Maalinta 10: Awoodda bogsiinta jacaylka

IT Yooxanaa kowaad wuxuu yidhi:

Waannu jecelnahay, waayo, isagu hortii wuu ina jeclaa. (1 Yooxanaa 4:19)

Dib u gurashadan waxay u dhacaysaa sababtoo ah Ilaah waa ku jecel yahay. Xaqiiqooyinka adag ee mararka qaarkood aad la kulanto waa sababta oo ah Ilaah waa ku jecel yahay. Bogsiinta iyo xoraynta aad bilaabayso inaad la kulanto waa sababta oo ah Ilaah waa ku jecel yahay. Horta wuu ku jeclaa. Ma joojin doono jacaylkaaga.Continue reading