Manatili sa Akin

 

Unang nai-publish noong Mayo 8, 2015…

 

IF wala kang kapayapaan, tanungin ang iyong sarili ng tatlong mga katanungan: Nasa kalooban ba ako ng Diyos? Nagtitiwala ba ako sa Kanya? Mahal ko ba ang Diyos at kapwa sa sandaling ito? Simple, ako ba ay tapat, nagtitiwala, at mapagmahal?[1]makita Pagbuo ng Kapulungan ng Kapayapaan Sa tuwing mawawalan ka ng kapayapaan, suriin ang mga tanong na ito tulad ng isang checklist, at pagkatapos ay iayon ang isa o higit pang aspeto ng iyong pag-iisip at pag-uugali sa sandaling iyon na nagsasabing, “Ah, Panginoon, pasensya na, huminto ako sa pananatili sa iyo. Patawarin mo ako at tulungan mo akong magsimulang muli.” Sa ganitong paraan, patuloy kang bubuo ng isang Bahay ng Kapayapaan, kahit sa gitna ng mga pagsubok.

Magpatuloy sa pagbabasa

Mga talababa