Ano ang ginawa mo?

 

Sinabi ng Panginoon kay Cain: “Ano ang ginawa mo?
Ang boses ng dugo ng kapatid mo
ay umiiyak sa akin mula sa lupa" 
( Gen 4:10 ).

—POPE ST JOHN PAUL II, evangelium Vitae, hindi. 10

At sa gayon ay taimtim kong ipinahayag sa iyo sa araw na ito
na hindi ako mananagot
para sa dugo ng sinuman sa inyo,

sapagka't hindi ako nag-urong sa pagpapahayag sa iyo
ang buong plano ng Diyos...

Kaya't maging mapagbantay at tandaan
na sa loob ng tatlong taon, gabi at araw,

Walang tigil kong pinayuhan ang bawat isa sa inyo
may luha.

( Gawa 20:26-27, 31 )

 

Pagkatapos ng tatlong taon ng masinsinang pagsasaliksik at pagsulat sa “pandemya,” kasama ang a dokumentaryo na naging viral, kakaunti lang ang naisulat ko tungkol dito noong nakaraang taon. Bahagyang dahil sa matinding pagka-burnout, isang bahagi ng pangangailangang huminahon mula sa diskriminasyon at poot na naranasan ng aking pamilya sa komunidad kung saan kami dating nakatira. Iyan, at ang isa ay maaari lamang magbigay ng babala hanggang sa maabot mo ang kritikal na masa: kapag narinig na ng mga may tainga na makarinig — at ang iba ay mauunawaan lamang kapag ang mga kahihinatnan ng hindi pinapansin na babala ay personal na naantig sa kanila.

Magpatuloy sa pagbabasa