Pilihan Geus Dijieun

 

Teu aya deui cara anu sanés pikeun ngajelaskeun éta lian ti hiji kabeuratan oppressive. Kuring calik didinya, ngahuleng dina bangku gereja, ngaregepkeun ngadengekeun bacaan Massa dina Minggu Rahmat Ilahi. Saolah-olah kecap-kecap éta ngagentos ceuli kuring sareng mantul.