freemasonry?

Zvakanaka, vanapapa vasere mumagwaro gumi nemanomwe epamutemo vakazvishora… zvinopfuura mazana maviri kushorwa kwaPapa kwakaburitswa neChechi nenzira yakafanira kana zvisina kurongwa… mumakore asingasviki mazana matatu. —Stephen, Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, Kambani Yokudhinda yeMMR, p. 73

Zvaringana kudzokorora kutukwa kumwe chete kwapapa pano kuyeuchidza muverengi nezvekuti nei Masonry yaonekwa seyakanyanya kutyisidzira chiKristu nepasi rose:

Panguva ino, zvakadaro, vapanduki vezvakaipa vanoita kunge vari kusanganisa pamwechete, uye kuva vachirwira nehemeferi yakabatana, inotungamirwa kana kubatsirwa nesangano rakanyatsorongeka uye rakapararira rinonzi maFreemason. Vasingachaiti chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kushinga kupandukira Mwari pachaKe ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko, kubviswa zvachose kweiyo yese yechitendero uye yezvematongerwo enyika kurongeka kwepasi uko dzidziso yechiKristu ine yakaburitswa, uye nekutsiviwa kwenzvimbo nyowani yezvinhu zvinoenderana nemafungiro avo, ayo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva zvechisikigo chete. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884

Pakabuda Mukadzi Wedu weFatima muna 1917, akayambira kuti "zvikanganiso zveRussia" zvaive zvoda kupararira. Akanga achitaura chaizvo kune zvikanganiso zveFreemasonry: Marxism, kusatenda kuti kuna Mwari, kudisa zvinhu, nezvimwewo. Naizvozvo, kunyeverwa kwake kwakaunza mwenje mutsva uye wakadzama nezve nguva yatiri kurarama iyi: humambo hweMason, anodaro, ndiyo "Chikara" zvaZvakazarurwa 13:

Misoro minomwe inoratidza akasiyana masonic dzimba dzekugara, dzinoshanda kwese kwese nenzira isinganzwisisike uye ine njodzi. Ichi Chikara Mutema chine nyanga gumi uye, panyanga, korona gumi, zvinova zviratidzo zvekutonga nehumambo. Masonry anotonga uye anotonga pasi rese kuburikidza nenyanga gumi. -Mashoko akawandisa kuna Fr. Stefano Gobbi, Kumupirisita, Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana, n. 405.de

Izvi zvinei chekuita neUnited States? America yaizoshandiswa nemasangano akavanzika aya kunge hure kugadzirira hwaro hweNew World Order yakavakirwa pane Freemasonry's vasina umwari "yakavhenekerwa" mafirosofi.

America yaizoshandiswa kutungamira nyika muhuzivi hwehushe. Iwe unonzwisisa kuti America yakavambwa nemaKristu senyika yechiKristu. Nekudaro, paigara paine vanhu ivavo kune rimwe divi vaida kushandisa America, kushandisa simba redu remauto nesimba redu rezvemari, kumisikidza nyika dzakavhenekerwa zveruzhinji uye kudzosera iyo yakarasika Atlantis. —Dr. Stanley Monteith, Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika cheKutanga kweAmerica (vhidhiyo); inobvunzurudza Dr. Stanley Monteith

Vakarasika kana kuti "New Atlantis" ndiro zita renyorwa nemumwe wasekuru veFreemasonry, Sir Francis Bacon. Iyo 'inoratidzira kugadzirwa kwenyika ine uto uko "rupo uye kuvhenekerwa, chiremerera nekubwinya, kuzvipira uye mweya weveruzhinji" ndizvo zvinowanzo kuve hunhu…'[2]Ibid. Chii chingave chakakanganisika neizvozvo? Chiratidzo icho kunze Kristu, ndizvo zvazviri. Ndiri kufungawo nezve novel pamusoro paAntikristu uyo ​​Papa Francis akakurudzira vakatendeka kuverenga. Ishe weNyika. Yakanyorwa makore anopfuura zana apfuura, munyori Robert Hugh Benson anozivisa uyu Mwanakomana wekuparadzwa achisimuka, kwete semudzvanyiriri, kwete pakutanga - asi semuponesi kune nyika yakazara munyatwa uye munjodzi. Chechi iri munzvimbo ino haisisina simba, haisisiri chiremera chetsika. Humambo hwaSatani inouya seyekunyepedzera kuna Kristu nekukwevera munhu wese mu pfungwa imwe chete waAntikristu.[3]cf. Kurwisana kweHumambo Hwechipiri Zviri…

… Kuyananiswa kwenyika pane chimwe chinhu chisiri icho cheChokwadi Chamwari… pakave nekuvapo kuve nekubatana kwakasiyana nechinhu chipi zvacho chinozivikanwa munhoroondo. Uku kwaive kwakanyanya kuuraya kubva pachokwadi chekuti ine zvinhu zvakawanda kwazvo zvezvinhu zvisingarambike. Hondo, sezviri pachena, yakanga yatsakatika, uye chisiri chiKristu chakange chazviita; mubatanidzwa waionekwa wave nani pane kusabatana, uye chidzidzo chakange chadzidzwa kunze kweChechi… Ushamwari hwakatora nzvimbo yerudo, kugutsikana nzvimbo yetariro, neruzivo nzvimbo yekutenda. -Ishe weNyika, Robert Hugh Benson, 1907, peji. 120

