Një Papë i Zi?

 

 

 

Qysh prej kohës Papa Benedikti XVI hoqi dorë nga zyra e tij, unë kam marrë disa posta elektronike që pyesnin për profecitë papale, nga Shën Malakia te zbulesa private bashkëkohore. Më të dukshmet janë profecitë moderne që janë plotësisht kundër njëra-tjetrës. Një "shikues" pretendon se Benedikti XVI do të jetë papa i fundit i vërtetë dhe se çdo papë në të ardhmen nuk do të jetë nga Zoti, ndërsa një tjetër flet për një shpirt të zgjedhur të përgatitur për të udhëhequr Kishën përmes shtrëngimeve. Unë mund t'ju them tani që të paktën një nga "profecitë" e mësipërme bie ndesh me Shkrimin e Shenjtë dhe Traditën. 

Duke pasur parasysh spekulimet e shfrenuara dhe konfuzionin e vërtetë që përhapet në shumë lagje, është mirë të rishikoni këtë shkrim çfarë Jezusi dhe Kisha e Tij kanë mësuar dhe kuptuar vazhdimisht për 2000 vjet. Më lejoni të shtoj vetëm këtë prolog të shkurtër: nëse do të isha djalli - në këtë moment në Kishë dhe në botë - do të bëja çmos për të diskredituar priftërinë, për të minuar autoritetin e Atit të Shenjtë, për të mbjellë dyshime në Magjisteri dhe për t'u përpjekur të bëj besimtarët besojnë se ata tani mund të mbështeten vetëm në instiktet e tyre të brendshme dhe zbulesën private.

Thjesht, kjo është një recetë për mashtrim.

 

Botuar për herë të parë më 6 tetor 2008

 

KETU është një çështje që besoj se po shqetëson shumë shpirtra. Unë lutem, me ndihmën e Krishtit, që ju të gjeni jo vetëm paqen, por një besim të përtërirë përmes këtij meditimi.

 

NJ P Papa e Zezë

Flitet, jo vetëm në qarqet ungjillore, por edhe midis disa katolikëve që mund të duket një "papë i zi" [1]nb "E zeza" nuk i referohet ngjyrës së lëkurës së tij, por i referohet së keqes ose errësirës; krh. Ef 6:12 —Pontifi i cili bashkëpunon me një fe djallëzore të botës së re, duke çuar kështu në humbje miliona njerëz. (Disa, në fakt, besojnë se kemi pasur papë të rremë që nga Vatikani II.)

Ndoshta ky perceptim bazohet pjesërisht në mesazhin e pretenduar dhënë në 1846 për Melanie Calvat në La Salette, Francë. Një pjesë e saj lexonte:

Roma do të humbasë besimin dhe do të bëhet selia e Antikrishtit.

 

CFARE BERI JEZUSI THUA?

Ka shumë fjalë që i janë thënë Simon Pjetrit dhe nuk i janë thënë askujt tjetër në tokë:

Unë po ju them, ju jeni Pjetri, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit nuk do të mbizotërojnë kundër saj. Unë do t'ju jap çelësat e mbretërisë së qiejve. Çfarëdo që të lidhni në tokë, do të jetë e lidhur në qiell; dhe gjithçka që ju zgjidhni në tokë do të zgjidhet në qiell. (Mat 16: 18-19)

Shqyrtoni me kujdes këto fjalë. Jezusi i dha Simonit emrin "Pjetër" që do të thotë "shkëmb". Në mësimet e Tij, Jezusi tha,

Kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe vepron sipas tyre, do të jetë si një njeri i mençur që ndërtoi shtëpinë e tij mbi shkëmb. Shiu ra, përmbytjet erdhën dhe erërat frynë dhe përplasën shtëpinë. Por nuk u shemb; ishte vendosur fort në shkëmb. (Mat 7: 24-25)

Kush mund të jetë më i mençur se Krishti? A e ka ndërtuar Ai shtëpinë e Tij - Kisha e Tij - mbi rërë apo mbi shkëmb? Nëse thoni "rërë", atëherë e keni bërë Krishtin një gënjeshtar. Nëse thoni shkëmb, atëherë duhet të thoni edhe "Pjetër", sepse ai është ai shkëmb.

