Hupapa hausi Papa Mumwechete

Sachigaro waPeter, St. Peter's, Roma; Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

 

KUPEDZA kupera kwevhiki, Pope Francis akawedzera kune iyo Acta Apostolicae Sedis (zvinyorwa zvezviito zvapapa) tsamba yaakatumira kuna Bhishopi veBuenos Aires gore rapfuura, vachivabvumidza zvekutevedzera yeKudya Kwekunzwisisa kwevakarambana uye vakaroorazve zvichibva padudziro yavo yegwaro repasodhodhi, Amoris Laetitia. Asi izvi zvave kungoshandira kuwedzera mvura yemadhaka pamusoro pemubvunzo wekuti kana kwete Pope Francis ari kuvhura musuwo weChidyo kuvaKaturike vari mumamiriro ehupombwe.

Chikonzero ndechekuti # 6 yemabishopu 'nhungamiro inoratidza kuti, kana vaviri vakaroorazve (pasina kurambidzwa) uye vasingaregererwe pabonde, mukana wekutsvaga maSakaramende ungangodaro uchikwanisika kana paine zviyero zvinoderedza basa uye mhosva. ' Dambudziko riripo chaizvo pakuti munhu, uyo anoziva kuti vari pachimiro chechivi chekufa, vasina chinangwa chekuchinja mamiriro iwayo, vanogona kuramba vachiwana maSakaramende eReconciliation neEucharist. Nhungamiro yeMabhishopi haipe mienzaniso chaiyo yemamiriro ezvinhu 'akaomarara' akadaro. 

Tichifunga hunhu hweichi "chiito chepamutemo" chaFrancis uye kusanzwisisika kwezvose zviri zviviri zvekutevedzera uye Amoris Laetitia, Thomas Pink, purofesa weuzivi paKing's College London anoti, zvichipa gwaro reMabhishopi…

… Hazvina kunyatsojeka, hazviite zvimiro zvekusakanganisa, uye zvinouya pasina tsananguro inoenderana nehukama hwayo nedzidziso yapfuura, "hazvigone" kumanikidza maKaturike kuti vatende chero chinhu chisingaenderane nezvakadzidziswa neChechi kusvika pari zvino uye ndinosungirwa kutenda. ” -Katurike Herald, Nyamavhuvhu 4, 2017

SaDan Hitchens weiyo Katurike Herald inotaura mune inozorodza inoremekedza chinyorwa:

Chechi pasi pemazera yakadzidzisa kuti avo vakarambana uye vakaroorazve, kana vari muhukama hwepabonde, havagone kuwana Chirairo. Uchaiwana mu Vanababa veChechi; mu kudzidzisa yaVaPapa St Innocent I (405) naSt Zachary (747); munguva pfupi yapfuura zvinyorwa yaPope St John Paul II, Benedict XVI uye Ungano yeDzidziso yekutenda. Zvese kudzidzisa zveChechi nezvechivi, muchato uye Yukarista zvingadai zvakanzwisiswa neavo vaikurudzira kuti vabvise vanoita zvepabonde vakarambana uye vakaroorazve paKomuniyoni. Ichi chavewo chikamu chepfungwa dzechiKaturike: kurambidzwa kwacho kunongotaurwa nezvako nevanofarira ve G. K. Chesterton uye Msgr. Ronald Knox (1888-1957) sedzidziso yeKaturike, uye hakugone kuve nekusahadzika kwakawanda kuti kana ukatora musande asina kujairika kubva munhoroondo yeChechi ukavabvunza izvo zvinodzidziswa neChechi, ivo vanokuudza zvakafanana. —Ibid. 

