Nguva Yekusateerera Kwevanhu

 

Inzwai, imwi madzimambo, munzwisise;
dzidzai imi vatongi venyika!
teererai imwi mune simba pamusoro pavazhinji;
uye ishe pamusoro pamarudzi mazhinji.
Nokuti makapiwa simba naShe
uye uchangamire neWekumusoro-soro,
iye achanzvera mabasa ako, nokucherekedza mano ako.
Nokuti kunyange maiva vashumiri voumambo hwake.
hauna kutonga zvakarurama,

uye akasachengeta murayiro.
kana kufamba maererano nezvinodiwa naMwari.
Achauya kuzokurwisa zvinotyisa uye nokukurumidza.
nokuti kutonga kwakaomera vanokudzwa;
Nekuti anozvininipisa acharegererwa netsitsi... 
(Nhasi Kutanga Kuverenga)

 

IN nyika dzinoverengeka pasi rose, Remembrance Day kana Veterans' Day, musi wa11 Mbudzi kana pedyo, rinoratidza zuva rakapfava rekufungisisa nekutenda nekuzvipira kwemamiriyoni emasoja akapa hupenyu hwavo achirwira rusununguko. Asi gore rino, mhemberero dzicharira dzisina maturo kune avo vakaona rusununguko rwavo ruchipera pamberi pavo.

Kune avo mamiriyoni akabirwa zvokurarama nazvo, kurambidzwa kuita mabhizimisi emunharaunda, kunyimwa rubatsiro rwezvokurapa, uye kusarurwa nevavakidzani vavo nokuda kwokungoshandisa kodzero dzavo dzokuramba rubatsiro. nzira yekuedza yekurapa iyo yakakuvadza zvakakomba mamiriyoni uye yakauraya zviverengero pasi rose.[1]cf. Mitero  

Kune avo makumi ezviuru zvesainzi nevarapi vakasaina zviziviso zvakawanda gore rapfuura vachishora kudzvanya kwehurumende nemasangano ezvekurapa 'kurambidza varapi kubvunza kana kuita nharo chero ipi kana yese yezviyero zvakatemerwa kupindura COVID-19',[2]kubva ku canadianphysicians.org zvakadai se:

  • "Kuzivisa kweCanada Vanachiremba veSainzi uye Chokwadi" zvinopesana ne1) Kuramba kweScientific Method; 2) Kutyora kweChipikirwa chedu chekushandisa Evidence-Based Medicine kune varwere vedu; uye 3) Kutyorwa kweBasa reMvumo Yakaziviswa.
  • "Chirevo cheVarapi - Global Covid Summit" yakasainwa nevarapi nemasaenzi vanopfuura zviuru gumi nezviviri nemazana manomwe kubva munaGunyana 12,700 vachishora akawanda akatemerwa marongero ekurapa se 'mhosva dziri kurwisana nevanhu'.
  • "Yakakura Barrington Chiziviso" yakasainwa nevarapi vanopfuura 44,000 15,000 uye masayendisiti XNUMX XNUMX ezvokurapa uye ezveutano hweveruzhinji vachida kuti 'Vaya vasina panjodzi vanofanira kubva vangobvumirwa kuti vatangezve kurarama sezvavanogara.'

Uye pakupedzisira, kune avo vakaongororwa nevezvenhau vane huwori vakatengwa-uye-vakabhadharwa nekuda kwekuyedza kugovera data rakakosha nesainzi zvinopesana nerondedzero, kana kutaura nyaya dzavo dzekukuvadzwa kwavakaitwa.[3]semuenzaniso. Nyika yeCovid; Covid Victims uye Research Group 

Izvo zvataurwa pamusoro apa mhedzisiro yehurumende dzenyika dzakawanda dzisiri kungobvumira kutsikwa kwerusununguko rwemunhu uye kodzero dzekuzvarwa nadzo, asi kutanga kudzika mitemo isina kururama inotyora kodzero yekushanda, yerusununguko rwekufamba uye kushamwaridzana - zvese pasi pemureza we " denda” rine mwero wekupona unopfuura 99%.[4]Hedzino zera-yakatemerwa nhamba dzeInfection Fatality Rate (IFR) yechirwere cheCCIDID-19, ichangobva kuumbwa naJohn IA Ioannides, mumwe weane mukurumbira bio-statisticians pasi rose.

0-19: .0027% (kana mwero wekupona we 99.9973%)
20-29 .014% (kana mwero wekupona we 99,986%)
30-39 .031% (kana mwero wekupona we 99,969%)
40-49 .082% (kana mwero wekupona we 99,918%)
50-59 .27% (kana mwero wekupona we 99.73%)
60-69 .59% (kana mwero wekupona we 99.31%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1
Mugumisiro wacho ndewokuti mhuri, nzanga, uye marudzi zviri kupatsanurwa. Ndeipi nguva apo kusateerera kwevanhu - chiito chekuramba mutemo usina kururama - kuva basa retsika? 

Rugwaro nedzidziso yeKaturike zvinobvuma basa revagari vemo rokuteerera zviremera zviri pamutemo munyika dzavo: “Kudzai vose, idai nzanga, ityai Mwari, kudzai mambo,” akanyora kudaro St.[5]1 Peter 2: 17 Uye nezvemitero, Jesu akati, “Ipai Kesari zvaKesari uye kuna Mwari zvaMwari.”[6]Matt 22: 21 Zvisinei, 

Chiremera hachiwani kodzero yacho yetsika kubva kwairi. Haufaniri kuzvibata nenzira yokudzvinyirira, asi unofanira kuita zvinhu nokuda kwezvakanaka zvavose sesimba retsika rakavakirwa parusununguko uye pfungwa yokuva nomutoro: Mutemo wavanhu une hunhu hwemutemo kusvikira kutambanuko yaunowirirana nechikonzero chakanaka, uye nokudaro unowana. kubva pamurayiro usingaperi. Nekuda kwekusakwana kwechikonzero chakanaka kunonzi mutemo usina kururama, uye nekudaro hauna chimiro chemutemo serudzi rwemhirizhonga. 

