Kubatana Kwenhema

 

 

 

IF munamato uye chishuwo chaJesu ndechekuti "vese vave vamwe" (John 17: 21), ipapo Sataniwo ane zano rekubatana--kubatana kwenhema. Uye isu tinoona zviratidzo zveiri zvichibuda. Izvo zvakanyorwa pano zvine chekuita nekuuya "kwakafanana nzanga" inotaurwa nezvayo mu Kuuya kweVapoteri uye Kugara.

 
KUBATANA KWECHOKWADI 

Kristu akanyengeterera kuti isu tese tive vamwe:

...kubudikidza nekufunga kumwe, kuva nerudo rwumwe, muchizadziswa uye nepfungwa imwe... (VaF. 2: 5)

Ipfungwa ipi? Rudo rwei? Kubvumirana kupi? Pauro anozvipindura mundima inotevera:

Ivai nepfungwa idzi pakati penyu, inova yenyu muna Kristu Jesu, uyo… haana kuverenga kuenzana naMwari sechinhu chokubata, asi akazvidurura, akatora chimiro chemuranda…

Chiratidzo chechiKristu rudo. Musoro werudo urwu kuzvinyima, kenosis kana kuzvidurura kune imwe. Iyi inove pfungwa yeMutumbi waKristu, a kubatana kwebasa, chinova chisungo cherudo.

Kubatana kwevaKristu hakusi kwekuzviisa pasi uye kuita zvakafanana. Ndozviri chitendero. Sekugara ndinotaura pandinotaura nevechidiki kuti: Jesu haana kuuya kuzokutorera chako unhu-Akauya kuzotora chako zvivi! Uye saka, Muviri waKristu une nhengo zhinji, asi nemabasa akasiyana, ese akarairwa akananga kuchinangwa cherudo. Kusiyana, saka, inopembererwa.

… MuApostora ane shungu dzekutaura… iyo pfungwa yekubatana pakati pehuwandu hwakawanda hwetsitsi, izvo zvipo zveMweya Mutsvene. Nekuda kweizvi, Chechi inoonekwa seyakafuma uye yakakosha, kwete chibereko chakafanana cheMweya mumwe, uyo unotungamira munhu wese kuhukama hwakadzama, nekuti unogamuchira misiyano usingaibvise uye nokudaro uchiunza kubatana kwakabatana. —PAPA BENEDICT XVI, Angelus, Ndira 24, 2010; L'Osservatore Romano, Yevhiki nevhiki Chinyorwa muChirungu, Ndira 27, 2010; www.haav.va

Mukubatana kwevaKristu, zvese zvinorairwa kune zvakanaka zveumwe, kungave kuburikidza nezviito zverudo, kana nekuteerera kune zvakasikwa nemitemo yetsika sezvatakazarurirwa kuburikidza nekusika uye mumunhu waJesu. Saka mutsa uye chokwadi havana uye havagone kurambana, nekuti ese ari maviri akarayirwa kune zvakanaka zveumwe. [1]cf. Pazvose Zvinodhura Iko kune rudo, hapana kumanikidza; uko kune chokwadi, kune rusununguko.

Nekudaro, muhumwe hwaKristu, mweya wemunhu unokwanisa kukura mukukwanisa kwawo mukati menzanga ine rudo… unova mufananidzo wenzanga yekutanga: Utatu Hutsvene.
 

KUBATANA KWENHEMA 

Chinangwa chaSatani hachisi chekuti isu tese tive vamwe, asi kuti vese vangave yunifomu.

Kuti tivake kubatana kwenhema, ichave yakavakirwa pa utatu hwenhema: “Kushivirira, ita mutsa, enzana“. Chinangwa chemuvengi kutanga kuputsa kubatana kweiyo Muviri waKristu, kubatana kwe muchato, Uye kuti mukati kubatana mukati memunhu wemunhu (muviri, mweya, nemweya), kunoitwa nemufananidzo waMwari - uyezve wozovaka zvese mu mufananidzo wenhema.