Dzidziso iyoyo yakajekeswa zvakare naPapa St. John Paul II mune rake reApostora Kurudziro Familiaris Consortium:

Chechi inosimbisa maitiro ayo, ayo akavakirwa paRugwaro Rutsvene, rwekusabvuma kuEucharistic Communion vanhu vakarambana vakaroorazve. Havasi kukwanisa kubvumirwa ipapo kubva pachokwadi chekuti mamiriro avo nemamiriro ehupenyu zvinopesana zvinopesana mubatanidzwa werudo pakati paKristu neChechi uyo unoratidzwa uye unoitwa neEucharist. Kunze kweizvi, pane chimwe chikonzero chakakosha chevafundisi: dai vanhu ava vakagamuchirwa kuEucharist, vakatendeka vaizotungamirirwa mukukanganisa nekuvhiringidzika maererano nedzidziso yeChechi pamusoro pekusagadzikana kwemuchato.

Kuyananiswa musakaramende reKupfidza iro raizarura nzira kuEucharist, kunogona kupihwa chete kune avo, vachitendeuka nekutyora chiratidzo cheSungano uye nekuvimbika kuna Kristu, vakagadzirira nemoyo wese kuita nzira yeupenyu isiri iyo. Yakareba mukupesana nekusadzikama kwemuchato. Izvi zvinoreva, mukuita, kuti kana, nekuda kwezvikonzero zvakakomba, senge semuenzaniso kurera kwevana, murume nemukadzi vasingakwanise kugutsa chisungo chekuparadzana, ivo "vanozvitorera basa rekugara mukondinendi yakazara, ndiko kuti, kurega zviito zvakakodzera kune vakaroora. -Familiaris Consortio, "On Basa reMhuri yechiKristu Munyika Yemazuva Ano ”, n. 84; v Vatican.va

Izvi zvese kutaura izvozvo hupapa hausi papa mumwe…. 

 

Izvi zvinotevera kutanga kuburitswa Kukadzi 2nd, 2017:

 

THE Upapa hwaPapa Francis ndehumwe hwakavezwa kubva pakutanga kusvika nemakakatanwa mushure mekukakavara. Nyika yeKaturike - zvirokwazvo, nyika yose - haina kujaira manyorerwo emurume iye zvino akabata kiyi dzeUmambo. Papa John Paul II anga asina kusiyana muchishuwo chake chekuva pamwe uye pakati pevanhu, achivabata, kudya navo, uye kunonoka varipo. Asi musande wapapa ainyatsotaura chaizvo pese paaitaura nyaya dzine chekuita ne "kutenda nehunhu", sezvaive Benedict XVI.

Hazvina kudaro mutsivi wavo. Papa Francis haatyi kutora chero mubvunzo kubva kunhepfenyuro, kusanganisira avo vari kunze kwemvumo yeChechi pazvinhu zve "rutendo uye hunhu", uye vazvitaure nemazwi akawandisa, uye dzimwe nguva, nemifungo yakavhurika. Izvi zvakamanikidza vateereri vazhinji, ini pachangu ndakabatanidzwa, kuti ndive nechokwadi chekuti mamiriro ese epfungwa dzake anotorwa mukufungwa. Dzimwe nguva izvi zvinoreva kuenda pamusoro peanopfuura kubvunzurudzwa, homily, kana gwaro repapa. Asi inofanira kupfuura ipapo. Chero dzidziso yaBaba Vatsvene fanira kusvibiswa uye kunzwisiswa muchimiro chedzidziso yese yeKaturike inonzi Tsika Tsvene, iyo yakatorwa kubva ku "dhipoziti yekutenda."

Nekuti hupapa haazi papa mumwe. Iri izwi raPeter mukati memazana emakore.

 

Izwi raPetro

Hutungamiriri hwaPope hwakadzika midzi muMagwaro Matsvene apo Jesu akazivisa kuna Petro ega kuti ndiye “dombo” raAizovakira Kereke Yake pariri. Uye kuna Petro ega, Akapa "kiyi dzehumambo."

Asi Peter akafa, nepo Humambo husina kufa. Uye saka, "hofisi" yaPeter yakapihwa kune imwe, semahofisi e zvose Vaapositori mushure mekufa kwavo.