Chiremera chinoshandiswa zviri pamutemo chete kana chichitsvaga zvakanakira boka rinobatanidzwa uye kana chichishandisa nzira dzetsika dzekuchiwana. Kudai vatongi vaizodzika mitemo isina kururama kana kuti kutora matanho anopesana nenheyo yetsika, gadziriro dzakadaro dzaisazosungwa nehana. Muchinoitika chakadaro, chiremera chinoputsika chose chose uye chinoguma nokubatwa zvisina kufanira kunonyadzisa. -Catechism yeChechi yeKatorike, nos. 1902-1903

"Vakuru vezvematongerwo enyika vanosungirwa kuremekedza kodzero dzinokosha dzevanhu,” rinoenderera mberi richidaro.[7]kwete. 2237 Saka, kana izvi zvatyorwa:

Mutemo usakarurama hausi mutemo zvachose. —St. Augustine, PaKusarudza Kwemahara Kwekuda, Bhuku 1, § 5

Apo maruramiro anokosha anoparadzwa, apo “zvakanaka zvavose” zvinenge zvisingachashandiswi (pasinei neparadziro yeHurumende ichiomerera neimwe nzira), kusateerera kwavagari vemo kunova kusati kuchingova bedzi chisarudzo asi chinhu chinokosha. 

Mugari wemo anosungirwa muhana kusatevera mirairidzo yezviremera zvehurumende kana ichipesana nezvinodiwa nenhevedzano yetsika, kukodzero dzinokosha dzavanhu kana kuti dzidziso dzeEvhangeri. Kuramba kuteerera zviremera zvehurumende, apo zvavanoda zvichipesana neizvo zvehana yakarurama, zvinowana kururamiswa kwako mumusiyano uri pakati pokubatira Mwari nokubatira nzanga yezvamatongerwe enyika. Naizvozvo dzorerai kuna Kesari zvinhu zvaKesari, uye kuna Mwari zvinhu zvaMwari. “Tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu” (Mabasa 5: 29): Kana vagari vemunyika vari pasi pekudzvinyirirwa kwechiremera chehurumende chinodarika kugona kwacho, havafanire kuramba kupa kana kuita zvavanokumbirwa negwara nezvakanaka zvavose; asi zviri pamutemo kwavari kudzivirira kodzero dzavo vamene uye idzo dzevagari biyavo pakushandiswa zvisina kufanira kwechiremera ichi mukati memiganhu yomutemo wechisikigo nomutemo wevhangeri. -CCC, n. 2242

Svondo rapfuura, kuverenga kweMisa kwemazuva ese kwakatidana kuti tifungisise Kuverenga Mutengo yekutevera Jesu neVhangeri. Nhasi, kune “madzimambo” mazhinji anorwisana nemitemo yaMwari—varume navakadzi vanodzora simba ravo pamapoka uye avo “vasina kutonga zvakarurama, kana kuchengeta murayiro.” Manheru ano eZuva Rekurangarira, isu tinofanirwa kunyatso kufungisisa nezve mutengo wakabhadharwa nechaunga kuti tisununguke - rusununguko rwatakatora seruremekedzo uye tiri kumanikidzwa kudzivirira zvakare ... kana kuzvipira kune vadzvinyiriri venguva yedu. 

Tongerai mhaka dzavarombo nenherera;
    ruramisira vanotambudzika navanoshayiwa.
Sunungurai varombo navarombo;
    varwirei paruoko rwowakaipa.
(Nhasi Pisarema)

 

88 ane makore ekuCanada murume aive nerusununguko rwakawanda muUSSR neGermany…

 

Nhengo yeEU muParamende, Christine Anderson, anozvidza zvisungo zvisirizvo…

 

Dr. Julie Ponesse, professor weCanadian ethics, vakadzingwa basa nekuramba kubaiwa jekiseni rekumanikidzira...

 

Zvakafanana Kuverenga

Kufambira mberi kweTotalitarianism

Muvengi Ari Mukati Masuwo

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

Kukwidza kuMabhishopi eKatorike kuti vashandise masimba avo ehunhu kushora rusaruraganda rwezvekurapa: Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike 

 

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mitero
2 kubva ku canadianphysicians.org
3 semuenzaniso. Nyika yeCovid; Covid Victims uye Research Group
4 Hedzino zera-yakatemerwa nhamba dzeInfection Fatality Rate (IFR) yechirwere cheCCIDID-19, ichangobva kuumbwa naJohn IA Ioannides, mumwe weane mukurumbira bio-statisticians pasi rose.

0-19: .0027% (kana mwero wekupona we 99.9973%)
20-29 .014% (kana mwero wekupona we 99,986%)
30-39 .031% (kana mwero wekupona we 99,969%)
40-49 .082% (kana mwero wekupona we 99,918%)
50-59 .27% (kana mwero wekupona we 99.73%)
60-69 .59% (kana mwero wekupona we 99.31%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1

5 1 Peter 2: 17
6 Matt 22: 21
7 kwete. 2237
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , .