Iyo Yekupedzisira Revolution

 

Haizi nzvimbo tsvene iri munjodzi; ibudiriro.
Hakusi kusakundikana kungadzika; ikodzero dzevanhu.
Haisi Eucharist inogona kupfuura; rusununguko rwehana.
Hakusi kururamisira kwaMwari kungapera; ndiwo matare okururamisira avanhu.
Hakuzi kuti Mwari adzingwe pachigaro chake;
ndechokuti varume vangarasikirwa nechirevo cheimba.

Nokuti rugare panyika ruchauya chete kune vaya vanokudza Mwari!
Haisi Chechi iri mungozi, inyika!”
—Vanoremekedzwa Bhishopi Fulton J. Sheen
“Upenyu Hunokosha Kurarama” nhevedzano yeterevhizheni

 

Ini handiwanzo kushandisa zvirevo seizvi,
asi ndinofunga takamira pamusuwo weGehena.
 
—Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiri uye Chief Scientist

Yekufema uye Allergies kuPfizer;
1: 01: 54, Kutevera Sayenzi?

 

Kuenderera mberi kubva Iwo Masasa Maviri...

 

AT nguva ino yekupedzisira, zvave pachena kuti imwe "kuneta kweuporofita” yapinda uye vazhinji vari kungobuda - panguva yakaoma zvikuru.

Mumwoyo wehusiku tinogona kunzwa kutya uye kusachengeteka, uye tinomirira tisingashiviriri kuuya kwechiedza chamambakwedza. —POPE ST. JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki veNyika, XVII World Youth Day, n. 3; (cf. Isaya. 21:11-12) v Vatican.va 

Isu zvirokwazvo tiri mu“mwoyo wousiku,” mukati Vigil iyo inotangira Passion uye Kumuka kweChechi. Tiri kurarama Getsemane redu, Kusanganisira hope kunyange vadzidzi vakatendeka zvikuru. 

Ndiko kurara kwedu pamberi paMwari uko kunotitenderedza isu kusava nehanya nezvakaipa: isu hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendengi kune zvakaipa... 'kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona iro izere simba rehuipi uye vasingade kupinda muKushushikana kwake. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican Guta, Kubvumbi 20, 2011, General Vateereri

Sezvo muroori akanga anonoka, vose vakabatwa nehope ndokurara. ( Mateu 25:5 )

Asi Denga riri kutiyambira nekukurumidza patsva kuti vanamesiya vazhinji venhema nevaporofita venhema vamuka, uye vachanyengera. “Dai zvaibvira, kunyange vasanangurwa.” [1]Matt 24: 23 Humbowo hweizvi huri mukati Iwo Masasa Maviri kubuda. Kufanana navaApostora vekare, tingaedzwa kuti titi, “Chokwadi handisi ini” ndiani angakutengesai imi Ishe?![2]Mako 14: 19 Jesu anopindura achiti:

Rindai munyengetere kuti murege kupinda mumuedzo; Mweya unoda hawo, asi nyama ine utera. ( Mako 14:38 )

Nokuti mamesiya enyika zvino ari pakati pedu...

 

VaMesiasi Venyika

Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweiye Anopesana naKristu, pseudo-messianism iyo munhu anozvikudza nayo pachinzvimbo chaMwari naMesiasi wake akauya munyama. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 675-676

Katekisimu inoenderera mberi ichishora 'kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika “chakatsveyama” chehumesiya hwenyika.' Mutauri weCanada uye munyori ane mukurumbira, Michael D. O'Brien, anga achinyevera kwemakumi emakore emhando ye hudzvinyiriri zvino nokukurumidza kubuditsa:

Tichitarisa nezvenyika iripano, kunyangwe yedu "yedemokrasi", hatinga taure here kuti tiri kurarama mukati chaimo meiyi mweya wehukama hwenyika? Uye mweya uyu hauratidzwe here kunyanya muchimiro chezvematongerwo enyika, icho chinonzi neKatekisimo mumutauro wakasimba, "wakatsauka kwazvo"? Vangani vanhu munguva yedu ikozvino vanotenda kuti kukunda kwechakanaka pane chakaipa pasi pano kunozowanikwa kuburikidza neshanduko yemagariro kana shanduko yemagariro? Vangani vakakurirwa nekutenda kwekuti munhu anozozviponesa kana ruzivo rwakakwana nesimba zvashandiswa pane hunhu hwevanhu? Ndingafunga kuti huipi hwekunze uhwu hwazara pasirese nyika. - taura kuchechi yeSt. Patrick muOttawa, Canada, Gunyana 20, 2005

Izvi hazvisati zvaonekwa semubato wakaungana wevatungamiriri vekuMadokero, kamwe kamwe uye nerunyararo, vachimbundirana nepfungwa yeWorld Economic Forum (WEF), mubatsiri weUnited Nations ari kuronga Great reset kuburikidza ne "public-private kubatana."[3]paforum.org Kana paine anofunga kuti WEF imbatatisi diki, vanga vasina kuterera:

Uye saka ino inguva huru. Uye World Economic Forum… ichafanirwa kutamba kumberi uye nepakati basa mukutsanangura "Gadziridza" nenzira isina anozvidudzira zvisizvo: sekungotidzorera kwataive ... -John Kerry, aimbova United States Secretary of State; Iyo Huru Reset Podcast, "Kugadzirisazve Zvibvumirano zveMagariro muCrisis", Chikumi 2020

Chinangwa chikuru cheWEF, muchidimbu, ndeyemanyepo-mesiyasi umo munhu anogona kusvika kusafa.[4]paforum.org kuburikidza…

…kusanganiswa kwemuviri wedu, dhijitari yedu uye zvitupa zvedu. —Sachigaro Prof. Klaus Schwab, World Economic Forum, Kukwira kweAntichurch, 20:11 chiratidzo, rumble.com

Tingatadza sei kuona mune izvi mweya waAntikristu? Uyo "asina mutemo" ...

uyo anopikisa uye anozvikudza pamusoro pezvose zvinonzi mwari uye chinhu chinonamatwa, kuti azvigarise mutemberi yaMwari, achizviti ndimwari. ( 2 VaTesaronika 2:4 )

Iyo WEF chiono chakasimukira zvikuru ndiyo inonyanya kukosha kwehuzivi hwekupedzisira kwe naturalism: kudavira kuti zvinhu zvose zvinobva muzvinhu zvechisikigo nezvikonzero, uye tsananguro dzemweya kana kuti dzemweya hadzibatanidzwi. Zvechokwadi, "Mwari afa" akazivisa Yuval Noah Harari, mutungamiri wepamusoro kuna Klaus Schwab.[5]youtube.com Asi pane mumwe chipangamazano akakosha kuna Schwab - Freemason, Henry Kissinger uyo anotiwo nyika sezvatinoziva yapera:[6]Inzwa Schwab achireva Kissinger na10:59 mukati "The New World Order: Ndaifunga Kuti Ingori Dzidziso Yekurangana?"

Ichokwadi ndechekuti nyika haizombove yakafanana mushure mekoronavirus. Kuita nharo izvozvi nezve zvakapfuura zvinongoita kuti zviome kuzviita chii chinofanirwa kuitwa… Kugadzirisa zvinodiwa zvenguva ino kunopedzisira kwakabatanidzwa ne chiono chekudyidzana chepasi rose uye chirongwa… Ngano yekutanga yehurumende yemazuva ano iguta rakakomberedzwa nemasvingo rinodzivirirwa nevatongi vane simba… Vafungi vechiedza vakadzokorora pfungwa iyi, vachitaura kuti chinangwa chenyika iri pamutemo ndechekupa zvinodiwa nevanhu zvinokosha: kuchengeteka, kurongeka, kugara zvakanaka mune zveupfumi, uye kururamisira. Vanhu havakwanise kuchengetedza zvinhu izvi vari vega… Hutongi hwejekerere hwepasi rose hunoda kudaro dzivirira uye chengetedza hunhu hwavo hweChiedza... -The Washington Post, Kubvumbi 3, 2020

Vanonzwisisa nhoroondo vanoziva chaizvo zviri kurehwa naVaKissinger. Sezvandakaona mu Woke vs Awake:

