Mweya weChimurenga uyu

Revolutionspirit1

hwamandaMufananidzo naJohn Blanding neruremekedzo rweThe Boston Globe / Getty Images

 

Iyi yakanga isiri sarudzo. Kwanga kuri chimurenga… Pakati pehusiku papfuura. Zuva idzva rasvika. Uye zvese zviri kuda kuchinja.
-Daniel Greenfield anobva ku "America Kukwira", Mbudzi 9th, 2016; Vabhera.com

 

OR yave kuda kuchinja, uye ive nani?

MaKristu mazhinji muUnited States ari kupemberera nhasi, vachipemberera sekunge "pakati peusiku kwapfuura" uye zuva idzva rasvika. Ndinonamata nemoyo wangu wese kuti, muAmerica zvirinani, izvi zvingave zvechokwadi. Kuti midzi yechiKristu yerudzi irworwo ichave nemukana wekubudirira zvakare. Izvo zvose vakadzi vachakudzwa, kusanganisira avo vari mudumbu. Rusununguko rwechitendero ruchadzorerwa, uye rugare irwo ruchazadza miganhu yaro.

Asi pasina Jesu Kristu uye Evhangeri yake saiye mabviro yerusununguko rwenyika, unongova runyararo rwenhema nekuchengetedzeka kwenhema.

Sezvo vezvematongerwo enyika vanofunga uye nekugadzirisa sarudzo dzeAmerica, ndinonamata kuti tichava nehuchenjeri hwekuona mufananidzo muhombe uri kuitika munyika medu. Tinofanira kudzokera kumashure, kunyangwe kupfuura chizvarwa chedu, kuti tinzwisise zviri kutora nzvimbo panguva ino. A shanduko mweya yakaburitswa, uye yave kwenguva yakati. Sekutaura kwakaita Pope Leo XIII, ndizvo…

… Mweya wekuchinja shanduko uyo wave nenguva uchikanganisa nyika dzepasi… hakuna vashoma vanozadzwa nemitemo yakaipa uye vanoshuvira shanduko yeshanduko, vane chinangwa chikuru kukurudzira nyonganiso nekukurudzira vamwe vavo kuita zvechisimba. . —POPE LEO XIII, Tsamba Yekudzidzisa Rerum Novarum,n. 1, 38; v Vatican.va

Yambiro iyoyo yeuporofita yakateverwa nekumukira kweItaly, Spanish, Communist, uye Nazi. Asi apo madziro akawira muSoviet Union, mweya wekuchinja uyu hauna. Asi, zvinyoronyoro, chinyararire, yakaparadzira kukanganisa kwayo pasirese, kureva, kudavira kuti hakuna Mwari inotungamirwa nehunhu hunodzoserwa. 

Izvi zvinoreva kuti vhoti yeBritain "Brexit" yekuramba EU, sarudzo dzekuAmerica dzichangobva kuvamba kuramba kumiswa, kusimuka kwekurudyi muEurope… hachisi chiratidzo chekuti nyika dziri kuenda kutendeuka, asi nyika uye kuzvichengetedza. Kupidigura hurumende, kunyange hurumende dzine huwori, hachisi chinhu chakaipa, hongu. Asi chii chinozadza nzvimbo yakazotevera?

Ruzhinji rwenyika dziri kuMadokero dziri kukurumidza kufamba kure kubva pamhedziso yetsika pasina chiratidzo chekutendeuka kwakakomba mumaziso. Chii chiri kunetseka vanhu zvakanyanya? Hakusi kurasikirwa nekutenda muna Mwari, asi sekureva kwesarudzo, iyo "hupfumi", "rugare" uye "chengetedzo". Muchokwadi, chinamato chakarongeka chiri kutariswa zvakanyanya uye zvakanyanya se chidimbu yeiyo musangano inoda kupidigurwa, kunyanya sekusangana pabonde uye zvemari zvinokanganisa masangano makuru, kunyanya, Chechi yeKaturike.

Izvi zvese kutaura kuti mweya wechimurenga wezuva redu une zita: mweya we antikristu.

