Dold i vanlig syn

Baphomet – Foto av Matt Anderson

 

IN a papper om ockultism i informationsåldern, noterar dess författare att "medlemmar i det ockulta samfundet är bundna, även på grund av smärta av död och förstörelse, att inte avslöja det som Google omedelbart kommer att dela." Och så är det välkänt att hemliga sällskap helt enkelt kommer att hålla saker "dolda i osynligt" och begrava sin närvaro eller avsikter i symboler, logotyper, filmmanus och liknande. Ordet ockult betyder bokstavligen att "dölja" eller "dölja". Därav hemliga sällskap som frimurarna, vilkas rötter är ockulta, hittas ofta dölja sina avsikter eller symboler i klarsynt, som är avsedda att ses på någon nivå...Läs mer