Unë nuk ndjek asnjë udhëheqës përveç Krishtit dhe bashkohem në bashkësi me askënd tjetër përveç bekimit tënd [Papa Damasus I], domethënë me karrigen e Pjetrit. Unë e di se ky është shkëmbi mbi të cilin është ndërtuar Kisha. -Shën Jeronimi, 396 AD, Letra 15:2

Dhiata e Re është përmbushja e Vjetër. Jezusi dha autoritetin e Tij - çelësat e mbretërisë- Pjetrit, ashtu si mbreti David i dha autoritetin e tij, çelësin e tij, administratorit të lartë të oborrit të tij mbretëror, Eliakim: [2]shih Dinastia, jo Demokracia

Do ta vendos çelësin e Shtëpisë së Davidit mbi shpatullat e tij; kur të hapet, askush nuk do të mbyllet, kur ai do të mbyllet, askush nuk do të hapet. (Is 22:22)

Ashtu si Jezui është përmbushja e përjetshme e mbretërisë së Davidit, ashtu edhe Pjetri merr rolin e Eliakimit si mbikëqyrësi i «oborrit mbretëror». Sepse Apostujt janë caktuar gjyqtarë nga Zoti:

Amen, unë po të them se ti që më ke ndjekur, në epokën e re kur Biri i Njeriut është ulur në fronin e tij të lavdisë, ju do të uleni në dymbëdhjetë fronet, duke gjykuar të dymbëdhjetë fiset e Izraelit. (Mat 19:28)

Shtoji këtij autoriteti premtimin e pandryshueshëm që Jezusi u dha Apostujve:

Kur të vijë ai, Shpirti i së vërtetës, ai do t'ju udhëzojë drejt të gjithë të vërtetës. (Gjoni 16:13)

Këtu është çështja: dyert e ferrit nuk do të mbizotërojnë mbi të vërtetën e cila është mbrojtur përmes autoritetit të dhënë nga Apostulli nga Krishti. Por, ç'të themi për Pjetrin personalisht? A mund të mbizotërojnë portat e ferrit atë?

 

FONDACIONI

Jezusi i tha Pjetrit:

Unë jam lutur që vetë besimi juaj të mos dështojë; dhe pasi të kthehesh mbrapa, duhet të forcosh vëllezërit e tu. (Luka 22:32)

Kjo është një deklaratë e fuqishme. Sepse ajo thotë menjëherë se Pjetri nuk do të jetë imun ndaj mëkatit, dhe megjithatë Zoti është lutur që besimi i tij të mos dështojë. Në këtë mënyrë, ai mund të «forcojë vëllezërit tuaj». Më vonë, Jezui i kërkon vetëm Pjetrit që të «ushqejë delet e mia».

Kisha ka pasur disa papë shumë mëkatarë në të kaluarën. Sidoqoftë, asnjë prej tyre në dy mijëvjeçarët e kaluar nuk ka mësuar kurrë një dogmë përfundimisht në kundërshtim me doktrinën e Besimit të dhënë nga Apostujt gjatë gjithë shekujve. Kjo në vetvete është një mrekulli dhe një dëshmi e së vërtetës në fjalët e Krishtit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ata nuk kanë bërë gabime. Vetë Pjetri u ndëshkua nga Pali për të mos qenë "në përputhje me të vërtetën e ungjillit" [3]Gal 2: 14 duke vepruar me hipokrizi ndaj johebrenjve. Papa të tjerë kanë abuzuar me pushtetin politik ose të Kishës në keq-administrimin e indulgjencave, pushtetit kohor, çështjeve të shkencës, Kryqëzatave, etj. Por këtu nuk po flasim për një thyerje të depozitimit të besimit, por për gabime në gjykimin personal ose të brendshëm në lidhje me Kishën disiplinën ose çështjet kohore. Kujtoj që lexova pak pas vdekjes së Gjon Palit II se si ai ishte penduar që nuk ishte më i vendosur me disidentët. Papa e Papës Benedikti XVI gjithashtu ka pësuar goditje për shkak të disa gabimeve në marrëdhëniet me publikun jo krejtësisht faji i tij, nëse nuk ka fare.

