Iyo Yakasimba Delusion

 

Kune mashoma psychosis.
Zvakafanana nezvakaitika munharaunda yeGerman
pamberi uye munguva yeHondo Yenyika II kupi
zvakajairika, vanhu vakadzikama vakashandurwa kuita rubatsiro
uye "kungotevera mirairo" mhando yemafungiro
izvo zvakakonzera kuurayiwa kwevanhu.
Ndiri kuona izvozvi paradigm imwe chete ichiitika.

–Dr. Vladimir Zelenko, MD, Nyamavhuvhu 14, 2021;
35: 53, Stew Peters Ratidza

Ndizvo kushungurudza.
Zvichida iri boka reurosis.
Icho chinhu chakauya pamusoro pepfungwa
yevanhu pasi rese.
Chero zviri kuitika zviri kuitika mu
chidiki chitsuwa muPhilippines neIndonesia,
musha mudiki mudiki mu Africa neSouth America.
Izvo zvakafanana - zvauya pamusoro penyika yese.

—Dr. Peter McCullough, MD, MPH, Nyamavhuvhu 14, 2021;
40: 44,
Maonero pane denda, Episode 19

Zvakaita gore rapfuura zvakandivhundutsa kusvika pakati
ndeyekuti pamberi pechinhu chisingaonekwe, chinoratidzika kunge chakakomba kutyisidzira,
hurukuro ine hungwaru yakabuda nepahwindo…
Kana tichitarisa kumashure panguva yeCOVID,
Ini ndinofunga zvichaonekwa seimwe mhinduro dzevanhu
kune kutyisidzira kusingaonekwe munguva yakapfuura kwakaonekwa,
senguva yekunyongana kukuru. 
 

—Dr. John Lee, Pathologist; Vhura vhidhiyo; 41: 00

Misa yekugadzira psychosis… izvi zvakafanana nehypnosis…
Izvi ndizvo zvakaitika kuvanhu veGermany. 
—Dr. Robert Malone, MD, muvambi we mRNA vaccine tekinoroji
Kristi Leigh TV; 4: 54

Ini handiwanzo kushandisa zvirevo seizvi,
asi ndinofunga takamira pamusuwo weGehena.
 
—Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiri uye Chief Scientist

Yekufema uye Allergies kuPfizer;
1: 01: 54, Kutevera Sayenzi?

 

Kutanga kuburitswa Mbudzi 10th, 2020:

 

PANO zviri zvinoshamisa zvinhu zviri kuitika mazuva ese izvozvi, sekutaura kwaIshe Wedu kuti vaizoita: padyo nepatinosvika kuna Jehovha Ziso reDutu, iyo inokurumidza iyo "mhepo dzekuchinja" ichave iri ... zvakanyanya kukurumidza zviitiko zvikuru zvinowira nyika mukupanduka. Rangarira mazwi emuoni weAmerica, Jennifer, kuna Jesu waakati kwaari:

Vanhu vangu, nguva ino yenyonganiso ichawanda chete. Kana zviratidzo zvikatanga kubuda senge mota dzemabhokisi, ziva kuti iyo nyonganiso inongowanda nayo. Namata! Namatai vadikani vana. Munamato ndizvo zvinokuchengetedza iwe uye zvichakutendera iwe nyasha yekudzivirira chokwadi uye kutsungirira munguva dzino dzemiyedzo nekutambura. - Jesu kuna Jennifer, Mbudzi 3, 2005

Zviitiko izvi zvichauya kunge mabhokisi enhabvu ari panjanji uye zvinotsemura pasi rese ... chikamu chichawanda. —April 4, 2005

Izvo zvinhu zvinokurumidza kuenda, iko kuwanda kuvhiringidzika kuriko (ona Inokurumidza Kuuya Izvozvi)… Kunyanya a upofu hwepamweya riri kufukidza nyika. Chokwadi, vanhu vatanga kuona zvakaipa sezvakanaka uye zvakanaka sekuipa. Ivo vanotora chokwadi sengano uye fungidziro sechokwadi. Izvo zvinonzwisisika zvinodaidzwa kunzi "zano rekupangana" nepo rangano dzechokwadi dzichigamuchirwa "kuitira zvakanaka." Uye hapana kufunga navo zvachose. Sezvo mumwe munhu akataura munguva pfupi yapfuura, 

Zvinoita sekunge pfungwa dzavo dzakapambwa. Dzakangoita semakamuri asina chero madhoo kana mahwindo, uye madziro acho haapindike. Zvinoita sekunge vanoda nyasha kubva kuna Mwari kuti vazive chokwadi chaicho. 