Parizvino, munhu ane simba pamusoro penyika nemitemo yayo. Iye anokwanisa kuputsa ino nyika uye kuisanganisa zvakare. —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000

Mukuva "Akaenzana", hapachina chinhu chakadai se "murume" kana "mukadzi" kana "murume" uye "mukadzi." (Izvo zvakakosha kuti uzive kuti pfungwa yemazuva ano yekunyika haireve neshoko rekuti "kuenzana": munhu wese akaenzana uye nekusingaperi kukosha-Asi pane mhando yekunyeya kufananaSangano revakadzi rakasimudzirwa naSatani kudzima akasiyana asi mabasa ehurume nemukadzi.

Hubaba hwevanhu hunotipa tarisiro yezvaAri. Asi kana uhu huripo husipo, kana huchingowanikwa sechiitiko chehupenyu, pasina hunhu hwayo hwevanhu uye pamweya, zvirevo zvese nezvaMwari Baba hazvina maturo. Dambudziko rekuva baba ratiri kurarama nhasi chinhu, pamwe chakanyanya kukosha, chinotyisidzira munhu muhunhu hwake. Kuparara kwababa uye kuve amai kwakabatana nekuparadzwa kwedu kuva vanakomana nevanasikana.  —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000

Apedza izvi, anoenda padanho rinotevera: iyo kudzima kwemisiyano mune zvechirume nezvechikadzi. Zvino murume kana mukadzi ari a nyaya yekuda, uye nekudaro, murume nemukadzi ndizvo chaizvo “Zvakaenzana.” 

Kusiyanisa musiyano uripo pakati peve murume nemukadzi… zvinyoronyoro zvinosimbisa dzidziso dzisina kujeka idzo dzinotsvaga kubvisa kukosha kwese kubva pahunhu hwemunhukadzi kana hwevanhukadzi, sekunge ichi chaive chinhu cheuzvarirwo.  —PAPA BENEDICT XVI, WorldNetDaily, Nyamavhuvhu 30, 2006 

Asi iyi pfungwa yenhema uye yakaganhurirwa ye "kuenzana" haina kuganhurirwa kumurume nemukadzi; inodurukira mukunzwisisa kwakashata kwezvisikwa mukuva "Humane." Ndokunge, mhuka nezvirimwa zvinofanirwa kutariswa, kunyangwe zvakasiyana muchimiro uye nehungwaru hushoma, akaenzana zvisikwa. Muhukama uhu hwekufananidza, murume, mukadzi, mhuka - kunyangwe pasi nenharaunda - vanoenzana mukukosha murudzi rwe cosmic homogenization (uye dzimwe nguva, rudzi rwevanhu runotora zvishoma kukosha pamberi pechinhu, chiri mungozi.) 

Spain, semuenzaniso, yakapfuudza iyo Great Ape Project kuita mutemo, ichizivisa kuti chimpanzi uye gorira chikamu che "nharaunda yevakaenzana" nevanhu. Switzerland yakazivisa kuti chirimwa chimwe nechimwe chine "chiremera mukati" uye kuti "kudimbura" maruva emusango kukanganisa kukuru mutsika. Bumbiro idzva reEcuador rinopa "kodzero dzezvisikwa" dzakaenzana neya Homo sapiens. -Homo Sapiens, Kurasika, Wesley J. Smith, mukuru mudanho rekodzero dzevanhu uye bioethics yeiyo Discovery Institute, National Ongororo Pamhepo, April 22nd, 2009

Sezvo Mweya Mutsvene uchiyerera seRudo pakati paBaba neMwanakomana, saizvozvowo kubatana kwenhema kuno sunganidzwa ne "Kushivirira." Ipo ichichengeta kana kubatirira kune yekunze chimiro cherubatsiro, zvinowanzove zvisina rudo kwazviri zvakavakirwa pamanzwiro uye zvakashata pfungwa pane kuvhenekerwa kwechokwadi uye kufunga. Mutemo wepanyama nehunhu saka wakatsinhaniswa nepfungwa isinganzwisisike ye "kodzero." Nekudaro, kana chimwe chinhu chikatarisirwa sekodzero, chinofanirwa kuregererwa (kunyangwe kana kodzero yacho ichingo "gadzirwa" nemutongi kana kukumbirwa nemapoka evanokurudzira, zvisinei kana "kodzero" idzi dzichityora chokwadi nekufunga.)