Papët, thënë thjesht, nuk janë personalisht i pagabueshëm Papa është vetëm njerëzor dhe ka nevojë për Shpëtimtarin si të gjithë të tjerët. Ai mund të përkulet. Ai madje mund të bjerë në mëkat personal, dhe në dobësinë e tij largohet nga përgjegjësitë e tij të mëdha, të heshtë kur duhet të flasë, ose të neglizhojë disa kriza ndërsa përqendrohet shumë te të tjerët. Por për çështjet e besimit dhe moralit, ai drejtohet nga Shpirti i Shenjtë sa herë që shqipton përfundimisht dogmën.

Me të njëjtin realizëm me të cilin ne deklarojmë sot mëkatet e papëve dhe disproporcionin e tyre me madhësinë e kryerjes së tyre, ne gjithashtu duhet të pranojmë se Pjetri ka qëndruar vazhdimisht si shkëmb kundër ideologjive, kundër shpërbërjes së fjalës në besueshmërinë e një kohë e caktuar, kundër nënshtrimit ndaj fuqive të kësaj bote. Kur e shohim këtë në faktet e historisë, ne nuk po festojmë njerëz por lavdërojmë Zotin, i cili nuk braktis Kishën dhe që dëshironte të tregonte se ai ishte shkëmbi përmes Pjetrit, guri i vogël pengues: "mishi dhe gjaku" bëjnë jo, por Zoti shpëton përmes atyre që janë me mish dhe me gjak. Të mohosh këtë të vërtetë nuk është një plus i besimit, as një plus i përulësisë, por do të thotë të tërhiqesh nga përulësia që e njeh Zotin ashtu siç është. Prandaj premtimi Petrine dhe mishërimi i tij historik në Romë mbeten në nivelin më të thellë një motiv gjithnjë i rinovuar për gëzim; fuqitë e ferrit nuk do të mbizotërojnë kundër tij - Ratzinger Kardinal (POPE BENEDIKTI XVI), Thirrur për të kunguar, Kuptimi i Kishës Sot, Shtypi Ignatius, fq. 73-74

Po, gëzimi për të ditur se Krishti nuk do të na braktisë, edhe në orët më të errëta të Kishës. Në të vërtetë, asnjë papë nuk ka arritur të çojë përpara besimin e vërtetë, pavarësisht nga vetvetja, pikërisht sepse udhëhiqet nga Krishti, nga premtimet e Tij, nga Shpirti i Tij i Shenjtë dhe nga karizmi i pagabueshmëri. [4]“Ndihma hyjnore u jepet gjithashtu pasardhësve të apostujve, duke mësuar në bashkësi me pasardhësin e Pjetrit dhe, në një mënyrë të veçantë, peshkopit të Romës, pastor i të gjithë Kishës, kur, pa arritur në një përkufizim të pagabueshëm dhe pa shqiptuar në një "mënyrë përfundimtare", ata propozojnë gjatë ushtrimit të Magjisteriut të zakonshëm një mësim që çon në kuptimin më të mirë të Zbulesës në çështjet e besimit dhe moralit. " -Katekizmi i Kishës Katolike, n 892 Jezusi ishte i pagabueshëm në mësimin e Tij, të cilin ne e quajmë “Zbulesë hyjnore”, dhe ua jep këtë pagabueshmëri Apostujve.

Kush ju dëgjon mua më dëgjon mua. (Luka 10:16)

Pa këtë karizëm, si mund të përhapet besimi? me saktësi te brezat e ardhshëm përmes duarve të njerëzve të dobët?

Kjo pagabueshmëri shtrihet deri në depozitimin e Zbulesës hyjnore; shtrihet gjithashtu në të gjitha ato elemente të doktrinës, duke përfshirë edhe moralin, pa të cilat të vërtetat shpëtuese të besimit nuk mund të ruhen, shpjegohen ose vëzhgohen. -Katekizmi i Kishës Katolike, n 2035

Dhe sigurisht, këto të vërteta shpëtuese përcillen përmes pasardhësve të Apostullit në bashkësi me Papën. [5]Shiko Problemi Themelor në lidhje me bazat biblike të "trashëgimisë apostolike".

