Kwa Wale walio katika Dhambi ya Kifo ...


 


KABLA Sakramenti iliyobarikiwa, Bwana aliwasiliana na neno lenye nguvu sana, na mjamzito wa Rehema, hivi kwamba nililiacha kanisa nimechoka…

 

Kwa hizo roho zilizopotea zilizofungwa katika dhambi ya mauti:


HII NDIO SAA YAKO YA REHEMA!

 

Kwa wale waliotumwa na ponografia,

    Njoo Kwangu, Sura ya Mungu

 

Kwa wale wanaozini,

    Njoo Kwangu, Mwaminifu

 

Kwa makahaba, na wale wanaotumia au kuuza,

    Njoo Kwangu, Mpendwa wako

 

Kwa wale wanaojihusisha na vyama vya wafanyakazi nje ya mipaka ya ndoa,

    Njoo Kwangu, Bwana harusi wako

 

Kwa wale wanaoabudu mungu wa pesa,

    Njoo Kwangu, bila kulipa na bila gharama

 

Kwa wale ambao ni wachawi au wamefungwa katika uchawi,

    Njoo Kwangu, Mungu aliye Hai

 

Kwa wale ambao wamefanya agano na Shetani,

    Njoo Kwangu, Agano Jipya

 

Kwa wale wanaozama katika dimbwi la pombe na dawa za kulevya,

    Njoo Kwangu, ambaye ni Maji ya Hai

 

Kwa wale ambao ni watumwa wa chuki na kutosamehe,

    Njoo Kwangu, Chemchemi ya Rehema

 

Kwa wale ambao wamechukua maisha ya mwingine,

    Njoo Kwangu, Msulubiwa

 

Kwa wale ambao wana wivu na wivu, na wanaua kwa maneno,

    Njoo Kwangu, ambaye nina wivu kwa ajili yako

 

Kwa wale ambao ni watumwa wa kujipenda,

    Njoo Kwangu, ambaye ameyatoa maisha yake

 

Kwa wale ambao zamani walinipenda, lakini wakaanguka,

    Njoo Kwangu, ambaye hukataa roho yoyote….nami nitafuta makosa yenu, na kusamehe makosa yenu. Nitaondoa dhambi zako, kama mashariki ilivyo magharibi.

    Kwa jina la Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu, ninaamuru minyororo inayokushikilia ivunjwe. Ninaamuru kila enzi na nguvu kukuachilia huru.

    Ninakufungulia Moyo wangu Mtakatifu kama mahali pa kujificha na kimbilio. Sitakataa mtu yeyote anayerudi Kwangu akiamini Rehema na Upendo Wangu usio na kipimo.

 

HII NDIO SAA YAKO YA REHEMA.

   

Kimbilia nyumbani kwangu, mpendwa wangu, kimbilia nyumbani Kwangu, nami nitakukumbatia kama Baba, nitavaa kama mtoto Wangu, na nitakulinda kama Ndugu.

 
Kwa yule aliye katika dhambi ya mauti,

     Njoo kwangu! Njoo, kabla ya chembe chache za mwisho za Rehema kuanguka kupitia saa ya saa… 

 
HII NDIO SAA YAKO YA REHEMA!

 


 

HATUA ZA UPONYAJI
kwa roho
KUTUBU KWA DHAMBI YA MAUTI:

Omba Zaburi ya 51 hivi sasa:

“Unirehemu, Mungu, kwa wema wako;
kwa huruma yako tele futa kosa langu.

Osha makosa yangu yote; nisafishe dhambi yangu.

Kwa maana najua kosa langu; dhambi yangu iko mbele yangu daima.

Nimekukosea wewe peke yako;
Nimefanya mabaya kama hayo machoni pako
Kwamba uko tu katika sentensi yako,
bila lawama unapohukumu.

Ukweli, nilizaliwa na hatia, mwenye dhambi,
kama vile mama yangu alinichukua mimba.

Bado, unasisitiza ukweli wa moyo;
katika moyo wangu wa ndani nifundishe hekima.

Nisafishe kwa hisopo, ili niwe safi;
nioshe, unifanye mweupe kuliko theluji.

Acha nisikie sauti za furaha na furaha;
acha mifupa uliyoiponda ifurahi.

Geuza uso wako usitende dhambi zangu;
futa hatia yangu yote.

Unda ndani yangu moyo safi, Ee Mungu
na uweke roho mpya na ya haki ndani yangu.
Usinitupe mbali na uso wako,
Wala usichukue Roho wako Mtakatifu kutoka kwangu.
Unirudishie furaha ya wokovu wako;
dumisha ndani yangu roho ya hiari.

Nitawafundisha waovu njia zako,
ili wenye dhambi warudi kwako.

Niokoe kutoka kwa kifo, Mungu, Mungu wangu anayeokoa,
ili ulimi wangu usifu nguvu yako ya uponyaji.

Bwana, fungua midomo yangu; kinywa changu kitatangaza sifa zako.

Kwa maana hutamani dhabihu;
sadaka ya kuteketezwa haukukubali.

Dhabihu inayokubalika kwa Mungu ni roho iliyovunjika;
moyo uliovunjika na kupondeka, Ee Mungu, hautaukana. ”

AMINA.