Asi "utopia" iyi isati yavepo uye Chechi ikashandurwa isisina basa, "humambo hwehunyanzvi" hunofanirwa kunge hwavepo.[4]"Zvinosuruvarisa, kuramba kweMweya Mutsvene uko kunosimbisirwa naMweya Mutsvene mukati memukati nekuzviisa pasi sekukakavadzana, kurwira uye kupandukira kunoitika mumoyo wemunhu, kunowanikwa munguva dzese dzenhoroondo uye kunyanya munguva yemazuvano chimiro chayo chekunze, icho inotora fomu yekongiri sezviri mutsika nebudiriro, sehurongwa hwehuzivi, dzidziso, chirongwa chekuita uye kuumbwa kwemafambiro evanhu. Inosvika pachiratidzo chayo chakajeka mukudisa zvinhu, zvese nenzira yedzidziso: segadziriro yekufunga, uye nenzira yayo inoshanda: senzira yekududzira nekuyera chokwadi, uyezve sechirongwa chemufambiro unoenderana. Sisitimu iyo yakasimudzira zvakanyanya uye ikaunza pamhedzisiro yayo yakanyanya iyi fomu yekufunga, ideology uye praxis ndeyokutaura uye nhoroondo yezvinhu, izvo zvichiri kuzivikanwa sechinhu chakakosha cheMarxism. ” —PAPA JOHANI PAURO II, Dominum et Vivificantem, N. 56 Sekutsanangura kwandakaita mu Chakavanzika Bhabhironi, iro "rakavanzika" basa reAmerica rave rekuparadzira aya "mademokrasi akavhenekerwa" ayo ari pasi pe "hure" rinova "amai" vavo. Chokwadi, nguva nenguva takaona manejimendi ekare eAmerica nevabatsiri vayo vakapinda sei mune dzimwe nyika, kana kupa "vapanduki" zvombo zvekubvisa hurumende imomo… chete kune idzi nyika dzakadzikadzika kuti dzigone kuvimba nemabhangi ekunze nemakambani. avo vatungamiriri kazhinji varume chaivo vanosanganisira mapato akavanzika aya. Chinonyanya kuzivikanwa ndechekuti rubatsiro rwekunze rwakagara rwuchienderana sei nenyika idzi dzichipa "kodzero dzekubereka" sekubvisa nhumbu uye kubata pamuviri. nekusimudzira ungochani nemafungiro echikadzi. Nekudaro, kupararira kwe "democracy" nhasi kwave kwakaenzana nekupararira kwe "kufambira mberi" ajenda inovhura mikova kune zvinonyadzisira, zvinodhaka, uye tsika dzakaputsika midhiya nevaraidzo. Ndiro basa rinotyisa re "hure" rinova amai "vezvinonyangadza zvepasi."[5]Rev 17: 5 Chokwadi, apo Papa Francis paakataura nezvebhuku raBenson pamusoro paAntikristu, akawedzera kuti avo vanoriverenga…

… Ndinonzwisisa zvandiri kureva nepfungwa dzekoloni. —Jan. 20, 2015; XNUMX

Uye chii chiri humambo hwakakosha uzivi kana ideology? Communism. Hongu, vashoma vanoziva kuti Vladimir Lenin, Joseph Stalin, naKarl Marx vakanyora iyo Manifesto yeCommunist, vaive pamubhadharo weiyo Illuminati, nzanga yakavanzika iyo inosanganiswa neFreemasonry.[6]cf. Iye Achapwanya Musoro Wako rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 100; 123

Asi bvisa mupfungwa dzako izvozvi mifananidzo yeyaimbova Soviet Union neNorth Korea, yejackboots uye mapati emauto. ChiCommunism chiri kubuda nhasi chine chiso chitsva pasi pemireza ye "Zvematongerwo enyika akasvibira, "kubudirira kwakasimba","kuchinja kwemamiriro ekunzeUye "Great reset. ” Hutungamiriri hwayo havasi vatungamiriri uye vakuru asi vemabhangi uye vanopa tsitsi. Zvombo zvaro hazvisi pfuti nemaglags asi "hutano hutano" uye tekinoroji.[7]cf. Denda reKudzora uye Yedu 1942 Kana izvi zvisiri pachena kwauri panguva ino "denda" - sei rusununguko rwako uye sarudzo dzehupenyu hwako, hupenyu, uye mhuri zvisatombove kure nemaoko ako zvakare - inguva yekumuka.

“Bhabhironi guru” harichadiwi.

 

BHABHIRONI GURU

Isati yawa Bhabhironi, St John anotipa rondedzero yakajeka yehunhu hwake hwemweya.

Rawa, rawa Bhabhironi, guta guru! Yava nzvimbo inogara madhimoni, nzvimbo inogara mweya yetsvina, nzvimbo inogara shiri dzose dzakasviba uye dzinovengwa; nekuti marudzi ose akamwa waini yehupombwe hwayo, nemadzimambo enyika akaita upombwe nayo, nevatengesi venyika vakafuma nekutyaira kwavo. (Zva 18: 3 RSV / NAB)

Papa Benedict XVI akati,

The Bhuku raZvakazarurwa inosanganisira pakati pezvivi zvikuru zveBabironi- mucherechedzo wemaguta epasi rose asinganamate - izvo zvekuti rinotengesa nemiviri nemweya uye rinozvitora sezvinhu. (cf. Zvak 18: 13). Muchirevo chechinyorwa chino, dambudziko remishonga rinosimudza musoro waro, uye nesimba rinowedzera rinotambanudza matende ayo octopus kutenderera pasirese-kutaura kwakanyanyisa kweudzvinyiriri hwemammon hunotsausa vanhu. Hakuna mufaro unombokwana, uye kuwedzeredza kwekunyengera kudhakwa kunova mhirizhonga inobvarura matunhu ese-uye izvi zvese muzita rekusanzwisisa kwakasununguka kwerusununguko uko kunokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira kuruparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/