The Enlightenment yaiva sangano rakazara, rakanyatsorongeka, uye rakatungamirirwa nehuchenjeri kubvisa chiKristu kubva munharaunda yemazuva ano. Yakatanga naDeism sechitendero chayo chorudzidziso, asi pakupedzisira yakaramba mirangariro yose inopfuura mifungo yaMwari. Pakupedzisira rwakava rudzidziso rwe“fambiro mberi yomunhu” uye “Mwarikadzi Wokufunga.” -Fr. Frank Chacon naJim Burnham, Kutanga Apologetics Vhoriyamu 4: Mapinduriro aungaita Vasingatendi uye maAva Matsva, peji 16

Yokupedzisira iteration nhasi ndiyo Mwarikadzi weSainzi uye Tekinoroji, chinova chiri chitendero chepamutemo chezvakasikwa - vaprista vakuru chete vanopfeka majasi erabhoritari pane hembe.

Panguva ino, zvisinei, vatsigiri vehuipi vanoita sevari kusangana pamwechete, uye vari kunetsekana nechisimba chakabatana, vachitungamirirwa kana kubatsirwa nesangano rakarongeka uye rakapararira rinonzi Freemasons. Vasingachaiti chakavanzika chezvinangwa zvavo, ivo zvino vava kumukira Mwari pachavo vasingatyi ... icho chinova chinangwa chavo chikuru chinozvimanikidza kuti chionekwe - ndiko kuti, kuparara kwehurongwa hwese hwechitendero nevezvematongerwo enyika hwenyika hunove nedzidziso yechiKristu. kugadzirwa, nekutsiviwa kwemamiriro ezvinhu matsva maererano nemafungiro avo, ayo nheyo nemitemo ichatorwa kubva zvechisikigo chete. —PAPA LEO XIII, Humanum GenusEncyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884

Uye zvechokwadi, "Kujekesa tsika" yakawana imwe mhedziso mukutaura kweCommunism, iyo Freemasons yakatanga.[7]“Communism, iyo vakawanda vaidavira kuti kugadzirwa kweMarx, yakanga yanyatsodzika mupfungwa dzeVaIlluminist [vakavhenekerwa] nguva refu asati aiswa pamihoro.” —Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, p. 101 

 

Rufu Rworusununguko

Nepo chiKomonisiti chezana ramakore rechi 20 chakashandisa chisimba mukuyedza kuumba nzanga yakaenzana, jackboots hazvidiwi nhasi. COVID-19 yakaunza nzira dzekuti vanhu vese vagone kushandiswa kuburikidza neruzhinji-media meseji, kuvharika kwepasirese, "vaccine passports", uye zvakanyanya kupfuura zvese, kutya. Ndiro raiva Chiito Chekutanga.

The Second Act ndiko “kuchinja kwemamiriro ekunze” — Communism ine heti yegirinhi. Ndiyo nzira iyo hupfumi hwenyika huchange huripo, uye huri kutogoverwa zvakare (kureva. akabiwa). 

Asi munhu anofanira kutaura zvakajeka kuti tinogoverazve of facto hupfumi hwenyika nemutemo wemamiriro ekunze. Zviri pachena kuti varidzi vemarasha nemafuta havazofariri izvi. Munhu anofanirwa kuzvisunungura kubva mukunyepedzera kuti mutemo wemamiriro ekunze pasi rose ndiwo mutemo wezvakatipoteredza. Izvi hazvinei nechekuita nemutemo wezvakatipoteredza zvakare… -Ottmar Edenhofer, International Panel on Climate Change yeChibvumirano cheParis, kumusika.com, Mbudzi 19, 2011

Saka, COVID-19 uye Climate Change ndidzo mbiru mbiri dzeGreat Reset uye fungidziro yeku masimba hupfumi nevanhu,[8]cf. Dzora! Dzora! vachivashandura kuva "hupfumi hwevanhu sechinhu."[9]cf. paforum.org Izvi zvinogoneka chete pamwero wepasi rose kuburikidza nepakati pebhanga redhijitari mari (CBDC) uye kurongedzwa kwehuwandu hwepasi kuita Digital ID,[10]cf. Kukuru Kukurira iyo WEF inodana "digital identity ecosystem."[11]paforum.org 

Musi waMbudzi 16, 2022, vatungamiriri venyika dzeG20 vakasaina a Declaration ndiko kufa kwerusununguko: chibvumirano chekuunza mapasipoti ekudzivirira uye zvitupa zvedhijitari yakasungirirwa kune kutengeserana nedzimwe nyika uye kufamba. 