Mumwe ngaatore hofisi yake. (Mabasa 1: 20)

Izvo zvakatsiirwa ava vateveri zvaive kutambidza "kutenda kwevaapositori", zvese zvakapihwa Jesu kuvaApostora, uye ku…

… Mirai makasimba uye batisisai tsika dzamakadzidziswa, nemuromo wekutaura kana netsamba yedu. (2 VaTesaronika 2:15; cf. Mateu. 28:20)

Makore akapindana, Chechi yekutanga yakakura nekunzwisisa kusingazununguki kuti vaive vachengeti veKutenda, kwete vavaki vayo. Uye nekutendiswa ikoko, kwakawedzerawo kunzwisiswa kwakadzama kwebasa rakakosha remuteveri waPetro. Zviripo, izvo zvatinoona muChechi yekutanga hakusi kukwidziridzwa kwemurume mumwe nemumwe, asi kwe "chigaro" kana "chigaro chaPeter." Mukupera kwezana ramakore rechipiri, bhishopi weLyons akati:

… Tsika iyo kereke huru kwazvo, yechinyakare, uye inozivikanwa zvikuru, yakatangwa nekusimbiswa kuRoma nevaapositori vaviri vaikudzwa zvikuru Peter naPauro, yakatambirwa kubva kuvaapositori… Chechi yega yega inofanirwa kunge ichienderana nekereke iyi [muRoma] nekuti yehukuru hwayo hwakatanhamara. -Bhishopi Irenaeus, Kupesana neKupokana, Bhuku III, 3: 2; Vanababa vekare vechiKristu, p. 372

Achibvisa muApostora wekutanga uye "mukurumbira", St. Cyprian, bhishopi weCarthage, akanyora kuti:

Zviri pa [Peter] kuti Iye anovaka kereke, uye kwaari iye kwaakapa makwai kufudza. Uye kunyangwe iye achigadza simba ku vaapositori vese, zvakadaro akatanga chigaro chimwechete, nokudaro achimisikidza nesimba raKe mavambo uye mucherechedzo wehumwe hwekereke… hukuru hunopihwa Peter uye zvinojekeswa kuti kunongova nekereke imwe chete nechigaro chimwe… kana murume haabatiriri kuhumwe hwaPeter, anofunga here kuti achakabata kutenda? Kana iye achisiya Sachigaro waPeter uyo chechi yakavakirwa pamusoro pake, achine chivimbo here chekuti ari mukereke? - "Pa Kubatana kweChechi yeKaturike", n. 4;  Kutenda kweMadzibaba Ekutanga, Vol. 1, mapeji 220-221

Kunzwisiswa kwakajairika kwehukuru hwehofisi yaPeter kwakatungamira kuSt Ambrose zvine mutsindo achiti, "Pane Peter, kune chechi," [1]"Mhinduro pane Mapisarema", 40:30 uye St. Jerome - nyanzvi huru yemubhaibheri uye mushanduri - kuzivisa kuna Papa Damasus, "Ini handitevere mumwe semutungamiriri kunze kwaKristu chete, saka saka ndinoda kuramba ndakabatana muchechi newe, ndiko kune sachigaro waPeter . Ndinoziva kuti padombo iri chechi yakavambwa. ” [2]Tsamba, 15: 2

 

Izwi raPetro NDIMWE CHETE

Zvakare, Madzibaba eChechi akabva angozvibatanidza neSachigaro waPetro, uye nokudaro, mukubatana nemurume aiva nechinzvimbo ichocho.

… Pope haana kufanana neChechi yese, Chechi inesimba kudarika Pope mumwechete anotadza kana munyengeri. —Bhishopi Athansius Schneider, Gunyana 19, 2023; onepeterfive.com

Saka:

Papa haasi mambo akasarudzika, ane pfungwa nezvishuwo zviri pamutemo. Pane kusapindirana, hushumiri hwapapa ndiye anovimbisa wekuteerera kuna Kristu neshoko Rake. —PAPA BENEDICT XVI, Homily waMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune

Ndokureva izvo kunyangwe papa inogona kuchinja izvo zvakatorwa kubva ku "dhipoziti yekutenda", yakaratidzwa munaKristu, uye yakapihwa kuburikidza nekutevera kwevapositori kusvika nhasi uno.

