Den sista rättegången?

Duccio, Kristi svek i Getsemane trädgård, 1308 

 

Alla ni kommer att få er tro skakad, för det är skrivet:
'Jag ska slå herden,
och fåren kommer att skingras.'
(Markera 14: 27)

Före Kristi andra ankomst
Kyrkan måste genomgå en sista rättegång
som kommer att skaka tro hos många troende ...
-
Katekes av den katolska kyrkan, nr 675, 677

 

VAD är denna "slutliga prövning som kommer att skaka tron ​​hos många troende?"  

Läs mer