Isu tinobvuma kukosha kwekugovana zviyero zvehunyanzvi uye nzira dzekuongorora, pasi peiyo IHR (2005), kufambisa nzendo dzepasirese dzisina musono, kudyidzana, uye kuziva mhinduro dzedhijitari uye dzisiri dzedhijitari mhinduro, kusanganisira humbowo hwemajekiseni… - "G20 Bali Leaders Declaration", Bali, Indonesia, Mbudzi 15-16, 2022 whitehouse.gov

Pakupera kwedocumentary yangu Kutevera Sayenzi?, masayendisiti navanachiremba vakanyevera kuti “ufakazi hwokubaiwa kwejekiseni” hwakadaro zvichida hwaiva ngozi yakakomba kurusununguko rwokurapa norwemunhu: 

Ingoitora kubva kwandiri, haudi mapasipoti ekudzivirira. Ivo hapana chavanopa kwauri kana chero mumwe munhu muhukama kune kuchengetedzeka. Asi ichapa, kune chero munhu anodzora dhatabhesi uye nemitemo, kutonga kwakazara pane zvese zvaunoita. —Dr. Mike Yeadon, aimbova VP wePfizer, kubva Kutevera Sayenzi? 58:31 mucherechedzo

Kana zvikazombovapo, saka ihwo husiku hwakanaka kunzanga, husiku hwakanaka kune sainzi, husiku hwakanaka kuvanhu. - Dr. Sucharit Bhakdi, Ibid; 58:48

Handikwanise kuzvitaura zvine simba zvakakwana, uku ndiko kuguma kwerusununguko rwevanhu kuMadokero kana chirongwa ichi chikaitika sezvakarongwa. —Dr. Naomi Wolfe, Ibid; 59:04

Pamusangano weWorld Government Summit uchangoburwa, nyanzvi munyaya dzezvehupfumi uye aimbove chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Pippa Malgren vakataura pachena kuti:

Tave padanho rekuchinja kunoshamisa kwatave kuda - uye ndichataura izvi ndakashinga - tave kuda kusiya tsika yechinyakare yemari uye accounting… Uye iyo accounting nyowani ndeye… digitaalinen. Zvinoreva kuva nerekodhi rinenge rakakwana re imwe neimwe transaction izvo zvinoitika muhupfumi, izvo zvinozotipa kujekesa kukuru kwezviri kuitika. Izvo zvakare zvinomutsa njodzi huru… — “Tagadzirira Kuva Nenheyo Yenyika Itsva Here?”, vhidhiyo yakabva kuWorld Government Summit, youtube.com

Rober Kiyosaki, mukuru wekudyara uye munyori webhuku rezvemari "Rich Dad, Poor Dad," anoyambira:

ICommunism mune yayo yakachena chimiro, kusikwa kweCBDC "Central Bank Digital Currency." Ramba Wakamuka. —Chikunguru 17, 2022; Twitter.com

Chokwadi, Agustin Guillermo Carstens, General Manager weBhangi reInternational Settlements, zvaive pachena kuti Central Bank Digital Currency (CBDC) ichava nesimba rekuona kuti ndiani anoshandisa mari, uye tekinoroji yekuona kuti ndiani asingaite. 

Iyo Central Bank ichave nekutonga kwakazara pamitemo nemirau inozoona mashandisirwo eiyo ratidziro yepakati yekubhanga kugona, uye zvakare isu tichava nehunyanzvi hwekusimbisa izvozvo. —Cf. rumble.com

Sei? Kuburikidza nekuunganidzwa kwedata pamunhu wese ari pasirese uye, nekudaro, "yemagariro kiredhiti mamakisi"….