Saka nekudaro, iyi yeUtatu yenhema haina rudo sekuguma kwayo, asi iyo ego: ndizvo iyo Shongwe yeBhabheri.

Hudzvanyiriri hwehukama huri kuvakwa husinga zive chinhu sechakajeka, uye chinosiya seyero yekupedzisira hapana chinhu asi iyo yega uye zvishuwo zvayo.  —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Kuvhura Homily kuConclave, Kubvumbi 18, 2004.

Pamusoro, mazwi anoshivirira, ane hunhu, uye akaenzana ndiwo mazwi anoratidzika kunge akanaka, uye anogona kuve akanaka. Asi Satani ndiye "baba venhema" uyo anotora izvo zvakanaka nekuzvimonyorora, nokudaro achiteya mweya kuburikidza kuvhiringidzika.

 

KUNYIKA YENYAYA 

Kana imwe iyi "utatu" yenhema ichibatana mune ese matatu maficha ayo, inogadzirira nzira ye a kubatana kwenhema izvo pachazvo zvinofanirwa kutariswa nekumanikidzwa. Chokwadi, hunhu chaihwo hweKushivirira ndewekuti haugone kutsungirira chinhu icho, munhu, kana chinzvimbo icho chinobata kune iyo pfungwa yehunhu mhedziso. Rugwaro runoti,pane Mweya waIshe, pane rusununguko." [2]2 Cor 3: 17 Zvakare, pane mweya waantikristu, pane kumanikidzwa. [3]cf. Dzora! Dzora! The kubatana kwenhema, kuwedzera ikozvino sechiitiko chepasirese, nekudaro, inogadzirira nzira iyo Anopesana naKristu anovimbisa izvozvo munhu mumwe nemumwe inofanirwa kuverengerwa. masimba ndiyo iri pasi peKushivirira; igundi yaAntikristu. - kwete rudo. Bhaudhi rimwe rakasununguka mumushini rinogona kuparadza mashandiro ese; Saizvozvowo, munhu wega wega anofanirwa kuve akarongeka uye akabatanidzwa mukubatana kwenhema - akasungwa uye anoenderana nerevo yezvematongerwo enyika, inova hutongi hwehutongi. 

Apocalypse inotaura pamusoro pemhiriri waMwari, chikara. Iyi mhuka haina zita, asi nhamba.

Mu [kutyisa kwemisasa yevasungwa], vanodzima zviso uye nhoroondo, vachishandura murume kuva nhamba, vachimuderedza kuita cog mumuchina mukuru. Munhu haasisiri anopfuura basa.Kuverengeka

Mumazuva edu, hatifanire kukanganwa kuti vakafanofananidzira remangwana renyika iro rine njodzi yekutora chimiro chimwechete chemisasa yevasungwa, kana mutemo wepasirese wemuchina uchigamuchirwa. Iyo michina yakavakwa inoisa mutemo mumwe chete. Zvinoenderana nepfungwa iyi, munhu anofanira kududzirwa ne kombiyuta uye izvi zvinogoneka chete kana zvichishandurwa kuva nhamba.

Chikara ichi chiverengero uye chinoshandurwa kuita manhamba. Mwari, zvisinei, ane zita uye anoshevedza nemazita. Iye munhu uye anotsvaga munhu wacho.  -Cardinal Ratzinger, (PAPA BENEDICT XVI) Palermo, Kurume 15, 2000 (iticic mine

Asi izvi hazvisi kubatana. Asi, ndizvo conformity.

