Dëshmitarët në Natën e Besimit Tonë

Jezusi është i vetmi Ungjill: nuk kemi asgjë për të thënë më tej
ose ndonjë dëshmi tjetër për të dhënë.
—POPA JOHN PAUL II
Evangelium Vitae, n 80

Rreth nesh, erërat e kësaj Stuhie të Madhe kanë filluar të rrahin mbi këtë njerëzim të gjorë. Parada e trishtuar e vdekjes e udhëhequr nga kalorësi i Vulës së Dytë të Zbulesës që "i heq botës paqen" (Zbulesa 6:4), marshon me guxim nëpër kombet tona. Qoftë përmes luftës, abortit, eutanazisë, helmim e ushqimit, ajrit dhe ujit tonë ose farmakia të të fuqishmëve, të dinjitet i njeriut po shkelet nën thundrat e atij kali të kuq… dhe paqja e tij grabitur. Është "imazhi i Zotit" që është nën sulm.

Vazhdo te lexosh