“Në mënyrë që Ungjilli i plotë dhe i gjallë të ruhet gjithmonë në Kishë, apostujt lanë peshkopët si pasardhës të tyre. Ata u dhanë pozicionin e tyre të autoritetit mësimdhënës. " Në të vërtetë, «predikimi apostolik, i cili shprehet në një mënyrë të veçantë në librat e frymëzuar, do të ruhej në një linjë të vazhdueshme të njëpasnjëshme deri ne fund te kohes". -Katekizmi i Kishës Katolike, n 77 (miniera e pjerrët)

Për “Fundi i kohës." Kjo shtrihet brenda dhe përtej mbretërimit të Antikrishtit. Ky është mësimi i besimit tonë katolik. Dhe duhet të jemi të sigurt për këtë, sepse kur të vijë Antikrishti, mësimet e Jezusit të ruajtura në Kishën e Tij do të jenë ai shkëmb i fortë që do të na mbrojë në Stuhinë e herezisë dhe mashtrimit. Kjo do të thotë që, së bashku me Marinë, Kisha është arka në këtë Stuhi të tashme dhe të ardhshme (shih Arka e Madhe):

[Kisha] është ajo lëvore e cila "në lundrimin e plotë të kryqit të Zotit, me frymën e Shpirtit të Shenjtë, lundron e sigurt në këtë botë". Sipas një imazhi tjetër të dashur për Etërit e Kishës, ajo preferohet nga arka e Noes, e cila vetëm shpëton nga përmbytja. -Katekizmi i Kishës Katolike, n 845

Theshtë Ati i Shenjtë që, i udhëhequr nga Jezusi që e emëroi, piloton këtë Arkë

 

Mashtrim i rrezikshëm

Kështu që ideja e një "pape të zi" - të paktën një në mënyrë legjitime i zgjedhur - është një nocion i rrezikshëm që mund të dëmtojë besimin e besimtarit te kryepariu i caktuar nga Krishti, veçanërisht në këto kohë të errëta, kur profetët e rremë po rriten në mënyrë eksponenciale. Nuk ka asnjë themel biblik dhe bie në kundërshtim me Traditën e Kishës.

Por çfarë is të jetë e mundur?

Edhe një herë, shikuesi i La Salette thuhet se tha:

Roma do të humbasë besimin dhe do të bëhet selia e Antikrishtit.

Çfarë saktësisht do të thotë kjo? Për shkak të gravitetit maksimal të kësaj profecie, ne duhet të kujdesemi që të mos dalim në përfundime të egra. Me mesazhet profetike, gjithmonë ka nevojë për një dimension të matur të interpretimit. A do të thotë "Roma do të humbasë besimin" se Kisha Katolike do të humbasë besimin? Jezusi na tregon se kjo do nuk ndodhë, që dyert e ferrit të mos mbizotërojnë kundër saj. A mund të nënkuptojë, përkundrazi, që në kohërat që do të vijnë, qyteti i Romës do të jetë bërë kaq absolutisht pagan në besim dhe praktikë sa të bëhet selia e Antikrishtit? Përsëri, shumë e mundur, veçanërisht nëse Ati i Shenjtë detyrohet të largohet nga Vatikani. Një interpretim tjetër sugjeron që braktisja e brendshme midis klerikëve dhe laikëve mund ta dobësojë aq shumë ushtrimin e karizmit Petrine, saqë edhe shumë katolikë do të bëhen të prekshëm ndaj fuqisë mashtruese të Antikrishtit. Në fakt, pak para zgjedhjes së Tij në karrigen e Pjetrit, Papa Benedikti dukej se përshkroi Kishën moderne në një gjendje të tillë. Ai e përshkroi atë si

… Një varkë që do të fundoset, një varkë që merr ujë nga të gjitha anët. - Kardinal Ratzinger, 24 mars 2005, Meditimi i së Premtes së Mirë për Rënien e Tretë të Krishtit

Por ky shtet i prekshëm dhe i dobësuar nuk do të thotë që Ati i Shenjtë do të humbasë besimin katolik dhe do të fillojë të shpallë një tjetër.