Chii chiri kuitika? 

 

MUNYANYA KUSIMBISA

Mugore rimwe chete rakagashirwa mazwi iwayo naJennifer kubva kuna Jesu, ndaityaira ndiri ndega kuBritish Columbia, Canada, ndichienda kukonzati yangu yaitevera, ndichinakidzwa nekuona nzvimbo, ndichifunga, pandakangoerekana ndanzwa mumoyo mangu mazwi anoti:

Ndasimudza restrainer.

Ndakanzwa chimwe chinhu mumweya mangu chakaoma kutsanangura. Kwakaita sokunge kuti kuvhunduka kwakapfuura napasi — sokunge chinhu munzvimbo yemweya yakanga yasunungurwa. Asi ndakavhiringidzwa. Ndakanga ndisingazive kuti izwi iri rairevei.

Saka husiku ihwohwo mukamuri yangu yemotel, ndakabvunza Ishe kana izvo zvandakanzwa zvaive muMagwaro, nekuti izwi rekuti "restrainer" rakanga risingazivikanwe kwandiri. Ndakatora bhaibheri rangu ndokuvhura ndakananga kuna 2 VaTesaronika 2: 3. Ndakatanga kuverenga:

Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai neipi nzira; nekuti zuva iro haringauye, kunze kwekunge kumukira kwatanga kuuya, uye munhu wekusateerera mutemo akaratidzwa, mwanakomana wekuparadzwa, uyo anopikisana nekuzvikwidziridza pamusoro pezvose zvinonzi mwari kana chinhu chinonamatwa, zvekuti anogara pachigaro Tembere yaMwari, achizvizivisa kuva Mwari… Uye unoziva kuti chii kudzivisa iye zvino kuitira kuti aratidzwe munguva yake. 

Ehe, shaya yangu yakarova pasi pandakaverenga iro izwi. Mune mamwe manzwi, “munhu asingateereri mutemo” kana Antikristu asati adzivirirwa, nguva yekusateerera mutemo yaizouya, kupandukira… a chimurenga. Iyo yekare Douay-Rheims Bhaibheri rine chinyorwa chinonzwisisa chezasi pane izvi. 

Kumukira uku [kuramba kutenda], kana kudonha, kunowanzo nzwisiswa, nemadzibaba ekare, kwekumukira kubva kuhushe hweRoma, hwakatanga kuparadzwa, Antichrist asati auya. Zvinogona, pamwe, kunzwisiswa zvakare nezve kumukira kwenyika zhinji kubva kuChechi yeKaturike uko, muchidimbu, kwakaitika kare, nenzira yaMahomet, Luther, nezvimwe uye zvinogona kufungidzirwa, zvichave zvakawandisa mumazuva waAntikristu. — Mashoko ari pana 2 VaT. 2: 3, BDSC: Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi, Baronius Press Limited, 2003; p. 235

Pano, tinoona zvinhu zviviri zvemudziviriri zvakabata kumashure kwaAntikristu: a zvematongerwo enyika chimiro, "humambo hweRoma"; uye a zvokunamata chimiro, "Chechi yeKaturike", yakasimbiswa napapa. Chokwadi, Humambo hweRoma mushure mekushanduka kuita chiKristu hwakange hwakanyatsobatana neCatholic sezvo Evhangeri yakashandura mamiriro eEuropean uye mberi. Saka, St. John Newman akatsanangura kuti:

Zvino simba rinodzivisa iri [rinowanzo] gamuchirwa sehushe hweRoma… Ini handipe kuti humambo hweRoma hwaenda. Kure nazvo: humambo hweRoma hunoramba huripo nanhasi… Uye sezvo nyanga, kana hushe, zvichiripo, sezvazviri, nekudaro hatisati taona kupera kwehushe hweRoma. - Akakomborerwa Kadhinari John Henry Newman (1801-1890), Nguva dzaAntikristu, Mharidzo 1