Haisi iyo yekudyidzana kwepasi rose kwekubatana kweMarudzi ese, imwe neimwe iine yavo tsika, pachinzvimbo iko kudyidzana kwepasi kwekufanana kwehegemonic, ndiyo pfungwa imwechete. Uye ichi chete kufunga chibereko chekunyika. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

Sezvo chiKristu chakavakirwa parusununguko uye nebasa kuzvokwadi - uye ichi chiri icho chinosimudzira kubatana kwechokwadi - kubatana kwekunyepa kuchauya nekunze kwekunze. kufanana yerusununguko: chibatiso muzita rerugare. Hurumende yehudzvanyiriri icharuramiswa kuti iunze kubatana kwekunyepa kwe "zvakajairika" (kunyanya kana nyika iri mukusagadzikana kweTatu yeHondo Yenyika kana kukwira pasi penjodzi, yechisikigo kana yezvehupfumi.) Asi kubatana kwenhema kwakadarowo. rugare rwenhema.

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha husiku… Mbavha inongouya kuzoba nekuuraya nekuparadza. (1 VaTesaronika 5: 2; Johane 10:10)

Vakapodza ronda revanhu vangu zvishoma vachiti, Runyararo, rugare, apo pasisina rugare… Ndakagadza nharirire pamusoro pako, vachiti, Teererai kurira kwehwamanda! Asi ivo vakati, Hatidi kuteerera. Saka inzwai, imi marudzi, uye muzive, imi ungano, zvichaitika kwavari. Inzwa iwe nyika, tarira, ndiri kuunzira vanhu ava zvakaipa, zvibereko zvemazano avo, nekuti havana kuteerera mashoko angu; kana uri mutemo wangu, vakauramba.  ((Jeremiya 6:14, 17-19)

Anopesana naKristu achauya saizvozvo sembavha usiku hwa kuvhiringidzika. [4]cf. Manyepo Anouya

… Apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzenhema. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimirira kwedu nesimba redu, ipapo iye [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari.  -Akabatsirwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa kunoenda pamwe nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro che hunyengeri hwechitendero hunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. - Katekisimo weSangano reKatorike, n. 675

 

KEREKE YENHEMA

Ipapo kubatana kwekunyepa uku kuchave "kwese" - izwi rinobva muchiGiriki catholikos: "Katurike" - kuyedza morph uye kubvisa Chechi yechokwadi uye kubatana kwechokwadi umo zano raKristu richazadzikiswa.

Nekuti akatizivisa muhuchenjeri hwese nekunzwisisa chakavanzika chekuda kwake, zvichienderana nechinangwa chake chaakaisa munaKristu sehurongwa hwekuzara kwenguva, kubatanidza zvinhu zvese maari, zvinhu zviri kudenga nezviri pamusoro. pasi. (VaEfe 1: 9-10) 

Ndakaona vakajekeserwa maPurotesitendi, zvirongwa zvakavhenganiswa zvekubatanidzwa kwezvitendero, kudzvanyirirwa kwesimba repapa… Handina kuona Papa, asi bhishopi anokotama pamberi peAtari Yepamusoro. Muchiratidzo ichi ndakaona kereke ichibhombwa nedzimwe ngarava… Yakatyisidzirwa pamativi ese… Vakavaka kereke hombe, inoshamisira iyo yaizobvumidza zvitendero zvese nekodzero dzakaenzana… asi pachinzvimbo cheatari kwaingova nekunyangadza nekuparadza. Iyi ndiyo yaive kereke itsva kuva… —Akaropafadzwa Anne Catherine Emmerich (1774-1824 AD), Hupenyu neZvakazarurwa zvaAnn Catherine Emmerich, Kubvumbi 12, 1820

Pope Francis vanodana izvi kukanganisa kwezvavanotenda, mweya unowedzera wekuda nyika mukati meChechi, "chibereko chadhiyabhorosi." Achifananidza nguva yedu neiyo yevaHebheru vekare muBhuku raMaccabees, Baba Vatsvene vakayambira kuti tiri kuwira mu "mweya mumwechete wekuyaruka kufambira mberi".