 

Iyo yekupedzisira Lockdown

… Vatengesi vako vaive vakuru venyika, nyika dzese dzakatsauswa neako mishonga. (Zvak 18:23 izwi rechiGiriki rekuti “mishonga” kana kuita zvinodhaka)

“Varume vakuru venyika” vari seri kweiyi gadziriro yokuongorora yepasi rose vakabatanidzwa zvakananga neindasitiri yemishonga. Sekureva kwaAman Jabbi, akapedza kudzidza kuStanford uye nyanzvi yeSilicon Valley muhunyanzvi hwevhidhiyo uye kamera, akati wandei "philanthropists" anosanganisira Bill & Melinda Gates Foundation uye Rockefeller Foundation, vari kupa mari iyi "digital identity ecosystem." Mukuratidzira kunonakidza uye kushungurudza tekinoroji iripo yekuongorora vanhu, Jabbi anoyambira kuti mabhiriyoni emakamera nemidziyo "iri kuramba ichiona" pasirese yave kutounganidza data kune mumwe nemumwe wedu, kunyanya kuburikidza. kuzivikanwa kwechiso. 

Ukangotanga kunzwisisa kuti zvibodzwa zvavo zvekupedzisira ndezvipi, zvese nezve 24/7 yekutevera kwevanhu. Hunhu hwevanhu imhando yezvakakosha kuita mari mune ramangwana pamwe nezvisikwa. —Aman Jabbi, The David Knight Show, Zvita 8, 2022; 6:51, ivoox.com

Zvirokwazvo, akanyevera Pope Benedict XVI:

Bhuku raZvakazarurwa rinosanganisira pakati pezvivi zvikuru zveBabironi - mucherechedzo wemaguta makuru epasirese asina chitendero - chokwadi chekuti inotengeserana nemiviri nemweya uye ichivabata se Zvigadzirwa (cf. Zvak 18: 13).

Saka makamera uye kuzivikanwa kwechiso chikamu chakakosha cheIOT (Internet Yezvinhu), iyo inobva yabatanidzwa kuburikidza ne "gore" kune Artificial Intelligence algorithms. Saka chiso chako chinobva chave pasipoti yako, kana kuti ngatiti password kune kuvhura ID yako yeDhijitari… kutenga chikafu, kupinda pakombuta yako, kutumira mameseji - zvese zvichabva paDigital ID yako. Saka zvakanyanya, ijeri redhijitari riri kuvakwa kwaunofanirwa kuve nemvumo uye makiredhiti uye tokeni kune zvese. —Aman Jabbi, The David Knight Show, Zvita 8, 2022; 7:06, ivoox.com

Jabbi anotaura kuti "carbon footprint yako iri kupihwa patinenge tichitaura - uye kuti unaani, uye waunotaura naye, uye waunotaurirana naye, rudzii rwemawebhusaiti aunoshanyira, nezvimwewo. "Social score" yako iri kuverengerwa. munguva chaiyo sezvatinotaura, uye izvi zviri kuitika muAmerica uye kwese kwese pasirese. Mune mamwe mazwi, anoti, "Vari kutipa ese makarotsi - uye tsvimbo dziri kuuya. Uye kana zvimiti zvauya, hupenyu hauzofadzi chero munhu. [12]10: 30, ivoox.com

Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapunyuki. (1 VaTesaronika 5: 3)

Tichienderana nekufanotaura kwaAldous Huxley kwe“mumusasa wevasungwa usingarwadzise nzanga yese,”[13]cf. Iwo Masasa Maviri Jabbi anowedzera kuti izvi zvinoonekwa mune anonzi "akangwara maguta":

Guta rakangwara ishoko rakanaka kune isingaonekwe, yakavhurika musasa wevasungwa… kwavanoda kudzikamisa kufamba kwevanhu uye kuita kwevanhu… Ndicho chinangwa chenguva refu. —Ibid; 11:16

Ichaitwa mapurisa, anodaro, kwete nevanhu, asi chakagadzirwa njere. Mukupera kwa2022, Jabbi anoti kuchave nemakamera nemidziyo inosvika bhiriyoni makumi maviri inogona kurekodha nekuronda mafambiro evanhu - kubva kumakamera ekutarisisa kuenda kumidziyo yakangwara yatinotakura. Hungwaru hwekunyepedzera hune simba hwatovepo huchashandiswa kuongorora mafambiro ako, kukuzivisa iwe kuburikidza nekuzivikanwa kwechiso, kuronda uye kudzora chaizvo zvaunotenga, uye kutarisa kuti unodarika sei kabhoni tsoka yetsika kana kutadza kusangana nemamiriro ako ekudzivirira. Mwenje we LED uri kubuda mumaguta unoshandiswawo nezvombo, anodaro Jabbi, uye ma drones achashandiswa kusimbisa mutemo.

