Maalinta 11: Awoodda Xukunka

EVEN in kastoo laga yaabo in aan cafinay kuwa kale, iyo xitaa nafteena, weli waxaa jira khiyaano qarsoon laakiin khatar ah oo aan u baahannahay inaan hubinno inay ka xididday nolosheenna - mid weli kala qaybin kara, dhaawaci karta, iyo burburin karta. Taasina waa awooda xukuno khaldan. Continue reading