Aty ku është Pjetri, atje është Kisha. —Ambroza e Milanos, 389 pas Krishtit

Në një ëndërr profetike të Shën Gjon Boskos, [6]shih Kodi i Da Vinçit… Përmbushja e një Profecie? ai gjithashtu pa Romën nën sulm, duke përfshirë atë që dukej të ishte vrasja e Papës. Sidoqoftë, pasi të zëvendësohet nga një pasardhës, ai është Ati i Shenjtë i cili lundron në Kishë në ujëra të stuhishme përmes dy shtyllave të Eukaristisë dhe Marisë derisa armiqtë e Krishtit të munden. Kjo është, Papa është një bari besnik në "epokën e paqes". [7]shih Si epoka ishte e humbur

Edhe nëse një papë burgoset, heshtet, detyrohet të largohet ose uzurpohet nga një në mënyrë të pavlefshme i zgjedhur anti-papa [8]“Kisha ka përjetuar disa zgjedhje të pavlefshme papnore, përfshirë skizmën e shekullit të 14-të në të cilën dy Papët Gregori XI dhe Klementi VII pretenduan fronin njëkohësisht. Eshtë e panevojshme të thuhet, mund të jetë vetëm një në mënyrë të vlefshme-pontifi i zgjedhur ne pushtet, jo dy. Pra, një papë ishte një mashtrues i veshur me autoritet të rremë nga disa kardinalë nacionalistë që mbanin një konklavë të pavlefshme, domethënë Klementi VII. Ajo që e bëri këtë konklavë të pavlefshme ishte mungesa e trupit të plotë të kardinalëve dhe më pas votat e kërkuara të shumicës prej 2/3 ”. —Rev. Joseph Iannuzzi, Newsletter, Jan-Qershor 2013, Misionarët e Trinisë së Shenjtë ose ndonjë numër skenarësh të tjerë të mundshëm, i vërtetë famullitar i Kishës do të mbetej ende siç tha Krishti: Peter është shkëmb. Në të kaluarën, Kisha ndonjëherë ka shkuar për periudha të gjata kohore ndërsa pret që të zgjidhet një pasardhës. Herë të tjera, dy papë kanë mbretëruar në të njëjtën kohë: njëri në mënyrë të vlefshme, tjetri jo. Akoma, Krishti e udhëheq Kishën e Tij në mënyrë të pagabueshme pasi "dyert e ferrit nuk do të mbizotërojnë kundër saj". Teologu, Rev. Joseph Iannuzzi kohët e fundit deklaroi:

Në dritën e konkursit të afërt të 28 Shkurtit të fronit papnor dhe fjalimit të një antipope dhe një Kishe pa bari, del një e vërtetë esëlluese: Në çdo epokë Zoti u siguron deleve të tij një pontif të zgjedhur në mënyrë të vlefshme, edhe nëse, si Jezusi dhe Pjetri , ai duhet të vuajë dhe të dënohet me vdekje. Për vetë Jezu Krishtin krijoi për të gjitha kohërat një Kishë hierarkike përmes së cilës Sakramentet administrohen për të mirën e shpirtrave. - Gazeta, janar-qershor 2013, Misionarët e Trinisë së Shenjtë; krh. Katekizmi i Kishës Katolike, n 671

Ajo që duhet të kemi parasysh në çdo kohë (por sidomos në tonën) është rreziku i propagandës që vë i rremë fjalët në gojën e Atit të Shenjtë. Ekziston gjithashtu rreziku i vërtetë që ka klerikë të fuqishëm në Romë që punojnë kundër Ati i Shenjtë dhe Kisha. Besohet gjerësisht se masoneria në fakt ka depërtuar në kishën katolike duke shkaktuar tashmë dëme të mëdha. [9]shih Revolucioni Global

Unë shoh më shumë dëshmorë, jo tani por në të ardhmen. Unë pashë sektin e fshehtë (Masoneria) duke minuar pa pushim Kishën e madhe. Afër tyre pashë një kafshë të tmerrshme që vinte nga deti. Në të gjithë botën, njerëz të mirë dhe të devotshëm, veçanërisht kleri, u ngacmuan, u shtypën dhe u futën në burg. Kisha ndjesinë se ata do të bëhen dëshmorë një ditë. Kur Kisha ishte shkatërruar në pjesën më të madhe nga sekti i fshehtë dhe kur vetëm shenjtërorja dhe altari ishin akoma në këmbë, unë pashë rrënojat që hynin në Kishë me Bishën. - E bekuar Anna-Katharina Emmerich, 13 maj 1820; ekstraktuar nga Shpresa e të Ligut nga Ted Flynn. fq.156