Kunyange America isiri chero yakatambanudzwa nyika chete pasi pano yanyura muunzenza (funga nyika yangu, Canada, imwe yenzvimbo dzakanyanya anti-hupenyu, anti-Evhangeri ajenda kumadokero), ndiyo waridza yeiyi nzenza kune mamwe "akajekeswa mademokrasi" kuburikidza nesimba reHollywood uye Silicon Valley iyo inotyisa inoita kuti ikwane rondedzero ye "amai vemahure" pamwe kupfuura chero nyika iripasi. Iine World Trade Center, New York Stock Exchange uye United Nations pachipfuva chake, nderipi rimwe nyika rine madzimambo mazhinji epasi nevatengesi vakamukomberedza ne "petro-dollar" rake?

Uye tichitaura nezvekutengeserana ne "miviri nemweya", vatambi veHollywood vari kutanga kutaura pamusoro pekushusha uye kwakapararira kubatwa zvisina kufanira kwepabonde kwevana pamwero mukuru (funga "Jeffrey Epstein").[8]semuenzaniso. tarisai Blake Hupenyu uchapupu Funga nezve izvo zvakarekodhwa zvekushungurudzwa kwevana pabonde (inozivikanwa se "mwana porn") ndeimwe yemabhizimusi ari kukura nekukurumidza pamhepo; kuti 624,000+ evana vatengesi vezvinonyadzisira vakawanikwa online muUS, uye kuti pakati pa2005 na2009, porn yevana yakaitirwa pamaseva ari munzvimbo dzese makumi mashanu.[9]panorama.com Izvo zvaive makore gumi nerimwe apfuura. "Mweya wese usina kuchena" unoratidzika kunge wakaburitswa kubva mudumbu reGehena[10]cf. Gehena Rakabudiswa kuratidza kwete chete hunzenza asi hutsinye husingataurike, kupandukira, uye chisimba - zvakatorwa panhau dzehusiku kuti nyika ione. Kuzadzikiswa kwemashoko aSt.Paul:

… Kuchave nenguva dzinotyisa mumazuva ekupedzisira. Vanhu vachava vanozvida uye vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvitutumadza, vanoshusha, vasingateerere vabereki vavo, vasingaongi, vasinganamate, vasina tsitsi, vasingakendengi, vanochera vamwe, vasina hunhu, vane utsinye, vanovenga zvakanaka, vatengesi, vasina hanya, vanozvitutumadza, vanoda mafaro. pane kuda Mwari… (2 Tim 3: 1-4)

 

CHIRATIDZO CHIKURU: KUZVIENGA

Ehe, pamwe rondedzero isinganzwisisike yakapihwa naSt. John iri kuitika mune chaiyo-nguva ndeiyi:

Nyanga gumi dzawaona uye chikara chichavenga hure; vacharisiya riri dongo, rakashama; vachadya nyama yake, nokuipedza nomoto. (Zvak. 17:16)

Takatokurukura kuti sei Chikara ngatiregei mukadzi uyu amukwire kwenguva, nei ichimushandisa. Asi zvadaro rinoti Chikara chicha kuvenga hure. Tingatadza sei kuziva izvi pamberi pedu apo vanhu veAmerica vanopisa nekupamba maguta avo, vachitsika mureza wavo, vachipidigura zvifananidzo, uye vachipenda masirogani eMarxist mumigwagwa yavo--nemvumo yevakuru veguta uye mvumo yezvematongerwo enyika !? Anobvunza radio radio show host Dennis Prager:

America inogona kurarama here kana vanhu vayo vachizvidza? - "Sei maAmerican Vachivenga America?", The Blaze, July 8th, 2016

Rudzi rwakanaka uye rwakabudirira rwakauya sei kune izvi? Mhinduro ndeyekuti yakarara pasi pekunonoka kupisa kweMarxism. Alexander Trachtenberg, anozivikanwa seMoscow "enforcer" panguva yekukwirira kweCommunism, akati:

Kana tava kugadzirira kutora United States, hatizoitore pasi pechiratidzo chesocialism… Tichatora United States pasi pemazita atakafadza zvikuru; isu tinozozvitora pasi pekusununguka, pasi pekufambira mberi, pasi pegutsaruzhinji. Asi tora isu ticha. -returntoorder.org

Chero ani zvake akadzidza bhuku raMarxism rekutamba anonzwisisa kuti imwe yenzira huru dzekuzadzisa magumo ake "kupatsanura nekukunda" kuburikidza nekugadzira mapoka, echikadzi uye erudzi.

… Iyo inonzi "yechikadzi" nyaya [yave] zvino mukurumbira kuUN. Nyaya yechikadzi ine midzi yakati wandei, asi imwe yeiyi isingarambike Marxist. Mubatsiri waMarx, Friedrich Engels akatsanangura dzidziso yehukama hwevanhurume nevanhukadzi sezviratidzo zvehukama mukukonana. Marx akasimbisa kurwisana pakati patenzi nemuranda, capitalist nemushandi. Ngirozi, kune rimwe divi, dzakaona kuroora kwemurume mumwe semuenzaniso wekudzvinyirira vanhukadzi kwevakadzi. Sekureva kwake, iyo shanduko inofanirwa kutanga nekubviswa kwemhuri. -Mesignor Michel Schooyans, "Tinofanira kuramba", Mukati meVatican, October 2000

… Hondo yekupedzisira pakati paIshe nekutonga kwaSatani ichave yekuroora uye mhuri… —Sr. Lucia, muoni waFatima, mubvunzurudzo naCardinal Carlo Caffara, Archbishop weBologna, anobva mumagazini Voce di Padre Pio, Kurume 2008; cf. rric-caeli.blogspot.com

Sangano pane vanguard yeMarxist shanduko muUnited States ndiBlack Lives Matter (BLM). MaAmerican mazhinji ari kusimudza zvibhakera uye vachidanidzira masirogani avo vanoita sevasingatombozivi nezvekuti vatangi varo "vakadzidziswa Marxist."