Cardinal Gerhard Müller ndiye Prefect for the Ungano yeDzidziso yekutenda (chinyorwa: kubvira izvi zvakanyorwa, abviswa pachigaro ichi). Iye mukuru wedzidziso weVatican, rudzi rwemuchengeti wesuo uye enforcer yedzidziso yeChechi yekubatsira machechi ega ega kuchengetedza dzidziso uye kubatana kwekutenda. Mubvunzurudzo yemazuva ano ichisimbisa kusachinja kweSakaramende reMuchato nezvose zvarinoreva, akadaro….

… Hakuna simba kudenga kana pasi, kana mutumwa, kana papa, kana kanzuru, kana mutemo wemabhishopi, une masimba ekuuchinja. -Katurike Herald, Kukadzi 1, 2017

Izvo zvinoenderana nedzidziso dzeMakanzuru eVictoria I neVictoria II:

Pontiff weRoma nemabhishopi, nekuda kwehofisi yavo uye nekukomba kwenyaya iyi, vanozvishingairira nekushinga pabasa rekubvunza nenzira dzese dzakakodzera muchizaruro ichi uye nekutaura kwakakodzera kune zvirimo; ivo havatenderi, zvisinei, vanobvuma chero zveruzhinji zveruzhinji zvine chekuita nechipo cheumwari chekutenda. --Vatican Council I, Mufundisi aeternus, 4; Vatican Council II, Lumen Gentium, kwete. 25

… Kunyangwe isu kana mutumwa anobva kudenga akaparidza [kwamuri] imwe evhangeri isiri iyo yatakaparidza kwamuri, ngaave akatukwa! (VaGaratiya 1: 8)

Icho chirevo chinobva chaonekwa pachena. Chero mubvunzo wekududzirwa kweshoko repapa rine chekuita nenyaya dzekutenda nehunhu hunofanira kugara uchiitwa kuburikidza nerevo yeChitsvene Tsika- iro izwi risingagumi, repasirese uye risingakundike raKristu rinonzwika mukubatana zvose vatsivi vaPeter na pfungwa fidei "Kune vanhu vese, apo, kubva kumabhishopi kusvika kwekupedzisira kwevakatendeka, vanoratidza kubvumirana kwese kwese munhau dzekutenda uye tsika." [3]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 92

… Pontiff weRoma haataure chirevo se munhu akavanzika, asi anotsanangudza nekudzivirira dzidziso yechitendero chechiKatorike semudzidzisi mukuru weKereke yepasirese… —Vatican Council II, Lumen Gentium, kwete. 25

Mumashoko aPapa Francis:

Papa, muchirevo chechinyorwa ichi, haasi iye ishe mukuru asi mutariri mukuru - "muranda wevaranda vaMwari"; garandi yekuteerera uye kuenderana kweChechi mukuda kwaMwari, kuEvhangeri yaKristu, uye kuNhepfenyuro yeChechi, kuisa parutivi zvishuwo zvese zvemunhu, kunyangwe achiitwa - nekuda kwaKristu Pachezvake - "mukuru Mufundisi uye Mudzidzisi wevose vakatendeka ”uye kunyangwe vachinakidzwa" nesimba guru, rakazara, nekukurumidza, uye nesimba revanhu vese muChechi ". —PAPA FRANCIS, achivhara hurukuro paSynod; Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

Ichi ndicho chikonzero iwe uchaona, kunyanya muzvinyorwa zvepapa zvemazana emakore apfuura, vanapapa vachitaura kune vakatendeka mune chisazitasingwi "isu" pane kuti "Ini". Nekuti ivo vari kutaura, zvakare, nezwi revatangiri vavo. 

