Kirurgjia kozmike

 

Botuar për herë të parë më 5 korrik 2007

 

LUTJA përpara Sakramentit të Bekuar, Zoti dukej se shpjegonte pse bota po hyn në një pastrim që tani, duket i pakthyeshëm.

Gjatë gjithë historisë së Kishës Sime, ka pasur raste kur Trupi i Krishtit është sëmurur. Në ato kohëra unë kam dërguar mjete shërimi.

Vazhdo te lexosh