Isu takadzidziswa Marxist. Isu takanyatsoziva pamusoro, mhando ye, dzidziso dzedzidziso. Uye ndinofunga kuti izvo zvatakanyatsoedza kuedza kuvaka kufamba kunogona kushandiswa nevazhinji, vatema vanhu. --Co-muvambi Patrisse Cullors, The New York Post, June 25th, 2020

Kusvikira nguva pfupi yadarika, webhusaiti yavo yakashinga yakazivisa echinyakare Marxist anovavarira kupokana kwakazara nechiKristu:

Isu tinovhiringidza iyo-yekuMadokero-yakatemerwa nyukireya yemhuri chimiro chinodiwa nekutsigirana semhuri dzakatambanudzwa uye "misha" iyo pamwe chete inochengetana, kunyanya vana vedu, kusvika padanho rekuti vanaamai, vabereki, uye vana vakasununguka. Isu tinosimudzira queer-inosimbisa network. Patinoungana, tinoita kudaro tiine chinangwa chekuzvisunungura kubva mukubata kwakasimba kwekufunga kwakanyanya, kana kuti, dzidziso yekuti vese vari munyika vanoita bonde (kunze kwekunge ivo / ivo vakaratidza zvimwe)… Isu tinosanganisa nekuita ruramisiro, rusununguko, nerunyararo mukubatana kwedu pakati pedu. -blacklivesmatter.com (iro peji rine ruzivo urwu rakanyangarika pasina tsananguro)

Matthew J. Peterson, Mutevedzeri weMutungamiri weDzidzo kuClaremont Institute, anoti vanhu vekuAmerica havazivi kuti BLM yakabhadharwa sei uye yakarongeka.

Nhema Hupenyu Nyaya haina anomiririra yekare Kodzero dzeVanhu. Hazvitsvaki kuenzana pasi pemutemo. Uye haina chinangwa chekumira kudzamara yapidigura iyo chaiyo pfungwa uye chimiro cheAmerica sekuiziva kwatakaita… BLM ndizvo zvazvinotaura kuva: boka revaMarxist iro rinotsvaga kushandura zvakazara mararamiro eAmerica. Ivo vane simba rakawanda uye zviwanikwa izvozvi kupfuura chero kupandukira kunofamba munhoroondo yeAmerica. Havamire kusvikira vamiswa. -Americanmind.org, September 1st, 2020

Kunyangwe pasina mubvunzo rusaruro ruripo, "dambudziko" remadzinza muUnited States izano rakakura rakagadzirwa ne "vemberi" venyika. In Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi, Ndatora kubva mubhuku Iye Akashama Communist uko aimbove mumiriri weFBI, Cleon Skousen, akazivisa mumashoko anokatyamadza makumi mana neshanu zvinangwa zveCommunist muna 1958. Pakati pavo:

# 25 Putsa tsika dzehunhu nekusimudzira zvinonyadzisira nekunyadzisa mumabhuku, magazini, mafirimu, redhiyo, neTV.

# 26 Parizvino ungochani, kuora uye hupombwe se "zvakajairika, zvakasikwa, zvine hutano."

# 17 Tora kutonga kwezvikoro. Vashandise semabhandi ekupfuudza ehukoshalism uye yazvino manzi echiCommunist. Nyorovesa kosi yacho. Tora kutonga kwesangano revadzidzisi. Isa mutsetse wepati mumabhuku ekuverenga.

# 31 Belittle mafomu ese eAmerican tsika uye anoodza moyo dzidziso yenhoroondo yeAmerica…

Mission yakaitwa.

 

KURI KUUYA

Izvo zvakati, BLM inongova chishandiso chaSatani kusimudza mauto eMarxist evechidiki akabatwa terevhizheni isina musoro, vhidhiyo-yemitambo uye tsika yekudonhedza. Chero ani anofunga chizvarwa ichi haana kutsamwa uye kudzidziswa zvakakwana kuita kutambudzwa kweChechi kunongoda kudzosa nhau kumashure. Ndakagara ndataura kuti Mazuva eVechidiki aJohn Paul II haana kuvhurwa kuti afare nevechidiki maKaturike asi kusimudzirawo hondo yevatendi vadiki vehumambo hwaKristu.[11]cf. Iyo Yakakura Vaccum uye Icho chitsva Chihedheni - Chikamu I

Nyika inokurumidza kukamurwa kuita misasa miviri, kusangana kweanopokana naKristu uye kuhama kwaKristu. Mitsetse iri pakati pevaviri iri kudhonzwa… mukupesana pakati pechokwadi nerima, chokwadi hachikwanise kurasikirwa. - Vanogashira Bhishopi Fulton John Sheen, DD (1895-1979); kunobva "Awa yeKaturike"