 

ZVINOITIKA KURUOKO

Nekudaro, Cardinal Müller anoenderera mberi, achitsanangura pamusoro pePope Francis 'ichangoburwa Apostolic Kurudziro pamusoro pemhuri newanano izvo zviri kukonzera kukakavara munzira yekuti mabhishopi akasiyana siyana vari kuzvidudzira izvi maererano nekubvumira vakarambana uye vakaroorazve kuti vagamuchire Chidyo:

Amoris Laetitia inofanira kududzirwa zvakajeka maererano nedzidziso yese yeChechi… hazvina kunaka kuti mabhishopi mazhinji ari kuturikira Amoris Laetitia maererano nenzira yavo yekunzwisisa dzidziso dzaPope. Izvi hazvienderane nemutsara wedzidziso yeKaturike. -Katurike Herald, Kukadzi 1, 2017

Sezvo dudziro kana dudziro yedzidziso iri "kubatana-pamwe nekuiswa kwekutenda", Second Vatican Council yakadzidzisa kuti, pakati pemabasa e Mabhishopi ayo "kuparidza Vhangeri ane kudada uye nzvimbo" kuitira "kuzivisa mafungiro [evatendi] uye kutungamira maitiro avo", ivo vanofanira kutarisa avo vavanotarisira uye “Dzinga zvikanganiso zvese zvinotyisidzira boka ravo.” [4]cf. Vatican Council II, Lumen Gentium, N. 25 Uku ndiko kufona chaiko ose Katurike kuve mushandi uye mutariri akatendeka weShoko raMwari. Iko kudaidzira kuzvininipisa nekuzviisa pasi paJesu anova "Muchinda wevafudzi" uye "dombo repakona repamusoro" reChechi. [5]cf. Vatican Council II, Lumen Gentium,n. 6, 19 Uye izvi zvinosanganisira kuzviisa pasi pemaitiro echechi eChechi ayo akabatana nedzidziso.

Kune vese mabhishopi vane basa rekusimudzira nekuchengetedza kubatana kwekutenda nekusimudzira kurayirwa kwakajairika kuChechi yese… —Vatican Council II, Lumen Gentium, kwete. 23

Sekuona kwedu mabhishopi munzvimbo dzakasiyana dzepasi anotanga kududzira Amoris Laetitia munzira dzinopikisana, zvinogona kutaurwa nenzira kwayo kuti tiri kutarisana ne "dambudziko rechokwadi." Cardinal Müller akayambira nezve "kupinda mune chero chibharo chinogona kuunza kusanzwisisana" achiwedzera kuti:

"Aya ndiwo masayendisiti: Shoko raMwari rakajeka uye Chechi haibvume kuroorwa kwehukama." Basa revapristi nemabhishopi, saka, "Haisi iyo yekukonzera kuvhiringidzika, asi yekuunza kujekesa." -Chirevo chenyika yeKaturike, Kukadzi 1, 2017

 

FRANCIS ANOENDA MBERI

Mukupedzisa, takatarisana sezvatiri nepapa izvo zvisingawanzo kuita sevamwe vangangodaro, kukanganisa ndiko kuvhunduka sekunge "dombo" riri kupunzika. NdiJesu, kwete Petro, ari kuvaka Chechi.[6]cf. Mat. 16:18 NdiJesu, kwete Petro, uyo akavimbisa kuti "magedhi egehena" haazokunda pairi.[7]cf. Mat. 16:18 NdiJesu, kwete Petro, akavimbisa kuti Mweya Mutsvene achatungamira Chechi “Muchokwadi chose.”[8]cf. Johani 16:13

Asi izvo Jesu haana kuvimbisa ndezvekuti nzira yacho yaizove nyore. Kuti zvaizosununguka pa "vaporofita venhema"[9]cf. Mat. 7:15 uye mhumhi dzakapfeka “hanzu dzemakwai” dzaizoshandisa mabhindauko ekunyengedza vazhinji.[10]cf. Mat. 24:11

… Kuchave nevadzidzisi venhema pakati penyu, vanozounza dzidziso dzinoparadza uye kunyange kuramba Tenzi akavanunura, vachizviunzira kuparadzwa nekukurumidza. (2 Petro 2: 1)