Ani naani anoramba kuti Jesu ndiye Kristu. Ani naani anoramba Baba noMwanakomana, ndiye munhu anopesana naKristu. (1 Johani 2:22)

Kuramba kuti Jesu ndiye Mesia, Muponesi, hazvireve kuti kuramba njere basa rake munjere. Asi, iko kuramba izvo zvazvinoreva: kuti ini ndinoda Iye kuti andiponese. Iyo mweya waantikristu, Naizvozvo, unozvimisikidza uri pakati pechadenga, kwete Mwari. Uye kubva panzvimbo yangu pamadziro emurindi, handioni mweya uyu uchidzikira, kunyangwe nemhedzisiro yesarudzo dzeAmerica. Asi, mukati mechiKristu chaimo, pane kukura…

… Hudzvanyiriri hwehukama husingatarisi chinhu sechakasarudzika, uye hunosiya senzira yekuzvidzora uye zvido zvako. Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Handisi kutaura izvi kusava netariro. Asi chokwadi ndechekuti chiKatorike muMadokero chiri mukudonha-kusununguka, kunze kwevakasara vemweya vakanamatira pakutenda kwechokwadi. Chikonzero ndechekuti mweya wekushanduka uyu meno akachera zvakadzama muchizvarwa chakakuvadzwa ichi.

Mukurwira mhuri, pfungwa chaiyo yekuve - yekuti zvinoreva munhu zvinoreva chii - iri kudaidzwa… Mubvunzo wemhuri… ndiwo mubvunzo wekuti zvinorevei kuva murume, uye chii chakakosha vanoita kuva varume vechokwadi… Nhema dzakadzama dzedzidziso iyi [kuti bonde harichisiri chinhu chehunhu asi chinzvimbo chemagariro vanhu vanozvisarudzira vega] uye nezve shanduko yechivanhu iri mazviri zviri pachena… —PAPA BENEDICT XVI, Zvita 21, 2012

Zvinoreva kuti munhu ari kurasikirwa neicho chimiro chehunhu hwake: akasikwa "nemufananidzo waMwari." Nekudaro, chikonzero chedu chekuvapo, zvinoreva uye kukosha kwekutambudzika, uye chinangwa cheupenyu… chakaderedzwa kuita mufaro nekukurumidza nekuwana. Ichi ndicho chikonzero, mune ino iripo shanduko yenyika, tiri kuona vanhu vazhinji vachitsauka kubva pakutenda - tichivimba, mune zviwanikwa zvedu.

Kufambira mberi uye sainzi zvakatipa simba rekutonga masimba ezvisikwa, kushandisa zvisikwa, kubereka zvinhu zvipenyu, kusvika padanho rekugadzira vanhu pachavo. Mune ino mamiriro, kunamatira kuna Mwari kunoratidzika kunge kwakapfuura nguva, hakuna chinangwa, nekuti tinogona kuvaka nekugadzira chero chatiri kuda. Hatizive kuti isu tiri kurwira zvakafanana chiitiko seBhabheri. —PAPA BENEDICT XVI, Pentekosti Homily, Chivabvu 27, 2102

Iyi ingori imwe nzira yekutaura zvinodzidziswa muCatechism?

Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweiye Anopesana naKristu, pseudo-messianism iyo munhu anozvikudza nayo pachinzvimbo chaMwari naMesiasi wake akauya munyama. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 675

Mhedzisiro yesarudzo payakatendeukira Donald Trumps, mazwi aSt.Paul akapenya nepfungwa dzangu:

Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapunyuki. (1 VaTesaronika 5: 3)

Vanapapa vakayambira nguva nenguva kuti kune masimba "asingazivikanwe" ari kushanda munyika, kunyanya kuburikidza nemasangano epachivande, ari kukurudzira nekudzora mweya wekuchinja. Hatifanire kutarisira kuti vangoenda pamwe nesarudzo yaTrump. Kune ichi "chikara" icho chiri kusimuka chinomira pane icho Papa Francis vanodana 'pfungwa yega' [1]cf. Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit nokudaro 'humambo husingaoneki' [2]cf. Kutaura kuEuropean Paramende uye Kanzuru yeEurope, Mbudzi 25, 2014; nemisikXNUMXo.com ivai 'Masters ehana' [3]cf. Homily kuCasa Santa Martha, Chivabvu 2, 2014; Zenit.org kumanikidza munhu wese mu 'kudyidzana kwepasi rose kwehukama hwakaenzana' [4]cf. Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit uye 'mayunifomu masystem esimba rehupfumi.' [5]cf. Kutaura kuEuropean Paramende uye Kanzuru yeEurope, Mbudzi 25, 2014; nemisikXNUMXo.com

Ndiani angaenzaniswa nechikara kana ndiani angarwa nacho? (Zvak. 13: 4)

Chibvumirano Chemamiriro ekunze cheParis chaive chinopfuura chibvumirano pane shanduko yemamiriro ekunze; yakanga iri nhanho yekumisikidza patsva hutongi hwenyika uye hutongi hwepasi rose. Iine hupfumi hweAmerica pakutsigirwa nehupenyu, ramangwana renyika iyoyo rinogona kunge ratorara kupfuura maoko aDonald Trump.