Ne mund të shohim që sulmet kundër Papës dhe Kishës nuk vijnë vetëm nga jashtë; përkundrazi, vuajtjet e Kishës vijnë nga brenda Kishës, nga mëkati që ekziston në Kishë. Kjo ishte gjithnjë njohuri e zakonshme, por sot ne e shohim atë në një formë vërtet të tmerrshme: persekutimi më i madh i Kishës nuk vjen nga armiqtë e jashtëm, por lind nga mëkati brenda Kishës. ” —POPA BENEDICT XVI, intervistë gjatë fluturimit për në Lisbonë, Portugali; LifeSiteNews, 12 maj 2010

Fuqitë dhe principatat që i shërbejnë djallit do të donin shumë njerëzimin mendoj që një anti-papë është Papa i vërtetë dhe se mësimet e mbushura me gabime të një anti-pape janë mësimet e vërteta katolike. Për më tepër, armiku do të dëshironte shumë që njerëzit të mos e dëgjonin më, të lexonin dhe të ndiqnin zërin e Pjetrit për shkak të dyshimit, frikës ose skepticizmit. Kjo është arsyeja pse përsëri dhe përsëri, vëllezër dhe motra, po e përsëris se ju duhet ta mbushni llambën tuaj [10]krh. Mat 25: 1-13 me vajin e besimit dhe mençurisë, dritën e Krishtit, në mënyrë që të gjeni rrugën tuaj në errësirën e ardhshme, e cila po zbret mbi shumë si një "hajdut natën". [11]Shiko Qiri i ndezur Ne i mbushim llambat tona përmes lutjes, agjërimit, leximit të Fjalës së Zotit, çrrënjosjes së mëkatit nga jeta jonë, Rrëfimit të shpeshtë, marrjes së Eukaristisë së Shenjtë dhe përmes dashurisë për të afërmin:

Zoti është dashuri, dhe kush mbetet në dashuri mbetet në Zot dhe Zoti në të. (1 Gjonit 4:16)

Por kjo nuk do të thotë që ne të kultivojmë një jetë të brendshme përveç Trupit të Krishtit, që është Kisha. Siç na kujtoi Papa Benedikti në një nga adresat e tij të fundit si një papë, jeta e të krishterit nuk jetohet në një vakum:

Kisha, e cila është nënë dhe mësuese, i bën thirrje të gjithë anëtarëve të saj të rinovohen shpirtërisht, të riorientohen drejt Zotit, duke hequr dorë nga krenaria dhe egoizmi për të jetuar në dashuri… Në momentet vendimtare të jetës dhe, në fakt, në çdo moment të jetës , jemi përballë një zgjedhjeje: a duam të ndjekim 'Unë' apo Zotin?—Angelus, Sheshi Shën Pjetrit, 17 shkurt 2013; Zenit.org

 

Papa dhe apostasia

Shën Pali paralajmëron se do të ketë një rebelim ose braktisje të madhe para shfaqjes së

… Njeriu i paligjshmërisë… bir i humbjes, i cili kundërshton dhe lartëson veten kundër çdo të ashtuquajtur zot ose objekt adhurimi, në mënyrë që ai të zërë vendin e tij në tempullin e Zotit, duke e shpallur veten të jetë Zot. (2 Sel. 2: 3-4)

E bekuara Anne Catherine dukej se kishte një vizion për një kohë të tillë:

Unë pashë protestantë të ndriçuar, plane të formuara për përzierjen e besimeve fetare, shtypjen e autoritetit papnor ... Unë nuk pashë asnjë Papë, por një peshkop që bënte sexhde përpara Altarit të Lartë. Në këtë vizion pashë kishën e bombarduar nga anije të tjera… Ajo ishte e kërcënuar nga të gjitha anët… Ata ndërtuan një kishë të madhe ekstravagante që do të përqafonte të gjitha besimet me të drejta të barabarta… por në vend të një altari ishin vetëm neveri dhe shkretim. E tillë ishte kisha e re që do të ishte - E bekuara Anne Catherine Emmerich (1774-1824 e.s.), Jeta dhe Zbulimet e Anne Catherine Emmerich, 12 Prill 1820