Kwete, kudonha kweAmerica - ayo emari masangano, hutongi hwemauto, nezvimwe - zvinobva kune zvimwe zvinhu futi, kwete zvishoma zvombo zviri kutoburitswa kubva kune dzimwe nyika.[12]Humbowo, sekureva kwemasayendisiti, huri kuenderera mberi nekukwirisa kuti COVID-19 ingangodaro yakashandiswa murabhoritari isati yaburitswa netsaona kana nemaune kuvanhu. Nepo mamwe masayendisiti kuUK achisimbisa kuti COVID-19 yakabva kumatangiro ega, (nature.combepa rinobva kuSouth China University of Technology rinoti 'iyo coronavirus inouraya ingangodaro yakabva murabhoritari muWuhan.' (Kukadzi 16, 2020; dailymail.co.ukMukutanga kwaFebruary 2020, Dr. Francis Boyle, uyo akanyora iyo US "Biological Weapons Act", akapa chirevo chakazara achibvuma kuti 2019 Wuhan Coronavirus inoshatisa Biological Warfare Weapon uye kuti World Health Organisation (WHO) yatove kuziva nezvazvo. (cf. zerohedge.com) Muongorori wehondo yehupenyu hweIsrael akataura zvakafanana. (Ndira 26, 2020; yekuwwrans.com) Dr. Peter Chumakov weEngelhardt Institute of Molecular Biology uye Russian Academy yeSainzi vanoti "kunyangwe hazvo vavariro yemasayendisiti eWuhan mukugadzira iyo coronavirus yakanga isiri yakaipa - pachinzvimbo, ivo vaiedza kuongorora hutachiona hwehutachiona… zvinhu zvinopenga… semuenzaniso, zvinoiswa mu "genome", izvo zvakapa hutachiona kugona kubata hutachiona hwevanhu. "(zerohedge.com) Muzvinafundo Luc Montagnier, akahwina mubairo weNobel Prize yeMedicine uye murume akawana hutachiona hweHIV muna 2008, anoti SARS-CoV-1983 hutachiona hunoshandiswa hwakaburitswa netsaona murabhoritari muWuhan, China. mevidon.comA nyowani zvinyorwa, achitora masayendisiti akati wandei, akanongedzera kuCOVID-19 sehutachiona hwakagadzirwa. (mevidon.com) Chikwata chemasayendisiti eAustralia chakaburitsa humbowo hutsva iyo koronavirus inoratidza zviratidzo "zvekupindira kwevanhu."livel-net.com; yekuwwrans.com) Aimbova mukuru wesangano reBritish intelligence M16, Sir Richard Dearlove, vakati vanotenda kuti hutachiona hweCOVID-19 hwakagadzirwa murabhoritari ndokupararira netsaona.jpost.com) Mubatanidzwa weBritish-Norwegian unoti Wuhan coronavirus (COVID-19) "chimera" yakavakwa murabhoritari yeChinese. (Pachaguide.com) Muzvinafundo Giuseppe Tritto, nyanzvi inozivikanwa pasi rese mu biotechnology uye nanotechnology uye mutungamiri we World Academy yeBiomedical Sayenzi uye Technologies (WABT) inoti "Yakagadzirwa nemajini muWuhan Institute of Virology's P4 (high-containment) lab muchirongwa chinotarisirwa nemauto eChina." (anosika.net) Uye anoremekedzwa wechiChinese virologist Dr. Li-Meng Yan, uyo akatiza Hong Kong mushure mekuburitsa ruzivo rwaBejing rwecoronavirus musati manyepo ayo abuda, akataura kuti "musika wenyama muWuhan chiutsi chehutsi uye hutachiona uhwu hausi hwakasikwa… Inobva kubazi muWuhan. ”dailymail.co.uk) Zvakadaro, chingave chikanganiso kutora hunhu hwekuti America inofanira kuparara "nekuti Bhaibheri rinodaro", kana zvichidaro. Asi, kudonha kweAmerica, zvirokwazvo iyo yese yekuMadokero, chibereko chekumukira kwayo Mwari.

Dambudziko remweya rinosanganisira nyika yese. Asi kwairi kunobva kuEurope. Vanhu vekuMadokero vane mhosva yekuramba Mwari… Kudonha kwemweya nekudaro kune hunhu hwekuMadokero. —Kadhinari Sarah, Katurike HeraldApril 5th, 2019

Sekutaura kwaIshe Wedu kumuoni weItari Valeria Capponi nezuro:

Handisini ndiri kukuranga, asi imi pachenyu nezviito zvenyu zvakaipa munokwezva Satani nedzimwe mweya yakaipa. -September 30th, 2020

… Uye Mukadzi Wedu anoti kuna Gisella Cardia:

Munozvibvunza pachenyu kuti nei nyika ichifanira kucheneswa zvakanyanya? Chii chawanga uchitarisira mushure mezvivi zvese zvakaitwa !! Iwe unotenda muna Mwari anetsitsi uye [asi] kwete mukutonga kwake. —September 29, 2020

Iwe unoti, Nzira yaIshe haina kururama. Zvino chinzwai, imwi mhuri yavaIsiraeri, nzira yangu ndiyo isina kururama here? Nzira dzenyu hadzizi idzo dzisina kururama here? (Ezekieri 18:25)

 

MUNYANYA KUSIMBISA

Izvi zvinotidzosera kumashure kuti nei America isinganzwisisike ndiyo nzvimbo yekutarisisa kwenyika: ndinofunga vanhu vanoona kukosha kwayo kwechiporofita. Mushandi waMwari weVenezuela Maria Esperanza akamboti ainzwa kuti United States "inofanira kuponesa nyika." Uye heino chingave chikonzero nei: iyo American republic uye Western democracy, iyo iyo United States inonyanya kutsigira nemauto ake, iri chaizvo kuwedzera kweiyo Humambo hweRoma, husina kumbopunzika zvachose. Saka, mukristu America iri, muchidimbu, inobata humambo hwechiKomonisiti hwepasi rose kune rumwe rutivi; kune rimwe divi, masimba erima eMason akamushandisa ari kugadzirira kufa kwake. Oo, kunetsana uku kwazara sei zvino!