Asi ikozvino, ne Kuuya Kudonha kweAmerica (ndiani angangodaro ari "amai" vehumambo uhu — maona Chakavanzika Bhabhironi) uye Bharaki raPeter ikozvino muchokwadi Chikepe Chikuru, "muvharidzi" anenge abviswa zvizere. Mune meseji yazvino kune muchechi akabvumidzwa neCosta Rican, Luz de Maria, St. Michael Mutumwa mukuru anoti:

Vanhu vaMwari, namatai: zviitiko hazvinganonoki, chakavanzika chekusarurama chichaonekwa mukushayikwa kweKatechon. —November 4, 2020, washingtoniowa.com

Katechon — izwi rechiGiriki rinoshandurwa kuti "restrainer" Kana zvirizvo, saka chikamu chechipiri chenyevero yaSt. Paul chinofanirawo kunge chiri pakuona:

Kuuya kweasina mutemo nemabasa aSatani kuchave nesimba rose uye nezviratidzo zvekunyepedzera nezvishamiso, uye nehunyengeri hwakaipa kune avo vari kuzoparara, nekuti vakaramba kuda chokwadi uye kuti vaponeswe. Naizvozvo Mwari anotumira pavari a kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vese vapomwe vasina kutenda chokwadi asi vakafara mukusarurama. (2 VaTesaronika 2: 9-11)

Zvirokwazvo, mune iwo iwo meseji, St. Michael anoti,

Hunhu hwakanyoroveswa mumhute gobvu iro huipi hwapararira pamusoro pevanhu kuti vasaone kunaka, asi vachizoramba vachifamba nenzira yemamireity inotungamira kuti vawire mukubatwa naDhiabhori. Vanhu vaMwari vanoramba vachienda kunhema kwakavanzwa sekunaka nekuda kwemunhu. 

Mazuva matatu gare gare mune imwe chikamu chenyika, Mukadzi Wedu akati kumuoni weItari, Gisella Cardia:

… Sezvauri kuona, ino inguva yekuvhiringidzika kukuru, apo zvakaipa zvakavanda kuseri kwekunyepedzera kwenhema; iwe unofanirwa kutarisisa: famba pamwe chete naJesu uye uzvidye pamwe neIzwi rake kuti uponeswe. Vana, vadiki vangu, ivo vanozoedza kuita kuti iwe utende kuti zvese zviri kuitirwa zvakanaka, asi ndipo chaipo pakavanzwa muyedzo wadhiyabhorosi - ziva. —November 7, 2020; washingtoniowa.com

Iwo mazwi, kwandiri, akasimbisa “zvino izwi” Ishe rave kutaura mumoyo mangu kwevhiki dzinoverengeka — kuti zvinhu zvizhinji zviri kuuya izvozvi zvichaitwa “Kuti tibatsirwe” - mitemo “inosungirwa”, ganhuriro, zvisungo, kukiyiwa… zvese "zvakanaka". Asi uku kunyengera; inozopedzisira yakanangana nezvinodaidzirwa neUnited Nations nevatungamiriri vepasirese Iyo huru resetInosanganisira iko-kuzadza-kuparara kwehurongwa hwazvino kuitira kuti ugadzire imwe nyowani-asi, ino nguva, isina Judha-wechiKristu Mwari. Icho chingori chiCommunism chepasi rose mune ngowani nyowani. 

Uye ruzhinji ruchatambira izvi, tenda izvi- uye vanyengerwe zvachose.

Ndiani angaenzaniswa nechikara kana ndiani angarwa nacho? (Zvak. 13: 4)

Muri kutopupura izvi izvozvi, hama nehanzvadzi. Izvo zvave kutoitika izvo, nekutenda kuna Mwari zvinoreva, iyo Eastern Gate iri Kuvhura nekuda kwekukunda kweMoyo Musina Kuchena waMaria. 

