Dita 6: Falja e lirisë

LET ne fillojmë këtë ditë të re, këto fillime të reja: Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, amen.

Ati Qiellor, faleminderit për dashurinë Tënde të pakushtëzuar, që më dhurove kur më së paku e meritoj. Faleminderit që më ke dhënë jetën e Birit Tënd që të jetoj me të vërtetë. Eja tani Shpirti i Shenjtë dhe hyr në qoshet më të errëta të zemrës sime ku ende mbeten kujtime të dhimbshme, hidhërime dhe mosfalje. Shkëlqeni dritën e së vërtetës që unë të mund ta shoh vërtet; thuaj fjalët e së vërtetës që të mund të dëgjoj me të vërtetë dhe të çlirohem nga zinxhirët e së kaluarës sime. Unë e kërkoj këtë në emrin e Jezu Krishtit, amen.Vazhdo te lexosh