Hurukuro yakawedzerwa naAman Jabbi… inovhura maziso zvinoshamisa:

 

Zvakazarurwa Zvakaziviswa Here?

Tichitendeukira zvakare kuna Zvakazarurwa, chiratidzo chaJohane chinorondedzera kuti a mufananidzo chechikara chakasikwa chine upenyu “hwakafuridzirwa” machiri uye izvozvo “mufananidzo wechikara waigona kutaura uye [waigona] kuita kuti munhu akanga asingachinamate aurayiwe.”[14]Rev 13: 15 Uyu “mufananidzo wechikara” ungava ungwaru hwokugadzira here? Vamwe vanoti hungwaru hwekugadzira (kureva. software “inofunga” senge munhu) inokwanisa kuve nemanzwiro (kureva. software inonzwa nemanzwiro uye kuona senge munhu) ikozvino yave kugona.[15]www.tourpayer.xom AI ichashandiswa kusabvisa uye kucheka chero munhu asingaenderane neDigital ID uye "social chibvumirano"[16]paforum.org - kare kuitika kuChina.

Uchaita sei, kukakavadzana nemuchina?… Kana michina yangokwanisa kukuvharira kunze, wava mudambudziko rakadaro. Uye isu tiri kumhanyisa takananga ikoko nekushayikwa kukuru kwehanya. —Dr. Jordan Peterson, Sky News Australia, Mbudzi youtube.com; tarisa chikamu ichocho pano

MuNigeria, semuenzaniso, kubviswa kwemari kumaATM kwakaganhurirwa kumadhora makumi mana nemashanu pazuva “kuitira kukurudzira kushandiswa kwemari yedhijitari yebhanga guru reNigeria (CBDC).”[17]neworleanscareer.com  Nenzira iyi, avo "vasinganamate" - kureva. kuzvipira kudhijitari ecosystem - ichabviswa pamari yavo yedhijitari uye kunyimwa chaizvo izvo zvinodikanwa zvehupenyu (zvese "kuitira zvakanaka," hongu).

… ani nani akanga asingainamate [ai]urayiwa. [18]Rev 13: 15

Sezvo G20 yakazivisa kuti Central Bank Digital Currency ichasungirirwa kune "uchapupu hwekudzivirira", vista itsva yekunzwisisa kwe "chiratidzo chechikara" yakabuda. Kungava kusavimbika munjere kana kusiri kusava nehanya pamweya panguva ino kusanzwa mashoko aSt. John nenzeve itsva:

Chakamanikidza vanhu vese, vadiki nevakuru, vapfumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kupihwa mufananidzo wakadhinda pamaoko avo ekurudyi kana pahuma dzavo, kuti pasave neanogona kutenga kana kutengesa kunze kweiye aive nemufananidzo wakasimbiswa wechikara zita kana nhamba yakamirira zita rayo. (Zva 13: 16-17)

Tekinoroji nyowani yakabuda panguva yedenda inoenderana nekukwanisa kwe "mufananidzo wakadhindwa" wakasungirirwa pakukwanisa kwemunhu "kutenga kana kutengesa" zvichienderana nemamiriro avo ekudzivirira:

Kune vanhu vari kutarisira zvirongwa zvekudzivirira nyika munyika dzichiri kusimukira, vachiona kuti ndiani akabayiwa nhomba uye riinhi riine basa rakaoma. Asi vaongorori veMIT vanogona kunge vaine mhinduro: vagadzira inki inogona kuiswa mukati meganda pamwe chete nemushonga wacho pachayo, uye unongoonekwa uchishandisa yakakosha smartphone kamera kamera uye sefa. -FuturismZvita 19, 2019; cf. ucdavis.edu

Sezvineiwo, inki isingaoneki inogona kushandiswa inonzi “Luciferase, ”A bioluminescent kemikari kutumirwa kuburikidza"quantum dots” izvo zvinosiya “mucherechedzo” usingaonekwe wekubaiwa kwako uye rekodhi yeruzivo.[19]statnews.com Handisi kuti ichi ndicho “chiratidzo”; asi vanhu havasati vambova pedyo zvine ngozi zvakanyanya nekuturikirwa chaiko kwechikamu ichi cheMagwaro. 