Asi chenjerera zvakare kune avo vari kudyara kusawirirana kunopesana naPapa Francis. Kune vazhinji vane chinangwa chakanaka "vanochengeta" maKatorike avo vakatora chinzvimbo chekutarisa chero chinhu chinotaurwa naFrancis pasi pekufungirwa (ona Mweya Wekufungira). Izvi zvine njodzi, kunyanya kana zvikaburitswa zvisina hanya. Chinhu chimwe chete kukwidza kunetseka mumweya werudo nechido chekuwana nzwisiso yakajeka uye kujekesa. Icho chimwewo kungoshoropodza pasi pechifukidzo chekutsvinya uye kutsoropodza. Kana Pope ari kudyara nyonganiso nemazwi ake sekureva kwevamwe, kupfuura vazhinji vari kudyara kusawirirana nekugara uchinge wakashata kuna Baba Vatsvene.

Kune zvese kukanganisa kwake kana zvivi zvake, Pope Francis anoramba ari Vicar waKristu. Anobata makiyi ehumambo- uye hapana Kadhinari mumwe chete akamusarudza akataura zvimwe (kuti sarudzo dzapapa dzaive dzisipo). Kana chimwe chinhu chaanotaura chisina chokwadi kwauri, kana kutoratidzika kunge chiri kupesana nedzidziso dzeChechi, usakurumidza kufunga kuti ndizvo zvazviri (ini kare ndakapa mienzaniso yakakwana yekuti midhiya mikuru yakanganisa sei kana kuumbazve Mashoko a pontiff). Zvakare, ramba muyedzo wekukurumidza kuburitsa kushungurudzika kwako paFacebook, mumakomenti, kana pane foramu. Asi, ramba wakanyarara uye kumbira Mweya Mutsvene kuti ukupe kujekesa usati wataura.

uye kunyengetera kuna Baba Vatsvene. Ini ndinofunga zviri panzvimbo yekuratidzira kuti hapana kana chimwe chete chakavimbika chiporofita muMagwaro kana kubva kuna Our Lady icho chinoti, rimwe zuva, hofisi yaPeter haifanire kuvimbwa. Asi, anotidaidza kuti tinamatire Papa nevafudzi vedu vese uye kuti tirambe takabatana takabatana kutsigira nekudzivirira chokwadi.

Uye izvo zviri nyore kuita sezvo chokwadi chakapfuudzwa, kwete nepapa mumwe, asi kuburikidza neuyo hofisi yepapa, Sachigaro waPeter, uye nemabhishopi aya mukudyidzana naye… mumakore 2000 emakore asina kunyorwa akanyorwa uye nemuromo Tsika.

The Papa, Bhishopi weRoma nomutsivi waPeter, “ndiye zvisingaperi uye manyuko anooneka uye hwaro hwekubatana kwemabhishopi nekambani yese yevakatendeka. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 882

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Papalotry?

Papa Francis uyo!… Nyaya Pfupi

Papa Francis uyo!… Chikamu II

Francis, uye Kuuya Passion kweChechi

Kunzwisisa Francis

Kusanzwisisa Francis

Papa Mutema?

Chiporofita chaSt. Francis

Chirevo cheVashanu Mapapa uye Chikepe Chikuru

Kutanga Rudo Kwakarasika

Sinodi neMweya

Iwo Mashanu Kururamisa

Kuedzwa

Mweya Wekufungira

Mweya wekuvimba

Namata Zvakawanda, Taura Zvishoma

Jesu Muvaki Akachenjera

Kuteerera kuna Kristu

Mutsara Mutete Pakati Petsitsi neKunyengeraChikamu IPart II, & Chikamu III

Kuipa Kwetsitsi

Mbiru mbiri uye The New Helmsman

Papa Anogona Kutitengesa?

 

  
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

 
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 "Mhinduro pane Mapisarema", 40:30
2 Tsamba, 15: 2
3 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 92
4 cf. Vatican Council II, Lumen Gentium, N. 25
5 cf. Vatican Council II, Lumen Gentium,n. 6, 19
6 cf. Mat. 16:18
7 cf. Mat. 16:18
8 cf. Johani 16:13
9 cf. Mat. 7:15
10 cf. Mat. 24:11
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.

Comments dzakavharika.