The Seven Year Trial - Epilogue

 


Kristus livets ord, av Michael D. O'Brien

 

Jag väljer tid; Jag kommer att döma rättvist. Jorden och alla dess invånare kommer att skaka, men jag har bestämt dess pelare. (Psalm 75: 3-4)


WE har följt kyrkans passion och gått i vår Herres fotspår från hans triumferande inträde i Jerusalem till hans korsfästelse, död och uppståndelse. Det är sju dagar från passion söndag till påsk söndag. Kyrkan kommer också att uppleva Daniels "vecka", en sjuårig konfrontation med mörkernas krafter och i slutändan en stor triumf.

Vad som har profeterats i Skriften kommer att ske, och när världens ände närmar sig, testar det både män och tider. —St. Cyprianus av Carthage

Nedan följer några sista tankar angående denna serie.

 

Läs mer