Saka kana zvisaririra zvehumambo hweRoma zvikawa - izvo, vanodaro Madzibaba eChechi, ndipo apo "chikara" chinosimuka panzvimbo yavo. 

Zvino simba rinodzivisa iri [rinowanzo] gamuchirwa sehushe hweRoma… Ini handipe kuti humambo hweRoma hwaenda. Kure nazvo: humambo hweRoma hunoramba huripo nanhasi… Uye sezvo nyanga, kana hushe, zvichiripo, sezvazviri, nekudaro hatisati taona kupera kwehushe hweRoma. - Akakomborerwa Kadhinari John Henry Newman (1801-1890), Nguva dzaAntikristu, Mharidzo 1

Asi kana iro guta guru renyika rave kudonha, uye ratanga kuva mugwagwa… ndiani anogona kusahadzika kuti magumo asvika zvino kune zvinoitika zvevanhu nepasi rose? —Lactantius, Baba veChechi, Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 25, "YeNguva Dzokupedzisira, uye dzeGuta reRoma ”; note: Lactantius anoenderera mberi achiti kuparara kwehushe hweRoma hakusi iko kuguma kwenyika, asi kunoratidza kutanga kwe "chiuru chemakore" kutonga kwaKristu muChechi Yake, kuchiteverwa nekuguma kwezvinhu zvese. Maona Maitiro Erai Akarasika

St. Paul anotaura nezve "retrainer”Achibatisa“ iye asingateereri mutemo ”anotangirwa nekumukira kana chimurenga. Tichifunga kuti Humambo hweRoma hwakatendeuka kuva chiKristu, nhasi, munhu anogona kufunga budiriro yekuMadokero seyakafanana musanganiswa weiyo yechiKristu / yezvematongerwo enyika

Kumukira uku [kuramba kutenda], kana kudonha, kunowanzo nzwisiswa, nemadzibaba ekare, kwekumukira kubva kuhushe hweRoma, hwakatanga kuparadzwa, Antichrist asati auya. Zvinogona, pamwe, kunzwisiswa zvakare nezve kumukira kwenyika zhinji kubva kuChechi yeKaturike uko, muchidimbu, kwakaitika kare, nenzira yaMahomet, Luther, nezvimwe uye zvinogona kufungidzirwa, zvichave zvakawandisa mumazuva waAntikristu. — Mashoko ari pana 2 VaT. 2: 3, BDSC: Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi, Baronius Press Limited, 2003; p. 235

Nekudaro, kuwa kweAmerica uye kupidigurwa kweChechi, kunyanya iyo upapa, inoratidza kuuya kwaAntikristu. Ndosaka kufanana pakati peMutungamiri Donald Trump naPapa Francis kuchishamisa chose sezvo ivo vasingazive uye zvinobudirira vari kushandiswa sezviridzwa Kukuru kusefa izvo zviri kuitika izvozvi (ona VaAgitator ).

 

ZVIREVO ZVIREVO

Mukuvhara, ndinoshuvira kudhirowa zvakare pane yambiro inowanikwa muchiporofita zvakare. America (nekuMadokero) zvava kuda kuninipiswa - asi zvakare kunatswa. Izvi zviri pachena. Zvakadaro, vamwe vevaKristu vakanaka kwazvo uye vakazvipira vandinoziva munyika vanogara muUnited States, nyika yatisingakwanise kukanganwa yakave iri yeumwe ane rupo uye akashinga pakupupurira kwake kutenda. Ishe havangakanganwe izvo… ndosaka, netsitsi dzaVo, Ivo chido Rinatse pamwe nenyika yese richisiya vakasara mukati maro.

Papa Benedict XVI akanyevera kuti:

Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo isu, Chechi muEurope, Europe neWest West… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu… “Kana ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho.” Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke!" -Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma

Jesu kumuoni weAmerica, Jennifer, Dai 22nd, 2012:

Ini ndinochema nhasi Vana vangu asi ndeavo vari kutadza kuterera kune yambiro Yangu vanozochema mangwana. Mhepo dzechirimo dzichachinja dzikaita guruva rinowedzera rezhizha sezvo nyika ichatanga kutaridzika kunge renje. Vanhu vasati vagona kuchinja kalendari yenguva ino unenge waona kupunzika kwemari. Chete ndevaya vanoteerera yambiro Dzangu idzo dzinozogadzirira. Maodzanyemba acharwisa Maodzanyemba sezvo maCorea maviri achirwa pamwe chete. Jerusarema richazungunuka, America ichawa uye Russia ichabatana neChina kuti vave Madzvinyiriri wenyika itsva. Ini ndinokumbira munyevero yerudo nengoni nekuti ini ndiri Jesu uye ruoko rwekururamisira ruchakurumidza kukunda.

Jesu kumuoni weItari, Gisella Cardia, September 8th, 2020:

Vana, vakasara vangu havazotya nekuti ngirozi dzangu nengirozi huru vanokuchengetedzai. Namatira America, iyo ichakurumidza kunwa mukombe unovava.

