America: Pagtupad sa Rebelasyon?

 

Kailan namamatay ang isang imperyo?
Ito ba ay bumagsak sa isang kakila-kilabot na sandali?
Hindi hindi.
Ngunit darating ang panahon
kapag hindi na naniniwala ang mga tao dito...
-treyler, Megalopolis

 

IN 2012, habang ang aking paglipad ay tumataas sa itaas ng California, nadama ko ang Espiritu na humihimok sa akin na basahin ang Apocalipsis Kabanata 17–18. Habang sinimulan kong basahin, parang may nakatakip na tabing sa arcane na aklat na ito, tulad ng isa pang pahina ng manipis na tisyu na bumaling upang ipakita ang higit pa sa mahiwagang imahe ng "mga huling panahon." Ang salitang "apocalypse" ay nangangahulugang, sa katunayan, ang unveiling.

Ang nabasa ko ay nagsimulang ilagay ang America sa isang ganap na bagong liwanag sa Bibliya. Habang sinasaliksik ko ang mga makasaysayang pundasyon ng bansang iyon, hindi ko maiwasang makita ito bilang marahil ang pinakakarapat-dapat na kandidato ng tinatawag ni St. John na "mystery babylon" (basahin Misteryo Babylon). Simula noon, dalawang kamakailang uso ang tila nagpapatibay sa pananaw na iyon...

Magpatuloy sa pagbabasa