Vanotenda kuti kuenda kumberi mune chero sarudzo kwakange kuri nani pane kuramba uine tsika dzekuvimbika… Izvi zvinonzi kuramba kutenda, hupombwe. Ivo havasi, kutaura zvazviri, kutaurirana mashoma mashoma; ivo kutaurirana iko iko iko kwehunhu hwavo: iko kutendeka kwaIshe. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

Nekudaro, isu tinofanirwa kuramba takamuka munguva dzino, kunyanya sezvatinoona vanhu vazhinji vachikweverwa mukunyengera kwekukanganisa. Nekuti panguva imwecheteyo, Chechi iri kuwedzera kupendwa se "magandanga" erunyararo uye e "nyika nyowani" inoshivirira. Nekudaro, zviri pachena kuti Chechi iri kuzosangana nekutambudzwa uko, pakupedzisira, kuchamuchenesa.

Chechi ichave diki uye ichafanirwa kutanga patsva zvakanyanya kana zvishoma kubva pakutanga. Haachakwanise kugara muzvivakwa zvizhinji zvaakavaka mukubudirira. Sezvo huwandu hwevateveri vake huchidzikira… Iye acharasikirwa neruzhinji rwemikana yake yemagariro… Sevanhu vadiki nzanga, [Chechi] ichaita zvido zvakakura zvikuru pachirongwa chenhengo dzayo imwe neimwe.

Zvichava zvakaoma kuenda kuChechi, nekuti kuita kwekujekesa nekujekesa zvinomudyira simba rakakosha. Zvinozoita kuti ave murombo uye zvomuita kuti ave Chechi yevanyoro… Maitiro acho achareba uye anonetesa sezvaive mugwagwa kubva mukufambira mberi kwenhema manheru ekutanga kweChimurenga cheFrance - apo bhishopi angafungidzirwa kuti akangwara kana akasekesa dzidziso uye akatomirira kuti kuvapo kwaMwari hakuna chokwadi ... Asi kutongwa kwekusefa uku kwapfuura. simba guru rinoyerera kubva kune yakanyanya mweya uye yakareruka Kereke. Varume mune zvakarongwa zvachose nyika vanozozviwana vasurukirwa zvisingaite. Kana vakatadza kuona Mwari zvachose, vanonzwa kutyisa kwehurombo hwavo. Ipapo vanozoona boka diki revatendi sechinhu chitsva chose. Vachazviona setariro iyo yavakatarirwa, mhinduro yavagara vachitsvaga muchivande.

Uye saka zvinoita sekune kwandiri kuti Chechi iri kusangana nenguva dzakaoma kwazvo. Dambudziko chairo harisati ratombotanga. Tichafanirwa kuvimba nekumukira kunotyisa. Asi ini ndine chokwadi chakaenzana nezve izvo zvichasara kumagumo: kwete Chechi yezvematongerwo enyika, iyo yatofa naGobel, asi Chechi yekutenda. Anogona kunge asisiri iro rinodzora simba rehukama kusvika padanho raakange ari kusvika nguva pfupi yadarika; asi achanakirwa nekutumbuka kutsva uye oonekwa semusha wemunhu, kwaachawana hupenyu netariro kupfuura kufa. —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kutenda uye Ramangwana, Ignatius Press, 2009 

Kutanga kuburitswa muna Ndira 4, 2007. Ini ndakagadzirisa ndikawedzera zvimwe mareferenzi pano.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Pazvose Zvinodhura
2 2 Cor 3: 17
3 cf. Dzora! Dzora!
4 cf. Manyepo Anouya
Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.