Ang Regalo

 

Sa repleksyon ko Sa Radikal na Tradisyonalismo, Sa huli ay itinuro ko ang isang diwa ng paghihimagsik sa parehong tinatawag na "matinding konserbatibo" gayundin sa "progresibo" sa Simbahan. Sa una, tinatanggap lamang nila ang isang makitid na teolohikong pananaw sa Simbahang Katoliko habang tinatanggihan ang kabuuan ng Pananampalataya. Sa kabilang banda, ang mga progresibong pagtatangka na baguhin o idagdag sa "deposito ng pananampalataya." Ni dinadala ng Espiritu ng katotohanan; hindi rin naaayon sa Sagradong Tradisyon (sa kabila ng kanilang mga protesta).Magpatuloy sa pagbabasa