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pe kupandukira uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. —Msgr. Charles Pope, "Ndidzo here Bhandi dzekunze dzeKutongwa kuri kuuya?", Mbudzi 11, 2014; Blog

 

KUFUNGWA KWAKASIMBA

Takanyeverwa. Muranda waMwari Sr. Lúcia weFatima akataura nezve iyi inouya "kunyengera kwakasimba" nenzira yake, achiidaidza "dhayabhori kusagadzikana": 

Vanhu vanofanirwa kudzokorora Rosary mazuva ese. Mukadzi Wedu akadzokorora izvi mune ake ese mashura, sekunge kuti anotigadzirira isu pamberi nguva dzino dze dhayabhori kusagadzikana, kuitira kuti tirege kuzvinyengera isu pachedu nedzidziso dzenhema, uye kuti kuburikidza nemunamato, kukwidziridzwa kwemweya wedu kuna Mwari hakungaderere…. Uku kukanganisa kwekudhiabhori kunopinda munyika nekutsausa mweya! Izvo zvakakosha kuti umire pamberi payo… -Sista Lucy, kushamwari yake Dona Maria Teresa da Cunha

Ndinoda kumira uye kusimbisa zvakataurwa naSr.Lúcia nezve Rosary. Kubva zvatakatanga Kuenda kuhumambo rinenge gore rapfuura, vaoni nevanoona ipapo vakada kutaura pasi rose kuti tinoda kunamata Rosary mazuva ose. Tinofanira kuita izvi. Iwo munamato we "mukadzi akapfeka zuva" uyo anodzivirirwa kubva ku "dhiragoni" (Zvak. 12). Kana iyo Rosary iri inofinha, yakaoma, yakaoma… kunyangwe zvirinani, nekuti ipapo kutsungirira kwako kuchakuita icho chakanyanya kusimba. Denga rine zvikonzero zvaro zvekunamata uyu munamato, uye izvo zvakandikwanira. 

Chechi yagara ichifunga kuti unoshanda pamunamato uyu, ichiisa kuRosari… matambudziko akanyanya kuoma. Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso. —Papa John Paul II, Rosarium Virginis Mariae, 40

Namata Rozari, mazuva ese - kune yega yeaya mabheji ari a mbeu yetariro. 

Ini ndakanyora nezve izvi Dhiyabhorosi Kushungurudzika gore rapfuura, uye saka ndoda kuramba ndakanyanya kutarira pano pamashoko aSt. Avo avo “Akaramba kuda chokwadi kuti aponeswe” avo Mwari vanobvumidza kusefa sehuswa hunobva mugorosi. Uku kunyengera kwakasimba kunyangwe zvinoita kuti vatende nhema. Uku kusefa kuri kuitika pamberi pedu apo mhuri dzinopatsanuka, hushamwari hunochinja kuita chando, uye mapfumo anobuda; sezvo chokwadi chichigadziriswa, kukanganiswa, uye pakupedzisira kuchibayirwa paatari dze zvematongerwo enyika kururamisa. Icho chibereko chechizvarwa icho chisina kungo hanya chete nemaonero aIshe Wedu naMadzimai asi akatovaseka. 

Kururamisira kwese kuchanyadziswa, uye mitemo ichaparadzwa. —Lactantius (c. 250 -c. 325), Vanababa veChechi: Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Chitsauko 15, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Izvi zvinonyanya kuoneka mukuparadzwa kwemutemo wechisikigo. Asi zviri pachena zvakare, semuenzaniso, nyika zhinji dzichisarudzira vezvematongerwo enyika vari kutsanangudza patsva muchato, kuuraya mwana asati azvarwa, uye kumanikidza pfungwa dzevakadzi. Nekudaro, St. John Paul II akazivisa kuzadzikiswa kwechiporofita chaLactantius muna yedu nguva:

Zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vari panyasha dzevaya vane simba re "kugadzira" maonero uye kumanikidza kune vamwe. -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Asi ikozvino, kunyengera kwakasimba kuri kuenda zvinopfuura kungovhiringidza mutemo. Iko kutanga kudarika vasingatendeuke kunge mhute, kuvakwevera murima remweya. Mune "izwi zvino" makore matanhatu apfuura, njodzi yaive yekuti murume iyeye aive kusunungura Gehena pasi pano (ona Gehena Rakabudiswa). Rangarira yambiro dzaMai Vedu veKibeho, kuti ruvengo rwakaputika mukuuraya rudzi kwaive yambiro kune nyika.

… [Haina] kunangidzirwa kumunhu mumwe chete uye hainei chete nenguva yazvino; inotungamirwa kumunhu wese wepasi rose. —Vaoni veKibeho; www.kibeho-cana.org

Nekudaro, mukunyora ikoko, ini ndakayambira kuti iyo "yemweya" uye "yepanyama" mitswe muhupenyu hwako inofanirwa kuvharwa; kuti kana Mwari akashivirira kuomesa mitsipa kwedu pamberi, haisisipo. Avo vanosiya mitswe yakavhurika vari kupa chaiko nzvimbo kune masimba nemasimba kuitira kuti kusefa iko zvino kukurumidze. Ehezve, isu tinopfiga iyo mitswe nekungopfidza zvivi uye nekuita nhanho dzekutendeuka nemoyo wese uye kusiya hunhu hwedu hwekutadza. Nenyasha dzaMwari mumaSakaramende, munamato, rubatsiro rwaMai Vedu, nezvimwe, tinogona uye tichazviita. In Gehena RakabudiswaNdapedza icho chinyorwa nerondedzero yezvinhu zvinoshanda zvaunogona uye zvaunofanira kuita nokukurumidza. 

 

KO VANODIWA VANGU?

Dzisingaverengeke tsamba dzandakagamuchira kubva kuvabereki vane hanya nevana vavo nevazukuru vakasiya rutendo. Unogona kuvaona vachikweverwa muUnyengeri Hukuru, uye unonetsekana. Heino tariro. Sekutsanangura kwakaita Prof Daniel Daniel O'Connor mune yedu vhidhiyo nhevedzano pa Nemakore yezviitiko zviri kuitika paawa ino, kusefa uku kuri kutungamira kune yakasarudzika nguva yenyika: iyo inonzi yambiro kana kuvhenekerwa kwehana, izvo zvakanditungamirirwa naIshe muBhuku ra Zvakazarurwa se "chisimbiso chechitanhatu."[1]ona Zuva Guru reChiedza Ndicho Kubvunda kukuru wepasi rose kuzarurira kuvarume nevakadzi hana dzavo, sekunge kuisa pamberi pavo nzira yavo yekusingaperi panguva iyoyo sekunge ivo vamire pamberi paMwari vachitongwa. Inguva yakakosha ye "mwanakomana anopambadza" apo paanofanira kusarudza kuti adzokere kuImba yaBaba, kana kuramba akasvibiswa munzvimbo yenguruve yechivi chake[2]ona Zuva Guru reChiedza nyika isati yacheneswa nekurangwa.  

Sezvo Ndakanyora Kukurumidza Kutarisana Nezisoichi Chiitiko chenyika yose ichaisa Chechi pamwe neanozvipikisa chechi "pakurwisana kwayo kwekupedzisira." Mune meseji kune zvakavanzika Barbara Rose, Mwari Baba vanotaura nezvekuparadzaniswa kwemasora kubva pagorosi:

Kuti ndikunde zvinakisa zvezvizvarwa zvezvivi, ndinofanira kutumira simba rekupwanya nekushandura nyika. Asi kuwanda kwesimba uku kunenge kusinganzwisisike, uye kuchirwadza kune vamwe.Izvi zvinoita kuti musiyano uripo pakati perima nechiedza uwedzere kukura.. —Kubva mumavhoriyamu mana Kuona Nemaziso Emweya, Mbudzi 15th, 1996; sezvakataurwa mu Chishamiso chekuvhenekera kwehana naDr Thomas W. Petrisko, peji. 53; cf. baba god.net

Izvi zvinosimbiswa mumashoko kuna Australia Matthew Kelly, uyo akaudzwa nezvekuvhenekera kunouya kwehana kana "mini-kutonga."

Vamwe vanhu vachatendeuka kubva kwandiri, vachazvikudza uye vakasindimara.  —Ibid., Peji 96-97

Izvi zvichauya rini? Pakabvunzwa, vaoni muGarabandal, Spain avo vakagadzira izwi rekuti "Yambiro", vakati:

"Kana Communism yauya zvakare zvese zvichaitika."

Munyori akapindura: "Unorevei nekuuya zvakare?"

"Hongu, kana ichangouya zvakare," akapindura.

"Izvi zvinoreva here kuti Communism ichaenda zvisati zvaitika?"

