Keepin' It Together

 

SA ang mga headline ng balita ay nagiging mas mabangis at nakakatakot sa oras at ang mga makahulang salita na umaalingawngaw na halos pareho, ang takot at pagkabalisa ay nagiging sanhi ng mga tao na "mawala ito." Ang mahalagang webcast na ito ay nagpapaliwanag, kung gayon, kung paano natin "mapapanatili itong magkasama" habang literal na nagsisimulang gumuho ang mundo sa ating paligid...Magpatuloy sa pagbabasa