 1. Amua kupata mchungaji na nenda kwenye Sakramenti ya Ungamo haraka iwezekanavyo. Yesu aliwapa makuhani mamlaka ya kusamehe dhambi (John 20: 23), na anataka wewe kusikia kwamba umesamehewa.
 2. Vunja sanamu zako. Lazima uondoe kati yako vitu ambavyo vinakusababisha utende dhambi. Yesu alisema, “Ikiwa jicho lako la kulia linakusababisha utende dhambi, ling'oe na ulitupe mbali. Ni afadhali upoteze kiungo kimojawapo kuliko mwili wako wote utupwe motoni. "(Matt 5: 29)
  • Tupa ponografia mahali popote ulipo.
  • Ondoa kompyuta / runinga ambazo ni jaribu, au ziweke mahali ambapo unaweza kuwajibika. Je! Ni nini muhimu zaidi: urahisi, au roho yako?
  • Mimina pombe au madawa ya kulevya chini ya kuzama.
  • Ondoka nyumbani kwa mwenzako ikiwa mmekuwa mnaishi pamoja katika dhambi, na kujitolea kubaki safi katika vitendo na nia hadi ndoa.
  • Ondoa vitu vyovyote vya wachawi, kama vile nyota, Bodi za Ouija, Kadi za Tarot, hirizi, hirizi, vitabu au riwaya juu ya uchawi au uchawi zilizo na uchawi, nyimbo, n.k. na sema sala kumwomba Mungu akutakase na ushawishi wote mbaya au utumwa kutokana na vitu hivi:

   “YESU, nakataa matumizi ya __________ na nakuuliza uweke nguvu ya Msalaba wako Mtakatifu kati yangu na uovu huu. ”

 3. Tengeneza sanduku:
  • Uliza msamaha inapowezekana.
  • Rudisha au ubadilishe kilichoibiwa, au urekebishe kilichovunjika.
  • Fanya kile kinachohitajika ili kuondoa madhara inapowezekana.
 4. Chukua hatua zinazohitajika kupata msaada pale inapohitajika:
  • Ikiwa una uraibu, au unahisi kuzidiwa na athari za dhambi kubwa, unaweza kuhitaji ushauri nasaha uliostahili. Hii inaweza kuwa njia ambayo Mungu anataka kuleta uponyaji wako kamili, maadamu inachukua.
 5. Rudi kanisani na uanze kupokea Sakramenti ambayo Kristo ametoa ili kukuimarisha, kukuponya, na kukubadilisha. Tafuta kanisa ambalo unajua ni mwaminifu kwa mafundisho yake ya Katoliki. Ikiwa wewe si Mkatoliki, mwombe Roho Mtakatifu akuongoze wapi uende. Na anza kuomba kila siku, ukiongea na Yesu kama vile ungefanya na rafiki. Hakuna upendo mwingine mkubwa kuliko upendo wa Mungu kwako, na utagundua hii kwa undani zaidi kupitia sala na kusoma Biblia, ambayo ni barua yake ya upendo kwako. Mwamini Yeye kwa moyo wako wote.

 


 

Maswali huulizwa mara nyingi…

• Ni nini hasa dhambi ya mauti:

Dhambi ya kufa ni uwezekano mkubwa wa uhuru wa binadamu, kama ilivyo kwa upendo wenyewe. Ni kukataa utaratibu wa maadili wa Mungu ulioonyeshwa katika amri Zake, na kuandikwa moyoni mwa mwanadamu. Ili dhambi iweze kufa, lazima kuwe na hali tatu: jambo kubwa, ufahamu kamili wa ubaya wa kitendo hicho, na idhini kamili ya mapenzi - hiari ya mtu aliyopewa na Mungu.

 

• Inatuathiri vipi sasa, na milele?

Dhambi ya mauti hukata mtu mbali na kutakasa Neema na zawadi ya uzima wa milele inayotolewa bure kupitia Yesu Kristo. Ikiwa dhambi ya mauti haikombolewi kwa toba na msamaha wa Mungu, inasababisha kutengwa na ufalme wa Kristo na kifo cha milele cha jehanamu - kwani uhuru wetu una nguvu ya kufanya uchaguzi milele, bila kurudi nyuma.

 

• Je! Kuzimu ni kweli?

Mara tu baada ya kifo, roho za wale wanaokufa katika hali ya dhambi ya mauti hushuka kuzimu, ambapo wanapata adhabu zake, "moto wa milele." Adhabu kuu ya kuzimu ni kujitenga milele na Mungu, ambaye ndani yake tu mtu anaweza kumiliki maisha na furaha ambayo aliumbwa na ambayo anatamani. (Angalia pia Jehanamu ni ya Kweli)

(Marejeo: Katekisimu ya Kanisa Katoliki, Glossary, 1861, 1035)

 

• Tunafanya nini ikiwa mpendwa yuko katika dhambi mbaya?

Ikiwa tunawapenda sana familia na marafiki, hatutatoa visingizio kwa mitindo yao ya maisha ili wapendwe au wasikatae wao. Lazima tuseme ukweli, lakini katika upole na upendo. Lazima pia tuwe na vifaa vya kiroho, kwani vita vyetu si vya mwili bali na "enzi na nguvu" (Efe 6:12).

Chapisho la Rozari na Huruma ya Kimungu ni zana zenye nguvu za kupambana na nguvu za giza – usifanye makosa juu ya hili. Kufunga pia hutupatia sisi au hali hiyo kwa neema kubwa. Yesu alionyesha kwamba vita kadhaa vya kiroho haziwezi kushinda bila vita. Funga, omba, na toa kila kitu kwa Mungu.

 

Iliyochapishwa kwanza Septemba 9, 2006. Sasa inapatikana katika fomu ya kijitabu:

 

MautiDhambiPamphletsingle3D

 

REALING RELATED

 

Kusikia au kuagiza muziki wa Mark, nenda kwa: alama

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted katika HOME, WAKATI WA NEEMA.