"Handizivi," akati achipindura, “Mhandara Yakaropafadzwa yakangoti 'apo chiKomonisiti chichauya zvakare'.” -Garabandal - Der Zeigefinger Gottes (Garabandal - Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2 

Kufanofunga haisi yechiKristu — pfungwa yokuti hatigoni kuchinja ramangwana. Tinogona kudzikisira kune imwe nhanho kuchenesa kuri kuuya [pamunhu ega ega] —uye Mwari anoda kuti tiite neminamato yedu, kutsanya, uye kuzvipira; nekupupura kwedu kwakashinga, rudo nerudo kune avo vanotipikisa [asi meseji yazvino kuna Gisella Cardia kubva kuna Mai Vedu muna Nyamavhuvhu 21, 2021 yakati, “Izvo zvichauya hazvigone kuderedzwa izvozvi, asi haufanirwe kutya chero chinhu; idai Mwari, endererai neminamato, muchizvikumikidza kuna Iye ega uye kune tsitsi dzake dzisingaperi. ” ). Nekudaro, isu tinofanirwa kuve vechokwadi uye tobvuma kuti iyo nguva yekudzosa ruoko rwekururamisira yapera[3]cf. Nguva Yakwana, meseji kuna Gisella Cardia apo ropa remwana asati aberekwa richienderera mberi kudeurwa uye kusava nemhosva kwevechidiki vedu kuchishatiswa zuva nezuva kuburikidza nevezvenhau, zvinonyadzisira uye dzidzo isina umwari. Uye tinoramba tichisarudzazve vanhu vanosimudzira iyi anti-vhangeri.

Kunatswa kweChechi nepasi hakugone kumiswa; iri kuuya-uye kushamisika kuti Mwari vanga vari murwere uyu. 

Ishe havanonoki vimbiso yavo, sekufunga kunoita vamwe "kunonoka," asi vane moyo murefu nemi, vasingadi kuti chero ani aparare asi kuti vese vasvike pakutendeuka. (2 Petro 3: 9)

Mukuru anoremekedzwa Archbishop Fulton Sheen akayambira vamwe vake vekuAmerica kuti zuva iri raizouya. 

Communism, saka, iri kudzoka zvakare kuWestern world, nekuti chimwe chinhu chakafa muWestern world - ndiko kuti, kutenda kwakasimba kwevanhu muna Mwari kwakavaita. - "Communism muAmerica", cf. youtube.com

Nekudaro, kana mhuri yako kana shamwari vakaomesa moyo yavo kuEvhangeri, kana vakaita semapofu anotungamira mapofu, ramba uchivareverera. Iva chiso chavanogona kutendeuka kusvika kana zvinhu zvanyatsoshata. Ichi ndicho chikonzero uri muyedzo kwatiri kuti tibatwe mu "zvematongerwo enyika," zvakabatwa mukutsamwa, kushevedza mazita uye mabharanzi ayo anoparadza kuvimba nekumisa madziro. Satani anonyatsoziva kuti Mukadzi Wedu ari kugadzira "Little Rabble”Kupwanya musoro wake muhupenyu hwe" vakarasika "kana nguva yeiyo Exorcism yedhiragoni anouya. Usawira mumusungo uyu. Tevedzera Jesu uyo, kana nguva yeKushuva Kwake yasvika, akangopa vashori Vake Mhinduro Yakanyarara

Chekupedzisira, rangarira kuti Mwari paakanga ave kuda kuchenesa pasi kekutanga nemafashama, Akatarisa pasi rese kuti awane mumwe munhu, kumwe kunhu anga akarurama. 

… Moyo wake ukarwadziwa… Asi Noa akawana nyasha kuna Jehovha. (Gen 6: 5-7)

Asi, Mwari akaponesa Noa uye mhuri yake. Verenga Iwe Iva Noa

 

MHINDURO YOMUNHU

Mukuvhara, chii chaunofanira kuita iwe pachako? Pakupera kwehurukuro yaSt. Paul nezvekuuya kweasina mutemo uye kunyengera kwakasimba, anopa mushonga.

Naizvozvo, hama, mirai makasimba uye mubatisise tsika dzamakadzidziswa nesu, kana neshoko remuromo kana netsamba. (2 VaTesaronika 2:15)

Nguva nenguva, Mukadzi Wedu anga achitiudza kuburikidza nemeseji iri Kuenda kuhumambo kuramba wakatendeka ku "magisterium echokwadi." Izvi zvinoreva dzidziso dzisingachinji dzeChechi yeKaturike. Hakuna musangano webhishopi unogona kuvashandura; kunyangwe papa haakwanise kuzvichinja, ndoda chero zvirevo zvemubhutu mubvunzurudzo kana mishumo yenyika.

Asi isu zvakare tinofanirwa kudzivirira mweya wepamutemo pakudzivirira chokwadi. Kupatsanurwa kwakawanda muChechi nhasi kunouyawo kune avo vasingakwanise kuita nehunyengeri, vanonamata zvakapfuura, ndiani Misa zvombo. “Vose vachaziva naizvozvi kuti muri vadzidzi vangu,” Jesu akati-kwete nekukwana kwedu kwekunamata asi “Kana mune rudo pakati penyu.” [4]John 13: 35 Nekudaro, zvikamu zvemazuva ano zvinogona kupfupikiswa mu…

Avo vanodzivirira chokwadi pasina rudo
ne
avo vanodzivirira rudo pasina chokwadi. 

Dzose hunyengeri uye chombo chemuvengi kuisa chiKristu chechokwadi.

Mukadzi wedu 'Little Rabble anofanirwa kukumbundira zvese zviri zviviri, uye mune chaiyo mamiriro. Rangarira kuti mirairo yaKristu haisi yekutarisa asi a lovelist

Kana muchindida, chengetai mirairo yangu. (Johani 14:15)

Mumashoko iwayo, tinowana kiyi yehukama hunogara naMwari. Mirairo yake haibvumiri parusununguko rwedu asi nzira ye "hupenyu huzhinji" maAri.[5]cf. Johani 10:10 Kuna Mai Vedu, iyo Gidheoni Mutsva munguva yedu, ndinopa izwi rekupedzisira.

Vana vangu, munoda kuva vatsvene here? Ita Kuda kweMwanakomana wangu. Ukasaramba izvo zvaAnokuudza, uchave nehunhu hwake nehutsvene. Iwe unoshuva kukunda zvakaipa zvese here? Ita zvese zvaunoudzwa neMwanakomana wangu. Iwe unoshuvira here kuwana nyasha, kunyangwe iyo yakaoma kuwana? Ita chero icho Mwanakomana wangu chaanokuudza uye zvishuwo zvako. Iwe unoshuvira kuvewo zvakare nezvakakosha zvinhu izvo zvinodikanwa muhupenyu? Ita chero zvinokuudza Mwanakomana wangu uye zvishuwo zvako. Chokwadi, mazwi eMwanakomana wangu anovhara simba rakadai zvekuti, sekutaura kwaAri, Izwi raKe, iro rine chero zvarinokumbira, zvinoita kuti nyasha dzaunotsvaga dzisimuke mukati memweya wako. Kune mweya mizhinji kwazvo inozviwana izere nekuchiva, vasina simba, vanotambudzika, vakasuwa uye vakasuwa. Uye kunyangwe vachinamata nekunamata, hapana chavanowana nekuti havaite izvo zvinokumbirwa neMwanakomana wangu - denga, zvinoita, hariteerere minamato yavo… Mwanangu, nyatsoteerera. Kana iwe uchida kushandisa kutonga pamusoro pezvinhu zvese, uye undipe mufaro wekugona kukuita iwe wangu mwana chaiye uye mwana weKuda kwaMwari, saka usatsvage chero chinhu kunze kwe [Kuda kwaMwari]. -Mai Vedu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari, Kufungisisa n. 6, "Mutambo Wemuchato weKana"

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kubvisa Anodzora

Tsunami Yemweya

Iyo huru reset

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru

Iyo Huru Mushonga

Dutu Rekuvhiringidzika

Dutu reChikamu

Dutu rekutya

Dutu reMuedzo

Mukadzi Wedu: "Gadzirira" - Chikamu I, Part II, Chikamu III

 

Rutsigiro rwako neminamato yako nei
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Zuva Guru reChiedza
2 ona Zuva Guru reChiedza
3 cf. Nguva Yakwana, meseji kuna Gisella Cardia
4 John 13: 35
5 cf. Johani 10:10
Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , , , , , .