Profetier korrekt förstås

 

WE lever i en tid då profetior kanske aldrig varit så viktiga och ändå så missförstådda av de allra flesta katoliker. Det finns tre skadliga ståndpunkter som tas idag angående profetiska eller ”privata” uppenbarelser som jag tror ibland gör stora skador i många delar av kyrkan. En är att ”privata uppenbarelser” aldrig måste beaktas eftersom allt vi är skyldiga att tro är den slutgiltiga uppenbarelsen av Kristus i ”troens deposition”. En annan skada som görs är av dem som tenderar att inte bara sätta profetior ovanför magisteriet, utan ge det samma auktoritet som den Heliga Skriften. Och slutligen finns det den ståndpunkten att de flesta profetior, om de inte uttalas av heliga eller hittas utan fel, mest bör undvikas. Återigen har alla dessa positioner olyckliga och till och med farliga fallgropar.

 

Läs mer