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

[iyo] Nhambo Itsva inogoverana nechiverengero chakati epasi rese masimba ane masimba, chinangwa chekutora kana kudarika mamwe marudzidziso kuitira kuti vagadzire nzvimbo ye chinamato chenyika yose iyo inogona kubatanidza vanhu. Chinoenderana zvakanyanya neichi chiitiko chakabatanidzwa pane chikamu chemasangano mazhinji kugadzira a Maitiro Epasi Pose. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 2.5 , Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Sarudzo yaTrump yakadzima zvinangwa zvavo zvinozivikanwa kudzikisa huwandu hwenyika nekuda kwerumwe rudzi "rwakakwana"? [6]cf. Kuvhiringidza Kukuru Kana paine chero chinhu, zvingangove zvakasimbisa dhiabhori chinangwa chavo chekudzora zvakataurwa naClinton se "tswanda yezvinhu zvinosiririsa." Mutsara yake yekudyidzana kwenyika, munyori Michael D. O'Brien anonyora kuti:

VaMesia vatsva, mukutsvaga kushandura vanhu kuita seboka vakabviswa paMusiki wake, nekusaziva vanounza kuparadzwa kwechikamu chikuru chevanhu. Ivo vachaburitsa zvinotyisa zvisati zvamboitika: nzara, matenda, hondo, uye pakupedzisira Kutonga kwaMwari. Pakutanga vanozoshandisa kumanikidza kuwedzera kudzikisa huwandu, uye kana zvikatadza vanoshandisa chisimba. -Michael D. O'Brien, Kudyidzana kwenyika uye New World Order, Kurume 17, 2009

The New Age kwayedza ichave yakaunganidzwa nevanhu vakakwana, uye venynynous venyama avo vari mukutonga kwakazara kwemitemo yepasi rose yezvakasikwa. Muchiitiko ichi, chiKristu chinofanirwa kubviswa uye kupihwa nzira kune chinamato chepasi rose nehurongwa hwenyika nyowani.  - ‚Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 4, Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Izvo zviri pachena kubva pasarudzo dzeUS ndezvekuti kurwa pakati pechiedza nerima kuri kuratidzwa kuzere. Zvichipa mhirizhonga uye kuratidzira, zviri pachena zvakafanana kuti kupokana kuri kure nekuguma.

Tiri zvino tatarisana neyekupedzisira kusangana pakati peChechi neanopesana neChechi, yeEvhangeri neanopesana-Evhangeri, pakati paKristu naAntikristu.. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; Mudhikoni Keith Fournier, aipinda kongiresi, akataura mazwi ari pamusoro; cf. Catholic Online

Ini ndinopa kuti ichi ndicho chikonzero Mukadzi Wedu achiramba achionekwa, achienderera mberi nekukoka vanhu kuti vadzokere kuMwanakomana wake, achienderera mberi nekuchema mumifananidzo yake uye zvifananidzo pasi rese. Mwoyo Wake Wakachena uchakunda… asi zvisati zvabhadharwa?

Izvi zvinogona kutongwa, muchidimbu, kuburikidza nekutsanya kwedu, minamato, uye shanduko…

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

PaEvha yeRevolution

Mwoyo weNew Revolution

Global Revolution!

Shanduko Zvino!

Kuuya Kunyepedzera

Anopesana naKristu Mazuva Ano

Tsunami Yemweya

Kuvhiringidza Kukuru

 

  

Ndinokutendai nezvegumi zvenyu neminamato-
zvese zviri zviviri zvinodikanwa kwazvo. 

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit
2 cf. Kutaura kuEuropean Paramende uye Kanzuru yeEurope, Mbudzi 25, 2014; nemisikXNUMXo.com
3 cf. Homily kuCasa Santa Martha, Chivabvu 2, 2014; Zenit.org
4 cf. Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit
5 cf. Kutaura kuEuropean Paramende uye Kanzuru yeEurope, Mbudzi 25, 2014; nemisikXNUMXo.com
6 cf. Kuvhiringidza Kukuru
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.