Iko Kukura Kwakakura

 

IZVI svondo rapfuura, "izwi zvino" kubva ku2006 rave riri pamberi pepfungwa dzangu. Ndiko kusangana kwemasisitimu mazhinji epasi rose kuita imwe, ine simba rinotyisa. Ndiyo iyo St. John akadana kuti "chikara". Mugadziriro ino yepasi rose, inotsvaka kudzora zvinhu zvose zvoupenyu hwavanhu—kutengeserana kwavo, kufamba kwavo, utano hwavo, nezvimwe zvakadaro. — St. John anonzwa vanhu vachichema muchiratidzo chake… 

Ndiani angaenzaniswa nechikara kana ndiani angarwa nacho? (Zvak. 13: 4) 

Nezvechikara ichi, muprofita Danieri akanyora kuti:

... pane zvandakaratidzwa usiku ndakaona mhuka yechina, yaityisa, yaivhundutsa, uye ine simba guru; yakanga ina meno makuru esimbi, yakadya nokupwanya, nokutsika-tsika zvakanga zvasara netsoka dzayo. ( Dhanieri 7:7 )

Isu tave pedyo zvakanyanya nedanho rekupedzisira: mari yedhijitari umo mari yako yemapepa nemari ichave isina basa. Mune ino itsva sisitimu, iwe unenge uine Digital ID. Yakasungirirwa kune iyi ID ichave maakaundi ako ekubhangi, nhengo, kiredhiti kiredhiti yemagariro, uye zvakanyanya kukosha, mamiriro ehutano. Kana iwe uchida kutenga girosari kubva kuchitoro cheko, enda kuchitoro chemishonga, kana kutenga peturu, iwe unozoda iyi yedhijitari. Zvakadaro, kana chimiro chako che “jekiseni” chisiri chemazuva ano, kana kuti magariro ako akaderera (kureva kuti wakataura uchipokana nepfungwa yevakadzi kana kubvisa pamuviri, semuenzaniso), unogona kuona kuti kuwana maakaundi ako kwakavharwa kudzamara watevedzera. . Zvese zviri munzvimbo ikozvino kune ino system. Inopenya. Hazvidzivisiki. Ndezvedhiyabhorosi. 

Mune mameseji kumuoni weItaly Gisella Cardia svondo rino, Mukadzi wedu anoti: “Zvese zvagadzirira,” uye "Zvino nguva yehondo yasvika: wakabereka munhu asina Mwari, wakabvumira chidhori kupinda panzvimbo yaMwari muChechi uye wakachinamata panzvimbo yake." 

Chidhori ichi chii? Vamwe vangati ndizvo Pachamama uye kunamatwa kwezvikomo zvetsvina - "Amai Pasi" - zvakaitika mumagadheni eVatican ...sakaramende rechisere“)… uye vamwe vangangotenda kuti mweya wekuramba kutenda wabata a chikamu chehierarchy vari kusimudzira hurongwa hwakatsveyama… Ndizvo “chifananidzo” Mukadzi wedu anoti, inova inotangira kuna Antikristu iye pachake:

Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai nemutowo upi neupi; nokuti zuva iro harisviki, kana kumukira kusati kwatanga kuuya, uye munhu wokutsauka aratidzwe, mwanakomana wokurashika, iye anopikisa nokuzvikudza pamusoro pevanonzi vamwari kana chinhu chinonamatwa, kuti agare pachigaro chake. mutembere yaMwari, achizviti ndiye Mwari. ( 2 VaTesaronika 2:3-4 )

Kure sei nguva ino? Hatizivi kunze kwekuti tinoona Magiya Makuru echikara ichi avharirwa. Chasara ndechekuti muchina wedhiabhori uyu utange kutenderera nepakati peseti yematambudziko…

 

Izvi zvinotevera zvakaburitswa muna Zvita 10, 2006…

 

"IT yave kuda kupera. ”

Ndiwo mazwi akarira mumoyo mangu vhiki ino apo pandakafunga nezvekuchinja kukuru kubva kuEvhangeri muNorth America mumasvondo mashoma apfuura. Iwo mazwi akaperekedzwa nemufananidzo wevakawanda michina ine magiya. Iyi michina - yezvematongerwo enyika, yezvehupfumi, uye yemagariro, inoshanda pasi rese - yanga ichimhanya yakazvimirira kwemakumi emakore, kana asiri mazana emakore.

Asi ndaiona mumoyo mangu kusangana kwavo. michina yese irimo, kuda kuita mesh mune mumwe Global muchina unonzi "Utsinye. ” Iyo meshing ichave isina musono, yakanyarara, isina kucherechedzwa. Anonyengera.

 

Muchina waMwari

Panguva imwecheteyo, Ishe vakatanga kundizarurira counter-plan:  Mukadzi Akapfeka Zuva (Rev 12). Ini ndaive ndakazara nemufaro nenguva yakazopedzwa kutaura Ishe, zvekuti zvirongwa zvemuvengi zvaiita kunge minuscule mukuenzanisa. Manzwiro angu ekuora mwoyo uye pfungwa yekusava netariro yakanyangarika semhute mangwanani ezhizha.

Hongu, Kristu ari kuuya… uye Chitsitsinho cheMukadzi chinotenderera ( Gen. 3:15 ).

Usatsamwiswa nevanoita zvakaipa; usagodora vanoita zvakaipa. Vanokurumidza kusvava souswa; vachasvava semuriwo mutema. Vimba naJEHOVHA uite zvakanaka kuti ugare munyika ugare wakachengeteka… Isa nzira yako kuna Jehovha; vimba kuti Mwari achaita uye achaita kuti kuvimbika kwako kupenye semambakwedza, nekusimbiswa kwako semasikati

Nyarara pamberi paJehovha; mirira Mwari. Usatsamwiswa nevanobudirira, kana nevano rangana zvakaipa. Vanoita zvakaipa vachaparadzwa, asi avo vanomirira Jehovha vachagara nhaka yenyika.

Vakaipa vanovhomora minondo yavo; Vanosunga huta hwavo kuti vawisire pasi varombo navanomanikidzwa, Kuti vauraye avo vane nzira yakarurama; Mapakatwa avo achaboora mwoyo yavo; uta hwavo huchavhuniwa.

Ndakaona zvisakarurama zvisina tsitsi, semisidhari inobudirira. Pandakapfuura zvakare, iwo akange aenda; kunyange ndakatsvaka, havana kuwanikwa ... Ruponeso rwavakarurama runobva kuna Jehovha, utiziro hwavo panguva yenhamo. Jehovha anovabatsira uye anovanunura, anovanunura uye anovaponesa kubva kune vakaipa, nekuti vanovimba naMwari. (Pisarema 37)

 

Zvakafanana Kuverenga

Iko Kukuru Meshing - Chikamu II

Kuisa Bazi Kumhino dzaMwari

Anopesana naKristu Mazuva Ano

 

 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged .