Macnaha ugu Muhiimsan

 

Xataa haddaynu ama malaa'ig samada ka timid
waa inaan injiilka idinku wacdiyo
oo aan ahayn kii aannu idinku wacdinnay.
Midkaas ha inkaarnaado!
(Gal 1: 8)

 

DADKA wuxuu ku qaatay saddex sano cagihiisa Ciise, isagoo si taxadar leh u dhegaysanaya waxbariddiisa. Markii uu samada kor u kacay, wuxuu uga tagay “waajibaad weyn”. "Quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo bar inay dhawraan waxaan idinku amray oo dhan" ( Matayos 28:19-20 ). Dabadeedna wuxuu u soo diray "Ruuxa runta ah" inuu si qaldan u hago waxbariddooda (Yooxanaa 16:13). Sidaa darteed, wadaaddada ugu horreeya ee Rasuuladu waxay shaki la'aan noqon doontaa mid cilmi-nafsi ah, oo dejisa jihada kaniisadda oo dhan… iyo adduunka.

Haddaba, muxuu Butros yidhi??Continue reading