Saka ikozvino kugona kuita chivavarirwa chinangwa cheurongwa hwadhiyabhorosi uhu - "kureva, kuparara zvachose kwehurongwa hwese hwechitendero" - hunoonekwa.[20]PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884 Iyi itsva "social contract"[21]paforum.org izvo WEF nevamanikidzi vavo vari kuisa, uye izvo zvichange zvakasungirirwa pakuwana kwako kudhijitari ecosystem, kutevedzera "maitiro" avo. Izvi zvinosanganisira, semuenzaniso, "kodzero" yepasi rose yehutano hwekubereka (chirevo chekubvisa pamuviri nekudzivirira pamuviri),[22]unomen.org; ohchr.org kugamuchirwa kwe "wanano" yengochani,[23]cf. manilatimes.net uye ichave "mhosva kune vanhu" kupikisa kuramba mararamiro eLGBT.[24]cf. livel-net.com Mune mamwe mazwi, kana iwe uchida kutora chikamu munharaunda, ndoda kudya, kubvuma kwako kwehunhu uhu kuchave kwemukati. Yakadaro "yedzo yemaitiro", yakatoitwa muCanada,[25]cf. Justin Akarurama ndiyo fungidziro yerufu chitendero rusununguko.

Zvichida zvino tinogona kuona chikonzero nei St. Johane akanyevera kuti avo vanosarudza “rugare nechengeteko” zvenhema zvetsika yechikara netsika—izvo zvakafanana nokuramba kutenda—vacharasikirwa noruponeso rwavo.

Utsi hwomoto unovatambudza huchakwira nokusingaperi-peri, uye hapazovi nezororo masikati nousiku kuna avo vanonamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira chiratidzo chezita racho. ( Zvakazarurwa 14:11 )

Ndine chokwadi chekuti vazhinji vari kuzununguswa nezvavachangobva kuverenga, vachishamisika kuti “Tinofanira kuita sei?” Pamwe uri kudzokorora mazwi anoti:

Ndianiko angaenzaniswa nechikara kana ndiani angarwa nacho? ( Zvakazarurwa 13:4 )

Zvizhinji pane izvo mune inotevera fungidziro…

 

Zvakafanana Kuverenga

Chimurenga!

Yenyika Dzepasi Pose

Iyo Hukuru Shanduko

Mwoyo weNew Revolution

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

Mbeu yeMbeu Yeiyi Shanduko

Shanduko Zvino!

Mweya weChimurenga uyu

PaEvha yeRevolution

Nhau Dzenhema, Real Revolution

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

Kana Chikominizimu Chidzoka

Revolution mune Chaiyo-Nguva

Anopesana naKristu Mazuva Ano

Iyo Counter-Shanduko

Kuchinja kweMoyo

 

Ndatenda zvikuru neminamato yenyu nerutsigiro:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 24: 23
2 Mako 14: 19
3 paforum.org
4 paforum.org
5 youtube.com
6 Inzwa Schwab achireva Kissinger na10:59 mukati "The New World Order: Ndaifunga Kuti Ingori Dzidziso Yekurangana?"
7 “Communism, iyo vakawanda vaidavira kuti kugadzirwa kweMarx, yakanga yanyatsodzika mupfungwa dzeVaIlluminist [vakavhenekerwa] nguva refu asati aiswa pamihoro.” —Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, p. 101
8 cf. Dzora! Dzora!
9 cf. paforum.org
10 cf. Kukuru Kukurira
11 paforum.org
12 10: 30, ivoox.com
13 cf. Iwo Masasa Maviri
14 Rev 13: 15
15 www.tourpayer.xom
16 paforum.org
17 neworleanscareer.com
18 Rev 13: 15
19 statnews.com
20 PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884
21 paforum.org
22 unomen.org; ohchr.org
23 cf. manilatimes.net
24 cf. livel-net.com
25 cf. Justin Akarurama
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , .