Gåvan

 

I min reflektion Om radikal traditionalism, Jag pekade slutligen på en anda av uppror i både de så kallade "extremkonservativa" såväl som "progressiva" i kyrkan. I den förra accepterar de bara en snäv teologisk syn på den katolska kyrkan samtidigt som de förkastar trons fullhet. Å andra sidan, de progressiva försöken att förändra eller lägga till "trons insättning". Inte heller bärs av sanningens Ande; varken är i linje med helig tradition (trots deras protester).Läs mer