Mundësia për të qenë një braktisje e shumë klerikëve në Romë, e Atit të Shenjtë të dëbohet nga Vatikani dhe një figure antikrisht të marrë vendin e tij dhe të dëbojë "sakrificën e përhershme" të Mesha [12]krh. Daniel 8: 23-25 ​​dhe Daniel 9: 27 janë të gjitha brenda sferës së Shkrimit. Por Ati i Shenjtë do të mbetet një "shkëmb" për sa i përket shërbimit të tij për atë të vërtetë të pandryshueshme që "na liron". Isshtë fjala e Krishtit. Besoji mësimit të Papës, jo për atë që është, por për Kush e emëroi atë: Jezu, i cili i dha atij autoritetin e Tij për të lidhur dhe zgjidhur, për të gjykuar dhe falur, për të ushqyer dhe forcuar dhe drejtuar në të vërtetën kopenë e Tij të vogël little Jezusin, i cili e quajti atë "Pjetri, shkëmbi".

Heshtë Ai që themeloi Kishën e Tij dhe e ndërtoi atë në shkëmb, mbi besimin e Apostullit Pjetër. Me fjalët e Shën Augustinit, “Jesusshtë Jezu Krishti, Zoti ynë, i cili vetë ndërton tempullin e Tij. Shumë njerëz me të vërtetë mundohen të ndërtojnë, por nëse Zoti nuk ndërhyn për të ndërtuar, kot punojnë ndërtuesit ". —POPE BENEDIKTI XVI, Homily e Vespers, 12 shtator 2008, Katedralja e Notre-Dame, Paris, Francë

Lutu për mua, që të mos iki nga frika e ujqërve. —POPE BENEDIKTI XVI, Homeli përurues, 24 Prill 2005, Sheshi i Shën Pjetrit

 

 

LEXIMI MË TEJ:

 

Kliko këtu për të Unsubscribe or Regjistrohu kësaj reviste.

 


Print Friendly, PDF & Email

Shënimet

Shënimet
1 nb "E zeza" nuk i referohet ngjyrës së lëkurës së tij, por i referohet së keqes ose errësirës; krh. Ef 6:12
2 shih Dinastia, jo Demokracia
3 Gal 2: 14
4 “Ndihma hyjnore u jepet gjithashtu pasardhësve të apostujve, duke mësuar në bashkësi me pasardhësin e Pjetrit dhe, në një mënyrë të veçantë, peshkopit të Romës, pastor i të gjithë Kishës, kur, pa arritur në një përkufizim të pagabueshëm dhe pa shqiptuar në një "mënyrë përfundimtare", ata propozojnë gjatë ushtrimit të Magjisteriut të zakonshëm një mësim që çon në kuptimin më të mirë të Zbulesës në çështjet e besimit dhe moralit. " -Katekizmi i Kishës Katolike, n 892
5 Shiko Problemi Themelor në lidhje me bazat biblike të "trashëgimisë apostolike".
6 shih Kodi i Da Vinçit… Përmbushja e një Profecie?
7 shih Si epoka ishte e humbur
8 “Kisha ka përjetuar disa zgjedhje të pavlefshme papnore, përfshirë skizmën e shekullit të 14-të në të cilën dy Papët Gregori XI dhe Klementi VII pretenduan fronin njëkohësisht. Eshtë e panevojshme të thuhet, mund të jetë vetëm një në mënyrë të vlefshme-pontifi i zgjedhur ne pushtet, jo dy. Pra, një papë ishte një mashtrues i veshur me autoritet të rremë nga disa kardinalë nacionalistë që mbanin një konklavë të pavlefshme, domethënë Klementi VII. Ajo që e bëri këtë konklavë të pavlefshme ishte mungesa e trupit të plotë të kardinalëve dhe më pas votat e kërkuara të shumicës prej 2/3 ”. —Rev. Joseph Iannuzzi, Newsletter, Jan-Qershor 2013, Misionarët e Trinisë së Shenjtë
9 shih Revolucioni Global
10 krh. Mat 25: 1-13
11 Shiko Qiri i ndezur
12 krh. Daniel 8: 23-25 ​​dhe Daniel 9: 27
Postuar ne BALLINA, BESIMI DHE MORALIT dhe tagged , , , , , , , , , , , .

Komentet janë të mbyllura.