Ang Cosmic Surgery

 

Unang nai-publish noong Hulyo 5, 2007…

 

PANALANGIN bago ang Mahal na Sakramento, tila ipinaliwanag ng Panginoon kung bakit ang mundo ay pumapasok sa isang paglilinis na ngayon, na tila hindi na maibabalik.

Sa buong kasaysayan ng Aking Simbahan, may mga pagkakataong nagkasakit ang Katawan ni Cristo. Sa mga oras na iyon ay nagpadala ako ng mga remedyo.

Magpatuloy sa pagbabasa