August 18th, 2020:

Ndinokukumbira kuti usasiye munamato: chichava chombo choga chinokudzivirira. * Chechi irikunetsana: Mabhishopi varwisana neMabhishopi, Makadhinari varwisa Makadhinari. Namatira America nekuti kuchave nekukonana kukuru neChina. Vana vangu, ndinokumbira kuti mugadzirire chikafu kwemwedzi mitatu. Ndakanga ndakuudza kare kuti rusununguko rwawakapihwa rwaizove rwekunyepedzera - unozomanikidzwa zvakare kugara mudzimba dzako, asi panguva ino zvichave zvakanyanya nekuti hondo yevagari vemo yave pedyo.

Anofungidzirwa muoni weCanada, Fr. Michel Rodrigue, anoti akapihwa zvakazarurwa zvinotevera:

Zvino, Satani haachina nguva. Achatanga hondo yenyukireya ichave yepasirese-yechitatu yepasi rose -hondo yake yekurwisa vanhu vese… Makomba manomwe enyukireya achabvumidzwa kurova United States nekuda kwezvinonyangadza. Zvombo zvizhinji zvenyukireya zvinodzorwa neRuoko rwaMwari nekuti America inonamata Divine Mercy Chaplet. —Cf. washingtoniowa.com

MaKristu akati wandei evhangeri evakristu vari kutaura zvimwe chete zvakafanana sevaoni ava, saJonathan Cahn naDana Coverstone.

Kune ini chikamu changu, pandakafamba nemuUnited States pakufamba kwekonzati kutenderedza 2005, Ishe vakaratidza mamwe mazwi asingakanganwiki nemifananidzo yemukati. Sezvatakakwenya nzira huru rimwe zuva, ndakanzwa mumoyo mangu, “Iyi migwagwa yakavezwa nekunyepedzera (kureva chikwereti)… Fungidziro dzose idzi dzichauya. ” Dzimwe nguva kunze kwebhuruu, Ishe vakaita sekuti, “Chivako ichi hachichamire” or "Iro bhiriji harichazovipo." Ini ndaipinda muWalmart uye kamwe kamwe "ndoiona" isina chinhu, yakapambwa, uye isina kugadzikana. Patakapfuura nemunzvimbo dzinobhadharirwa vanhu mari, ndaive nemweya wekukunda mweya waAntikristu uye kuti izvi zvaizoshandiswa rimwe zuva kudzora kuyerera kwevanhu… Uye zvakare muna2008, ndakanzwa Mai vedu vachiti:

Kurumidza kwazvo izvozvi… Hupfumi, tevere magariro, tevere hurongwa hwezvematongerwo enyika ichawira samambo, uye kubva kwavari, Nyika Idzva Order inomuka.

Ndiri kunyatsoziva kuti zvimwe izvi zvinogona kutyisidzira vaverengi. Asi zvechokwadi, chinonyanya kundityisa ipfungwa yekuti vechidiki vechizvarwa chino, vakasiiwa vasina mufudzi, vachatsvairwa nekunyengedzwa neiyi shanduko yeMarxist; kuti ropa reiye asati aberekwa uye vedu vakuru richaramba richidururwa kuburikidza nekubvisa nhumbu uye euthanasia; kuti zvinonyadzisira zvicharamba zvichiparadza pfungwa dzakaorera dzevarume nevakadzi; kuti mari isina chinhu uye isina umwari yatinodaidza kuti "varaidzo" yaizoramba ichiita chiveve chizvarwa ichi uye kuti vazhinji vaizofa vasina nyasha dzakaponesa idzo dzatakawanirwa naIshe Wedu Jesu. Ndidzo nhamo dzakaipisisa pane dzose - kwete kupera kwenzanga yedu yevatengi.

rakanyorwa naTianna WilliamsPasina chiratidzo cherudzi rwupi rwekutendeuka kwenyika padhuze-aiwa, gakava rekutanga remutungamiri wenyika rakanga riri chipimo chemoto chetinderbox America yave — zvizhinji izvi zvinoita sekudzivirirwa. Asi izvo zvisingadzivisike kukunda kwaSatani pamusoro pemweya. Kuburikidza nemunamato, kutsanya, uye nekushinga kwedu kupupurira Evhangeri, ngatibvisei mumaoko aSatani mweya yakawanda seyatinogona. Mwari anogona uye achavakazve nyika ino kuti ive Era rerunyararo; asi mweya inogona kurasikirwa nekusingaperi. Izvi zvinofanirwa kuve tarisiro yedu izvozvi - kwete kurasikirwa nerunyararo nemararamiro. Sekutaura kwaPapa Benedict paakafananidza Madokero nekudonha kwehushe hweRoma, tinoita kunge tasvika padanho rekuti zvese izvo zvinogona kutiponesa izvozvi isimba raMwari.

Kusvikira isu tazvibvuma izvo, nei Dutu risingadi kuenderera?

Kuparara kwemitemo yakakosha yemitemo uye nehunhu hwetsika hunovatsigira hwakavhura madhamu ayo kusvika panguva iyoyo akange achidzivirira kugarisana murunyararo pakati pevanhu. Zuva rakanga rovira pamusoro penyika yese. Njodzi dzinowanzoitika kazhinji dzakawedzera pfungwa iyi yekusagadzikana. Pakanga pasina simba rekuona raigona kumisa kudzika uku. Kunyanya kusimbisisa, ipapo, kwaive kukumbira kwesimba raMwari: kuteterera kuti auye adzivirire vanhu vake kubva kumatyisidziro aya. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010; makatural.co.uk

Rudzi rwevanhu haruzove nerunyararo kudzamara rwuchishanduka nekuvimba netsitsi dzangu. -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 300

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chakavanzika Bhabhironi

Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

Kubvisa Anodzora

Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga

Kana Chikominizimu Chidzoka

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

Kurwiswa kweHumambo

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 "Kurongeka kweMasangano Akavanzika kwaidiwa kushandura dzidziso dzevazivi kuva kongiri uye nzira inotyisa yekuparadza budiriro." —Stephen, Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, Kambani Yokudhinda yeMMR, p. 4
2 Ibid.
3 cf. Kurwisana kweHumambo Hwechipiri
4 "Zvinosuruvarisa, kuramba kweMweya Mutsvene uko kunosimbisirwa naMweya Mutsvene mukati memukati nekuzviisa pasi sekukakavadzana, kurwira uye kupandukira kunoitika mumoyo wemunhu, kunowanikwa munguva dzese dzenhoroondo uye kunyanya munguva yemazuvano chimiro chayo chekunze, icho inotora fomu yekongiri sezviri mutsika nebudiriro, sehurongwa hwehuzivi, dzidziso, chirongwa chekuita uye kuumbwa kwemafambiro evanhu. Inosvika pachiratidzo chayo chakajeka mukudisa zvinhu, zvese nenzira yedzidziso: segadziriro yekufunga, uye nenzira yayo inoshanda: senzira yekududzira nekuyera chokwadi, uyezve sechirongwa chemufambiro unoenderana. Sisitimu iyo yakasimudzira zvakanyanya uye ikaunza pamhedzisiro yayo yakanyanya iyi fomu yekufunga, ideology uye praxis ndeyokutaura uye nhoroondo yezvinhu, izvo zvichiri kuzivikanwa sechinhu chakakosha cheMarxism. ” —PAPA JOHANI PAURO II, Dominum et Vivificantem, N. 56
5 Rev 17: 5
6 cf. Iye Achapwanya Musoro Wako rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 100; 123
7 cf. Denda reKudzora uye Yedu 1942
8 semuenzaniso. tarisai Blake Hupenyu uchapupu
9 panorama.com
10 cf. Gehena Rakabudiswa
11 cf. Iyo Yakakura Vaccum uye Icho chitsva Chihedheni - Chikamu I
12 Humbowo, sekureva kwemasayendisiti, huri kuenderera mberi nekukwirisa kuti COVID-19 ingangodaro yakashandiswa murabhoritari isati yaburitswa netsaona kana nemaune kuvanhu. Nepo mamwe masayendisiti kuUK achisimbisa kuti COVID-19 yakabva kumatangiro ega, (nature.combepa rinobva kuSouth China University of Technology rinoti 'iyo coronavirus inouraya ingangodaro yakabva murabhoritari muWuhan.' (Kukadzi 16, 2020; dailymail.co.ukMukutanga kwaFebruary 2020, Dr. Francis Boyle, uyo akanyora iyo US "Biological Weapons Act", akapa chirevo chakazara achibvuma kuti 2019 Wuhan Coronavirus inoshatisa Biological Warfare Weapon uye kuti World Health Organisation (WHO) yatove kuziva nezvazvo. (cf. zerohedge.com) Muongorori wehondo yehupenyu hweIsrael akataura zvakafanana. (Ndira 26, 2020; yekuwwrans.com) Dr. Peter Chumakov weEngelhardt Institute of Molecular Biology uye Russian Academy yeSainzi vanoti "kunyangwe hazvo vavariro yemasayendisiti eWuhan mukugadzira iyo coronavirus yakanga isiri yakaipa - pachinzvimbo, ivo vaiedza kuongorora hutachiona hwehutachiona… zvinhu zvinopenga… semuenzaniso, zvinoiswa mu "genome", izvo zvakapa hutachiona kugona kubata hutachiona hwevanhu. "(zerohedge.com) Muzvinafundo Luc Montagnier, akahwina mubairo weNobel Prize yeMedicine uye murume akawana hutachiona hweHIV muna 2008, anoti SARS-CoV-1983 hutachiona hunoshandiswa hwakaburitswa netsaona murabhoritari muWuhan, China. mevidon.comA nyowani zvinyorwa, achitora masayendisiti akati wandei, akanongedzera kuCOVID-19 sehutachiona hwakagadzirwa. (mevidon.com) Chikwata chemasayendisiti eAustralia chakaburitsa humbowo hutsva iyo koronavirus inoratidza zviratidzo "zvekupindira kwevanhu."livel-net.com; yekuwwrans.com) Aimbova mukuru wesangano reBritish intelligence M16, Sir Richard Dearlove, vakati vanotenda kuti hutachiona hweCOVID-19 hwakagadzirwa murabhoritari ndokupararira netsaona.jpost.com) Mubatanidzwa weBritish-Norwegian unoti Wuhan coronavirus (COVID-19) "chimera" yakavakwa murabhoritari yeChinese. (Pachaguide.com) Muzvinafundo Giuseppe Tritto, nyanzvi inozivikanwa pasi rese mu biotechnology uye nanotechnology uye mutungamiri we World Academy yeBiomedical Sayenzi uye Technologies (WABT) inoti "Yakagadzirwa nemajini muWuhan Institute of Virology's P4 (high-containment) lab muchirongwa chinotarisirwa nemauto eChina." (anosika.net) Uye anoremekedzwa wechiChinese virologist Dr. Li-Meng Yan, uyo akatiza Hong Kong mushure mekuburitsa ruzivo rwaBejing rwecoronavirus musati manyepo ayo abuda, akataura kuti "musika wenyama muWuhan chiutsi chehutsi uye hutachiona uhwu hausi hwakasikwa… Inobva kubazi muWuhan. ”dailymail.co.uk)
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , .