ringjallje

 

KJO në mëngjes, ëndërrova se isha në një kishë ulur anash, pranë gruas sime. Muzika që luhej ishin këngë që kisha shkruar, megjithëse nuk i kisha dëgjuar kurrë deri në këtë ëndërr. E gjithë kisha ishte e qetë, askush nuk këndonte. Papritur, fillova të këndoj në heshtje spontanisht, duke ngritur lart emrin e Jezusit. Siç bëra unë, të tjerët filluan të këndojnë dhe lavdërojnë dhe fuqia e Shpirtit të Shenjtë filloi të zbriste. Ishte bukur. Pasi mbaroi kënga, dëgjova një fjalë në zemër: Rilindja. 

Dhe u zgjova. Vazhdo te lexosh